2018 - Július
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
2018 - Augusztus
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
2018 - Szeptember
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Főoldal > AKTUÁLIS ENERGIÁK
AZ ÖNVALÓRA ÉBREDÉS ÉS AZ ÖNMEGVALÓSÍTÁS ÉVE
 
2017.-ben egy új fejlődési ciklus indult el, hogy tudatosabban és magasabb szinten éljük meg az életünket. 
 


AZ ÖNVALÓRA ÉBREDÉS ÉS AZ ÖNMEGVALÓSÍTÁS ÉVE


Új teremtő időszakba léptünk, új energiák érkeztek a Földre és új fejlődési ciklus indult el. Hosszú utat tettünk meg ez idáig, évezredeket átölelő befejező folyamatok értek a végére, számtalan régi élet lenyomatát, és a magunkkal hozott karmikus leckék ismétlődő sorsköreit oldottuk ki és zártuk le ez idő alatt. Eljött az ideje, hogy elinduljunk a teremtő álmaink megvalósításának útján, hogy kiteljesedjünk és beteljesítsük az istentől reánk bízott feladatot, amely által hozzájárulhatunk egy szebb új világ megteremtéséhez.


Ezen esztendő új energiái abban segítenek minket, hogy áttörhessük az álom és a megvalósítás között húzódó láthatatlan válaszfalakat. A teremtő erőink most nagyon erőteljesen fognak működni, mert ebben az évben elindított folyamatok fogják meghatározni az előttünk álló új ciklus irányvonalait.


A megértés magasabb fokára jutunk, tisztábban láthatjuk a múltat, a jelent és a jövőt. Amit eddig érleltünk, amire legbelül készültünk, amiért oly sok tanítást kaptunk végre értelmet kap, és megláthatjuk amint az életünk „puzzle” darabjai miként illeszkednek egymásba és alkotnak egy tökéletes új képet. Most magasabb szintű igazságokra láthatunk rá, hogy minden nehézség, próbatétel és kihívás miképp szolgálta a fejlődésünk útját, amely felkészített minket egy új és magasabb szintű létre.


2017.-ben egy új fejlődési ciklus indult el, hogy tudatosabban és magasabb szinten éljük meg az életünket.Az év számmisztikai rezgése a 10.-es, amely szám magába hordozza a teremtő erők Isten Atyai és Isten Anyai aspektusát. A kiáradó és aktív férfias impulzus (1) és a női energiák befogadó és manifesztáló minősége (0) egy új időszakot nyit meg számunkra. Az egyes szám az erőt, a hatalmat az uralást jelképezi, a kör a határtalan teret, a korlátlan időt és az anyagban manifesztálandó teremtést szimbolizálja.
Az új kezdet és a kiteljesedés lehetőségét hordozza, a karmikus kör bezárul és továbbléphetünk a beteljesedés felé. A 10.-es szám a tökéletesség kvinteszenciája, a teremtett világ mesterszáma, a világegyetem végtelenségének és teljességének szimbóluma. A tizedik dimenzió a sugarak és azoknak az otthona, akiket Elohimnak nevezünk. Itt születnek meg az új teremtési tervek, és innen küldik le a teremtett világokba. A 10. –ik dimenzió az Istennel való egység tudati dimenziója. A tízes szám sokkal többet üzen számunkra, mint az egyes, mert benne foglaltatik a BETELJESEDÉS lehetősége.


Ebben az évben az egyik alapvető kérdéskör a HIT.


Az önmagunkba vetett hit, az Istenben való hit, a képességeinkben való hit, a küldetésünkben való hit. Ezen témakörökben sok tanítást fogunk kapni, mert a HIT EREJE tudja átlendíteni, azon stagnáló folyamatokat, amelyek előremozdításán dolgozunk.


Az ego meghaladása és valódi én kibontakozása


Az egyén szintjén ebben az évben teret kap az ego meghaladásának lehetősége, hogy Igaz Valónk kibontakozhasson és átvehesse a vezetést az életünk irányítása felett. Fel kell nőnünk valódi önmagunkhoz, küldetésünkhöz és mindahhoz, amit az égi világ ránk bízott. A sikertelenségek, kudarcok és életbeli válságok legtöbbször az ego által generált és teremtett helyzetek miatt alakul ki, ezért az alsóbb énünk meghaladása és felsőbb nézőpontok követése rendkívül fontossá válik ebben az időszakban és a jövőben egyaránt.
Épp ezért ideje mélyrehatóan foglalkozni az önbecsülésünk és önbizalmunk helyreállításán, önmagunkban vetett hit és az önmegvalósítás témakörével.


Az Egység hívása
Eljött az ideje a személyiségünk és lényünk különböző minőségeinek és szintjeinek egyesítésére. Csak akkor lehetünk eredményesek az életben, ha harmóniában vagyunk önmagunkkal, és ezt csak az által érhetjük el, ha nem harcolunk saját magunk ellen és egyesítjük lényünk különböző aspektusainak erényeit, képességeit és erőit.
Ebben az évben nagyon fontossá válik a személyes szerepvállalás és felelősségvállalás a nagy közös álom megteremtésében. Előtérbe kerül az egyén szerepe a közösen vállalt isteni terv megvalósításában.Az egységtudat
Az egységtudat egy létforma, amely három szinten realizálódik. Legelőször önmagammal kell egységben lennem, azután Istennel, és legvégül így létezhetek egységben másokkal. Egységben pedig csak a szeretet fényhullámhosszán létezhetünk. Ennek a tanításnak a mélyebb megértése, rendkívül fontos, ha a szeretet egységben akarunk létezni, amely az új tudatosság alappillére.


Visszatérés a kijelölt útra
Sokan letértek a számukra kijelölt útról az elmúlt időszakban. Oka ennek sokrétű, vannak akik lezáratlan ügyek miatt belemerültek mások által generált drámákba, vannak akiket az árnyékerők félrevezettek vagy megkötöttek és vannak akik pusztán kíváncsiságból vagy ego által generált ambícióktól vezérelve letértek a számukra kijelölt igaz ösvényről. A sorskorrekció végrehajtódott az elmúlt évben, épp ezért volt olyan nehéz sokak számára ez az időszak. Most ideje felkészülni és erőt gyűjteni ahhoz, hogy mindenki, akit érintett, visszatérhessen a helyes útra, amely által be tudja végezni égi küldetését és sorsútját.


Az életünk felett felvállalni a felelősséget
Ebben az évben eredményesen tudunk haladni a vezetői képességeink kibontakoztatásában és fejlesztésében. Az életünk felett gyakorolt irányítás és önuralás fontos állomásához érkeztünk, amely által mindazon területek, amelyekben vezetői képességeinket kamatoztatjuk, magasabb szintre emelkedhetnek.


Az áttörés éve
Számtalan életterület stagnáló folyamata végre át tudja törni a megrekedtség válaszfalát és a megvalósítás felé törni. A belső érlelődés és felkészítés időszaka végett ért, eljött az ideje, hogy elindulhassunk a beteljesedés felé, hogy a lelkünkben megfogant teremtő álom valósággá válhasson. Fel fog erősödni a küldetésünk iránt érzett elhívatottság érzése és a tettrekészség hajlandósága.
Minden mozgásba lendül és elindul a változás felé. Ezen év a „START” energiájának lendületével, átbillent minket a holtpontról, amely az előző időszak számvetéseinek, elengedéseinek és lezárásainak folyamatai eredményeztek.
Hasznos lehet, ha elkészítjük a céljainkat tartalmazó listát, hogy tisztán lássuk merre szeretnénk haladni és mit szeretnénk elérni. A pozitív elvárás a teremtő folyamat fontos része.


Merjünk nagyot álmodni és Istennel együtt teremteni.


A múlt év a belső transzformáció időszaka volt, ezen év az önmegvalósítás és a teremtő erők mozgásba lendítését hozza el számunkra.
A magasabb rendű célok megvalósításának új ciklusába léptünk, ezért rendkívül fontos elhagyni mindazt, ami hátráltat, visszatart és hiábavaló. Tettekké kell váltani és manifesztálni kell azon magasztosabb eszméket és törekvéseket, amelyekben hiszünk és amiért leszülettünk.


Nagyon fontossá válik az eredetiség, egyéniség, függetlenség, erélyesség, belső hajtóerő, motiváció.


Az öntudatra ébredés, önbizalom és önmegvalósítás nagyon fontos lesz ebben az évben, de nagyon oda kell figyelni, hogy mindez ne váljon önös érdekű és önző, önérvényesítéssé. Az új energia erősíteni fogja az egyént, épp ezért az ego nem lehet vezető szerepben ebben a folyamatban, mert akkor holtvágányra fog futni és terméketlenné fog válni a teremtő folyamat.


Megújulás


Megújulunk lélekben és szellemben, megújulnak az életkörülményeink és belső energiáink. Új lehetőségek nyílnak meg előttünk.
Az égi szintről elindított impulzusok a  kezdet energiáival hatnak, amelyeket akkor tudjuk sikeresen meglovagolni, ha felkészültünk és tudatosan működésbe hozzuk a bennünk rejlő isteni potenciál teremtő erejét.
A 2017.-es évet Michael arkangyal és a Nap angyalai támogatják, hogy önmagunkra találjunk, elinduljunk az önmegvalósítás útján és kiteljesedjünk.


Írta: Aysha