2018 - November
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
2018 - December
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
2019 - Január
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Főoldal > Angyallexikon
Uzziel
 
Hit
Mert az Úrnak úgy tetszett, hogy megmutassa magát
nekem. Megnyitotta elmém vagy lelkem belsejét,
hogy együtt lehessek az angyalokkal a spirituális világban,
s ugyanakkor a természeti világban az emberekkel,
ennek immár huszonhét esztendeje.
- Emanuel Swedenborg
(Házastársi szeretet) 
 
Uzziel annyit jelent: "Isten ereje", más szóval Isten leglényegének adománya és a hit hatalma életünkben. Ha Uzzielt arra kéred, áldjon meg hittel, spirituális növekedésed felgyorsul, és béke tölti be szívedet. A hit az emberi értelmet és tudást meghaladó birodalomban munkál. Roppant erős hit tehet csak képessé arra, hogy túllépve értelmeden, kapcsolatba kerülj az Örök Tudással. Kérdd Uzzielt, ő segítsen lángra lobbantanod a Szeretetet, Hálát, Alázatot, mert ezek visznek mind feljebb és feljebb, átalakulva erős rezgéssé, amely mágneses erőként vonzza a Szellemet, lehetővé téve, hogy létrejöjjön egységed Istennel.
A hit bennünk élő tudás, amely arra ösztönöz, hogy lelkiismeretesek, pontosak és igazak legyünk. Hatalmas energiáját csökkenti a tétlenség, ellenben növeli a helyes cselekvés. A külsődleges gondolattal ellentétben az igaz hit lényed legmélyén található, onnan vezérli tetteidet és érzéseidet a vágyva vágyott sikerre. Hitünk révén védelmeznek bennünket az angyalok, elterelve vagy megmásítva olyanok szándékát, akik ártani akartak nekünk, gondtól, aggodalomtól, kétségtől és félelemtől mentes légkört teremtve.
Egy tanítás elfogadása, illetve vallása hiedelem. Mielőtt a szív megnyílik, hiedelmeink nagy valószínűséggel korlátoznak és megbéklyóznak minket. A hiedelem foglyul ejthet és meghasonlást támaszthat az emberek között. A hiedelem, ha dédelgetjük és tápláljuk, hitté nőhet, megnyitva a szívet a fény előtt. Ha igazán azonosultál hiteddel, semmi, ami a külvilágból jön, meg nem zavarhat.
A hit másik oldala romboló hatalma. Ha hiszel a szegénységben, küszködni fogsz a betevő falatért; ha a korlátokban hiszel, az meggátolja, hogy felfedezd és gyümölcsöztesd tehetségedet. A hit a drámai fordulatokban előidézi azt a nemkívánatos helyzetet, amitől félsz. A hit saját gyarlóságunkban megakadályozza, hogy ráébredjünk nagyságunkra. Változtasd meg magatartásodat, irányítsd hited hatalmát befelé, Örök Éned és az Istennel való egység felé!
Még rombolóbb hatású a hit elvesztése és a harc maga az Isten ellen. Amikor világunk kegyetlensége kétségbeesésbe taszít, s hiába kiáltasz az igazságért, az nem jön el, kétségbe vonod az Isten létét, és dühöngsz. Amikor testet öltöttünk a Földön, a Teremtőtől való elválás illúziójától meghasadt a szívünk. De ezt a fájdalmat olyan mélyre rejtettük, hogy csak nagyon kevesen adnak maguknak számot létezéséről. Hogy hagyhatott itt engem Isten? Hát nem hallja Isten a hangomat, nem érzi át fájdalmamat?
A léleknek ez a sötét éjszakája a lényege a mi veszélyes, mégis szükséges harcunknak azért, hogy újra kapcsolatba kerüljünk a Nagy Szellemmel. Ha nincs bátorságod szembenézni az elválás okozta fájdalommal, amely minden más fájdalom gyökere, sohasem ismered meg igazán Istent. És nagy a veszélye annak, hogy kétségbeesésbe veszel. Ha eltökélten dühöd és iszonyatod mélyére ásol, és Istenhez fohászkodol szíved egész szenvedélyével, válasz érkezik fohászodra. Eszméleted hirtelen kitágul, és teljesen betölt a szeretet semmivel össze nem hasonlítható ereje, jelenléte. Ami problémád volt, most is látod, de más perspektívában, mély együttérzéssel. .
A Biblia elmeséli Jákob küzdelmét Uzziel angyallal. Jákob kegyetlen testvére, Ézsau elől menekült, aki meg akarta ölni őt. Jákobnak nem volt más választása, csak ez: vagy kieszel valami furfangos megoldást, mint már oly sokszor élete során, vagy feladja a harcot, és behódol Istennek. Jákob egész éjjel küzdött az angyallal - ez jelképezi spirituális harcát -, majd új névvel került ki a harcból, amely Istenbe vetett hitének hatalmát hirdette.
Hát nem ez a mi dilemmánk is? Megtegyem-e magam és szenvedjek, vagy megadjam magam? Fohászomra sokszor nem jött korábban válasz. Mi van, ha Isten most is cserbenhagy? A kétség alattomos erő, kígyóként kúszik be tudatodba, hogy falat emeljen közéd és hited közé. Vannak jó kétségek is, ezek útján közli benső tudásod, hogy valami nem illik hozzád. Hogy jó vagy rossz a kétség, csak úgy tudhatod meg, ha bízol érzéseidben és benső bölcsességedben, és már kiirtottad magadból az illúziód keltette rontás hangjait. De addig óvakodj a lélekmérgező kétségtől, romboló gyanúvá nőhet, és eltávolít az igazságtól.
Az a hit, hogy egy lehetsz Istennel, az a mágneses erő, amely egyesíthet Örök Éneddel, a hit hatalma mindnyájunk rendelkezésére áll, de kevesen képesek azt tudatosan használni. Kérd meg Uzzielt, o töltsön be, felkeltve benned azt az éhséget, amelyet semmi más nem elégíthet ki, mint az élő Isten személyes felismerése.