2015 - Január
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
2015 - Február
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
2015 - Március
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
Főoldal > Arany Piramis
Életutat támogató égi program
Új időpont - 2012.02.05. 10.00.-18.00.
 
- Tanfolyamot kiegészítő anyag -

 
 

Arany Piramis

Új tanfolyam időpontja: 2012.02.05.

10.00.-18.00.

Életutat támogató égi program

-         Tanfolyamot kiegészítő anyag

Szíriuszi arkangyalok, az isteni énünk és a segítőink által nyújtott életutat támogató energiákat, egy rendkívül erős, és stabil dupla arany piramis szakrális alakzatában horgonyozták le, az energiaterünk körül.. A dupla piramis összekapcsolja bennünk, és harmóniába hozza az égi és a földi minőségeket.

A Mennyei forrásától a bennünk lévő isteni forráson át, a Föld Anya fény forrásáig kiterjedően épült ki.

Az arany piramis, az égi tervet, a bennünk lévő kódolt tudást, lehetőségeket, és a segítő támogató égi energiákat, horgonyozza le, szabadítja fel és hozza egyensúlyba, és összehangolja életutunkat a Föld felemelkedési programjával.

Az égi program lehetővé teszi, hogy közvetlenül az égi forrásunkból, horgonyozhassuk le az energiát, amely életünk megsegítésére irányul.

Összekapcsolódván a forrással felismerést, oldást, erőt és segítő energiát, kérhetünk és hozhatunk le. Az energia munka négy fő területre oszlik:

1.     Felismerés: problémák, gátak, blokkok felismerése, energetikai lokalizálása.

Fel kell ismerni, meg kell érteni a történések és a próbatételek mögött húzódó tanításokat és igazságokat. Ha lokalizáljuk energetikailag, hogy hol van bennünk blokk, fájdalom, nehézség érzése stb., akkor az oldás energiáit, célirányosan fel tudjuk használni. Felismerés nélkül nincs oldás!

2.   Oldás: problémák, gátak, blokkok energetikai oldása

El kell engedni, fel kell oldani, át kell alakítani, meg kell tisztítani energia testünket, érzelmeinket, gondolatainkat, minden olyan aspektustól, amely gátol, és problémát szül. Hiedelmek, félelmek, neheztelés, harag, bűntudat stb. Ha meg akarod változtatni a világodat, először önmagadat változtasd meg!

3.   Segítő energiák befogadása: sorskódok aktiválása, segítő energiák behangolása

Nyitott, befogadó állapotban engedjük be a forrás és a segítők által nyújtott energiákat, épüljünk általuk. Elfogadás, bizalom, hit!

4.   Teremtés: teremtő erőink általi tudatos teremtés

Vizualizáld, teremts, belső képernyőd által vetítsd ki azt, amit szeretnél, egyesülve a felsőbb erővel, a magasabb éneddel, a vágyott céllal, formáld a világodat a jelenben. A most pillanatában, átélve, érezve, hittel, örömmel, és azzal a biztos tudattal, hogy megérdemled, tudatosan teremts. Aztán add át a felsőbb énednek és Istennek ezekkel a szavakkal: „Legyen így, vagy ennél jobb, Isteni akaratom szerint!”

Az eredményes energetikai munkát akkor érhetünk el, ha a felsőbb erőkkel együtt változtatunk és teremtünk.


Az életünk négy területe, amelyre a program behangolása irányult:

Család, környezet - Párkapcsolat, szerelem

Anyagi biztonság - Hivatás, életfeladat

Támogatóink, akik egy-egy területen belül a segítségünkre lehetnek, ha kérésben, imában hozzájuk folyamodunk:

Család, környezet:

Damara:

-  Otthon és családi fészek Istennője

- Otthoni összhang, melegség és békesség megteremtése

- Pénz előteremtése, az otthoni kiadásokhoz

- Érzelmek rendbetétele és gyógyítás

- Feléleszti az otthon melegségét, hogy szeretet légkörben élvezhessük a család által nyújtotta biztonságot

- Neheztelés, lelkiismeret furdalás, félelmek, aggódás feloldása

- Gyermekek lelki és fizikai sérüléseinek gyógyítása

Raguel:

- Segíti az elnyomottakat és hátrányos helyzetben lévőket

- Lelket önt a félreértettekben

- Hozzásegít a megértéshez és nagyobb elismertséghez

- Segíti az együttműködést családdal vagy csoporttal

- Elmélkedés, vitakészség, érvelés, megoldások, feloldás

- Neheztelések elrendezése

- Védelem igazságtalan bánásmóddal szemben

- Összhang emberek között

- Hátrányos helyzet megszüntetése

- Neve annyit jelent „Isten barátja” a legjobb barát lehet

- Segít a problémák megoldásában, főleg az emberi kapcsolatokban

Párkapcsolat, szerelem:

Afrodité - Anael:

-         Szerelem, szépség, vonzerő, szenvedély

-         Vénuszi szerelem energiák lehorgonyzása

-         Szerelem érzésének felizzása

-         Lelki társak összefonódása

-         Megerősíteni a kapcsolatot

-         Megtalálni a szerelmet

-         Egymás felvállalása eljegyzés, házasság

-         Szexuális vágy fokozása, blokkok oldása

-         Romantika, romantikus szerelem

-         Nőiesség kibontakoztatása

Hivatás, életfeladat:

Vyvamus:

-         A fényküldöttek és fénymunkások segítője, segít rátalálni a szent küldetésre, s utat nyit a spirituális énünk kibontakozásához

-         Belső és szellemi adottságok felébresztése, tehetség feltárása

-         Életcél felfedezése, és valamennyi szempontja

-         Fizikai, lelki és szellemi gyógyítás

-         Segít szembesülni önnön árnyékainkkal, és az önelemzésben hathatós segítséget adhat

-         Fénnyel árasztja el a sötét oldalunkat, és rávilágít a rejtett tulajdonságainkra.

-         Segít túljutni a halogatáson. Bátorít és inspirál

-         Útbaigazítás és tanácsadás

Chamuel:

-         Alantas energiák eltávolítása

-         Segít megtalálni azt, amit keresünk pl. életfeladat, lelki társ, szerelem, üzleti lehetőség, munka, barátok, új otthon stb.

-         Kapcsolatok létrehozása és megerősítése

-         A pálya szilárd alapokra való helyezése

-         Karrier, életcél meglelése

-         Segít abban, hogy ráleljünk szívünk igaz vágyaira

-         Szív megnyitása

Anyagi biztonság:

Abundantia:

- Siker, eredményesség, bőség és jó szerencse Istennője

-         Ő a forrása a bőségáradatnak és boldog ha a segítségével szabadulunk meg az anyagi gondjainktól.

-         Segít, hogy a terveink véghezvitele közben mindenünk meglegyen, amire csak szükségünk van

-         Segít feltárni a bennünk lévő „kincseket” rejtett értékeinket

-         A pénz miatti aggodalom és félelem orvoslója

-         Jómód, javak vonzása, vagyon megvédése, jó szerencse

Uriel:

-         Gyakorlati útbaigazítás

-         Vágyak, álmok, isteni terv fizikai színtű manifesztálása

-         Életfeladat, életcél, küldetés feltárása

-         Felismerése annak, hogy kik vagyunk és miért jöttünk a Földre

-         Anyagi biztonság megteremtése

-         Stabilitás és földhöz kötöttség megteremtése

-         Gyökér csakra gyógyítása

-         Ötletek és problémák megoldása

Néhány ima, amely a segítségedre lehet:

Ima a családi kapcsolatok megjavításáért, viták és más konfliktusok feloldásáért

Viták és más konfliktusok feloldásáért

Valahányszor nézeteltérésed támad valakivel, illetve valamilyen konfliktus kellős közepén találod magad, jó ötlet a helyzet békés megoldásáért az istenekhez és felemelkedett mesterekhez fordulni a helyzet elsimításáért. Ez a fohász nem hozza meg számodra a győzelmet, és a másik fél mentegetőzését sem érheted el vele. Ez a fohász egyszerűen segít helyreállítani a békét és megbocsátani, megbékélni minden érintettnek.

Szeretett mennyei segítők, kérlek, engedjétek hozzám Mihály arkangyalt, a pártatlan becsületesség angyalát, most, azonnal! Kérlek, Athéné, békés megoldások istennője, gyere és hozz számunkra megnyugvást, és te, Forszéti, az igazság ura, jöjj, és tégy igazságot!
Ellenfeleim (mond ki ellenlábasod vagy a vitában érdekeltek nevét) őrangyali..., köszönöm közbenjárásotokat. Arra kérlek benneteket, tudassátok a velem haragban állókkal, vagyis az összes érdekelttel, hogy legfőbb vágyam a békés megoldás és közös nyugalmunk visszaszerzése. Gyors, megnyugtató megoldásért esedezem, ezért az egész helyzetet Istenre bízom, mert tudom, hogy Ő valóban megoldja. Tudom, csak az a béke ér valamit, ami igazságos, és mert a béke mindenütt jelenvaló, ebben a helyzetben is megtalálható, ahogy a nézeteltérés összes résztvevőjének lelkében is él a szikrája. Kérlek, mutassátok meg számomra a békés megoldás útját, amely megnyugtató eredményt hoz mindannyiunknak. Köszönöm.


Ima a családi kapcsolatok megjavításáért

Istenem, tudom, hogy nekem és a családtagjaimnak is vannak őrangyalai. Kérem ezeket az őrangyalokat, segítsenek rendbe hozni a köztünk lévő félreértéseket. Segíts, hogy el tudjunk engedni minden haragot és képesek legyünk megbocsátani. Kérem, hogy hibáink minden körülménye törlődjön el és felejtse el mindenki, akit érint. Segíts, hogy képes legyek elengedni az ítélkezést, amit magam vagy mások ellen hordozok. Kérem, hogy az őrangyalaink közvetítsék hozzánk utasításaidat, mert tudom, hogy a Te akaratod a béke. Köszönöm!

Ima a lelki társ megtalálásáért


Ha szeretnél spirituális szinten megalapozott, romantikus kapcsolatra lépni valakivel, mondd el előbb ezt a fohászt. Képes leszel kiterjeszteni az ima erejét az első megérzéseiddel, mely a lelki társ keresése közben nagyon is számít. Képzeld el, hogy együtt vagy a lelki társaddal tökéletes szeretetben és kölcsönösen nagyra értékelitek egymást, azután mondd:

Szerelem Istenek és Istennők, küldjetek hozzám odafentről Angyalaitokat és Afroditét, a férfi és női Isteneket, hogy segítsenek kifejezni a gyönyörűséget és a kecses bájt. Küldjétek el hozzám Guinevere-t és Izoldát, a mágikus szerelem meghozóit: meghívlak titeket spirituális mennyegzőmre, melyen először spirituális egyesülés révén kelek egybe a lelki társammal. Testem és lelkem legmélyéig érzem szívem választottját, és nagyon köszönöm nektek, hogy lehetővé tettétek számomra ezt az érzést, olyan jó mindenestül magamba fogadni a szeretett társat. Köszönöm, hogy egybekelhetünk és egyesülhetünk, mi, lelkitársak általatok az életben. Köszönöm, amiért egymásra lelhettünk. Köszönet, amiért teljes elragadtatással lehettünk egymáséi és válhattunk eggyé. Köszönöm, hogy ilyen figyelmesen vigyázzátok szerelmi életem.Istenem, kérlek téged és a Romantika Angyalait, segítsetek nekem abban, hogy csodálatos kapcsolatban élhessek a lélektársammal. Kérlek, vezess engem, hogy megtalálhassam Lélektársamat, segíts, hogy találkozhassunk, és késedelem nélkül boldogíthassuk egymást. Kérlek, segíts olyan körülményeket teremteni, melyek hozzásegítenek ahhoz a csodálatos párkapcsolathoz most azonnal. Segíts meggyógyítani és feloldani minden blokkot tudatomban, testemben és érzelmeimben, melyek félelmet kelthetnek bennem az igaz szerelemmel szemben. Segíts, hogy meghalljam, és követni tudjam isteni vezettetésedet, amely elvezet a lelki társi kapcsolathoz, és segít élvezni azt. Tudom, hogy Lélektársam ugyanolyan lázasan keres engem, mint én őt. Mindketten kérjük, hogy segíts nekünk összetalálkozni és segíts nekünk megismerni és elfogadni az igaz szerelem áldását. Köszönöm!

Ima életed céljának megtalálásáért


Itt egy fohász, amely segítségével rálelhetsz egész életed céljára, egyúttal megtudhatod, milyen irányban tedd meg a célhoz vezető következő lépést. Az imáidra kapott válasz valószínűleg az isteni útmutatás és jelképek ötvözete lesz. Az isteni útmutatást belső üzenetként kapod, érzések, gondolatok, ötletek, ideák és látomások formájában. Ezekből megtudhatod, mi a szíved őszinte vágya. A jelek rajtad kívüli forrásból eredő és ismétlődő üzenetek, például hirtelen sorozatosan eléd bukkanó plakátfeliratok, képek, újságcímek, esetleg mások ismétlődő témájú beszélgetései, illetve külső forrásból eredő, többször hallott hangok. Legjobb leírni a belső üzenetet, mert ezek jelzik a nagy célt, továbbá éberen figyelni a külső jeleket, mert ez utóbbiak egyszerre utalnak az életcélra és a következő lépésre.

Az ima:


Mihály Arkangyal..., Jézus..., Saint - Germain... és Vywamus ..., ti bizonyára látjátok, mi lenne számomra a következő és a legjobb lépés. Szeretném, ha egyértelműen üzennétek, tiszta érthető hangokra, érzésekre és értesülésekre van szükségem. Bíznom kell ahhoz, hogy megtegyem a következő lépést. Bátorság és belső izgatottság kell, hogy megtegyem a következő lépést. Köszönöm, hogy elláttok a szükséges értesülésekkel, bátorságot öntötök belém, bíztattok és haladásra késztettek. Chamuel Arkangyal, Brigitt, Szent Ferenc, Thot és saját Felsőbb Énem életcélom megvalósításában részt vevő isteni munkatársaim! Hálás vagyok az életcélommal kapcsolatos, világos útmutatásokért, és hálás vagyok, mert úgy hiszem, közben sikerült megőriznem jókedvemet, boldogságomat, sikerességemet és jómódomat. Hálásan gondolok rátok, mert jó tudni, hogy értékes vagyok számotokra és módomban áll elfogadni a szükségeteket és a támogatásokat. Köszönöm Istenek, köszönöm mindnyájotoknak!


Mindenkinek, aki fentről vigyáz rám,
Azt hiszem elfelejtettem Mennyei Életcélomat és kérem a segítségeteket, hogy visszaemlékezhessek arra, miért jöttem el ide ez alkalommal. Kész vagyok elengedni minden félelmet, ami megakadályoz abban, hogy visszaemlékezzek életcélomra a sikertől és bukástól való félelmet is beleértve. Tudom, hogy képes vagyok betölteni feladatomat és kérem a folyamatos vezettetést, hogy megtaláljam azt az utat, amelyen örül a szívem. Kérlek, segíts felismernem a különbséget az öröm és a félelem között, hogy értelmes cselekedetemmel szolgálhassak másokat, és örömöt hozhassak önmagam számára. Köszönöm!

Ima az anyagi biztonságért:

Ha pénzed az élelmedet az időd, lehetőségeid gyarapítását szeretnéd elérni, illetve másféle növekedéssel kapcsolatban vannak kívánságaid, mondd el az alábbi hatásos fohászt. Lassan érhetően ejtsd ki a szavakat és különösen lassan mondd el a neveket, hogy külön átérezd a bennük rezgő energiát.

Kedves Abundantia..., Damara..., Dana, Genésa..., Laksmi...és Szedna..., köszönöm, hogy bőségesen elláttok az életben és a nagyszerű lehetőségek túlcsorduló áradatával utaltok az isteni fényetek ragyogására, így másoknak is javára van a dolog. Köszönöm az általatok meghozott békét, boldogságot és szeretetet. Köszönöm mindazt az időt és energiát, ami lehetővé teszi álmaim és vágyaim beteljesítését. Köszönöm bőkezű anyagi és pénzügyi támogatásotokat. Hálás vagyok és elfogadom ajándékotokat, s kérlek titeket továbbra is gondoskodjatok rólam általuk.


Szeretett Istenem, tudom, hogy Te vagy a forrása minden jónak és, hogy Te ellátsz engem mindennel minden tekintetben. Kérlek, segíts eloszlatni azokat a félelmeket, amelyek megakadályoznak engem abban, hogy elfogadjam ajándékaidat. Kérlek, segíts, hogy átéljem a béke, hála és anyagi biztonság állapotát, és, hogy tudatában legyek annak, hogy én a Te gyermeked vagyok, akit Te csodálatos áldásaidban részesítesz. Nyitott vagyok és maradok az Isteni Vezettetésre, ami tévedhetetlenül vezet el engem olyan helyzetekhez, emberekhez, lehetőségekhez, amelyek részei az anyagi biztonságomat megteremtő tervnek. Most látom és érzem önmagam és mindenki mást tökéletes anyagi biztonságban, és a szívem megtelik hálával és örömmel a bőséges Univerzum iránt, amit teremtettél. Köszönöm, Ámen!


Ima egy új munkahelyért

Szeretett Teremtőm, tudom, hogy útmutatást adsz nekem egy új munkahely megtalálásához, és kérlek, segíts, hogy észrevegyem az ajtókat, amelyeket most nyitsz meg előttem. Kérek nagyon világos és egyértelmű jeleket, melyek elvezetnek engem az új munkahelyhez, ahol tehetségemet, és érdeklődésemet értelmesen kamatoztathatom. Kérlek, segíts, hogy tudatában legyek annak, hogy megérdemlek egy csodálatos új munkahelyet, és nyugtasd meg a bennem lévő idegességek az interjúk alatt. Kérem az Angyalok segítsenek önbizalmam és bátorságom megerősítésében és segíts, hogy abban a biztos tudatban legyek, hogy segítesz nekem. Ámen!

Ima, növekvő üzleti lehetőségekért

Szeretett Istenem, Szent Szellem, Emelkedett mesterek és Angyalok, kérem, hogy mindenki, aki számára áldásosak üzleti termékeim és szolgáltatásaim, lépjen velem kapcsolatba ma. Tárt karokkal üdvözlöm az életbe lépő új embereket és lehetőségeket. Kész vagyok elengedni minden negatív gondolatot, gondolatmintát és hiedelmet, ami elszabotálná új lehetőségeimet. Kérlek, segítsetek, hogy elhiggyem, hogy megérdemlem a jót. Köszönöm!