2018 - Október
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
2018 - November
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
2018 - December
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
Főoldal > Aysha programjai
ATLANTISZI GYÓGYÍTÓ FÉNYPROGRAM
2018.10.21.10.00.-18.00.
 
ATLANTISZI KARMA OLDÁS, TRAUMATIKUS SÉRÜLÉSEK GYÓGYÍTÁSA ÉS ŐSI TUDÁS VISSZASZERZÉSE 
 


ATLANTISZI GYÓGYÍTÓ FÉNYPROGRAM

2018.10.21.10.00.-18.00.

ATLANTISZI KARMA OLDÁS, TRAUMATIKUS SÉRÜLÉSEK GYÓGYÍTÁSA ÉS ŐSI TUDÁS VISSZASZERZÉSE

„Atlantisz emlékei feltárulnak, zárolt kapuk nyílnak, átíródik a múlt, hogy az ősi tudás bölcsessége a Földre visszatérjen, s az ember újra a fényben éljen.”

Atlantisz fejlett spirituális társadalom volt, kristályokon és napenergián alapuló technológiával. Magas színtű tudással rendelkeztek, telepatikusan kommunikáltak egymással és kapcsolatban álltak a csillagvilágok fénylényeivel. Mágikus tudással rendelkeztek, ismerték a természet erőit és képesek voltak szellemi energiával befolyásolni az anyagot.

Az atlantiszi történelmet két nagy világkorszakra lehet osztani, az első időszak Atlantisz Aranykora volt, ahol a társadalmat fénylények irányították, akik az isteni törvények szerint vezették és tanították az embereket.

Atlantisz aranykorában az emberek magas tudati szinten léteztek, annak szentelve életüket, hogy gyarapítsák a tudásukat és spirituálisan fejlődjenek. Szeretetben és egységben voltak egymással és minden teremtett lénnyel. A társadalomban béke és harmónia uralkodott.

A második korszak a hanyatlás kora volt, ekkor a égi lények már elhagyták a Földet, és az emberekre bízták a saját sorsukat. Az atlantiszi faj pedig elkezdett visszaélni a reájuk hagyott tudással és ez végül hatalmas katasztrófához és Atlantisz bukásához vezetett.

Amikor az embereket tanító fénylények elhagyták a bolygót, még hosszú ideig fennállt az aranykorszak társadalmi rendje, de idővel az atlantiszi embert magával ragadta a gyarlóság, a gőg és a hatalomvágy. Mérhetetlen tudásvágyból és kíváncsiságtól vezérelve sötét kapukat nyitottak árnyék lények felé, akik gonosz tervekkel, ártó szándékkal érkeztek, és fokozatosan hatalmuk alá kerítették az embereket. Atlantisz hanyatlani kezdett, és egyre több alacsony szinten lévő lélek inkarnálódott, akikben buzgott a harci vágy és a pusztító szándék. Számtalan hatalmi dráma alakult ki, elkezdték leuralni más népeket, igába hajtották a természet erőit. A sötét hatalmak mágikus erőkkel bekebelezték a spirituális központok templomait, a fény oldalán álló papokat és papnőket megkörnyékezték, és akitet lehetett befolyásuk alá kerítették. Azokat akik nem álltak melléjük ártó varázslatokkal sújtották, sokuk erejét megkötötték, spirituális képességeiket és tudásukat leblokkolták. Mindez odáig fajult, hogy hatalmas erőkkel visszaélve, Atlantisz a saját bukását okozta, és ezzel kezdetét vette a felejtés és a sötétség kora.
Jelen időszakban a Föld és az emberiség egy új aranykor megteremtésének küszöbén áll, most számos lélek vissza tud térni a fény világaiba. A felemelkedés folyamatában azonban át kell haladnunk azokon a tudati kapukon, amelyeken egykoron alázuhantunk, és tudatosítanunk kell az akkori történéseket, hogy felülírhassuk őket.  
Elérkezett az idő, hogy lelkünk felszabadulhasson a karmikus terhek alól, és a bölcsesség látó-lencséjén át, megértsük, megbocsássuk, feloldhassuk mindazt, amit Atlantisz bukásával átéltünk.

A mostani időszakban megnyílt tér-idő portálok és a csillagkonstellációk által létrejövő energetikai átjárók az atlantiszi karmikus lenyomatokat hozzák a felszínre. Emlékek tárulnak fel, hogy újra szembenézhessünk azokkal a karmikus visszacsatolásokkal, amelyek az atlantiszi múltat idézik.

Számtalan karmikus visszacsatolás, emlék, fájdalom, félelem ős oka az atlantiszi karmánkhoz köthető. Az átélt trauma hatására, leblokkolódott tudás hozzáféréséhez, fel kell oldanunk megrázkódtatás energetikai mintáit és azon karmikus lenyomatokat, amelyeket az akkor átélt események okoztak.

Erre a napra a felemelkedett mesterek és az angyali világ fénylényei egy atlantiszi gyógyító fényprogramot adtak át. A nap folyamán tanítások és médiumi közvetítések lesznek, hogy feloldhassuk az atlantiszi karma lenyomatait, az ősi félelmeket és fájdalmakat, felszabadíthassuk a megrekedt lélekrészeinket és felszínre emelhessük egykori tudásunk tiszta fényminőségeit.
A TANÍTÁSOK ÉS MÉDIUMI KÖZVETÍTÉSEK TÉMÁI:

-    ATLANTISZRÓL SZÓLÓ TANÍTÁSOK
-    ATLANTISZI BUKÁS SZELLEMI OKAI
-    ATLANTISZI ÉLETEK KARMIKUS VISSZACSATOLÁSAI
-    A JELEN KOR ATLANTISZI MÚLTJA
-    ATLANTISZ SPIRITUÁLIS HAGYATÉKA
-    VISSZAEMLÉKEZÉS ATLANTISZI ÉLETEKRE
-    A FELEMELKEDÉS FÉNYSPIRÁLJA
-    A FÉNY PIRAMISA
-    KAPCSOLAT A DELFINEKKEL
-    KRISTÁLYOKBAN REJLŐ ŐSI TUDÁS
-    ATLANTISZI KARMA OLDÁS
-    ATLANTISZI TRAUMÁK GYÓGYÍTÁSA
-    ŐSI FÉLELMEK ÉS FÁJDALMAK FELOLDÁSA
-    LELKI TERHEK ELENGEDÉSE
-    KARMIKUS MINTÁK FELÜLÍRÁSA
-    SÖTÉT KAPUK BEZÁRÁSA
-    LÉLEKMEGKÖTŐ PAKTUMOK FELOLDÁSA
-    ATLANTISZI LÉLEKRÉSZEK FELSZABADÍTÁSA
-    FÉNYERŐT BLOKKOLÓ MÁGIKUS PROGRAMOK OLDÁSA
-    A FÖLDÖN REKEDT ANGYAL LELKEK FELEMELKEDÉSE
-    A TUDAT KIEMELKEDÉSE A MEGOSZTOTTSÁGBÓL A SZERETETEGYSÉGBE
-    AZ ISTENI FORRÁSSAL VALÓ ÖSSZEKÖTTETÉS FÉNYCSATORNÁJA
-    VISSZAKAPCSOLÓDÁS A SZERETETEGYSÉG HÁLÓHOZ
-    LEGÁTOLT SZELLEMI KÉPESSÉGEK FELSZABADÍTÁSA
-    LEBLOKKOLT SPIRITUÁLIS ADOTTSÁGOK AKTIVÁLÁSA
-    ŐSI TUDÁS BÖLCSESSÉGÉNEK VISSZASZERZÉSE

… és még sok minden más, amit az égi fénylények ezen a napon számunkra átadnak

VÁROM SZERETETTEL MINDAZOKAT AKIKET AZ ISTENI GONDVISELÉS ÉS KEGYELEM ANGYALAI HOZZÁM VEZETNEK

ÉGI PATRÓNUSOK:

Michael arkangyal, Zadkiel arkangyal, Metatron arkangyal, Raziel arkangyal, Hadraniel arkangyal, Thoth, Melkízédek, Serafis Bey, Maitreya, Astrea Elohim, Atlantiszi felemelkedett mesterei, Arany Templom angyalai, Delfinek gyógyító fényközössége, Arktúruszi csillagfénytestvérek, Szíriuszi arkangyalok, és Plejádok gyógyító angyalai
Jelentkezés szükséges!

1062 Bp. Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház - Juhar terem
 (Kodály Köröndhöz esik közel)
Hozzájárulás: 11.000.-
Aysha