2018 - Október
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
2018 - November
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
2018 - December
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
Főoldal > Aysha programjai
MICHAEL ARKANGYAL ÉGI FÉNYPROGRAMJA
2018.09.29. MICHAEL ARKANGYAL NAPJÁN!
 
MEGTISZTULÁS ÉS KARMIKUS OLDÁS MICHAEL ARKANGYAL EREJÉVEL

LÉLEK ÉS HIT ERŐ MEGÚJÍTÁSA

BELSŐ ISTENI FÉNYERŐ FELSZABADÍTÁSA  
 


A BELSŐ ISTENI FÉNYERŐ FELSZABADÍTÁSA


MICHAEL ARKANGYAL ÉGI FÉNYPROGRAMJA

2018.09.29. Szombat 10.00.- 18.00.

MICHAEL ARKANGYAL NAPJÁN!

BEAVATÁS MICHAEL ARKANGYAL EREJÉT ÉS A KÉK LÁNGOT MEGIDÉZŐ ANGYAL SZIMBÓLUMBA

Szeptember más néven Szent Mihály hava, az ősz kezdete, ebben az időszakban jön el az ideje annak, hogy belső világunkba merülve összegezzük mindazt, ami a nyári időszakban megéltünk. Az ősz a visszahúzódás időminőségét hordozza, figyelmünk energiáit a külső világból a belső világunkra irányítjuk, hogy az elengedés és a lelki fejlődés útjára lépjünk.
 
Az idei ősz kiemelten fontossá teszi számunkra, az angyalokkal való belső munkát, mivel most nagyon sok segítséget kapunk az égi világból, hogy elengedhessük mindazt, ami már nem szolgálja a fejlődésünket. Eljött az ideje annak, hogy a tudatosított árnyékmintákat átlényegíthessük, és a belső fényerőink hatalmával felülemelkedjünk az alsóbb énünk által teremtett akadályokon, melyek miatt nem tudunk továbblépni az életünk és a felemelkedés fényösvényén.

Szeptember 29. –én tartjuk Michael Arkangyal napját. Ezen a rendhagyó napon ereje megsokszorozódik a Földön, mivel imák, meditációk és szertartások által nagyon sok ember létesít vele tudatos kapcsolatot. Eme napon nagy erővel tudjuk behívni és magunkba fogadni tisztító fényét, védelmező energiáit és hatalmának felszabadító erejét. Segítsége által számtalan lelki tehertől szabadulhatunk meg, megtisztulhatunk a negatív energiáktól és új erőkkel töltekezhetünk fel.Michael arkangyal az isteni erő, akarat és hatalom angyala. Az isteni igazság őrzője, a mennyei seregek vezére és az emberiség védelmezője. Kék lángú fénykardjának ereje a tudatlanság sötétjét hasítja szét.

Michael arkangyal az egyik leghatalmasabb égi lény, akit a Teremtő a Földre küldött, hogy segítse az embereket. A fény hatalmával védelmezi a hozzáfordulókat és segít megtisztulni mindazon ártó negatív hatások alól, amelyek beárnyékolják fénylő valónkat.

Michael arkangyal a fényküldöttek Égi Patrónusa, a spirituális út és lelki fejlődés legfőbb arkangyali ereje. A Felemelkedés Isteni Terve Michael arkangyal által bontakozik ki a fizikai síkban. Ő felügyeli, oltalmazza és segíti mindazokat, akik a Föld felemelkedéséért dolgoznak.

Michael arkangyal bátorságot, kitartást és hitet önt belénk, hogy a nagy kihívások közepette képesek legyünk véghezvinni vállalt feladatainkat. Segít abban, hogy félelmeinket, kétségeinket és alsóbb minőségeinket a fény ereje által átlényegíthessük. Erőt ad ahhoz, hogy legyőzhessünk minden olyan akadályt, amely isteni énünk kibontakozásában és égi tervünk megvalósításában gátol minket.

Ezen a napon Michael arkangyal élő jelenlétét és isteni hatalmát megidézve, megtisztulunk mindazon belső-külső negatív energiától, hatástól és befolyástól, amelyek gátolják a bennünk rejlő isteni fény kibontakozását. Oldani fogjuk a félelmeinket, kétségeinket, kishitűségünket és mindazon minőségeket, amelyek blokkolják az isteni fényünk kibontakozását.

Felemelkedünk Michael arkangyal égi fénytemplomába, ahol égi erők beavatásában részesülünk, hogy növekedjen a bennünk lévő isteni fény hatalma, és eredményesebben tudjunk haladni életutunk fényösvényén.


A nap folyamán Michael arkangyalról szóló tanítások lesznek és médiumi közvetítések. Továbbá, erejét megidéző, tisztító és védelmező technikákat tanulunk.
I.    MEGTISZTULÁS ÉS KARMIKUS OLDÁS MICHAEL ARKANGYAL EREJÉVEL

Az első médiumi közvetítésben Michael arkangyal erejét megidézve, megtisztulunk és feloldjuk mindazon negatív hatások energetikai lenyomatait, amelyek az auránkra és csakráinkra tapadtak. Letisztítjuk a fénycsatornánk és a szívünk energiatereit az árnyékbekapcsolódásoktól, negatív lenyomatoktól és kötésektől. Michael arkangyal égi segítségével oldani fogjuk azon karmikus okokat, amelyek miatt nem tudunk továbblépni az életünkben, és azon karmikus terheket, amelyeket másoktól vettünk át. A Kék Lángok erejével átlényegítjük azon félelmeket, amelyek leblokkolják a bennünk lévő fényerőt, valamint a bűntudatból eredő kisebbségi érzéseket, amelyek miatt nem vállaljuk fel önmagunkat és a saját hatalmunkat.

Michael arkangyal egyéni szinten fogja oldani, a legmélyebb lelki terheket és karmikus mintákat, amelyek a jelen időben a felszínre emelkedtek, és lehetővé vált az elengedésük.


II.    KÉK LÁNG BEAVATÁS MICHAEL ARKANGYAL FÉNYTEMPLOMÁBAN

A második médiumi közvetítésben Michael arkangyal Égi Fénytemplomába utazunk, ahol erejének fénylő sugarában, megújítjuk lelkünk isteni fényerejét. Felszabadítjuk elnyomott és leblokkolt erőpotenciálokat, amelyek élettervük megvalósításához szükségesek. Megújítjuk hitünk lángját, hogy újra teljes szívvel tudjunk bízni az isteni vezettetésben és isteni tervünk megvalósításában. Új erőkkel töltekezünk fel, hogy életutunk jelenlegi szakaszában képessé váljunk eleget tenni a kihívásoknak. Integráljuk az isteni énünk mindazon erőit, amelyeket, készek vagyunk, a fizikai síkban lehorgonyozni. Megújítjuk az isteni erőforrással való összekapcsolódás fénycsatornáját. Integráljuk azon égi fénykódokat és energiákat, amelyek által magasabb tudati és rezgési szintre emelkedhetünk fel.

Michael arkangyal egyéni szinten adja át, azon tanításokat és erőket, amelyek isteni fényünk kibontakozásában és égi tervünk megvalósításában segítenek minket.

Beavatás nyerünk Michael arkangyal szimbólumának használatához, amely a Kékláng és Michael erejének megidézését teszi lehetővé a fizikai síkban.
Közvetítések, meditációk és szellemi tanítások témái:

- Michael arkangyalról szóló tanítások
- Michael arkangyal erejének megidézése
- Michael arkangyal tisztító energiáinak lehívása
- Aura és csakrák megtisztítása és védelme
- Védelmi erőtér megteremtése
- Fényerőt blokkoló energiák oldása
- Isteni terv kibontakoztatását gátló árnyék minőségek oldása
- Lélekerőt, életenergiát és fényerőt lecsapoló negatív kötések oldása
- Spirituális erőket blokkoló karmikus lenyomatok oldása
- A felemelkedést akadályozó karmikus visszacsatolások oldása
- Gyenge pontok megerősítése, árnyék kapuk bezárása
 - Fénycsatorna és fénytest megtisztítása, mindazon visszahúzó és gátló minőségtől, amelyek akadályozzák az isteni forrás tiszta energiáihoz való hozzáférést
- Belső erő és belső tűz felszabadítása
- Kék sugár és kék láng tanításai
- Lélek és hit erő megújítása
- Isteni fényerőink és a bennünk lévő „Michael erő” aktiválása
-  Fénykard erejének megidézése  
- Michael arkangyal erejét megidéző angyal rítus

- Beavatás Michael arkangyal szimbólumának használatához, amely a Kékláng és Michael arkangyal erejének megidézését teszi lehetővé a fizikai síkban. Világosságot és tisztaságot teremt, oldja a negatív minőségek hatásait és a karmikus lenyomatokat.  
Felerősíti a bennünk lévő isteni erőinket, akaratunkat és a hitünket      

Sok szeretettel várom mindazokat, akiket Michael arkangyal és az isteni gondviselés angyalai hozzám vezetnek.
Jelentkezés szükséges!

1062 Bp. Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház - Juhar terem
 (Kodály Köröndhöz esik közel)
Hozzájárulás: 11.000.-
Aysha