2018 - December
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
2019 - Január
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
2019 - Február
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
Főoldal > Tudásforrás
KRISZTUSI TUDATOSSÁG
 
Jézus a Krisztusi tudatosság élő példáját horgonyozta le az emberiségnek 
 


KRISZTUSI TUDATOSSÁG


Jézus a Krisztusi tudatosság élő példáját horgonyozta le az emberiségnek, tudása vallási hovatartozástól függetlenül az általa kinyilatkoztatott örök érvényű igazságokban rejlik. A szeretet egyetemes törvényeiről tanított, és megmutatta, miképp juttathatjuk kifejezésre, a bennünk rejlő isteni fényt.

Jézus megváltói missziója, az emberi lelkek visszavezetése, az egyetemes szeretet által, az Istennel való egységbe. A földi küldetése megrengette a világot, hagyatéka mindmáig élő. Az szeretetről tanított, a hit erejéről, a szívben rejlő hatalomról, a megbocsátás kegyelméről és az Isteni irgalom általi megváltásáról. Megmutatta, hogy a Mennyek országát a szívünkben rejlő képességek által érhetjük el.

Jézus tanításai a jelen kor emberéhez szólva aktuálisabbak, mint valaha. Rövid földi életével a jelen időkben zajló hatalmas változásokat készítette elő. Kikövezte számunkra az utat, hogy lehetővé váljon emberi szintről a szeretet által felemelkedni egy magasabb dimenzióba, az Új Föld létvalóságába.

A szívünk az új világba való átjáró kapuja, a szeretet pedig maga az Út.
Ha az Isteni Szeretet Törvénye megfogan és kibontakozik minden ember szívében, akkor a sötétség korszakának valóban vége lesz.


A Krisztusi tudat a feltétel nélküli szeretet tudatossága. Az Isteni és emberi világ szívben való egyesülése, amely a szereteten keresztül
nyilvánul meg.

A Krisztusi Tudatosság a szeretetegységben való létezés létvalósága, amely a szellemi önvalónk és lelki önvalónk egységéből születik
meg bennünk, és az isteni szeretetbölcsesség által bontakozik ki.

A Krisztusi Tudatosság az Isten és ember közötti mélységes összehangolódás tudati szintje. Poláris minőségek szeretetben való egyesítése és feloldása válik lehetővé általa, és a szívben rejlő isteni tulajdonságok kibontakozása.


A Krisztusi tudatban tud csak kiteljesedni az ember isteni valója.

A Krisztusi tudatosságnak három szintje van: az első, amikor fény küldöttként tekintünk önmagunkra, és tudatosan dolgozunk az Isteni Terv megvalósításában. A második, amikor ráébredünk, hogy Isten gyermekei vagyunk és magunkhoz vesszük örökségét. A harmadik, amikor felismerjük, hogy Isten és Mi egyek vagyunk.

A krisztusi tanítások a szeretet tettben való kifejezését, a krisztusi értékek fizikai manifesztációját és gyakorlatban való átültetését tanítják.

Karácsony hagyományosan Jézus születésének ünnepe, spirituális értelemben pedig, annak a lehetősége, hogy a szeretet által újjászülethessünk Jézusban.


Szeretettel


Aysha


Új Fényprogram: A Krisztusi Tudatosság Misztériuma


http://www.angyalforras.hu/Aysha-programjai/BEAVATaS-A-KRISZTUSI-TUDATOSSaG-MISZTeRIUMaBA