2018 - November
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
2018 - December
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
2019 - Január
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Főoldal > Csillag Fényküldöttek
Csillagképek misztikus jelentése
Asztrozófia
 
A mesélő égbolt 
 


Csillagképek misztikus jelentése


·        Argonauták hajója csillagkép: Változások, belső mozgás, utak jelen életünkben.


·        Bereniké haja csillagkép (Coma Berenice): A legnagyobb áldozat meghozatala. Az arannyá vált szellemiséget kell feláldozni, amely mindennél többet ér.


·        Cet csillagkép (Cetus): Belső megtisztító jellegű újjászületés.


·        Csikó csillagkép (Equuleus): Új, tiszta erő, halhatatlanság felé vezető út. Az „isteni szikrát” szállítja. Jelenleg a majdani Táltos paripa csak kis erőpróbákat kap.


·        Delfin csillagkép (Delphinus): Fénynemzés teremtménye, megújult energiák, újjászületett lélek. Örök fiatalság, gyermeki tisztaság, megújulás. Érzelmek (víz) uralása általi egyensúly. Állandó magas égi erők jelenléte.


·        Déli Hal csillagkép (Piscis Austrinus): Megjelenő segítség és felemelkedés.


·        Déli Háromszög csillagkép (Triangulum Australe): Test/lélek/ szellem és az anyai szeretet hármassága.


·        Déli Korona csillagkép (Corona Australis): MagyarSzent Korona. Fényes királyi szimbólum. Belső uralom, belső királyság.


·        Eridanus csillagkép (Eridánusz folyó): Alvilág folyója. Belső radikális változás. Sorsfordulóhoz visz.


·        Északi Korona csillagkép (Corona Borealis): 7 csillag, a teremtés hét ősenergiája. A szellem világossága. A szellem magaslatai. A fénnyé vált teremtő energia. Külső uralom/?/.


·        Farkas csillagkép (Lupus): Halottfaló kutya. Széttépte a halottat, ha nincs benne Igazság/Szeretet egyensúly. Ami nem igazságos, ami nem törvényes, ami nem az egyensúlynak felel meg, a Farkas azt szétmarcangolja. Kapuk megnyitója.


·        Hattyú csillagkép (Cygnus): A már megerősödött lélekerő. A „visszatérő” Csaba királyfi. Hadvezető, hadnagy csillag a néphagyományban!


·        Hercules csillagkép: A hősök zuhanásának a helye. A szükségtelen dolgok elhagyása, minőségi átalakulás. Egó áldozat árán elérhető felemelkedés.


·        Holló csillagkép (Corvus): Elmúlás. Egy korszak lezárásának fontossága. A lélek szárnyalása, égi-földi közvetítő. Beavatási fokozat. Emlékezet és halál madara, a múlt végleg lezárul és csak az érték – az örök élet – (csepp) menekítődik át a jövőbe. Egyszerre múlt lezárás és új maghintés. Felettes én sugallatára és az időtlenre fogékonyság. Múlt értékei, történelem.


·        Kassziopeia csillagkép (Cassiopeia): Ég koronája. A csodaszarvas agancsa.


·        Kígyó farka csillagkép (Serpens Cauda): A kézzelfogható varázslat másik pontja. Az ösztön erők a nemzés aktusát végzik. Jövőt alakító energiák.


·        Kígyó feje csillagkép (Serpens Caput): [Unuk] A szellem felé emelt ösztönerők. A Fény felé irányuló szenvedély /Hajtóerő/. A kézzelfogható varázslat ereje.


·        Kígyótartó csillagkép (Ophiucus): [Ras Alhague, Kelb Alrai] A beavatás második szintje. Aszklépiosz a gyógyítás istene. Pálcája a caduceus a fehér/fekete kígyókkal a mágikus képességet és a teljességet szimbolizálja. A teremtő erők gyógyító és beavató hatása. A két kígyóerőt egy kézben tartó személy. Beavat felső/alsó világokba. Szellem és a lélek-ösztön ereje. A halál birodalma fölött áll.


·        Lant csillagkép (Lyra): Szférák zenéje szól.


·        Mérleg csillagkép (Libra): [Zuben Elgenubi, Zuben Eschemali] A titkok kapuja. Az Igazság Belső Egyensúlya. Egyik napkapu. Tejútra felkészítés, és egyben a szeretetszint megmérettetés. Beavatás előtti felkészítés. Szenvedés a karmától és szenvedély hajtóereje az Egység felé. Tudatosan vállalt értelmes szenvedés, önlegyőzés. Múlt serpenyő /Szűz csillagkép felé/, Jövő serpenyő. Középső: A „múlt és jövő” látása. Szt. Mihályi mérlegtartó jogkör. Hermészi szeretethármasság.


·        Mikroszkóp csillagkép (Microscopi-um): A sorsfeladatok részleteinek fontossága.


·        Nagy Kutya csillagkép (Canis maior): [Sirius]. Az Igazság mérlegét tartja. Megmérettetést végző. Sakálfejű anubisz.


·        Nyilas csillagkép (Sagittarius): [Rukbat, Arkab] Fénynemzés. Magas Igazság/Törvény. Égi tudással születik a lélek. A nyíl a skorpió szívére céloz /azzal akar eggyé válni/, azaz a Teremtő Isteni erők jönnek le a Táltos és a Főpap belső minőségén keresztül. A megváltó nemzésének helye. Tejútenergiák szeretetfelvállalása. Magas szeretet-szellemiséggel átélt beavatódás.


·        Oltár csillagkép (Ara): Az egó áldozat bemutatásának helye. Belső középpont. Isteni biztonság ereje.


·        Ökörhajcsár csillagkép (Bootes): A harcos, aki az – északi – Korona csillagzat irányába hajt. Az égi erőket, a magas tudást a földön használja, hasznosítja. Felemel a magas tudáshoz.


·        Pajzs csillagkép (Scutum): Jövő védelme.


·        Sas csillagkép (Aquila): A fénynemzésből újjászülető lélek. Átalakulás Főnix madárrá. Repül a Tejúton az ég tetejének irányába. A Turul, több területre van hatással (útkereszteződés). Napba néző sas: isteni titkok látása, égi akarat benne ölt testet. Szellem anyag feletti győzelme. Atilla világkirály.


·        Sárkány csillagkép (Draco): Ekliptika északi pólusának őre. Nem evilági tudás, titkok őrzése. Rálátás minden stációra.


·        Serleg csillagkép (Crater): Az örök élet itala, az égi rend szellemisége (szűz), befogadás cselekvése általi táplálás, új korszakot indító fény általi megújulásra figyelünk. „hozott” igazságkeresés. A szelence, amiből elszabadulnak az erők. Az örökélet italával (Serlegben) lehet alászállni az alsóbb világokba.


·        Skorpió csillagkép (Scorpius): [Antares, Akrab] Mély titkok. Szent Igazságok. Titokkeresés, mágia. A feltáratlan energiák feltárulnak, belső harc, önfelülmúlás során. Antares=Skorpió szíve, Világoszlop, egyben Védett szeretet ősenergia. Mély és biztos szeretet jele. Mély, belső erők ébrednek, a láthatatlan világokban kell tovább uralkodni. A „látható király” halála. A lélek felkészül a titkok befogadására. Hádész.


·        Szekeres csillagkép (Auriga): Az önlegyőzéssel égi kápolnába ér az ember. A csodaszarvas hátsó lába. Elrugaszkodás a Teremtő felé.


·        Szextáns csillagkép (Sextans): Végtelen fény bemérésének lehetősége, gyógyítás személyes eszköze. Belső motiváció a felfoghatatlan irányába. Ideológia/filozófia általi belső felismerés. Kitágíthatjuk világunkat. Ösztönök megismerése, emelése, uralása.


·        Szögmérő csillagkép (Norma): Lélekfény mérő. Az eddig megszerzett szereteterő vizsgálatához.


·        Szűz csillagkép (Virgo): [Spica, Alaraph] Tudás és a tudósok jele. Énük örök része sugárzik le a „magasból”. Rejti a valódi Fényt/Igazságot az arra nem méltók elől. Fent/Lent egyensúly teremtés a feladat. Aratás, vetés. Spica=kalász. A jövő magvainak elvetése. Szellemi munka és test/lélek/szellem szintű rend. Az év körén sorsunk tapasztalatai helyre kerülnek. El nem végzett munkáink újra aktivizálódnak. Az angyali rész az emberi karmától mentes szintet tükrözi. Pandora, Diké.


·        Távcső csillakép (Telescopium): Távlatok átlátása, a messzeségek kifürkészése.


·        Vizikígyó csillagkép (Hydra): Belső erő. Nem tudatosított belső ösztönvilág. Mágikus eszközöket hoz, ösztönvilág mágikus útja, az alázat tisztító ereje, a Megváltó előtt. Titkok őrzése.