2018 - November
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
2018 - December
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
2019 - Január
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
Főoldal > Angyallexikon
Remliel
Felébredés
A nap huszonnégy órájában légy tudatában
Isten jelenlétének. Mert csak így jöhet el a beteljesülés.
Ki láthatja előre, melyik pillanatot választja ki Ő
arra, hogy megmutatkozzék ? Ezért kell mindig
éberen figyelnünk.
- Matri VaniI
Kharmiene
Harmónia
A jó gondolatok jó cselekedeteket,
a rossz gondolatok rossz cselekedeteket szülnek.
A gyűlöletet még sosem csökkentette a gyűlölet,
csakis a szeretet.
- Buddha
Mika
Isteni terv
Születésünk csak álom s feledés:
létünk csillaga, lelkünk, mely velünk kél,
messziről ered, és véget nem mivelünk ér:
nem teljesen emléktelen, és nem egészen védtelen
jövünk az Istenből, ki otthonunk...
- William Wordsworth
(A halhatatlanság sejtelme,
Ferencz Győző fordítása)
Nathaniel
Tűz
Szüntelenül azt kémleli, hol támad halandók vágyából spirituális tűz.
- Flower A. Newhouse
Galgaliel
Rezgés
Szíved nagy és dicső középpontja hirtelen feltárul majd,
mintha villám csapott volna belé; a szeretet rezgésévé válsz,
s ez a rezgés oly magasan áll fölötte az emberi mércével
mért szeretetnek, hogy a föld egyetlen nyelvében sem találsz
elég erős szavakat lefestésére. "
- Ruby Nelson
Sekinah
Egység
Sekinah tündöklése át meg átjárta egyik végétől
a másikig a világot, s ragyogása felülmúlta a napkorongét.
És aki csak részt kapott e tündöklésből. .. arra
nem szállt légy, sem féreg. Beteg sem lett ő és nem
érzett fájdalmat. Nem válhatott úrrá fölötte gonosz
szellem és nem is árthatott neki.
- Hénok könyve, 54. fejezet
Zagzagel
Bölcsesség
És ha kiáltok, hallja-e bárki az angyali
rendekből? S ha akár még hirtelen egyikük
a szívére vesz is, elpusztulnék az erősebb lététől.
- Rainer Maria Rilke
Duinói elégiák, I.
Amitiel
Igazság
Az igazság maga fogja minden úton-módon segíteni azt,
aki elindult az igazságot megkeresni. . .
- Matri Vani
Jofiel
Szépség
Emlékezzetek meg gyakorta Allahról,
és magasztaljátok őt reggel és este!
Ő az, aki angyalaival együtt áldást
mond reátok, hogy kihozzon benneteket
a sötétségből a fényre.
- Korán, XXXIII. szúra, 42-43.
Ongkanon
Kommunikáció
És monda az angyal nékik:
Ne féljetek, mert ímé hirdetek nektek nagy örömet,
mely az egész népnek öröme lesz majd.
- Lukács evangéliuma, 2:10
Raziel
Tudás
A mennyei angyaloknak, kik Istent alázatban bírják
és áldásosan szolgálják, van alávetve minden,
ami anyagi természetű és ami él.
- Szent Ágoston
Zsamérah
Kinyilatkoztatás
"És monda isten: Legyen világosság: és lőn világosság."
Genezis, 1:3
Ooniem
Hála
Minden te utadban megismered őt; akkor ő igazgatja a te utaidat.
- Példabeszédek könyve, 3:6
Paszkar
Látomás
"Az ember csak a szívével látó,
A lényeges a szem előtt láthatatlan.
- Saint-Exupéry
A kis herceg)
Szoked Hozi
Társulás
Akarod-é úgy szeretni Istent, mint Ő téged?Akkor, ó én lelkem, töprengj el azon:Hogyan emelt Isten, angyalaitól körülvéve a mennyben,
Templomot magának a te kebeledben.
John Donne(Szent Szonettek, XV.)
Hadraniel
Szeretet
Szeretni azért, hogy bennünket szeressenek, emberi,
de szeretni azért, hogy szeressünk, angyali.
- Alphonse de Lamartine
Susiené
Tisztaság
Metatron
Gondolat
Minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak
majd az ítélet napján. Mert a te beszédiből ismertetel igaznak, és
a te beszédiből ismertetel hamisnak:
- Máté evengéliuma, 12:36,37
Izrafel
Zene
Mennyben egy szellem él,"Szíve húrján zenél."Jobb dalt tud bárkinél
Ez angyal, Izrafél.S őt hallva (így szól a rege) Az ég keringő serege
Elnémul, szólni fél.
- Edgar Allan Poe(Izrafel - Gáspár Endre fordítása)
Mihr
Kapcsolatok
Csak arra gondolj mindig, hogy ami van, Isten rendelése,
és ahol nincs szeretet, oda te vigyél szeretetet,
s akkor azt onnan vissza is fogod kapni:
San Juan de la Cruz
(Levél Maria de la Encarnaciónak)
ELŐZŐ ¤ 1 ¤ 2 ¤ 3 ¤ KÖVETKEZŐ