A LÉLEK PALOTÁJA

2019-05-07

A BELSŐ FORRÁS EREJE


 

0001 unnamed(22).jpg

 Kép forrása: pinterest.com 

A LÉLEK PALOTÁJA

BEAVATÁS A BENNÜNK REJLŐ ISTENI POTENCIÁL HÁRMAS EREJÉBE

HÁROM RÉSZES ELŐADÁS ÉS MÉDIUMI KÖZVETÍTÉS A BENNÜNK REJLŐ TISZTA ISTENI FÉNYMINŐSÉGEK FELSZABADÍTÁSÁRA

A SZERETET EREJE - BELSŐ GYERMEK GYÓGYÍTÁSA

2019.06.06. Csütörtök 18.30.-21.30.

A FÉNYERŐ HATALMA - BELSŐ HARCOS FÉNYEREJÉNEK FELSZABADÍTÁSA

2019.06.20. Csütörtök 18.30.-21.30.

A BÖLCSESSÉG LÁNGJA  - TALÁLKOZÁS A BELSŐ MESTERREL

2019.07.11. Csütörtök 18.30.-21.30.

A jelen időszakban az életünk alapjainak átalakítása és újjárendezése zajlik. Belső világunk mélységei tárulnak fel, hogy lehetővé váljon átformálni és átlényegíteni lényünk azon részeit, amelyek bensőnkből láthatatlanul irányítják az életünket. Tudatosítva tudattalan működéseinket szembenézhetünk azon részeinkkel, amelyek a valóságunkat teremtik és az életünket formálják.

A tudatra ébredés eme folyamatában lehetővé válik, hogy tudatosan elengedhessük a berögzült mintáinkat, átformálhassuk hitrendszereinket és átlényegíthessük gondolati sémáinkat. Begyógyulhatnak a mély lelki sebeink és felszabadulhatunk a múlt érzelmi drámáitól. A feladatunk az, hogy azzá váljunk, akik valójában vagyunk, és olyan valóságot teremtsünk, amely összhangban van a magasabb rendű céljainkkal.

A nyár folyamán miközben a Nap eléri a csillagos égbolt legmagasabb pontját, és a Tejút fénye átragyogja az életutunkat jelképező nappályát, a felsőbb világok fényerejéhez és az isteni önvalónk fényminőségeihez férhetünk hozzá. Tudatosan dolgozhatunk azon, hogy a fény erejével átlényegíthessük a belső árnyékminőségeinket, lehorgonyozhassuk az isteni valónk tiszta aspektusait és tudatosabb teremtőkké váljunk.

A tudatos teremtés ott kezdődik, amikor tisztában vagyunk saját magunkkal, értékeinkkel és képességeikkel. A belső világunk számtalan kincset rejt, de ahhoz, hogy hozzá tudjunk férni, a mélyére kell ásnunk, fel kell szabadítanunk és ki kell emelnünk a tudatos tudatba igaz valónk tiszta gyémántjait.

A lélek palotája, egy olyan hely ahol találkozhatsz saját magaddal, a valódi éned szeretetteljes, bölcs és erős jelenlétével. Eme szent térben kapcsolatba léphetsz a lelkeddel, az isteni valóddal és a Forrás kiapadhatatlan energiájával. Ráébredhetsz a benned rejlő isteni potenciál hármas erejére, amely által hozzáférhetővé válik a benned rejlő végtelen szeretet, a lelked bölcsessége és a fényerőd hatalma.

 Három belső archetípus él bennünk, amelyek szorosan kapcsolatban állnak a szívünkben rejlő hármas lánggal:

A Belső Gyermek a bennünk lévő önzetlen, feltétel nélkül szerető, játékos és tiszta énünk. A rózsaszín sugár fénye élteti és a szeretetteljes energiák által tud kiteljesedni.

A Belső Harcos, a bennünk rejlő isteni erő birtokosa, aki meg tud küzdeni az igazságért, aki ki tud állni önmagáért és meg tudja védeni a saját határait. A Kék sugár fénye táplálja az isteni erő hatalmával és a teremtő forrásunk erejével kapcsol össze.

 

A Belső Mester, a bölcs énünk, aki birtokában van mindazon tudásnak, amelyet számtalan élet során a tapasztalat által szerzett meg. Az arany sugár szellemi világossága hatja át, és az arany középút ismerője.

E három részes előadás és meditációs médiumi közvetítés sorozat által a lélek palotájának szakrális fénytereiben fogunk dolgozni. Oldani fogunk egy-egy archetípushoz tartozó lelki fájdalmakat, belső blokkokat és múltbéli traumák lenyomatait. Felszabadítjuk, gyógyítjuk és felemeljük ezen részeinket, hogy általuk hozzáférhetővé váljanak a bennünk rejlő tiszta isteni potenciálok, képességek, adottságok és erők.

 

új 293847.jpg
 Kép forrása: pinterest.com

 

Minden rész önálló egységet alkot, külön-külön is látogatható.

A részletes leírás a programajánlóban lesz olvasható.

A médiumi közvetítés során felemelkedett mesterekkel, arkangyalokkal és angyalokkal fogunk dolgozni.

Várom szeretettel mindazokat, akiket az isteni gondviselés angyalai és a felemelkedett mesterek hozzám vezetnekJelentkezés szükséges!
Vezeti: Aysha – Szellemi tanító - Angyal médium
Hozzájárulás: 4.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)