BEAVATÁS A HARMADIK ISTENI TEREMTŐ SUGÁR EREJÉBE

2019.02.14. Csütörtökön 18.30.-tól 21.30.-ig

2019-01-07

BEAVATÁS A RÓZSASZÍN LÁNG ÁTALAKÍTÓ EREJÉBE ÉS AZ ISTENI ÉNÜNK RÓZSASZÍN  SUGÁR  FÉNY MINŐSÉGÉNEK LEHORGONYZÁSA

7 s 3 3.jpg

BEAVATÁS A HARMADIK ISTENI TEREMTŐ SUGÁR EREJÉBE
 
ISTENI SZERETET


Chamuel arkangyal, Rowena és Velencei Szent Pál felemelkedett mesterek médiumi közvetítése


2019.02.14. Csütörtökön 18.30.-tól 21.30.-ig


ISTENI SZERETET FÉNY SUGARÁNAK LEHORGONYZÁSA, KRISZTUSI MAG III. SUGÁR MINŐSÉGÉNEK AKTIVÁLÁSA ÉS ISTENI TERVÜNK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZÍV KÉPESSÉGEK FELSZABADÍTÁSA


A Harmadik Sugár az isteni szeretet energiáját árasztja, általa kapunk beavatást az isteni tervünk kivitelezéséhez szükséges szív értékek kibontakozásához. A sugár ereje Isten szeretetét közvetíti, összekapcsolva az Isteni Szeretet Forrásával.


A sugár feloldja a szívünk keménységét, általa feloldhatjuk bűntudatunkat és haragunkat. A Rózsaszín Sugár a szív aktív ereje, amely meggyógyítja a fájdalmakat, sérelmeket, és a megbocsátáshoz erőt ad. A feltételnélküli, megértésen, elfogadáson és odaadáson alapuló szeretet, amely megnyitja az emberi szívet a felsőbb szeretet energiája előtt és fejleszti a szív magnetikus erejét.
 
A sugár a feltétel nélküli szeretet, megértés, elfogadás, szív minőségeit aktiválja. Megnyitja a szív csakrát az odaadás, részvét, jóság és önzetlenség tulajdonságok kibontakoztatásához. A Rózsaszín Sugár a szív aktív cselekedeteinek a kifejezését tanítja, hogy szeretettel és tisztelettel legyünk egymás és minden élet iránt.

A rózsaszín lángok által oldjuk szívünk zártságának lelki okait, önmagunk iránt érzett negatív érzelmeinket, bűntudatunkat és régi sérelmeink lenyomatait.  Feloldjuk szívünk fájdalmait, a haragot, a szeretetlenség és érzelmi fásultság okait és blokkjait, és mind azt, amit készek vagyunk a rózsaszín lángok által átalakítani, feloldani és elengedni. 
 
Az isteni szeretet forrásában megújítjuk szívünk szeretet erejét, lelkünk szeretet fényét, összekapcsolódván Isten Anya befogadó, tápláló és gondoskodó szeretet minőségével.

Lángra lobbantjuk szívünkben a Krisztusi szeretet lángját, hogy cselekedeteink által kifejeződjön a feltétel nélküli szeretet és elfogadás isteni minősége.
 
Lehorgonyozzuk és integráljuk az isteni énünk szeretet fényét.

A sugár ereje által aktiváljuk a KRISZTUSI MAG – Feltétel nélküli szeretet, elfogadás, önzetlenség és jóság fényminőségét

 
7 s 3 1.jpg

A közvetítés és beavatás előtt előadás lesz, amely által átadom a felemelkedett mesterek és arkangyalok szellemi tanításait és gyakorlati útmutatásait, az Isteni Sugarak teremtő erejéről, a lángok átalakító hatalmáról, alkalmazásuk lehetőségeiről, a hozzá kapcsolódó krisztusi minőségekről és a sugarak által aktiválódó spirituális képességekről, ezért érdemes hozni tollat és papírt.

A folyamatot a felemelkedett mesterek és arkangyalok végzik, médiumi közvetítésben átadott tanítások és energetikai beavatás által.

A folyamat egyéni szinten bontakozik ki, igazodva, a jelen inkarnációban elért lelki és szellemi fejlettségi szinthez.

A folyamatos fejlődést a tanítások integrálása és a lelki-szellemi gyakorlatok alkalmazása teszi lehetővé, amelyet a sugár angyalai és mesterei energiájukkal támogatnak, egyéni életúthoz és érési folyamathoz igazítva.

A beavatást követő 7 napon keresztül egy segítő angyalt kapunk, aki támogatja a tanítások és beavatás energiáinak integrálását, beépülését.

A beavatás felemelkedett mesterek által közvetített és felügyelt folyamat.

Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az isteni gondviselés angyalai és a felemelkedett mesterek hozzám vezetnek.

JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!!!


1062 Bp. Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház - Juhar terem
 (Kodály Köröndhöz esik közel)
Hozzájárulás: 4.000.-
Aysha

Jelentkezés: angyalforras@gmail.com

 

 

 

 

Képek forrása: Pinterest.com