ÉLETFELADAT FÉNYTERVE - ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM

2020-03-11

ÚJ TEREMTŐ ISTENI FÉNYERŐK LEHORGONYZÁSA ÉS  ÉLETFELADAT SORSKÓDJAINAK AKTIVÁLÁSA

A CSOPORT LÉTSZÁMA BETELT!

új életfa.jpg

 

ÉLETFELADAT FÉNYTERVE

2020.07.05. 10.00.-18.00.

ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM

NAP-SZÍRIUSZ EGYÜTTÁLLÁS ÉS TELIHOLD NAPJÁN!

ÚJ TEREMTŐ ISTENI FÉNYERŐK LEHORGONYZÁSA ÉS  ÉLETFELADAT SORSKÓDJAINAK AKTIVÁLÁSA

A 2020.-év sorsformáló, átalakító és változásokban bővelkedő időszakot hozott mindnyájunk számunkra. Most kiemelten fontossá válik, hogy felvállalva sorsküldetésünket konkrét és gyakorlati lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy a magasabb rendű céljainkat manifesztáljuk. A világunk új alapjainak lehorgonyzása most zajlik. Eljött az ideje a minőségi szintlépésnek, hogy az ötödik dimenziós értékrendszer megalapozásra kerüljön a fizikai síkban.  


Mindannyian különleges feladattal születtünk a Földre, egy nagyszerű tervvel, hogy megosszuk másokkal tudásunkat és egyedi isteni ajándékainkat. Eljött az ideje annak, hogy a magunkkal hozott magas szintű tudást átültessük a gyakorlatba.


Életutunk sorsösvényén tudatosan és felelősségteljesen kell előrelépnünk, hogy elindulhassunk az isteni tervünk kibontakoztatásának útján. Most hatalmas erőt kapunk, hogy áttörjük a belső gátakat, lebontsuk a külső korlátokat és előrelépjünk sorsküldetésünk megvalósításában. Most kiemelkedhetünk a múlt karmikus köreiből és elengedhetjük a régi sémákat, amelyek útját állják egy magasabb szintű lét megteremtésének.

Ebben az időszakban az új életciklus sorstervének fénykódjai aktiválódnak, új erő potenciálokat horgonyzunk le és felszabadítjuk a teremtő erőinket. Új isteni fényesszenciák áradnak hozzánk, hogy energiájuk és erejük által életutunk isteni fényterve kibontakozhasson.

Elérkezett az idő, hogy életünket új szintre emelhessük, elinduljunk az isteni sorsmissziónk és életfeladatunk  megvalósításának útján.

Az új fejlődési ciklusban a feladatunk az, hogy igaz önvalónkat és isteni küldetésünket felvállalva, tudatos teremtőként, a felsőbb égi tervet szolgálva a megújuló világ aktív alkotójává és társteremtőjévé váljunk.

A fényprogram a felemelkedett mesterektől és arkangyaloktól érkezett hozzánk, hogy égi segítséget kaphassunk az életfeladatunk és sorsküldetésünk megvalósításához. Új isteni fény minőségeket horgonyozhatunk le, hogy a szívünkben rejlő teremtő kódok kibontakozzanak és újult erővel indulhassunk el életutunk fényösvényén.

A nap folyamán aktuális égi üzeneteket és tanításokat fogok átadni a felemelkedett mesterektől és arkangyaloktól. Az égi fénylények átadják azon tanításokat, felsőbb tudatosság elérését segítő fénykódokat és támogató isteni energiákat, amelyek segítenek kibontakoztatni fizikai síkban az életutunk isteni fénytervét.

új 3.3..jpg

 

I. VISSZAHÚZÓ ÉS VISSZATARTÓ ERŐK OLDÁSA

ÉLETFELADATUNK FELVÁLLALÁSÁT ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁT AKADÁLYOZÓ BLOKKOK OLDÁSA

Az első médiumi közvetítésben Jézus Krisztus, Michael arkangyal és Saint Germain égi erejével, oldani fogjuk az alsóbb én fénytelen minőségeit és külső erők visszahúzó hatásait, amelyek akadályozzák az isteni fénytervünk kibontakozását.

Ibolya Lángok hatalmával megtisztulunk és elengedjük, mindazon részeinket és minőségeinket, amelyek nem szolgálják életutunkat és gátolják igaz önvalónk kibontakozását. Oldjuk az önkorlátozás és önszabotázs tudati programjait. Átlényegítjük az alsóbb én destruktív gondolati és érzelmi mintáit. Kék lángok erejével oldani fogjuk a teremtő erőink kibontakozását gátló energetikai minőségeket és lelki blokkokat. Oldjuk a kudarctól, csalódástól és önfelvállalásunktól való félelmeinket, amelyek visszatartanak bennünket az önmegvalósításunk útján. Arany lángok erejével lebontjuk a lelkünk, tudatunk és isteni énünk között lévő gátakat és falakat. Leoldjuk azon visszahúzó kötelékeket, árnyékpecséteket és fénytelen bekapcsolódásokat, amelyek gátolják égi küldetésünk és isteni fénytervünk megvalósítását.

új 123 másolata (2).jpg

 

II. ÉLETFELADAT SORSKÓDJAINAK AKTIVÁLÁSA

ÚJ ISTENI ERŐK LEHORGONYZÁSA ÉS TEREMTŐ ERŐK FELSZABADÍTÁSA

A második médiumi közvetítésben Metatron arkangyal, Uriel arkangyal és Melkizedek égi segítségével lehorgonyozzuk az isteni énünk teremtő erejét és aktiváljuk életutunk sorskódjait.

Metatron arkangyal fényerejével aktiváljuk a felsőbb tudati központokat és összekapcsolódunk a felsőbb énünk bölcsességével. Megemeljük és kiterjesztjük tudatosságunk fénymezejét, hogy magasabb szintekről láthassunk rá az életutunkra. Uriel arkangyal segítségével megnyitjuk a személyes AKASHA krónikánkat, hogy betekintést nyerjünk a jelen életünk égi fénytervébe. Felismerés és megértés által tudatosítjuk a jelen időszak sorsformáló és sorsfordító lehetőségeit. Megnyitjuk az emlékezés fénykódjait, hogy visszaemlékezzünk vállalt életfeladatainkra, és sorsunkat vezérlő magasabb rendű célokra.  Melkízedek segítségével aktiváljuk az égi fénytervünk sorskódjait, felszabadítjuk a teremtő erőinket és lehorgonyozzuk az isteni énünk teremtő erőit.

Lehorgonyozzuk mindazon segítő energiákat fizikai, lelki és szellemi síkba, amelyek által megvalósíthatjuk életutunkat, égi küldetésünket és beteljesíthetjük isteni fénytervünket.

új 293847.jpg

 

Tanítások és médiumi közvetítések témái:

- A jelen időszak sorsfordító ereje
- Az autentikus én
- Az egyediség és szuverenitás fontossága
- A visszatartó és visszahúzó erők tudatosítása
- Félelmek oldása és elengedése
- Külső árnyékhatások semlegesítése
- Belső szabotőr programok felszámolása
- Életfeladat és isteni sorsmisszó felismerése
- Blue Print – Az éterikus tervrajz
- Szellemi vezetők segítsége
- Magasabb énünkkel való egység
- Célok, adottságok és képességek
- Az intuíció fejlesztése
- A belső iránytű
- A Lelki erő hajtó tüze
- Sorskódok aktiválása
- Teremtő erő felszabadítása

… és még sok minden más, amit az angyalok és felemelkedett mesterek ezen a napon tanításban átadnak nekünk

A "fényprogram" az égiek által mediális úton átadásra kerülő isteni fénykódok és energiák által kibontakozó folyamat. Ezen "fénytervet" égi fényküldöttek, angyalok és felemelkedett mesterek vezetik, médiumi tanítások és energetikai folyamat által. A megfelelő energetikai fénytér létrehozása után, a teremben meditatív belső munka zajlik, a magasabb énünk felügyeletében, az égiek vezetésével, a saját fénycsatornánk által lehorgonyzott fényenergiák és fénykódok integrálásával. Az égi fényprogram médiumi közvetítések tanításaiban, energetikai oldásaiban, aktiválásaiban és isteni energiák integrálásában bontakozik ki.


A fényprogram korlátozott létszámban lesz megtartva! Csak azok vehetnek részt, akik e-mailben jelentkeznek, a szabad helyek függvényében.

Segítőink: Jézus, Saint Germain,  Melkízédek, Michael arkangyal, Metatron arkangyal, Jeremiel arkangyal, Sandalfon arkangyal, Haniel arkangyal, Rafael arkangyal, Uriel arkangyal, Gabriel arkangyal, Jehudiel arkangyal, Szíriuszi fényküldöttek és angyalok

Érdemes hozni tollat és papírt, esetleg személyes kristályokat, amelyek segíthetik a folyamat fizikai lehorgonyzását.

Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az isteni gondviselés angyalai és a felemelkedett mesterek hozzám vezetnek.


Jelentkezés szükséges!


Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: MagNet Közösségi Ház

1062 Bp. Andrássy út 98. fsz.

JUHAR TEREM
Hozzájárulás: 14.000.-
Tartja: Aysha