ÍZISZ SZAKRÁLIS MISZTÉRIUM BEAVATÁSA

2019-07-05

SPIRITUÁLIS ADOTTSÁGOK ÉS KÉPESSÉGEK FELSZABADÍTÁSA

izisz isis23.jpg
Kép forrása: Pinterest.com


ÍZISZ SZAKRÁLIS MISZTÉRIUM BEAVATÁSA

2019.07.21. 10.00.-18.00.

SPIRITUÁLIS ADOTTSÁGOK ÉS KÉPESSÉGEK FELSZABADÍTÁSA

Ebben az időszakban a Nap égi útján a Rák csillagképben halad, elhozva számunkra a belső átalakulás és megújulás időszakát. Egyiptomban ezen csillagképet szkarabeusznak nevezték, amely az önmagából újjászülető életet jelképezte és a megújulás szimbóluma volt. A Rák csillagkép égi üzenete a befogadó, tápláló és elengedő szeretet. A belső lelki világunk megismerése, eredetünk felismerése és az érzelmi stabilitás megteremtése.

Ezen időszakban az isteni szintekről lehozott fény minőségeinket integrálhatjuk a fizikai valónk energiatereibe. Lelki szinten újulunk meg, hogy a magunkba fogadott magasabb szintű energiák lényünk belső világát formálhassák át. Tudatosan élhetjük meg létünk azon aspektusát, amely által a bensőnkbe fogadott új minőségeket megérlelve, szeretet energiával táplálva, valami új születik meg bennünk.

 

anhkúj másolata.jpg

Ízisz az Isten Anyai minőség ősprincípiuma, az élet misztériumának istennője.


Ízisz az ősi egyiptomi szakralitás legkiemelkedőbb istensége, a termékenység, a nőiesség, a gyógyítás, a védelmezés és a mágikus tudás istennője. Ő fedi fel előttünk az élet misztériumának nagy titkait és a lélek világának rejtélyeit.


Ízisz a magasabb dimenziókból hat a tudatra, arra tanít, hogy keressük és ismerjük meg Istent, makro- és mikro kozmikus szinten egyaránt. Mint istennői befogadó minőség, ő nyitja meg a szívünket és az elménket, a szeretet és a tudás befogadására, hogy felfedezhessük és megélhessük a bennünk lévő isteni potenciált.


Ízisz hatja át az anyagba zárt lelket a felsőbbrendű érzelmekkel, elragadtatással és intuícióval, általa tudunk hozzáférni az isteni szeretethez és fényhez, amely által lehetővé válik az isteni tudat kifejlődése.


Ízisz a lélek tudatra ébresztő Isten Anyai fényerő ősi istensége, a szív szakrális tudatosságának beavatója.


Ízisz által nyerjük el azon isteni adományokat, amelyek által megnyílunk a magasabb rendű szeretetet befogadására és egyesülve a felsőbb világ isteni minőségeivel, lelki szinten emelkedhessünk.


Ízisz a tisztán érző adottságok, intuitív tudás és magasabb szintű misztériumok beavatója.Ezen a napon Ízisz szakrális fényerejével és Isten Anya gyógyító energiáival fogunk dolgozni, hogy kioldjuk és meggyógyítsuk lényünk legmélyebb szintjén mindazon régi karmikus sebeket, lelki fájdalmakat, amelyek gátolják az isteni fényerőink, spirituális adottságaink és képességeink kiteljesedését. Többszintű oldást, felszabadítást és gyógyítást kapunk, Ízisz ereje által.


Felemelkedünk Ízisz Fénytemplomába, és az Istennő szakrális misztérium beavatásban részesülünk.

Az égi fényprogram médiumi közvetítések, oldások, égi energiák integrálása és tanítások által bontakozik ki.

 

isis2.png

 I.  ÍZISZ GYÓGYÍTÓ SZENTÉLYE

A nap első médiumi közvetítésében égi gyógyító fénytér szentélyébe utazunk, ahol Ízisz által, egyéni mély szintű oldásban, tisztításban és gyógyításban részesülünk.


Ízisz gyógyító fényerejével oldani fogjuk, azon karmikus sérüléseket, amelyek miatt lezártuk a bennünk rejlő spirituális adottságokat. Oldjuk azon lelki megrázkódtatások emléksúlyait, amelyek miatt leblokkoltuk a szakrális erőinket és képességeinket.


Gyógyítjuk mindazon lelki fájdalmakat, amelyek miatt nem tudjuk megnyitni a szívünket a magasabb rendű szeretet befogadására. Oldani fogjuk az energetikai test blokkjait, amelyek akadályozzák a felsőbb érzelmek megélését.
Oldjuk azon emléksúlyokat, mágikus pecséteket és kötéseket, amelyek blokkolják spirituális adottságok kibontakoztatását. Gyógyítjuk papnői/papi lélekrészeinket és felszabadítjuk a lelki fényerőinket.

 

isis2.png
 
II.  ÍZISZ SZAKRÁLIS MISZTÉRIUM BEAVATÁSA

A nap második beavató közvetítésében, felemelkedünk Ízisz Fénytemplomába, és az Istennő szakrális misztérium beavatásban részesülünk.


Ízisz szakrális fénytereiben ősi, jelenkori és jövőbeni spirituális kibontakozásunk sorsvonalai bontakoznak ki előttünk. Ráláthatunk és megérthetjük a spirituális utunk sokrétű összefüggéseit, lelki kiteljesedésünk és szellemi fejlődésünk választott útját.  


Ízisz felszabadító fényereje által aktiválni fogjuk, mindazon ősi tiszta beavatások fénykódjait, amelyek elérhetővé váltak a számunkra. Visszaintegráljuk az előző életeinkben már megszerzett spirituális potenciálok, képességek és tudás szellemi minőségeit.


Ízisz újkori beavatásában isteni fényminőségeink, transzcendens képességeink és spirituális utunk kibontakozásához szükséges új égi fénykódokat integrálunk. Egységbe emeljük lélekrészeink megannyi aspektusát és minőségét.

Ízisz beavatása által, lehetővé válik számunkra, hogy magasabb szintű fényerőkhöz, gyógyító energiákhoz és isteni potenciálokhoz férhessünk hozzá.

(A BEAVATÁS ÉGI FÉNYERŐK ÁLTAL VALÓSUL MEG, TELJESSÉGE A MÉDIUMI KÖZVETÍTÉSBEN, MINDENKINÉL EGYÉNI SZINTEN BONTAKOZIK KI.)

 

ízisz 3 másolata.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

A nap témái és tanításai:

-        Ízisz szakrális misztériuma
-        Ízisz erejének és minőségeinek megismerése
-        Ízisz behívása és fényerejével való összekapcsolódás
-        Lelki tisztaság fontossága
-        Négy szent elem általi gyógyulás és harmonizáció
-        Az Ankh kereszt titka
-        Nap - Hold energiák egyensúlya
-        A belső világ misztériuma
-        KA test feltöltése a magasabb rendű szeretet energiával
-        Érzelmi oldás Ízisz erejével
-        A befogadás és önátadás lelki és tudati blokkjai
-        Karmikus sebek és lelki sérülések gyógyítása
-        Spirituális adottságok és képességek felszabadítása

… és még sok minden más, ami e napon Ízisz által átadott égi tanításokban kibontakozik  

Égi patrónusok: Ízisz, Ozirisz, Hórusz, Thoth, Serafis Bay, Hathor, Maat, Michael arkangyal, Uriel arkangyal, Rafael arkangyal, Gábriel arkangyal, Raziel arkangyal Haniel arkangyal és Antariel arkangyal

Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az isteni gondviselés angyalai és a felemelkedett mesterek hozzám vezetnekJelentkezés szükséges!A tanfolyamot vezeti: Aysha
Hozzájárulás: 12.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)