MIHÁLY ARKANGYAL NAP - 09.29.

2019.09.29. VASÁRNAP 10.00.- 18.00.

2019-07-23

LÉLEKFÉNYERŐ FELSZABADÍTÁSA ÉS ISTENI VÉDELMEZŐ FÉNYPAJZS AKTIVÁLÁSA 

0001 unnamed(14).jpg

 Kép forrása: pinterest.com

LÉLEKFÉNYERŐ FELSZABADÍTÁSA ÉS ISTENI VÉDELMEZŐ FÉNYPAJZS AKTIVÁLÁSA

MICHAEL ARKANGYAL NAPJÁN!

2019.09.29. VASÁRNAP 10.00.- 18.00.

BEAVATÁS MICHAEL ARKANGYAL VÉDELMI SZIMBÓLUMBA

Szeptember más néven Szent Mihály hava, az ősz kezdete, ebben az időszakban jön el az ideje annak, hogy belső világunkba merülve összegezzük mindazt, ami a nyári időszakban megéltünk.

 

Az ősz a visszahúzódás időminőségét hordozza, figyelmünk energiáit a külső világból a belső világunkra irányítjuk, hogy az elengedés és az átalakulás útjára lépjünk.
 
Az idei ősz kiemelten fontossá teszi számunkra, az angyalokkal való belső munkát, mivel most nagyon sok segítséget kapunk az égi világból, hogy elengedhessük mindazt, ami már nem szolgálja a fejlődésünket. Eljött az ideje annak, hogy a tudatosított árnyékmintákat átlényegíthessük, és a belső fényerőink hatalmával felülemelkedjünk az alsóbb énünk által teremtett akadályokon, melyek miatt nem tudunk továbblépni az életünk és a felemelkedés fényösvényén.


Szeptember 29. –én tartjuk Michael Arkangyal Napját, e rendhagyó napon ereje megsokszorozódik a Földön, mivel imák, meditációk és szertartások által nagyon sok ember létesít vele tudatos kapcsolatot.

 

Ezen a napon nagy erővel tudjuk meghívni és lehorgonyozni tisztító fényét, védelmező energiáit és hatalmának felszabadító erejét. Segítsége által számtalan lelki tehertől szabadulhatunk meg, megtisztulhatunk a negatív energiáktól és új erőkkel töltekezhetünk fel.


0001 sorelválasztó.png

 

Michael arkangyal a mennyei seregek vezére, az isteni rend őrzője és az emberiség védelmezője. Az isteni erő, igazság, akarat és hatalom angyala.

Michael arkangyal hatalmas erővel rendelkező fénylény, fő feladatai közé tartozik az emberek oltalma és védelme, az árnyék erőkkel szemben. Jelen korszak nagy változásaiban hatalmas segítséget tud adni mindazoknak, akik a Fény és Isten mellett kötelezték el magukat.


Michael arkangyal a fényküldöttek Égi Patrónusa, a spirituális út és lelki fejlődés legfőbb arkangyali ereje. A Felemelkedés Isteni Terve Michael arkangyal által bontakozik ki a fizikai síkban. Ő felügyeli, oltalmazza és segíti mindazokat, akik a Föld felemelkedéséért dolgoznak.


Michael arkangyal segítsége által megtisztulhatunk mindazon ártó negatív hatások alól, amelyek beárnyékolják fénylő valónkat. Megerősödhetünk lelkünk és hitünk erejében, felszabadulhatunk a megkötő erők hatásaitól és megújíthatjuk a bennünk lévő isteni fényerőt.


Michael arkangyal erőt, bátorságot és hitet önt belénk, hogy a nagy kihívások közepette képesek legyünk legyőzni a bennünk és körülöttünk lévő árnyékokat. Segít, hogy a félelmeinket és kétségeinket a fény által átlényegíthessük. Erőt ad ahhoz, hogy legyőzhessünk minden olyan akadályt, amely isteni énünk kibontakozásában és égi tervünk megvalósításában gátol minket.   

Ezen a napon Michael arkangyalról szóló tanítások lesznek, megtanuljuk behívni fénylő erejét, tisztító és védelmező technikákat tanulunk. Médiumi közvetítésben Michael arkangyal élő jelenlétét és isteni hatalmát megidézve, megtisztulunk mindazon árnyék hatásoktól, amelyek blokkolják az isteni forráshoz való kapcsolódásunk fénycsatornáját és a bennünk rejlő isteni fény kibontakozását.

Felemelkedünk Michael arkangyal égi fénytemplomába, ahol egyéni szinten kapjuk meg az új isteni fényerő minőségeket, hogy életünk jelenlegi szakaszában megkaphassuk azon támogatást, ami által megnövekedhet személyes erőnk, önmagunkba vetett bizalmunk és a bennünk lévő isteni fény ereje.

 

Lehorgonyozzuk a védelmező fénypajzs erőterét és Michael arkangyal szimbólumának beavatásában részesülünk.

A szimbólum Michael arkangyal védelmező erejének megidézését teszi lehetővé a szellemi, lelki és fizikai síkban. Védelmező pajzsot hoz létre, az adott síkban ahol használjuk, megerősíti az auránkat és beborítja fénnyel a gyenge pontokat.

 

 michael 1.jpg

Kép forrása: pinterest.com

I.    MEGTISZTULÁS ÉS FELSZABADÍTÁS MICHAEL ARKANGYAL EREJÉVEL

Az első médiumi közvetítésben Michael arkangyal erejét megidézve, oldjuk a negatív energiák lenyomatait, amelyek az auránkra és csakráinkra tapadtak.

 

Megtisztítjuk a fénycsatornánkat és fénytestünket, mindazon árnyékhatásoktól, amelyek akadályozzák az isteni forrás tiszta energiáihoz való hozzáférést. Felszabadítjuk szívünk energiatereit az árnyék bekapcsolódásoktól, kötésektől és a negatív energiák lenyomataitól, amelyek blokkolják lélekfényerőinket.


Michael arkangyal égi segítségével oldani fogjuk az isteni tervünk kibontakoztatását gátló árnyék minőségeket és spirituális erőket blokkoló karmikus lenyomatok. Felszabadítjuk leblokkolt lélekerőinket, és visszahívjuk elveszett lélekrészeinket.

 

Átlényegítjük a bűntudatból eredő, kisebbrendűségi érzéseket, áldozati szerepmintákat és önbüntető programokat, amelyek leárnyékolják a lelkünk fényerejét.

 

Felszabadítjuk elnyomott és leblokkolt erőpotenciálokat, amelyek élettervük megvalósításához szükségesek.

0001 sorelválasztó.png

 

II.    AZ ISTENI VÉDELMEZŐ FÉNYPAJZS AKTIVÁLÁSA

 
A nap második médiumi közvetítésben Michael arkangyal Égi Fénytemplomába emelkedünk, ahol megújítjuk lelkünk isteni erejét és szellemi önvalónk spirituális hatalmát.


Michael arkangyal egyéni szinten adja át, azon tanításokat és erőket, amelyek isteni fényünk kibontakozásában és égi tervünk megvalósításában segítenek minket.


Új erővel töltekezünk fel, hogy életutunk jelenlegi szakaszában képessé váljunk legyőzni az akadályokat, véghez vinni az előttünk álló feladatokat és megvalósítani kitűzött céljainkat.

 

Megújítjuk a hiterőnk lángját, hogy újra teljes szívvel tudjunk bízni az isteni vezettetésben és isteni tervünk megvalósításában.

 

Megújítjuk az isteni erőforrással való összekapcsolódás fénycsatornáját. Integráljuk azon égi fénykódokat és felemelkedést támogató isteni energiákat, amelyek által magasabb tudati és rezgési szintre emelkedhetünk fel.


Michael arkangyal segítségével megerősítjük energetikai rendszerünk gyenge pontjait és új védelmező erőteret aktiválunk.

Beavatás nyerünk Michael arkangyal védelmező szimbólumába, amely védelmező fényerőteret hoz létre a fizikai síkban.

 

0001 sorelválasztó.png

 


Közvetítések, meditációk és szellemi tanítások témái:

- Michael arkangyalról szóló tanítások
- Michael arkangyal erejének megidézése
- Michael arkangyal tisztító energiáinak lehívása
- Aura és csakrák megtisztítása és védelme
- Fényerőt blokkoló energiák oldása
- Isteni terv kibontakoztatását gátló árnyék minőségek oldása
- Lélekerőt, életenergiát és fényerőt lecsapoló negatív kötések oldása
- Spirituális erőket blokkoló karmikus lenyomatok oldása
- Gyenge pontok megerősítése, árnyék kapuk bezárása
 - Fénycsatorna és fénytest megtisztítása, mindazon visszahúzó és gátló minőségtől, amelyek akadályozzák az isteni forrás tiszta energiáihoz való hozzáférést
- Belső isteni fényerő felszabadítása
- Kék sugár és kék láng tanításai
- Lélek és hit erő megújítása
- Isteni fényerőink és a bennünk lévő „Michael erő” aktiválása
-  Fénykard erejének megidézése  
- Michael arkangyal erejét megidéző angyal rítus
- Beavatás Michael arkangyal védelmi szimbólumába, amely szellemi-lelki és fizikai síkban alkalmazható, hatalmas védelmező angyali jelenlétet és energiateret teremt és védelmező pajzsot hoz létre
- Védelmi erőtér megteremtése (saját energiaterünk és a környezetünk védelmének technikái)     


és még sok minden más ami Michael arkangyal által a médiumi közvetítések tanításaiban és energiáiban bontakozik ki.


Sok szeretettel várom mindazokat, akiket Michael arkangyal és az isteni gondviselés angyalai hozzám vezetnek.

 

Jelentkezés szükséges!

 

Michael 345.jpg

 Kép forrása: pinterest.com

1062 Bp. Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház - Juhar terem
 (Kodály Köröndhöz esik közel)
Hozzájárulás: 12.000.-
Aysha