REGULUS BEAVATÁS

2020-07-12

A SZÍV TEREMTŐ HATALMA

ÚJ ÉGI FÉNYPROGRAM

A CSOPORT LÉTSZÁMA BETELT!

szeretet43.jpg

 

REGULUS BEAVATÁS


A SZÍV TEREMTŐ HATALMA


2020.08.23. 10.00.-18.00.


AZ ÖTÖDIK DIMENZIÓS TEREMTŐ TUDATOSSÁG KIBONTAKOZTATÁSÁNAK ÉGI FÉNYPROGRAMJA


NAP-REGULUS EGYÜTTÁLLÁSÁNAK NAPJÁN!


Regulus az Oroszlán csillagkép szíve, az ősi hagyományok szerint Világoszlop, és mint a szeretet hatalom képviselője, az emberi világ megtartója. A régi időkben az uralkodók, szakrális vezetők és királyok beavató csillaga volt, mivel az isteni akarat, hatalom és irányítás vezérlő csillagának tartották.


Regulus tanítása a szeretettel kormányzott és kézben tartott élet megvalósítása, amikor ráébredünk arra, hogy életünk irányítása és földi céljaink elérése az önuralom által érhető el. Üzenete az, hogy sorsunkat, az isteni akarattal összhangban, a szeretet erő általi teremtésben bontakoztathatjuk ki. Arra tanít, hogy a valódi hatalom kulcsa a szívben rejlik és mindaz, amit a szeretet által a szívünkből teremtünk maradandó és elpusztíthatatlan, mivel az isteni teremtő erő nyilvánul meg benne.


Regulus csillagának beavató minősége, a sorsunk és önmagunk uralásához szükséges rendíthetetlen szív erőt adja. Csillagfénykódjai az szív teremtő erejének kibontakozását segítik, hogy az inspiráció, a kreativitás és a cselekvőképesség szív központú erőtere aktiválódjon.

 

oroszlán uralkodó.png


Egy új teremtő ciklusba léptünk és jelentős rezgésszint emelés indult el, hogy szívünk fénykapuján át, egyre több ötödik dimenziós fényminőséget tudjunk manifesztálni a fizikai síkban. Intenzív belső átalakulás zajlik most bennünk, hogy elengedhessük a harmadik dimenziós tudatossági szintet és magasabb frekvenciára hangolódunk át. Ahhoz, hogy sikeresen tudjunk végighaladni a mostani energetikai átalakuláson tudatosan szükséges kivonnunk az energiánkat a harmadik dimenziós szemlélet tudatosságából, mivel elérkezett az idő arra, hogy szilárdan megvessük a lábunkat az ötödik dimenzió létvalóságba.


Az ötödik dimenzióba a szívünk által megnyitott dimenziókapun keresztül tudunk felemelkedni.


Az ötödik dimenzió a szeretetegység, a szív tudatosság és a feltétel nélküli szeretet létsíkja, ahol a szeretet egyetemes törvénye uralkodik.


Az ötödik dimenzióban lelkünk fényvilága kibontakozik, az öröm, a szeretet és a felszabadultság természetes létállapottá válik. Spirituális énünk kiteljesedhet, mivel nem különülünk el többé a magasabb énünktől, a felsőbb valóságtól és Istentől. Létünket a kreatív teremtés, az örömteli önmegvalósítás és a lélek szabadsága vezérli.


Az ötödik dimenzióban a szív a teremtő erőnk forrása, amely által kibontakoztathatjuk a személyes sorsunk fénytervét, az Új Föld létvalóságába. A szívünkben hordozzuk az egyéni isteni teremtő fénykódokat, amelyek a felemelkedés folyamatában aktiválódnak és vezetnek bennünket. A szívünk az isteni valónk kibontakozásának központja, amely egyesíti a makro és mikrovilágot, általa lehetünk egységben Istennel és emelkedhetünk a szeretet és a fény világaiba. A szívünkön keresztül tudjuk manifesztálni az új valóságot és az isteni teremtést.


A fényprogram a Regulus csillagának fényküldötteitől és Sziriuszi csillagénytestvéreinktől érkezett hozzánk, hogy felszabadíthassuk a szív teremtő erejét, tudatosan integrálhassuk a teremtő tudatosságunk ötödik dimenziós fényminőségeit és kibontakoztathassuk a szeretet tudat teremtő hatalmát.


A nap folyamán a témához kapcsolódó tanítások lesznek és két médiumi közvetítés.

 

metatron mező.jpg


I.    A SZÍV TEREMTŐ ERŐINEK FELSZABADÍTÁSA


Az első médiumi közvetítésben oldani fogjuk a szív fénytereiben lévő blokkokat és negatív energetikai bekapcsolódásokat, amelyek gátolják a szívünk teremtő erőinek kibontakozását.


Oldjuk a hatalommal való visszaélés karmikus lenyomatait, amelyek miatt nem vállaljuk fel a saját erőinket. Oldani fogjuk mindazon félelmeket és önkorlátozó hiedelem mintákat, amelyek blokkolják kreatív energiák kibontakozását. Visszahívjuk és visszavesszük a teremtő erőink azon lélekrészeit, amelyeket átadtunk, vagy elveszítettünk az utunk során, és amelyek nélkül nem tudjuk megvalósítani a sorsunk teremtő fénytervét. Elengedjük azon vágyakat és vállalásokat, amelyek nincsenek összhangban az isteni önvalónk akaratával és rendeltetésünk isteni céljával. Kiemelkedünk a harmadik dimenziós mátrix tudati mezőiből, hogy összekapcsolódhassunk az ötödik dimenziós teremtő tudatosságunk fényprogramjával, amely által az isteni önvalónkkal való társteremtés megvalósulhat.

 

0001211 sorel4.png


II.    REGULUS BEAVATÁS


Regulus csillagának beavatása a rendíthetetlen szív erőt adja, csillagfénykódjai az szív teremtő erejének kibontakozását segítik, hogy az inspiráció, a kreativitás és a cselekvőképesség szív központú erőtere aktiválódjon.


A második médiumi közvetítésben felemelkedünk az Arany Templom fénytereibe, ahol Regulus Fényküldöttei, angyalok és felemelkedett mesterek általi égi beavatásban részesülünk. Megújítjuk a szívünk központi erőforrásának fényerejét és védelmező energiateret aktiválunk. Befogadjuk és integráljuk Regulus csillagának fénykódjait, amelyek által magasabb szintre emelhetjük a szívünk teremtő tudatosságát. Aktiváljuk a szívünkben rejlő teremtő fénykódokat és lehorgonyozzuk az isteni önvalónk azon kvalitásait, amelyek által megvalósíthatjuk sorsunk magasabb rendű célját.
Egyéni tanításokat és fénykódokat kapunk sorsunk és isteni rendeltetésünk megvalósításához, hogy sorsunkat, az isteni akarattal összhangban, a szeretet erő általi teremtésben bontakozhassuk ki.

 

0001211 sorel4.png


A NAP TANÍTÁSAINAK TÉMÁI:


-    Regulus csillagának tanításai
-    Regulus beavató csillagfénykódjai
-    Regulus fényküldötteinek megismerése
-    Tanítások az 5.- dimenzióról
-    Ötödik dimenzióba való felemelkedés
-    Ötödik dimenziós teremtő tudatosság
-    A Szív Hatalma
-    A Szív Alkímiája
-    A Szív Mező Kvantum tere
-    A Szív Szakrális Központja
-    Az elme és a szív összhangja
-    A szív védelmének fontossága
-    A Szív Teremtő erejének felszabadítása
-    A szívközpontú teremtés tudatossága

 

Égi patrónusok: Jézus, Melkizedek, Metatron arkangyal, Michael arkangyal, Rafael arkangyal, Chamuel arkangyal, Gábriel arkangyal, Uriel arkangyal, Zadkiel arkangyal, Sirius és Regulus fényküldöttei és angyalai


A "fényprogram" az égiek által mediális úton átadásra kerülő tanítások, isteni fénykódok és energiák által kibontakozó folyamat. Ezen "fénytervet" égi fényküldöttek, angyalok és felemelkedett mesterek vezetik, médiumi tanítások és energetikai folyamat által. A nap folyamán a témához kapcsolódó tanítások lesznek és két médiumi közvetítés.

A fényprogram korlátozott létszámban lesz megtartva! Csak azok vehetnek részt, akik e-mailben jelentkeznek, a szabad helyek függvényében!


Sok szeretettel várom mindazokat, akiket az isteni gondviselés angyalai hozzám vezetnek

Jelentkezés szükséges!

 

oroszlán 4.jpg


A tanfolyamot vezeti: Aysha
Hozzájárulás: 14.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)