Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

TAVASZI NAP-ÉJ EGYENLŐSÉG

2021-01-07

A CSOPORT LÉTSZÁMA BETELT!

egység yin yang.jpg

 

TAVASZI NAPÉJEGYENLŐSÉG

 

2022.03.20. 10.00.-18.00.

 

FÉNYKÜLDÖTTEK ÉGI FÉNYPROGRAMJA

 

SPIRITUÁLIS ÉS LELKI ERŐ MEGÚJÍTÁSA

 

ÉGI KÜLDETÉS ÉS TEREMTŐ TUDÁS FÉNYKÓDJAINAK AKTIVÁLÁSA


A Tavaszi napéjegyenlőség a megújulás, az újjászületés és egy új teremtő ciklus elindításának az ünnepe. Ekkor a Nap az égi egyenlítőn tartózkodik, a nappal egyenlő hosszú az éjszakával, a fény és a sötétség között kozmikus egyensúly jön létre. A Föld energetikai központjai és ősi szakrális erőhelyei ekkor hatalmas dimenziókapuvá nyílnak, hogy a Napkapun keresztül beáramló kozmikus isteni energiák a bolygónk morfogenetikus mezejében lehorgonyzódjanak.


Tavaszi napéjegyenlőség napján kezdődik a csillagászati tavasz és indul el az új asztrológiai év, amelyet 2022 –ben a Jupiter bolygó ural. E varázslatos nap a következő évkör születési pontja, ezért mindazon teremtő folyamatok, amelyeket ezen a napon indítunk el, meghatározzák a következő éves ciklust.


Az idei tavaszi napéjegyenlőséget a Jupiter-Merkúr együttállása koronázza meg, mely csillaghatás az égi tudás bölcsességébe való beavatás minőségét hordozza. Az igazság megismerését, a titkok felfedését, a magasabb tudatszint elérését és az égi küldetés kibontakoztatását támogatja.


Ezen a napon egy nagy lendületet vehetünk, hogy a fejlődés ösvényén egy új szintre lépjünk és kiemelkedjünk egy régi karmikus kör hatóköréből.

 

0001211 sorel 1.png

 

A fényküldöttek égi megbízással érkeztek a Földre, hogy segítsék a korszakváltást és emeljék a Föld rezgés szintjét. Feladatuk a fény erőinek növelése, a szeretet energiáinak közvetítése és a tiszta fényminőségek lehorgonyzása. A fényküldöttek különleges adottságokkal születtek a Földre és egyedi sorstervvel, hogy aktív társteremtői legyenek az isteni szándéknak. Mély, szívből jövő vágy hajtja őket arra, hogy segítsenek az embereknek, meggyógyítsák a Földet és jobbá tegyék a Világot.


A Fényküldöttek élő csatornái a Forrásnak, összekapcsolják a földi és az égi világokat, hogy a szeretetfény növekedjen a bolygónkon. Küldetésük számtalan módon tud megnyilvánulni a földi világban, de mindig a magasztosabb cél és szándék vezérli őket. Feladataik legfőbb irányvonala a fény közvetítése, a szeretet tudat terjesztése, a régi értékrendszer átalakítása, az emberek ébresztése és a kollektív tudatossági szint emelése.

 

A következő ciklusban a felemelkedés ösvényén haladó fényküldötteknek az lesz a feladata, hogy kilépjenek a világba és felvállalják küldetésüket. Új kapcsolatok és szövetségek fognak létrejönni, mert a jövő szempontjából nagyon fontos, hogy egymásra találjanak azon lelkek, akiknek közös céljaik és feladataik vannak. Nagyon sokan ébredtek fel, akiknek szükségük van a valódi segítségre és útmutatásra. Eljött az ideje az összefogásnak és a közös célok megvalósítására való törekvésnek.


Az égi világ fénylényei most számtalan módon segítik égi küldetésünk és szent céljaink kiteljesedését, mivel elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol nagyon sok múlik azon, hogy mindazok, akik a Föld felemelkedését segítik előlépjenek és aktívan támogassák az új ciklus teremtő folyamatait.


Erre a napra a felemelkedett mesterek és az angyalok egy új égi fényprogramot adtak át, amely a fényküldöttek égi missziójának kiteljesedését segíti. A fényprogram keretein belül két médiumi közvetítés lesz. Oldani fogjuk mindazon visszatartó erőket, amelyek gátolják a fényküldetés kibontakozást. Megújítjuk a belső spirituális erőforrást, a hit és lélekerő potenciálokat. Felszabadítjuk a leblokkolt spirituális képességeket és teremtő erőket. Aktiváljuk a velünk született tudás fénykódjait, és szellemi bölcsesség kvalitásait, amelyek által az isteni valónk fényterve ki tud bontakozni a fizikai síkban.


I. SZELLEMI ÉS LELKI MEGTISZTULÁS


ÁRNYÉKHATÁSOK ÉS MEGKÖTŐ ERŐK SEMLEGESÍTÉSE


Az első médiumi közvetítésben Jézus Krisztus, Michael arkangyal, Gábriel arkangyal, Serafis Bey és Asztrea Elohim által, megtisztítjuk asztrális és spirituális fénytereinket, mindazon korlátozó és visszahúzó árnyékminőségtől, amelyek blokkolják lelkünk erejét, szellemi képességeinket és teremtő fénytervünk kibontakozását.


Felemelkedünk a Megtisztulás Fénytemplomába, ahol a Krisztusi Fény erejével leoldjuk mindazon árnyéklenyomatokat, energetikai bekapcsolódásokat és szellemi fátylakat, amely gátolják isteni önvalónk kibontakozását. Megtisztítjuk a csakrák teremtő erő központjait. Leoldjuk a kishitűség, önkorlátozás és önfeladás árnyékprogramjait és a sötét mátrix bénító félelem mezőit. Felszabadítjuk az árnyékerők által leblokkolt lélekerő potenciálokat és spirituális képességeket. Átlényegítjük a magunkra vett idegen energiák és ártó hatások árnyék aspektusait, amelyek akadályozzák a küldetésünk fénytervének kibontakozását a fizikai síkban.

 

0001211 sorel 1.png


II. SPIRITUÁLIS ÉS LELKI ERŐ MEGÚJÍTÁSA


ÉGI KÜLDETÉS ÉS TEREMTŐ TUDÁS FÉNYKÓDJAINAK AKTIVÁLÁSA


A második médiumi közvetítésben Jézus Krisztus, Michael arkangyal, Uriel arkangyal, Haniel arkangyal és Melkízédek égi segítségével, megújítjuk lelki spirituális erőforrásunkat, felszabadítjuk a teremtő fényerőinket és aktiváljuk a velünk született tudás fénykódjait.


Felemelkedünk az Égi Beavatás Szentélyébe ahol találkozunk szellemi tanítóinkkal és segítő angyalainkkal, akik égi szintekről támogatják a fényküldetésünk kibontakozását. Összekapcsolódunk égi otthonunkból érkező támogató jelenléttel és spirituális erőnk forrásával, hogy megújulhassunk lélekben és szellemben. Lehorgonyozzuk és integráljuk mindazon fényminőségek isteni fénykódjait, amelyek által kibontakoztathatjuk sorsmissziónk isteni fénytervét a fizikai síkban. Aktiváljuk a velünk született bölcsesség fénykódjait és lehorgonyozzuk azon égi tudás információs mezőit, amelyek ebben az időben elérhetővé váltak a számunkra. Felszabadítjuk teremtő erőinket, összehangoljuk az isteni énünk szándékával, a felemelkedés fénytervével és Isten akaratával, hogy égi küldetésünket, a Föld felemelkedéséért tett tudatos szolgálatunkat, az Isteni Forrás teremtő ereje és áldása hassa át.

 

16.2.jpg


A NAP TANÍTÁSAI:

 

- Az aktuális események áttekintése
- „AZ IDŐK JELEI” - A globális átalakulás és a Föld felemelkedésének eseményei
- Aktuális üzenetek a tavaszi napéjegyenlőség kapujában
- Tudatos felkészülés az előttünk álló időkre
- Fényküldöttek földi missziója
- Fényküldöttek 12 minősége
- Belső erőforrások megújítása
- Spirituális képességek mint eszközök
- Az isteni forrás erejének lehorgonyzása és működtetése
- Eggyéválás az Isteni önvalónk fényerőterével

 

és még sok minden más, amit az égiek a médiumi közvetítésekben és tanításokban ezen a napon számunkra átadnak

 

Égi patrónusok:

 

Jézus, Mária, Mária Magdaléna, Michael arkangyal, Metatron arkangyal, Uriel arkangyal, Rafael arkangyal, Gábriel arkangyal, Zadkiel arkangyal, Haniel arkangyal, Saint Germain, Astrea Elohim, Ibolya sugár Elohimja, Serafis Bey, Melkizédek, Hadraniel arkangyal, Indriel arkangyal, Sziriuszi, Plejádi és Arkturuszi fényküldöttek

 

Várom szeretettel mindazokat akiket az isteni gondviselés angyalai és a felemelkedett mesterek hozzám vezetnek

 

Jelentkezés szükséges!

 

 

1.ac.gif

 

A tanfolyamot vezeti: Aysha – Szellemi tanító - Angyal médium
Hozzájárulás: 15.000 Ft
Jelentkezés: angyalforras@gmail.com
Cím: Budapest, Andrássy út 98.fsz.
MagNet Közösségi Ház
Juhar terem
(Kodály Köröndhöz esik közel)