Átalakulás

2019-02-06

Az átalakulás a tudatot tágítja, miközben a lélekből eltávolít minden olyat, ami lehúzhatná az alacsonyabb létsíkokra


001 medi tisztitás.jpg

Kép: Pinterest.com

 

A világunk átváltozik az átalakulás célja pedig az, hogy a bolygó és lakói a poláris léttudat, anyaghoz kötött létéből felemelkedjenek az egységesebb tudatú, szeretet alapú, félanyagi létbe. Ezt a tudati megemelkedést, lelki-testi átalakulást hívjuk felemelkedésnek.

 

Az átalakulás a tudatot tágítja, miközben a lélekből eltávolít minden olyat, ami lehúzhatná az alacsonyabb létsíkokra. A fizikai test pedig egyre finomabb, éteribb lesz, azaz veszít a sűrűségéből.

Az alsó asztrális erők fokozatosan elkülönülnek a tiszta energiáktól.

Gondolatainkból, szavainkból és cselekedeteinkből el kell hagynunk minden olyan energiát, rezgést, ami összekapcsolódhat a nehéz, lehúzó energiákkal.


Aki fel akar emelkedni, annak meg kell tisztítania saját „alsóbb világait". Ebben az asztrális test kitisztítása játszik központi szerepet, azaz úgy kell megváltoznunk, és úgy kell élnünk, hogy az alsó asztrális energiákat ne működtessük. Ez hétköznapi nyelven megfogalmazva azt jelenti: nem maradhat bennünk semmilyen „negatív" érzelem, indulat. Ide tartoznak: gyűlölet, bosszúvágy, rosszindulat, irigység, sóvárság, féltékenység, harag, önzés, csalás, mások kihasználása, becsapása, intrika, hatalmi harcok, viszálykeltés (széthúzás) és félelmek.


Mindezzel párhuzamosan ki kell fejlesztenünk magunkban az önzetlen szeretetet, a belső békét, a lelki tisztaságot, az egyensúlyt, a harmóniát, az együttérzést, a segítőkészséget stb. 

 

Mindezt természetesen nem kellemes, békés körülmények között kell „bizonyítanunk", hanem a legnehezebb helyzetekben, és nem pusztán gondolatokkal, hanem tettekkel. Ahogy tisztulnak érzelmeink, gondolataink, úgy tisztul a testünk is, sejtjeink úgy kezdenek el magasabb energiaszinten rezegni.


A kifejlesztendő tulajdonságok, képességek között kiemelkedő szerepe van az isteni akarat követésének. Ahogy e folyamatban csökken az egó, úgy növekszik bennünk az Isteni Én jelenléte, s elérkezik a pillanat, amikor önként adjuk át az irányítást.


És minél inkább ráhagyatkozunk az égi vezetésre, annál harmonikusabb lesz az életünk, annál inkább mindent a megfelelő időben és helyen teszünk, és pontosan fogjuk tudni, hogy mikor és hogyan segíthetünk embertársainknak és a Földnek.

Ha lelkileg-szellemileg összehangolódunk átalakulóban lévő bolygónkkal, érezni fogjuk, hogy mikor, mivel segíthetjük. Ezt pedig ebben a lelki állapotban meg is tudjuk tenni.

Az isteni akarat, a belső vezetés követése már átvezet minket egy magasabb tudatállapotba, ahol ráhangolódva az isteni Jelenlétre, a változások aktív társteremtőivé válhatunk.