Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Azért Jöttünk ...

2021-02-18

A földreszállt angyalok küldetése

föld angyal 3.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Azért Jöttünk,

a világegyetem legkülönbözőbb tájainak, csillagrendszereinek és galaxisainak planétáiról, hogy fénytestünket belehelyezve egy sűrű anyagi burokba, egy élő "szkafanderbe" vagy akár egy "mélyanyagi búvárruhába", elvégezzük itt, a Föld nevű bolygón azokat a vállalt feladatokat, melyek teljesítése nyomán és eredményeképpen, az univerzális kozmikus lét további alakítása és jobbá tétele, tapasztalataink által válik lehetővé.

Jöttünk, hogy megtapasztaljuk a fénytestű lények által meg nem tapasztalható 3 - 4. dimenziós viszonyokat, hatásokat és érzeteket, s a tapasztaltakról folyamatosan tájékoztassuk fénytestvéreinket, akik a világegyetem folyamatos fejlesztésén dolgoznak.

Jöttünk, hogy a FÉNY misszióját teljesítsük.

Földreszállt angyalok vagyunk valamennyien. De erről a sűrű anyagi testünkbe bújva, az anyagi lét mélységeibe leereszkedett nehézbúvár létben a legtöbben megfeledkeznek.

Az anyagi világ, az érző test varázsa, a látszatok és érzetek káprázata elvakítja és elkábítja mindazokat, akik földi küldetésük lényegéről megfeledkeznek. Ők aztán, mit sem törődve azzal, hogy honnan jöttek, kik is valójában és miért is vannak itt, átadják magukat az anyagi - testi vágyak kielégítésének, a látszatok, a felszínesség, az illúziók és a tudati manipulációk megélésének. Belevesznek az anyagi világ sűrűségének mocsarába.

Akik soha, egyetlen pillanatra sem feledték el eredetüket, ittlétük okát és a vállalt feladatukat, azok a FÉNYT képviselve igyekeznek teljesíteni kozmikus vállalásukat.

Ez a vállalás pedig nem más, mint ITT és MOST mindent megtenni a Föld, a rajta élő összes organizmus rezgésszintjének olyan szintre emelése, amellyel az eddigi szükségszerű 3 - 4. dimenziós viszonyokból egy magasabb tudati- és létformába lehet emelkedni.

Ehhez a feladat teljesítéshez az univerzális kozmikus körülmények és a magasabb létszintek egységes támogatása a rendelkezésünkre áll. Új energiák, új rezgésminőségek, új embertípusok érkeznek a földi létbe, hogy velük együtt megvalósíthassuk a NAGY KOZMIKUS felemelkedést.

Egyre többen és többen ébredeznek angyaltársaink közül, lelkük ébresztőórája riadót jelez számukra. Jönnek, érdeklődnek, irányultságot változtatnak eddigi életvitelük és gondolkodásmódjuk     viszonylataiban, hiszen érzik a változtatás égető szükségességét.  

Magában hordozza minden földreszállt angyal azt a kozmikus magot, amelyet Krisztus hozott a Földre, s vetett el az emberi faj lelkületébe kétezer éve.

Ez a mag kicsírázott, szárba szökkent és lassan termővé válik.

Igaz, nem minden egyes angyaltársunk lelkében, nem minden angyaltársunk által. De, akik felébredtek és felébrednek, azok részt vesznek ebben az egyedülálló kozmikus transzformációban, a bolygó és a rajta élők teljességének új létét megvalósító teremtésben.

Az anyagi lét illuzórikus mámorában feledkezők pedig ott is maradnak, lehúzza őket a sűrű anyagi szint alacsony rezgésű elektromágneses mezeje. Számukra marad a káprázatok és látszatok hamis és múlandó világa, a folyamatosan távolba vesző létforma egyre inkább beszűkülő lehetőségű továbbélése.

A FÉNY felé irányulók pedig folyamatosan növekvő létszámban és hatványozódó energiával épnek tovább a magasabb szintű, új földi lét megteremtése és egyre intenzívebb megélése felé.
 
Ezért jöttünk ide.


Követjük a krisztusi útmutatásokat és megéljük az emberisteni léthez vezető utat.

A FÉNY - ből jöttünk, a FÉNY energetikai rezgései által vezérelve a FÉNY - be tartunk.

Így válunk földiből kozmikus emberi lényekké. 

 

 

 

D.D.D. Desid