Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Jophiel

2018-08-18

Jophiel kapcsol össze bennünket az isteni mindentudással.

 Jophiel.jpg

 

Az egység megteremtése, út a magasabb rendű létezéshez és tudatossághoz, világosság, tudatosulás, önmegvalósítás, bizalom a teremtésben, megkülönböztetési képesség, bölcsesség, állhatatosság, isteni szeretet.

Jophiel energiája lágy, egységet teremtő, összekötő - az ember anyai gondoskodást érez. Nyugalmat teremt olyan helyzetekben, amikor "szétesve" érezzük magunkat.

Nevének jelentése: 'isteni szépség' vagy 'Isten az én valóságom'. A bölcsesség angyalaival dolgozik együtt, színe a zöld.

Ahogyan a Nap fénye a földre hull, és mindenkinek rendelkezésére áll, úgy juttatja el Jophiel az isteni fényt minden létezőhöz. Ezért a "tisztánlátás angyalának" is nevezik. Létraként köti össze a magasabb és alacsonyabb rendű létezőket, a tudat, a szellemi és az anyagi világ minden szintjét. Rajta keresztül áramlanak az információk, az ötletek, az ismeretek, a tudás, a bölcsesség és az értelem a földre és az emberekhez, illetve onnan vissza. Hidat teremt a különböző szintek és dimenziók között, így áramolhatnak az ötletek, az utasítások. Ezen a hídon keresztül különböző dimenziókba juthatnak el a szellemi lények, az angyalok is ezen keresztül érkeznek a földre és az emberekhez.

Végül Jophiel kapcsol össze bennünket az isteni mindentudással, azzal, ami mindig is volt és van, az univerzum valóságával. Fejleszti a megkülönböztető képességet, a fejlődés és a haladás mellett áll, hiszen a fejlődés azt jelenti, hogy igazodunk a magasabb rendű tudathoz, hogy elindulunk a legfőbb megismerés felé.

Jophiel az emberek számára is megteremti a kapcsolatot a magasabb rendű tudattal. Ha Metatron a hídfő, akkor Jophiel maga a híd. Nemcsak összeköt két partot, hanem lehetővé teszi egyéb helyekkel való kapcsolatukat is. Így nem csak a tudat más szintjeinek megközelítése válik könnyebbé, hanem saját létünk magasabb szintjeihez és a lelkünktől elszakadt részekhez való kapcsolódás is lehetséges lesz. Ezáltal elmélyül a megismerés és bővülnek az ismeretek, érthetővé válnak a földi élet és a világmindenség rendje közötti összefüggések. Ugyanígy közvetíti Jophiel a látomásokat is. A koronacsakrát és az aurát összekapcsolja a magasabb rendű csakrákkal és rezgési szintekkel.

Miközben Jophiel összeköt saját tudatunk különböző szinten lévő részeivel, és kiszélesíti az emberi tudatot, segít abban is, hogy egészek legyünk. A kutatók mellé áll, akik összefüggéseket és felismeréseket keresnek, függetlenül attól, hogy spirituális, tudományos, társadalmi vagy üzleti ismeretekről van-e szó. Az úttörő tudósok, felfedezők és feltalálók mellett is kiáll. Egyúttal arra is tanít, hogy a tudást az isteni tervvel összhangban használjuk. Támogatja a kormányokat és a közösségeket.

Jophiel fényt hoz az önmarcangolás sötét pillanataiba, amikor belső erőnkben és bizonyosságunkban kételkedünk. Megvigasztal, ha kicsinek és magányosnak érezzük magunkat, ha úgy érezzük, nincs helyünk az életben, a világmindenségben. Eláraszt minket az isteni szeretettel, megerősíti szívünket, és megszünteti az akadályokat.

Az isteni szeretettel köszönti az embert, amit Indiában "namaszté"-nak mondanak. Ezzel az egyesítő, szeretetteljes erővel nyújt vigaszt.

Létezésünk nem csak a testre és az aurára terjed ki, magában foglalja a magasabb tudatsíkokkal való kapcsolatot is. Talán szereztünk már ilyen irányú tapasztalatot. Fejlődésünk kezdetén a magasabb rendű Ént rajtunk kívülállónak érezzük, és nehéz felvenni vele a kapcsolatot. Többnyire csak meditáció alatt vagy különleges módszerekkel sikerül kapcsolatba kerülni vele. Ha kibontakoztatjuk képességeinket, a kapcsolat teljesen magától értetődő és normális lesz. A magasabb rendű Én - tudásával és bölcsességével - mindennapi tudatunk részévé válik, mintha az auránk kiszélesedne és magába fogadná létünknek ezt a részét is. Akkor már nincs szükség meditációra vagy különleges technikára ahhoz, hogy hozzáférjünk bölcsességéhez. Ha kérdésünk van, és a magasabb rendű Énhez fordulunk, választ kapunk gondolat, érzés, tudás formájában, vagy valamilyen már, egyéni módon.

Ahogyan a magasabb rendű Én egy belőlünk való rész, úgy léteznek tudatunknak és lelkünknek is részei különböző területeken és dimenziókban, például a felszálló mesterek, az angyalok és arkangyalok szintjén. Kezdetben ezeket a részeket tőlünk különállónak érezzük. Azonban minél intenzívebb kapcsolatba kerülünk velük, annál inkább beilleszkednek, annál inkább az az érzésünk, hogy hozzánk tartoznak, mint hajunk vagy lábujjaink.

Sok olyan rejtett képességünk van, amit - mint holmi ajándékot - még nem csomagoltunk ki. Jophiel segít abban, hogy ezeket kibontogassuk és használjuk.

Ugyanez igaz az úgynevezett leszakadt lélekdarabkákra. Néhány képességünktől, érzésünktől vagy részünktől fájdalmas, kellemetlen tapasztalattal - sokk, fájdalom, gyász, rémület - megválunk. Például még gyerekként megválunk az észlelésképességétől. Később azonban ezt a gátat fel kell oldani és be kell fogadni a leszakadt részt ahhoz, hogy teljes erővel dolgozni tudjon.

Spirituális fejlődésünk során sokszor felmerülhet a "soha többé nem akarom" érzése, megjelenhetnek képességek, ismeretek, a tudat más szintjeivel való kapcsolódások, amelyek egyszer leszakadtak tőlünk. Ekkor elérkezik az idő, hogy a sebeket, sérüléseket begyógyítsuk, és a leszakadt részeket magunkba fogadjuk. Ehhez szükség lesz terapeuta segítségére is.

A KÖVETKEZŐ HELYZETEKBEN HÍVJUK JOPHIELT:

- Ha tanulni szeretnénk, vagy tanulási nehézségeink vannak.

- Ha látomásunk van, és úgy érezzük, sugalmaztak nekünk valamit (segíthet kapcsolatba kerülni belső bölcsességünkkel).

- A megérzéssel, belső hanggal és a magasabb rendű Énnel való kapcsolatunk megerősítésére.

- Vizsgákon.

- Tudományos területen (megismerni és megérteni valamit).

- Műveletlenség, tudatlanság, büszkeség és szűklátókörűség ellen.

- Ha elveszünk gondolatainkban, rémképek gyötörnek, ha a tudást és bölcsességet nem tudjuk megkülönböztetni a valótlan és képzelt dolgoktól.

- Ha össze vagyunk zavarodva, és nem látunk tisztán.

- A feszültség kiűzésére testünkből, ha ziláltnak érezzük magunkat.

- Új képességeket elsajátítani, és azokat önmagunk részévé tenni.

- Problémákat megoldani.

- A belső béke megteremtéséhez.


MEDITÁCIÓS GYAKORLAT

Jophiel utazásra hív bennünket tudatunk más részeibe. Koncentráljunk először a lábunkra, lábszárunkra, majd haladjunk végig a csakrákon egészen a fej közepén lévő hetedik csakráig. Figyeljük meg, hogy minden csakra különböző, a rezgésük is más. Majd engedjük, hogy Jophiel ereje a nyolcadik csakráig vigyen, amely körülbelül 20-30 cm-re van a fejünk felett. Aztán tovább más csakrákba és dimenziókba. Engedjük, hogy Jophiel arkangyal egészen tudatunk azon részéig kísérjen, amely kapcsolatba szeretne lépni velünk, amely újra csatlakozni akar mostani tudatunkhoz. Vegyük fel a kapcsolatot ezzel a résszel vagy ezzel a csakrával. Mit figyeltünk meg? Milyen érzés? Milyen képeket, érzéseket vagy információkat tartalmaz ez a rész? Majd vegyük birtokba létünknek ezt a részét, és olvadjunk össze vele.

Most pedig eldönthetjük, hogy befogadjuk-e ezt a részt földi tudatunkba, hogy most tesszük vagy később, teljesen vagy csak részben. Aztán hagyjuk, hogy létünk e darabja annyira beolvadjon, amennyire szeretnénk, és amennyire számunkra megfelelő. Figyeljük meg, mi történik, mi változik. Több vagyunk, mint test, hiszen érezzük, hogy többek vagyunk a gondolatoknál és érzéseknél. Teljes létünk mindent felölel. Engedjük, hogy lépésről lépésre, ahogyan számunkra megfelelő, belenőjünk ebbe a létbe. És hagyjuk, hogy Jophiel eközben mellettünk legyen.

Végül figyelmünket helyezzük át újra a jelenre, figyeljük testünkre, légzésünkre, mozdítsuk meg kezünket, lábunkat.

Jophiel1.jpg
 Felhasznált irodalom: Angyalok kísérnek minket - Gerhard K. Pieroth - Petra Schneider

kép: pinterest.com