Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Uriel

2018-08-18

Uriel a rend, a rendszer, a megtestesülés, a kristályosodás arkangyala. Kezében tartja az anyagi világba vezető kulcsot, rögzíti a fény erejét, az Istentől valót és a tudatot az anyagi világban.

 Uriel.jpgKép forrása: pinterest.com

 

A zsidó vallásban az Isten közvetlen közelében lévő legidősebb angyalok egyike Uriel. A csillagvilág kormányzója, a törvények őrzője.

Urielhez tartozik a teremtőerő, tetterő, rendszer, döntéshozó képesség, béke, harmónia, összhang az isteni tervvel és az anyagi világgal, kinyilatkoztatás, megoldás, az isteni rezgések megjelenítése az anyagi világban.

Uriel az, aki az arkangyalok közül leginkább földi, a legközvetlenebbül és legerősebben kötődik a földhöz. Az isteni világot a földivel összekötő hídon ő az anyagi oldalon lévő hídfő. Energiája erőteljes, megerősítő, stabilizáló, rend- és rendszerteremtő, energiával feltöltő, mégis nyugodt. Segít elindulni, és erejét a célra összpontosítja.

Uriel energiájának fő színei a gránát és a rubinvörös. Nevének jelentése: 'isteni tűz, isteni fény, a Nap lángja, Istentől jövő fény'.

Uriel a rend, a rendszer, a megtestesülés, a kristályosodás arkangyala. Kezében tartja az anyagi világba vezető kulcsot, rögzíti a fény erejét, az Istentől valót és a tudatot az anyagi világban. Az isteni terv általa valósul meg az anyagi világban, és összekapcsolódik a tudatossággal. Uriel irányítja az anyagi rendszerek megteremtését, hogy megalkossa az isteni tervnek megfelelő lényeket, hogy helyzeteket és alapot teremtsen, és mindezt összekapcsolhassa a tudattal. A kezdet  energiája különböző szinteken keresztül megváltozik, és végül eljut az anyagivá vált fénysugár erőihez. Így jön létre az anyag és adott helyzetek. Azokat a rendszereket és fejlődési folyamatokat, amelyek az elképzelt tervtől eltérnek, Uriel képes visszahozni a világmindenség rendjébe. Ezáltal ő a minden anyagi rendszerben meglévő isteni rend őrzője. A földön az ő energiája teremt rendszereket, például a Föld rácshálóján, és a pusztítások és a katasztrófák utáni újjáépítésben, helyreállításban.

Uriel mint a rend és az anyagi világ őrzője azt tanítja, hogy miként birkózhatunk meg az anyagi világgal. Segít újra csatlakozni az isteni rendhez, és összhangban élni vele. Tudatosságot visz a hétköznapokba, a jelenbe, és segít megélni a spiritualitást a mindennapokban. Mivel az anyagi világban megjelenő pénz is Istentől való, megmutatja, hogyan lehet összhangba hozni az anyagit, a gazdagságot és a szellemiséget. De segít azoknak is, akik elveszni látszanak az anyagiakban, akik túlságosan kötődnek a pénzhez és a testiséghez. Utat nyit számukra a bennük lévő istenihez, segít kapcsolatot teremteni életük értelmével.

Uriel a fizikai test védelmezője, összhangot teremt test, szellem és lélek között. Képessé tesz minket arra, hogy figyeljünk a testünkre, és ezzel megerősíti a rendszereket és a finom és durva anyagú test közötti kapcsolatot. A gyógyulás folyamatában is támaszkodhatunk rá.

Uriel rámutat minden olyan területre, ahol az anyagi valóság nem egyezik az isteni tervvel és eszményképpel. Különösen a következő területeken mutatkoznak meg a be nem teljesült kívánságok: lakás, test, kapcsolatok, helyünk elfoglalása, pénz - ezek a legkedveltebb spirituális témák. Az elégedetlenség felhívja a figyelmünket, hogy a valóság nem egyezik a célul kitűzött eszményképpel. Miközben az anyagi valóságot összhangba hozza az elképzelt eszményi állapottal, abban is segít, ha eszményi testet szeretnénk magunknak. Megértjük, hol és miért "esett ki" a test az eszményi rendből, és hogyan juthat oda vissza. Rafael a szeretet erejével gyógyít, Uriel a rendszert hozza vissza, de ennek révén is bekövetkezhet a gyógyulás.

Urielt a béke és odaadás arkangyalaként is emlegetik. Feloldja a feszültséget a terv és a létező dolog között, helyreállítja a békét aközött, ami van, és amit elképzelünk vagy megtapasztalunk.

Mit az anyagi dolgok őrzője, a tudósok is használhatják energiáját ahhoz, hogy átlássák az anyagi világ törvényszerűségeit.


Egy kis magyarázat:

A fizikai test földi anyagból és finomanyagi energiából keletkezik. Testünk kifejezi a táplálék, más általunk felvett anyagok (pl. környezetre káros anyagok, gyógyszerek), finomanyagi kozmikus és földi energiák, belső viselkedésmintáink és a spirituális tapasztalatszerzés közötti változatosságot. Ha valakire például ez a mondat jellemző: "Ha csak ránézek a süteményre, már az hizlal", annak valószínűleg erős hajlama van a hízásra. Az ellenkezője jellemző azokra, akik ezt mondják: "Bármit ehetek, mégis vékony maradok." A finomanyagi energiamezőben történő spirituális tanulás és a gátak is tükröződnek testünkben, ha előtte nem ismerjük meg és nem oldjuk fel őket. A betegség és a tanulási folyamatok közötti összefüggés meglehetősen közismert. Mivel Uriel segít összehangolni a fizikai testet az eszményképpel, energiája tudatossá teszi az összefüggéseket, és segít megoldást találni. Egyre nagyobb a hajlandóság, hogy nyitottak legyünk a föld és az élet felé. Könnyebb gyökeret verni, és így megbirkózni az élet kihívásaival. Életünk boldogabb lesz.

Néhány spirituális ember híján van a pénznek. Azt hiszik - tudatosan vagy tudattalanul -, hogy a siker, a gazdagság, a vagyon, a tekintély és a pénz nem fér össze a spirituális élettel. Az elmúlt évszázadok és sok vallás csak erősítette ezt a felfogást. "Előbb átfér egy teve a tű fokán, minthogy a gazdagok a mennybe jutnának", mondja a Biblia. És valószínűleg sokan úgy tapasztalták életükben, hogy a pénz, a vagyon, a hatalom fogva tart. Miközben élvezzük a luxust, az istenivel való kapcsolatunk egészen elcsökevényesedett. Életünk végén aztán levonjuk a következtetést: "a pénz mindent elront, soha többé nem törődöm az anyagi örömökkel". Ha megpróbáljuk mindezt elkerülni, az még nem jelenti, hogy megtanultuk a leckét. Sok emberre igaz - különösen, ha a nyugati világban születi -, hogy a pénzt és a vagyont az isteni teljesség megnyilvánulásának tartja, és megtanulja, hogyan lehet azt önmaga és más emberek számára pozitív módon felhasználni. A kalapácsot csak akkor lehet használni, ha kézbe vesszük. Azt tartják, "nagyobb öröm adni, mint kapni". De mit adhat egy üres kút?

A következő helyzetekben hívhatjuk Urielt:

- Ha erőtlennek és mozgásképtelennek érezzük magunkat.
- Ha testünk merev.
- Ha testünk nem felel meg elképzeléseinknek.
- Ha hiányzik a bátorságunk, hogy megvalósítsuk elképzeléseinket.
- Ha erősíteni szeretnénk önbizalmunkat, életörömre és boldogságra vágyunk.
- Ha szeretnénk magunkat megmutatni, fejlődni és testet ölteni.
- A rendszertelenség és káosz időszakában.
- Ha munkahelyi, szakmai, üzleti sikerre vágyunk.

- Mivel ez az energia erősíti a testet, azokban a helyzetekben is használhatjuk, amikor plusz energiára van szükségünk: pl. ha valami nehezen emészthető ételt ettünk, vagy stresszes helyzeteken.

Meditációs gyakorlat

Képzeljük azt, hogy virágmagként a földben pihenünk. A magot meleg, tápláló sötét föld veszi körül, amely puhán hozzásimul. A mag lassan vizet és tápanyagokat vesz magához a földből, és életereje egyre növekszik. Már minden benne van, amint bennünk is minden megvan, ami a fejlődéshez szükséges. Kívülről jelentéktelennek és kicsinek tűnik, olyan, mint minden más mag, mégis, belül már megvan a virág képe, amivé válni szeretne. A magban már vannak kicsi gyökerek, kicsi szár, apró levelek, és benne van egy teljesen kifejlődött, virágos növény képe. Az apró növényben benne vannak az elképzelt gyökerek, levelek. Tudja, milyen magasra nőhet, mennyi virágot hozhat, és milyen színűek lesznek a virágok. Már a mag tartalmazza a virágot, teljes szépségében kifejlődve. De hogy a növény él-e ezzel a lehetőséggel, az már tőle függ. Ahogyan tőlünk függ, hogy élünk-e a magunkkal hozott lehetőségekkel, hogy beteljesítjük-e azokat. Ha a kicsi növénynek van elég ereje, hogy mélyen gyökeret eresszen a földben, olyan erős lesz a szára, hogy stabil marad, és egy erősebb szél sem dönti ki. Vagy túl rövid lesz a szára, esetleg túl hosszú? Arra használja-e erejét, hogy illatos virágokat hozzon, és sok, édes gyümölcsöt teremjen? Az eszményi kép már a magban benne rejlik.

És a kis mag, vagyis mi elkezdünk gyarapodni. Először széttörjük a magtokot, és gyökereinket a földbe eresztjük. A gyökerek megkapaszkodnak a tápláló földben, és a tápanyagokat, a vizet a maghoz irányítják, hogy erős szár fejlődhessen. Majd a szár kitolja a földből az első levélkéket, amíg el nem hagyják a föld sötét birodalmát, és kilépnek a fényes napra. Teleisszuk magunkat napfénnyel, és tovább gyarapszunk. A szár erős lesz, egyre több levelet hoz, és táplálja az egész növényt. Végül megjelennek a rügyek, a bimbók, amelyek a megfelelő időpontban kinyílnak. Valószínűleg mi is felismerjük, melyik növény virágzik. A megtermékenyítéssel apró magos gyümölcsök keletkeznek. És amikor a szirmok lehullanak, a magok lassan megérnek, és bennük újra ott lesz egy tökéletes virág képe. Amikor a mag beért, és elegendő tápanyagot tartalmaz ahhoz, hogy egy új növényt ellásson, elhagyja az anyanövényt, és termékeny talajra hullik. Ott pihen egy ideig, amíg elérkezik a megfelelő időpont ahhoz, hogy táplálékot vegyen fel, és növekedni kezdjen.

Érezzük magunkban a növény erejét, ahogyan a bennünk lévő elképzelések, képességek gyarapodnak, majd anyagi formát öltenek. Érezzük, ahogyan ez az erő átáramlik testünkön, aztán vegyünk mély lélegzetet, és térjünk vissza a jelenbe.


Uriel1.jpgKép forrása: pinterest.comFelhasznált irodalom: Angyalok kísérnek minket - Gerhard K. Pieroth - Petra Schneider