Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Zadkiel

2018-08-18

Zadkiel arkangyal feladata az isteni rend kiterjesztése a földi világban, a dualitásban.

 Zadkiel.jpg

 

Tökéletesség, bölcsesség, tudás, csatlakozás az isteni energiához, megváltás, szabadság, teljes megtisztulás és kinyílás, tudathasadás, boldogság, nyugalom.

Zadkiel energiája egységet teremt, harmonikussá tesz, kiegyensúlyoz. Összeköti az Eget és Földet, ugyanakkor ki is tágítja. Ahogyan a növények nőnek, mi is úgy nyúlunk felfelé, szélességben és mélységben. Zadkiel energiája nyugtatóan hat, megszabadít a korlátoktól, a tökéletlen dolgoktól, a kötöttségtől.

Zadkiel energiájának legfőbb színe a violaszín. Nevének jelentése: "isteni jóindulat".

Zadkiel arkangyal feladata az isteni rend kiterjesztése a földi világban, a dualitásban. Kibontakoztatja minden létező legnagyobb képességét, a tökéletes formát, a tökéletes lényt, a tökéletes rendet. Ezáltal magában hordozza annak lehetőségét is, hogy túllépjen a jelenlegi rendszeren a következő szintre, a következő dimenzióba. Ahogyan az ametisztből citrin keletkezik, a szénből gyémánt lesz, úgy minden létezőt elvisz a tökéletes formáig, és lehetőséget teremt számára, hogy más formává alakuljon.

Zadkiel a növekedésnek, önmagunk kibontakoztatásának és a tökéletességnek az angyala. Minden teremtmény magában hordozza a tökéletes formát, követi az isteni rendet, és megpróbál a Földön tökéletes formát ölteni. Igaz ez a kristályra és gyémántra, állatra és emberre, valamennyi létezőre. Zadkiel segíti a tündérek birodalmát, a dévák és szellemlények világát is, hogy a növények, állatok és kövek tökéletes formájukban bontakozhassanak ki.

Zadkiel a "kozmikus törvények őrzője" is, azoknak a törvényeknek, amelyek mindig is voltak, vannak és lesznek. Összhangba hozza az összes létezőt a kozmikus törvényekkel, legvégül a szeretet törvényével, és mint szigorú tanár felügyeli, hogy a törvényeket megtanuljuk és betartsuk.

Zadkiel összeköt minket, embereket lehetőségeinkkel, az isteni résszel és a tökéletes léttel. Nem csak tudatossá teszi mindezt, hanem útmutatást is ad ahhoz, hogyan élhetjük ezt meg, hogyan tudjuk a mindennapokra kiterjeszteni. Szövetségre lépünk saját erőinkkel és a magasabb rendű tudással. A részek egymás mellé kerülnek. Ami eddig megakadályozta, hogy egybeolvadjanak ezek a részek, az most megszűnik. Az angol "purification" szó jól jellemzi ezt a munkát: kibontakoztatjuk tiszta létünket, lehull a múlt leple, félelmek és korlátok nélkül élhetünk. Ezen a ponton létünk, életünk új területei nyílnak meg előttünk.

Zadkiel energiájának hatására érzékenyen tudunk viszonyulni az istenihez, a tökéleteshez. Amikor a problémák már megoldódtak, a többi angyal elvégezte munkáját, akkor Zadkiel elsimítja az utolsó egyenetlenségeket is, és előkészít a következő tanulási fázisra, a következő energiaállapotra vagy a következő szintre. Végül mindez odáig vezet, hogy megtapasztaljuk önmagunkat és minden helyzetben élni tudunk.

Zadkielt a fohászkodás, az ima angyalának is nevezik. Az imában az isteni erőért könyörgünk, ráhangolódunk az isteni rezgésszintre. Ahogyan a meditáció alatt, úgy az imában is újra összhangba hozzuk fénylő isteni részünket az emberi létezéssel. Akkor már több erőnk lesz ahhoz, hogy ezt a mindennapokban is hasznosítsuk.

Zadkiel ösztönzően hat azokra az emberekre, akik a szabályokat, törvényeket, rendszereket kidolgozzák, vagy akik szeretnék átlátni a törvényszerűségeket. Energiájával segítheti a politikusokat, bírókat, mérnököket, tudósokat, építészeket.

A tökéletesség nem perfekcionizmus. Gyakran egészen pontos elképzeléseink vannak arról, hogy milyen legyen valami, és hogy mikor tökéletes. De ezzel sajnos magunkat gáncsoljuk el, vagy elpocsékoljuk az energiánkat. Nem ismerjük fel, hogy az a valami már tökéletes, mert még mindig arra várunk, hogy olyan lesz, amilyennek elképzeltük. Elültetünk egy dugványt, és várjuk, hogy orgona lesz belőle. Ehelyett rózsa nő, de mi szeretnénk, hogy végre orgona legyen belőle.

A tökéletesség egy állapot, kozmikus keretek között. Még ha azt gondoljuk is, hogy valami nem tökéletes, attól még lehet az. Mi sem vagyunk tökéletesek, mindig akad csiszolnivaló rajtunk, sok régi viselkedésminta, amelyek elfedik valódi létünket - és mégis tökéletes teremtmények vagyunk.

A megértéshez a szeretet adja a kulcsot. Mindegy, hogy embertársainkról, a természetről, növényekről, állatokról, kristályokról, tudományos törvényszerűségekről vagy a kozmikus rendről van szó, a szeretet harmonikus állapotot teremt. A szeretet megértéséhez másfajta ismeretekre és összefüggésekre van szükség, mint amikor értelemmel és logikával közeledünk valamihez. A szeretet és harmónia kulcsával közelebb jutunk mindenféle tudáshoz, függetlenül attól, hogy a növények gyógyító erejéről van szó, vagy a téren és időn túli ismeretekről.

Akik Zadkiel energiájával dolgoznak, azok kiegyensúlyozottnak és nyugodtnak érzik magukat, ugyanakkor tisztán látnak, erősek és motiváltak.


A KÖVETKEZŐ HELYZETEKBEN HÍVJUK ZADKIELT:

- Ha önbizalomra és tisztánlátásra van szükségünk.

- A gyarapodás minden szakaszában, kihívásoknál.

- Lelkünk és tudatunk tőlünk távol lévő részeinek bevonására, kellemetlen tulajdonságaink elfogadására, és hogy mindezekkel együtt tudjunk élni.

- Félelem esetén, hogy képességeinket elfogadjuk és használni tudjuk.

- Negatív állapotok és akadályok megszüntetésére.

- Ha valaki nem tud elengedni, ha ragaszkodik bosszúságaihoz, korlátjaihoz, énképének egy apró darabjához, méltatlan érzésekhez, ha az akadályozó vagy éppen ösztönző tapasztalatokat nem akarja látni.

- Segítő szabályok és rendszerek létrehozására.

- Törvényszerűségek felismerésére.

- Hogy életünket beillesszük életfeladatunkba.

- Meditációra, a nyugalom pillanataira, elmélyülésre.


MEDITÁCIÓS GYAKROLAT

Engedjük, hogy körülöleljen Zadkiel arkangyal ereje és energiája. Érezzük, ahogyan ez az energia elárasztja és feltölti testünket. Majd engedjük, hogy Zadkiel arkangyal magával vigyen a tökéletesség fényébe. Biztos karoktól ölelve merüljünk el ebben a fényben, amely beburkol minket, megtölti auránkat, egész testünket, megszünteti az ellenállást önmagunkkal szemben, feloldja az elégedetlenséget, és megérinti a bennünk lévő isteni szikrát. A tökéletesség fénye megerősíti ezt a szikrát, erőt ad ahhoz, hogy kiterjesszük, hogy több tere legyen, és akkora lehessen, ami számunkra megfelelő, hogy felismerjük, érezzük, felfogjuk és megélhessük saját tökéletességünket. A tökéletesség fénye megszilárdítja bennünk az isteni szikrát, így a hétköznapok viharában is élni tud, és tovább növekszik. Végül hagyjuk, hogy Zadkiel karjain visszatérjünk a jelenbe. Érezzük testünket, tökéletességünket és a bennünk lévő isteni szikrát.


Zadkiel1.jpg
Forrás: Angyalok kísérnek minket - Gerhard K. Pieroth - Petra Schneider

vegzet.eoldal.hu/cikkek/angyalok/zadkiel.html

kép: pinterest.com