Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Az egyesült teremtő erő 1. rész

2018-10-18

Arktúrusziak üzenete

 Az egyesült teremtő erő 1. rész.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Szeretett intergalaktikus küldöttek!

Látjuk , hogy sokan ráébrednek valódi multidimenzionális Önvalójukra és törekszenek, hogy emlékezzenek küldetésükre vagy, hogy aszerint éljenek, amit az aktuális földi testetekbe való belépéseteket megelőzően elterveztetek.


Arra szeretnénk emlékeztetni benneteket, hogy a MOSTBAN kell egy utat  teremtenetek az elfoglalt életetekben, hogy személyes tudatfrekvenciátok kiszélesítésére koncentráljatok. Miközben minden nap megteremtitek az adott MOSTOT, meg fogjátok tanulni/emlékezni fogtok, miként éltek a MOSTBAN. Mivel a MOST az ötödik dimenzióval és afelettivel rezeg együtt, meg fogjátok tanulni/emlékezni fogtok, miként éltek az ötödik dimenzió EGYSÉGÉBEN és azon felül.


Ez az ötödik dimenziós MOST nincs elválasztva a harmadik/negyedik dimenziós életetektől, mert a MOST áramlata MINDEN elszigeteltséget felold és összekapcsolja az összes frekvenciát az EGY-EN belül. A MOST EGYSÉGÉBEN teljes mértékben emlékezni fogtok a küldetésetekre.


Kedves Földi-csapat, kérünk benneteket emlékezzetek arra, hogy ötödik dimenziós küldetésetek fénynyelven fog érkezni hozzátok. Ezért NEM sorba rendezve fog eljutni fizikai világotokba. Mivel küldetésetek az ötödik dimenzióval és afelettivel rezeg együtt, ezért az a multidimenziós elmétekben kerül tárolásra.


Multidimenzionális elmétek az ötödik dimenzióval és az afelettivel rezeg együtt és a fénynyelven keresztül kommunikál veletek. A fénynyelv NEM fog tagolt szavakon keresztül beszélni hozzátok. A fénynyelv információs csomagokban érkezik. Ezeket a csomagokat csak akkor lehet „kinyitni”, ha egy magasabb tudatállapotban vagytok.


Ha a telefonotok csengőhangja túl alacsonyra van állítva vagy ki van kapcsolva, akkor nem fogjátok tudni, ha valaki megpróbál hívni benneteket. De hagyhatnak üzenetet! Ilyen módon egy fénynyelvi csomagban hagyunk üzeneteket ÖNVALÓTOK magasabb kifejeződési formáinak, amit csak ti ismertek, ha „ellenőrzitek telefonotokat”.


Természetesen telefonotokat „rezgésre” is állíthatjátok, így érezhetitek/hallhatjátok, ha üzenetetek érkezett. Ez az analógia hasonlít az Önvalótoktól származó ötödik dimenziós fénynyelv-csomag fogadásához. Talán egy pillanatra megszédültök, azonnal elterelődik figyelmetek a 3D-s tevékenységeitekről és/vagy hirtelen fáradtak lesztek.


A fénynyelvi üzenet a tobozmirigyeteken keresztül lép be fizikai agyatokba.


Fizikai agyatok arról fog tájékoztatni, hogy tudatotokat az ötödik és azon felüli dimenziókra kell kalibrálnotok, mert ez volt a tudatállapot, amikor ezt a megbízatást kiválasztottátok.


Megértjük milyen nehéz a magasabb dimenziós döntéseitekre emlékeznetek, miközben tudatotok korlátozva van a 3D-s testetek által. A 3D-s fizikai valóság megkívánja tőletek, hogy az alacsonyabb dimenziós elképzelésekre összpontosítsatok, hogy megfelelően végezzétek a fizikai tennivalóitokat.


Ezért tudatotok „beleragadhat” a fizikai világ valóságként való érzékelésébe és a magasabb dimenziós világokat csak „fantáziátoknak” tekintheti. Természetesen ezek a ti fantáziátok, mert a fantázia az ötödik dimenziós gondolat.


Ebből az okból a kreatív tevékenység vagy meditáció segít nektek tudatotok magasabb dimenziós kiterjesztésében, melyben örökre léteztek.


Mikor magatokra öltötök egy földi testet, akkor úgymond csak a „lábujjaitokat mártjátok vízbe”. Másképp kifejezve, teljes multidimenziós Önvalótok csak egy kis része veszi fel a harmadik dimenziós formát. Negyedik dimenziós Önvalótok megtölti aurátokat, ha boldogok vagytok, vagy ha szórakoztok és belép álmaitokba, hogy emlékeztessen benneteket, többek vagytok, mint a test, amit viseltek.


Megértjük kedves leföldeltek [Földön tartózkodók], hogy harmadik dimenziós valóságotok függővé tesz. A fizikai valóság a nagy elszigeteltség birodalma, mely egy veleszületett félelmet szül. Ezzel a félelemmel minden egyes nap konfrontálódtok.


Ezért „elég jók” akartok lenni, hogy „ők” veletek akarjanak lenni. Ezen kívül ez a félelem olyan, mint egy rakat mosatlan edény. Épp mikor azt gondoljátok elkészültetek a „rendrakással”, valaki még több mosogatni való „piszkos edényt” ad nektek.


A fenti analógiát azért használjuk, mert a „rendrakás” az egyik legfontosabb feladat, amit elhatároztak önkénteseink, hogy elfogadnak. Ha látásmódotok a magasabb dimenziókba összpontosul, megérthetitek, mennyi kár keletkezett szeretett Gaia testében. Ezért sokan köztetek úgy döntöttek, segédkeznek a fizikai és asztrális hulladék-anyagok rendbetételében.


Magasabb perspektívából tekintve látjátok Gaia vízáramlatainak, mennyei tiszta egének veleszületett szépségét és azt a sok csodát bolygótokon. Láthatjátok a piszkot, a koszt, a negatív gondolatformákat és a félelmet, ami Gaia immunrendszerét folyamatosan gyengítik. Igen, Gaia is minden lakójához hasonlóan immunrendszerrel rendelkezik.


Ahogyan az emberi immunrendszert, úgy Gaia immunrendszerét is veszélyeztetik az élelemben található szennyeződések, mérgek, a kórokozók és vírusok, amik a koszban és a nem megfelelő fényben és szeretetben sokasodnak. Ha képesek lennétek Gaiat a magasabb rezgésű dimenziókból érzékelni, akkor könnyebben észrevehető lenne számotokra, mennyire kárt okoz Gaiaban az emberiség.


Szeretnénk, ha mindannyian tudnátok, milyen életfontosságú, hogy Gaia megtisztulhasson a szolgálat és/vagy oktatás által.


Megköszönjük igyekezeteteket és Gaia is becsül benneteket. Azok köztetek, akik szeretik a természetet, tudjátok, hogy a Föld bolygó egy élő, lélegző lény, aki messze fejlettebb az emberiségnél.


Az embereket a föld őrzőinek szánták. De az agymosás vette át az uralmat és az emberek elfelejtették feladatukat. Megfeledkeztek multidimenzionális Önvalójukról és elfeledték, a földi élet MINDEN darabkája MAGA a Föld.


Annak ellenére, hogy megtanították az embereknek, hogy érzelmeiktől elkülönítve éljenek, a Föld NINCS elkülönülve vizeitől. Sok ember elkülöníti magát gondolataitól, a Föld NINCS elkülönítve atmoszférájától. Ahogy a víz és az ég [levegő] határozza meg a bolygó „időjárását”, úgy az emberi gondolataitok és érzelmeitek határozzák meg tudatállapototok „időjárását”.

Az egyesült teremtő erő 1. rész2.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

Valóban gondolataitok és érzéseitek a valódi teremtő erőtök kulcsa. Igen, szeretett Földiek, TI vagytok a teremtés ereje, hatalma.


Emlékezhettek, miként kell valóságotokat teremteni: gondolataitok és érzelmeitek mestereként. Ti teremtitek a valóságot, kombinálva gondolataitokat és érzelmeiteket, hogy létrehozzatok egy gondolatformát.


Ez a gondolati forma megfelel a környezetetek 3D-mátixának, vagy növekszik vagy eltávolításra kerül. Szerencsére, ha gondolatformáitok félelem alapúak és SENKI nem táplálja ezt a félelmet, teremtésetek el fog hervadni. Másrészt, ha ti magatok tápláljátok napi szinten ezt a félelmet, akkor gyökereket fog verni és sok más félelem alapú teremtést fog magához vonzani, hogy azok csatlakozzanak hozzá [és fenntartsák. -ford. megj.].


Nem vettétek még észre, hogy a félénk vagy önsajnáló emberek egyszerűen nem tudnak felhagyni félelmeik táplálásával? Nem tudják abbahagyni, mert csak ezt tudnak teremteni. Fordítva pedig vannak mások, akik arra összpontosítanak, hogy önmagukat, barátaikat, fizikai környezetüket és általában véve a világot SZERESSÉK.


Ezek a felébredettek a remény pozitív gondolataival, kitartással és eltökéltséggel támogatják ezt a szeretetet, hogy egy boldog életet teremtsenek. Ezek azok az emberek, akiket mások „szerencsésnek, sikeresnek és kreatívnak” neveznek. De ezek az emberek nem SZERENCSÉSEK.


Hanem ezek az emberek SZERETETTELJESEK.


Emlékeznek világuk szeretetére, és emlékeznek önmaguk [lényük] szeretetére. Hogy lehetne továbbadni azt, amivel nem rendelkezünk? Ezért ezek a „boldog emberek” erős kitartással rendelkeznek és a szándékkal, hogy gondolataik és érzelmeik mesterévé váljanak.


Nem, nem MINDIG boldogok vagy inspiráltak. Ezek az emberek gyakran fáradtak, túlterheltek és ugyanazokkal a félelmekkel küzdenek, amit mások adnak és élnek.


Ez a „boldog emberek” tudatában vannak, hogy magasabb szintű tudatuk folyamatosan „online” módban van.


Ahogyan ti sem tennétek ki gyermekeiteket erőszakos és ijesztő filmeknek, ők sem teszik ki tudatukat olyan információknak, amik félelmet teremtenek.


Természetesen nem lehet minden félelmet keltő információt elkerülni, és nem is akarjátok fejeteket homokba dugni.


De amint tudatában lesztek annak, hogy élitek a küldetéseteket és mindent tőletek telhetőt megtesztek célotok eléréséhez, eltölt benneteket a védelem egy mély érzése, mely gondolataitokat és érzelmeiteket körülveszi.


Ez a védelem arra emlékeztet benneteket, hogy ÖNMAGATOKON BELÜL keressétek védelmetek forrását! Jelenleg életetekben rengeteg bizonyítékot találtatok már, hogy „amit gondoltok magatokról, az teljesül”.


Ezért ne engedjétek meg gondolataitoknak, hogy félelemben és negativitásban ragadjanak. Ehelyett hívjátok magatokhoz ibolya lángot és/vagy küldjetek feltétel nélküli szeretetet félelmetek forrásához.


Vagy még jobb, ha együtt használjátok az átalakítás ibolya lángját és a feltétel nélküli szeretet nagy erejét, hogy megteremtsétek a fény és a szeretet útját, egy sötétséggel és félelemmel telített világban. Az a szép benne, hogy amióta áldás került az ibolya láng és a feltétel nélküli szeretet útjára, egy multidimenzionális úttá nőtte ki magát.


Óh, az a csoda, amit mi barátaitokként és családotokként érzünk, amikor látjuk, hogy önkénteseink között mások is felismerik és megteremtik útjukat hazafelé.


Miközben haladtok tovább a szeretet és a fény útján, ezentúl felfedezitek, hogy mindennel Egység-tudatban éltek.


Egy felébredt ember 10-szer több teremtő erővel bír, mint egy még a sötétségben raboskodó. És aztán, amikor ezek a felébredettek erejüket más felébredettel egyesítik, teremtő erejük exponenciálisan növekszik tovább.


Most láthatjátok, hogy a sötétségnél 10-szer, 20-szor több teljesítmény 40-szer, 80-szor erőteljesebb átalakulássá és feltétel nélküli szeretetté válik. Szeretteink, csodálatos önkénteseink, mi ezen a módon látjuk a fényt a sötétségen túllépni.


Legyetek tudatában, hogy akik a félelem fogságában vannak, még kétségbeesettebb cselekedetekre is készek, hogy visszatartsák „a szeretet és fény stabil áramlását”. Meglepetésükre, ha meghaladja őket ez a kiterjedő szeretetteljes átalakulás, azonnal meggyógyulnak.


Akkor elkezdik elfelejteni, ahogyan valódi multidimenzionális Önvalójukról is megfeledkeztek, hogy miért akartak ártani másoknak vagy környezetüknek. Ahogy egyszer elfelejtették, hogy Gaia élőlény, akivel szoros kapcsolatban állnak, elkezdik elfelejteni, hogy félelemmel és erőszakos tanokkal arra vették rá őket, hogy megfeledkezzenek ÖNMAGUKRÓL [valódi lényükről].


A fény útjának megteremtése lényegesen tovább tarthat, mert az út építőinek egy bizonyos fokban gondolataik és érzelmeik mesterévé kell válniuk. De fokozatosan emlékeztek a szeretet és a fény teremtésére, hogy azt mindenkivel egységben megoszthassátok, akik emlékeznek már a velük született képességre a teremtésre.


A szomorúság, félelem és a düh elválaszt, de a szeretet, nevetés és a pozitív gondolatok természetes módon kötik össze az Egységre épülő csoportokat.


Azt kívánjuk, bárcsak látnátok a mi magasabb rezgésű dimenzióinkból a felemelkedő Gaiat. Akkor eltöltene benneteket a győzelem és az öröm érzése.


Valóban haladtok előre és szó szerint érezzétek a győzelmet és az örömet a magasabb dimenziós érzékelésetek bizonyítékai híján is! Érezzétek és lássátok szívetekben a bizonyítékot, csodálatos fantáziátokban. Ezután OSSZÁTOK MEG ezt az élményt!


A harmadik dimenziós élet egyik legnehezebb része, hogy jónak tartják, ha beszéltek félelmeitekről és szorongásaitokról.


Ez természetesen így is van. De arra kérünk benneteket, hogy érjétek el azt is, hogy a szeretetetekről és a teremtő erőtökről is beszéltek. Minden korszakban volt pár ember, aki beszélt a pozitív gondolkodásról és a szeretetteljes érzelmekről.


Azonban a legtöbb ember nem mer arról beszélni, milyen jó az élete, mert a sötétek elhitették veletek, hogy ekkor „beképzeltek” lennétek, „barátságtalan a szenvedőkkel szemben” vagy ez „szerencsétlenséget” vonz maga után. De mi lenne, ha mindannyian úgy döntenétek, NEM halljátok meg a félelem és a dominancia hangját és EGYEDÜL csak a szeretet és a fény hangjára koncentrálnátok?


Igen, még mindig teljesítenetek kell földi feladataitokat. Igen, kétségtelen vannak rossz napjaitok, amikor elvesztek a feledésben. Ez addig lesz így, amíg vissza nem tértek valódi felemelkedett mesteri mivoltotokba, amik MOST vagytok. Igen, TI az ötödik dimenzióból és azon túlról jöttetek, ahol „felemelkedett mesternek lenni” természetes dolog.


A mennyei nap, amikor felemelkedett mesterek vagytok, természetes lesz szeretett nővérünk Gaia lakói számára! Ezen a napon Gaia egy nagy partit tervez minden napra. Kérünk, mindannyian vegyetek részt rajta, mert mindannyótok hivatalos oda és szívesen látják. Ha valaki, akit ismertek és/vagy szerettek még a sötétség foglya, hozzátok magatokkal, hogy élvezzétek az ötödik dimenziót és az azon túlit.


Talán még nem tudtok sokáig maradni, de amint megízlelitek az ötödik dimenziós valóság ízét, elveszítitek a félelem és az uralkodás iránt érzett kötődéseteket. Mi a magasabb rezgésű világokban NEM félünk. Ha felbukkan a félelem, azt sebként tekintjük és megkezdjük az azonnali gyógyítását.


Kedves intergalaktikus-küldöttek, szakadatlanul küldjük áldásunkat és örök hálánkat a szeretetteljes szolgálatotokért, amit TI az EGYÉRT tesztek.


Az Arktúrusziak és a galaktikus/égi családotok MINDEN tagja

 
Az egyesült teremtő erő 1. rész3.jpg
Kép forrása: Pinterest.com


Csatornázta: Suzanne Lie
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás
http://kristalyhang.wordpress.com