Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

BŐSÉGTUDAT HANGOLÁS

2021-09-27

A pénzzel kapcsolatos hozzáállásunk átprogramozása

bőség energia.jpg

 

A pénzzel kapcsolatos magatartásunk megtisztítása és átprogramozása

 

Áldás, Szeretteim!

 

Csodálatos program következik. Célja, hogy tudatotokat anyagi, pénzzel kapcsolatos bőség-tudattá alakítsa.

 

Átprogramozzuk a tudatotokat annak a gondolatnak a befogadására, hogy a Pénz Isteni eredetű. Mind szellemi, mind gyakorlati szempontból fontos, hogy megszabaduljunk a pénzt övező szégyenérzettől. Ha nehézségetek van ezzel a programmal kapcsolatban, ne feledjétek: természetes jogotok, hogy azt tegyetek ebben a világban az általatok teremtett pénzzel, amit csak akartok. Az is lehet, hogy az a szívetek vágya, hogy jótékony célra fordítsátok pénzeteket. Az, hogy az embernek pénze van, szeretteim, nem azonos a kapzsisággal. A pénz nem kapzsiság, de nem egyszer fukarságból ragaszkodnak hozzá.

 

Arra kérlek benneteket, hogy tekintsétek a pénzt úgy, mint egy fajta energiát, márpedig minden energia Isten bőségének része, amit elutasíthat vagy elfogadhat az ember.

 

Ha úgy döntötök, hogy elfogadjátok, természetes jogotok, hogy arra használjátok ezt a pénzt, amire csak akarjátok. Ha úgy gondoljátok, jótékony célra, a szükséget szenvedők szolgálatára is fordíthatjátok.

 

Szeretteim, tudnotok kell, hogy a pénz az élet szerves része, és ha pénz-problémáitok vannak, szeretet-problémáitok vannak. Könnyen lehet, hogy nem akarjátok megnyitni a szíveteket az előtt a gondolat előtt, hogy a pénz isteni. Ha nem áll nyitva a szívetek a pénz isteni volta előtt, nem vagytok képesek arra sem, hogy szabadon, fenntartások nélkül pénzt kapjatok vagy adjatok. Márpedig épp a pénzzel kapcsolatos fenntartások akadályozzák a pénz áramlását az életetekben.

 

Legyen segítségetekre ez a program abban, hogy felszabadítsa a pénzzel kapcsolatos hiedelmeiteket, tudjatok pénzt kapni, teremteni és adni -- szabadon, a szívetek szerint, amint azt Isteni Valótok diktálja.

 

 bőség ang.jpg

 

}} Arra kérjük a Felemelkedett Mestereket, lelkeinket, csoportlelkeinket, Isteni Valónkat és isteniségünket, hogy legyenek velünk a bőség gyönyörű templomában, amely arany oszlopokon áll körülöttünk. Fehér márványpadló van a lábaink alatt, fehér kristálykupola a fejünk felett. Ott ülünk, mint olyan lelkek, akik meg akarnak szabadulni a bőségtől való félelemtől. Azt szeretnénk, hogy tudat-hiedelmeink új programot kapjanak: igazodjanak ahhoz az igazsághoz, hogy a pénz nem válik külön Istentől, hogy a pénz isteni energia és egy Istennel. 

 

}} Ahogy mint ott ülő lelkek beszívjuk a levegőt, forduljunk kérésünkkel most az Angyalokhoz, Arkangyalokhoz, a Galaktikus Szövetség Küldötteihez, a Föld belsejében működő templomi munkásokhoz, Gaia Anyához és a Földi Királyságokhoz: legyenek velünk. Kérjünk minden lényt, hogy segítsen nekünk tudatunknak ebben a bőség-tudattá való szent átformálásában. 

 

}} Merüljünk mélyen magunkba, s kérjük lelkünket, hogy vesse le a bőségtől való félelmet, a félelmet, hogy "nincs elég". 

 

Félünk attól, hogy általában nincs elég semmiből a Földön ahhoz, hogy bőséggel ellásson bennünket, nincsen elegendő gazdagság ahhoz, hogy minden lény bőségben élhessen.

Félünk, hogy áldozatot kell hoznunk ahhoz, hogy mások hozzájussanak a szükségleteikhez. Abban a hiedelemben élünk, hogy nincs elegendő ahhoz, hogy mindannyian bőségben éljünk. Szabaduljunk meg ezektől a félelmektől, az áldozat-tudattól! Engedjük el azokat a félelmeinket, amelyek miatt nem élünk mindig bőségben, és nincs meg mindig, amire szükségünk van.

 

}} Ha csakugyan a lelkünk mélyén ott őrizzük ezt a félelmet, akkor, ahogy most belélegzünk, ahogy most Isteni Valónk megjelenik, adjuk át a félelmet Istennek, Isteni Valónknak. Tárjuk ki a szívünket, és ajánljuk fel ezt a félelmet. Félelmünk azokból az utazásokból eredhet, amelyeken nem kaptunk eleget. Bocsássunk meg, kérjünk karmikus oldást minden olyan életért vagy tapasztalatért, amikor hiányt szenvedtünk, és amelynek hatására kialakult bennünk az a hiedelem, hogy sosem lesz elég jólétünk, bőségünk

 

}} Mialatt az oldás megtörténik, kérjük valamennyi lélektől, hogy horgonyozza le energiáját a Földhöz és szabaduljon meg félelmeitől: az élet iránti felelősség miatti félelemtől, a kudarctól való rettegéstől. Hiszen félünk attól, hogy -- bármilyen értelemben -- kudarcot vallunk és nem tudjuk kiteljesíteni életünket.

 

Arra kérünk minden lelket, küldje most fényét le a Földbe, kapcsolódjék a Földanyához, horgonyozza le, bocsássa a Földbe az energiáját, bocsássa egyenesen a Földanya kristály-szívébe, hogy az alakítsa át számára. A Földanya testén keresztül kell átalakítanotok az energiát, ha ugyanis saját fizikai testetekben szabadul fel, fájdalmat okoz. Most minden lelket arra kérünk, hogy a testben, teljes egészében a fizikai testben horgonyozzon le, s bocsássa el minden, földi léttel kapcsolatos félelmét.

 

Minden lelket arra kérünk, hogy szabaduljon meg a felelősségérzettől, vagy attól az érzéstől, hogy bármilyen földi célját nem sikerül elérnie, valamilyen igényét nem tudja kielégíteni. Karmikus feloldozást kérünk minden sebre, amelyet ezek a lelkek -- bármely más csillagrendszerből is-- magukkal hoztak. Karmikus feloldozást kérünk ezeknek a lelkeknek minden, földi civilizációval való kapcsolatára, amely miatt úgy hiszik: nem elég értékesek ahhoz, hogy a Földön kielégítő módon valósítsák meg magukat

 

}} Lélegezzetek most mélyen! Minden lelket arra kérünk: bontson fel minden esküt és fogadalmat -- bármi okból is tette azt --, amely nem engedi, hogy teljesen összeolvadjon a fizikai testtel és a Földanyával. Ahogy belélegeztek, az Isteni Anyához és az Isteni Atyához fordulunk, és ők előlépnek és arra kérnek minden lelket: bontsanak fel minden ígéretet és szerződést, amely megtiltja, hogy szeressék a fizikai testüket és a Földanyát, ha nem teljesítik földi kötelességeiket, ha nem teljesítik ki az életüket. Bontsanak fel minden fogadalmat, amely miatt, ha ragaszkodnak az életükhöz, nem szerethetik a fizikai testüket. Ahogy beszívjuk a levegőt, azt kérjük, hogy minden ezzel kapcsolatos eskü, fogadalom és megállapodás szűnjön meg. Így most már a lélek teljes egészében elfoglalhatja a testet, szeretheti a fizikai testet. 

 

}} Ahogy most belélegzünk, az Isteni Anya gondviselése valamennyi léleknek segít, hogy megnyíljék az új tudata, s hogy diadalmasan végbemenjen a régi tudat átalakulása. Megkérünk minden lelket: bontsák fel most az összes olyan esküt, fogadalmat és szerződést, amely nem engedi, hogy emberi természetüket, az emberiséggel való kapcsolatukat szeressék, s vessenek véget minden megállapodásnak, amely tiltja, hogy egyek legyenek az emberiséggel

 

}} Ahogy belélegzünk, adományként szétárad bennünk a kép: tudatunk határtalan, korlátlan mennyiségű energiát adhat és kaphat, olyan formában, amilyenben csak akarjuk. Ahogy megjelenik ez a látomás, most arra kérjük a lelkünket: vesse le attól való félelmünket, hogy tudatunk korlátok közé van szorítva és nem képes ezt megtenni. Arra kérünk minden lelket: nyugodtan adjanak szabadon energiát másoknak, olyan formában, amilyenben csak akarnak -- ne féljetek többé attól, hogy nem kapjátok majd vissza, hogy az energia áramlása megáll, amint ti adtok a többieknek. Lélegezzetek most ki mélyen, s hagyjátok, hogy lélek-testetek elengedje mindezt -- s közben arra kérünk minden lelket, hogy bontson fel minden esküt, fogadalmat és szerződést, amely miatt -- attól való félelmükben, hogy elvesztik a bőséget -- nem adtak másoknak szabadon. 

 

Ahogy most újra belélegzünk, megkérjük valamennyi lelket: ne féljenek többé attól, hogy az isteni terv nincs a segítségükre. Sokan féltek attól, hogy az isteni terv másokat segít, de ti kimaradhattok, hogy nincs elegendő energia, és hogy nem benneteket választanak, s mások részesülnek a bőség energiájában.

 

}} Arra kérünk most minden lelket, hogy bontsanak fel minden esküt, fogadalmat és szerződést, amely miatt abban a hitben vagy attól való félelemben élnek, hogy ők kimaradnak az isteni tervből, hogy mások előbb kapnak segítséget, hogy mások előbbrevalók, másokat Isten jobban szereti és többet ad nekik. 

 

}} Ha valaki így érez, arra kérjük, hogy most a levegővel együtt fújja ki magából ezt az érzést. Távozzék ez az érzés minden lélek legmélyéről is! Kérjük, hogy gyógyuljon be, részesüljön most karmikus feloldozásban, s ezáltal teljes gyógyulásban minden ezzel kapcsolatos seb. Eközben kérjük a karma törvényét, a szeretet törvényét, a szabadság törvényét, a kegyelem törvényét, az isteniség törvényét, az isteniség törvényét annak teljes alakjában, az együttérzés törvényét, az összetartozás törvényét, a megvalósítás törvényét, a teremtés törvényét, a bölcsesség törvényét és a megbocsátás törvényét, hogy áramoljon át lelkünkön és segítsen, hogy meg tudjunk szabadulni ettől a félelemtől. Kérjük, hogy távozzék a testünkből, mindenből, amit belénk ültettek, a programokból és lélekdarabkákból -- mindenből, amihez csak kötődik. 

 

}} Kérjük, hogy minden program szabaduljon fel és formálódjék át annak igazságához, hogy Isten -- a mindannyiunkat szolgáló isteni terv szerint -- mindig segít bennünket és gondoskodik rólunk. Kérjük továbbá, hogy tudatosodjék bennünk: az isteni terv bennünket is szolgál. Segítségével kegyelemben és könnyen megkapunk mindent, amire csak isteni teremtetésünk folytán, isteni szándékaink beteljesítéséhez, önmegvalósításunk során szükségünk van. 

 

}} És amint beszívjuk a levegőt, szeretteim, eljön hozzánk El Morya, Kuthumi, Sananda, Buddha, Maitreya,

St. Germaine, Babaji és Sanat Kumara. Körülvesznek, nyolcágú csillagot formálnak, s ez a nyolcágú csillag kulcsfontosságú segítséget nyújt ahhoz, hogy valóságunk a bőség valósága legyen. Arra kérnek bennünket, hogy hozzuk be most ezt a nyolcágú csillagot a lelkünk mélyére, hogy újra összekapcsolódhassunk a világegyetem bőség-tudatával. Arra kérik lelkünket, fogadjuk be ezt a nyolcágú csillagot a szívünkbe, elménkbe és testünkbe. 

 

}} Kérik a lelkünket: vetkőzzük most le minden félelmünket a világegyetemtől, a kapcsolattól, a világegyetemhez való kapcsolódásunktól. Hagyjuk, hogy ennek a bőséget teremtő kapcsolatnak az ereje növekedjék. Legyen nagyobb, erőteljesebb az a kapcsolat, amely a világegyetemhez energetikailag fűz. Ahogy beszívjuk a levegőt, azt szeretnénk, hogy ne féljünk többé energiánkkal a világegyetemhez kapcsolódni. Azt kértük: szűnjön meg minden eskü és fogadalom, amely nem engedi, hogy teljesen megnyíljunk a világegyetem előtt, mindaz előtt, amit a világegyetem tartogat a számunkra, aminek isteni voltunk jogán vissza kell térnie hozzánk. Ezzel az élet virágán és a világegyetemen keresztül kapcsolatok hálózata jön létre, és energiatestünkön át a velünk lévő Mesterek az élet virágát nyújtják felénk, s azt az gyökércsakránkba ültetik. Arra kérik lelkünket: fogadjuk most el ezt, s ne utasítsuk el a világegyetemmel való kapcsolatot, hiszen ez köt össze a bőség-tudattal, a bőség teremtésével. 

 

}} Most valamennyi Mester előlép. Köztük Kuthumi szárnyas korongot hoz -- ez a Főnix korong. Azért hozzák közénk, hogy lelkünk legmélyebb félelmeit átalakítsák. A bőséggel kapcsolatos félelmekről van szó, arról, ahogy félünk attól az erőtől és szabadságtól, ami akkor áraszt el, amikor megnyílunk, hogy befogadjuk a bennünket megillető bőséget.

 

}} Elhozzák nekünk a szárnyas korongot, s arra kérik a lelkünket, fogadjuk el ezt, mint szeretetajándékot, amely segít a bőség erejétől és szabadságától való félelem lehető legmélyrehatóbb átalakításában. 

 

}} Arra kérik a lelkünket: bontsunk fel minden szerződést, fogadalmat és esküt, amely nem engedi, hogy a bőség befogadásával visszanyerjük az erő szabadságát. Vessünk véget azoknak a szerződéseknek és ígéreteknek, amelyek nem engednek a bőséghez, mert azt mondják: azzal több felelősség járhat. Kérik lelkünket: bontsunk fel minden szerződést és ígéretet, amely a felelősségtől való félelemről, illetve emiatt önnön erőnk tagadásáról, energia-kapcsolatunk visszautasításáról szól. 

 

}} Ahogy belélegeztek, Angyalok egy csoportja lép hozzátok: egy balról, egy jobbról áll mellétek, egy mögétek, egy elétek lép, egy másik angyal fölétek száll, egy pedig alattatok helyezkedik el, hogy megtartsa nektek az energiát. Arra kérnek: mélyedjetek el a szívetekben, mélyüljetek el szívetek templomában, hogy találkozhassatok velük. Elmondják nektek, hogy ők a bőség angyalai, akik azért jöttek most hozzátok, hogy megnyissátok bőség-kapcsolatotok energiacsakráit, a fölöttetek nyíló hat kaput, a világegyetemmel való összeköttetéseteket. Arra kérnek: nyissátok meg szíveteket a hat lábbal [kb. 1,8 méterrel]  fölöttetek lévő portálnak és a hat lábbal alattatok lévő portálnak, az ugyanilyen távolságra lévő balra és jobbra nyíló portálnak és a szívetek előtt és mögött nyíló, szintén hat lábra lévő portálnak, hogy tudjátok: a bőség energiáját hozzák el a szíveteknek -- mindazt, amit előző életeitekben nélkülöztetek. 

 

Azt kérik tőletek: ne féljetek többé attól, hogy ebben az életben ismét nélkülöznötök kell, hogy hiányt kell szenvednetek pénzben és anyagi javakban, szeretetben, szexualitásban, szabadságban, észben és értelmi képességekben, szórakozásban, játékban, testi egészségben, családban, párkapcsolatban és örömben vagy egységben. Arra kérnek, szabaduljatok meg a hiánytól, a nélkülözés megnyilvánulásától való félelemtől.

 

bőség lehívása.jpg

 

 

}} Arra kérik a lelketeket: vetkőzzétek le legmélyebb félelmeteket: azt, hogy féltek a bőség-kapcsolattal járó, Isteni Valótokon keresztül folyó energiaáramlástól.

 

És ahogy most beszívjátok a levegőt, arra kérjük a lelketeket, hogy bocsássa meg mindazt, ami valaha azt az érzést kelthette bennetek, hogy lelketek elszakadt Isteni Valótok szívétől. Bocsásson meg szívetek Isteni Valója minden elszakadást, a lelki elhagyottság és elszigeteltség érzését. És most, miközben belélegeztek, arra kérünk: vessetek véget azoknak az esküknek és fogadalmaknak, amelyek Isteni valótok tagadására és elutasítására vonatkoznak, amelyek miatt lelketek nem tudja mindezt levetkőzni, mert fél Isteni Valótok erejétől, a teremtés erejétől, az Isteni Való szeretetétől és fényétől, hiszen mindez elönt, amikor megerősítitek lelketek akaratát, lelketek szabad akaratát.

 

Amint most beszívjátok a levegőt, arra kérünk: törjetek meg minden olyan esküt és fogadalmat, amely oda vezet, hogy lelketek akaratát isteni akaratotok tagadására használjátok. És miközben most belélegeztek, arra kérünk: ne féljetek többé attól, hogy a lelketek akarata fölött az isteni akarat uralkodik, hogy szabad akaratotok helyébe Isten akarata lép. 

 

}} Kérjük: vegyétek észre, hogy Isten nem választható el tőletek, hogy Isten bennetek él, mindannyiótokban, hogy Isten örökké jelen van lényetek minden aspektusában. És amint ennek átérzésére kérünk, szabaduljatok meg attól a félelemtől, hogy lényetek bármilyen vonatkozásának Istennel való kapcsolata korlátozna benneteket. Ne féljetek többé a közvetlen kapcsolattól! 

 

Arra kérünk: szabaduljon meg lelketek minden, azzal összefüggő félelemtől, hogy most csak korlátozott kapcsolatotok van a bőség áramával, hogy nem ti irányítjátok önnön valóságotokat, hogy talán a ti hibátok, hogy korlátok közé szorítjátok a valóságotokat. Lássátok be: nincs olyan külső erő, amely ily módon büntetne benneteket azért, mert lelketekben karmikus energiát őriztek. Kérjük: ne féljetek többé attól, hogy karmátok korlátozza a lelketeket. Ne féljetek attól, hogy ebbe semmi beleszólásotok nincs, hogy ez gátakat szab, korlátozza bőségetek áramát és valóságotokat.

 

}} Most, ahogy megint beszívjátok a levegőt, arra kérünk minden körülöttetek és bennetek lévő lelket, minden lelket, akit csak elő tudunk szólítani az emberiségből, hogy álljon mellétek, s szabadítson meg a kapzsiságtól való félelemtől; szabadítson meg attól a félelemtől, hogy ha az ember bőségben él, akkor kapzsi és többet vesz el, mint amennyire szüksége van, és hogy ez nem a legmagasabbrendű valóság, mert nincs elegendő ahhoz, hogy minden lénynek több jusson, mint amennyire szüksége van

 

Ismét Istenanyához fordulunk, hogy álljon mellétek és segítsen újra megszabadulnotok attól a félelemtől, amelyet a pénz által hordozott energia iránt éreztek, attól a gondolattól, hogy az tisztátalan energia. Kérjük, ne féljetek többé attól, hogy a pénz beszennyez, hogy valamiféle negatív energiát hordoz, hogy a bőség megszerzéséért fontos dolgokat fel kell áldoznotok, s hogy a bőség útján lehetetlen a jótékonyság.

 

}} Ahogy belélegeztek, arra kérünk: nyíljatok most meg teljesen Isteni Valótok előtt.

 

Kérjük: a napokon és a holdakon át minden lélek kapcsolódjék most az isteni Forráshoz. Eközben arra kérünk egy gyönyörűséges aranyfény-korongot és egy szépséges holdfény-korongot: most megnyíló bőség-portáljaitokon át hozza működésbe a Központi Holddal és a Központi Nappal, most pedig a Nagy Központi Holddal és a Nagy Központi Nappal való összeköttetéseteket. 

 

}} Kérjük: vegyetek lélegzetet, miközben a korongok forognak, s összekötik a lelketeket a Nagy Nagy Nagy Központi Nappal és a Nagy Nagy Nagy Központi Holddal. Amint beszívjátok a levegőt, a fényoszlop rezegve felemelkedik, s egyenesen Isten szívéhez, a Forrásrezgéshez repül. Kérünk valamennyi lelket: fogadja be a Forrás frekvenciáját, s bontson fel minden esküt és fogadalmat, amely ennek a frekvenciának, vibrációnak a tagadására vagy elutasítására vonatkozik. 

 

Kérünk mindannyiótokat: ismerjétek fel, hogy egyek vagytok Istennel, nem szakadtatok el tőle, Isten részei vagytok. Ismerjétek fel, hogy ez a ti frekvenciátok, és ahogy most ezt beszívjátok egészen a szívetekig, nyissátok meg a szíveteket Isten előtt, minden lény előtt, most. Nyissátok meg a szíveteket a mindenütt jelenlévő energia előtt, minden lélek és szellem előtt, a fény előtt.

 

}} És miközben belélegeztek, szeretett szíveim, kérjük a bőség Arkangyalait, hogy most nyissák meg a szíveteket, s kapjatok mélyebb kapcsolatot a bőségetekkel. Közeledvén fénykardot hoznak. Bennük a kozmikus tűz fényének kék, arany és platina, smaragd, szivárványszínű, rózsaszín és fehér sugarai égnek. Ebből a kozmikus tűzből font fénygyűrűkkel vesznek körül, s így szívják magukba az önnön bőségetek visszatérésétől, az Isteni Valótokhoz fűző kapocstól való félelmeteket. Mindez a tiétek! És amint beszívjátok a levegőt, az Arkangyalok most mélyen a csakráitokba vezetik a fénygyűrűket, s ezzel megnyitják valamennyi csakrátokat a bőségetek előtt. Most a csillagok bőség-követeihez fordulunk, és ők nap- és holdkaput tárnak fel nektek, hogy képesek legyetek befogadni, amit kaptok, hogy össze tudjatok kapcsolódni a bennetek lévő gyémánt bőség-lapkákkal. Megnyitják, és működésbe hozzák ezeket a gyémánt bőség-lapkákat, és kioldják belőletek a nélkülözés energiáját, s a bőségtől, a gazdagságtól való félelmet. 

 

Arra kérnek: bontsatok fel minden szerződést, amely miatt nélkülözésben éltek, bontsátok fel az esküket és fogadalmakat, amelyek olyan spirituális szolgálatra köteleznek, melyekért cserébe csak a legelemibb igényeiteket elégíthetitek ki, s egész életetekben azért küzdötök, hogy spiritualitásotokról bizonyságot tegyetek.

 

}} És amint levetkőzzük a félelmeinket, a hit bizonyításának és spiritualitásunk próbára tételének kényszerét, elfogadjuk a hitünket, spiritualitásunkat, és bőségünket. Elfogadjuk, hogy ez a három egy, s hogy ez az út a kegyelem útja, amelyen haladni könnyű és élvezetes.

 

Nyissuk meg most a tudatunkat ezek előtt a gondolatok előtt, s kérjük lelkünket, hogy csakugyan fogadja be mindezt, azonosuljon azzal, hogy mi vagyunk a valóság teremtői. Szabaduljunk így meg minden olyan programtól, amely a bőséggel való küzdelemhez vezet, amely miatt félünk attól, hogy magunk teremtsük meg önnön valóságunkat, amely miatt rettegünk attól, hogy önmegvalósításunk útján nem kísér kegyelem, könnyedség és öröm. 

 

}} Amint most belélegzünk, kérjük, hogy törlődjenek ki belőlünk ezek a programok, s minden félelem-gondolatforma programozódjék át: szolgálja gazdagságunkat, bőségünket -- kegyelemben, könnyedséggel és küzdelem nélkül. Rajta, próbáljuk meg most! Legyen ez a valóságunk! S miközben lelkünk erre törekszik, vezessük magunkból a Földbe az energiát, hogy földeljük szándékunkat, hogy visszanyerjük az erőnket, s boldogan fogjunk valóságunk megteremtéséhez. Szándékunkat Isten-energiával, Isten támogatásával sugározzuk ki, s miközben ezt kisugározzuk, szeretetünkkel megteremtjük új valóságunkat. Amint most belélegzünk, a  megvalósítás fénygyűrűjét nyerjük jutalmul. Azért kapjuk ezt, hogy segítsen megkapni bőségünket. Az Isteni Atya szívén keresztül összeköti valamennyi csakránkat az Isteni Anya szívével, majd a csakráinkon keresztül visszatér. Alsó csakráinkat a felsőkkel, majd az Isteni Anyával, s az Isteni Atyával köti össze, hogy azután újra lekanyarodjon, s az alsó csakrákon át ismét felfelé induljon. Amint beszívjuk a levegőt, ez a gyűrű most működésbe lép, és segíti, hogy csakráink a bőségünkhöz kapcsolódjanak. 

 

}} Pár lélegzetvétellel nyissuk meg most a csakráinkat! Próbáljuk meg kiszélesíteni fényoszlopainkat! Legyenek fény-oszlopaink nagyon-nagyon magasak, s egyre szélesebbek, míg olyan szélesek nem lesznek, hogy mint egy csatorna, hogy bebocsássák bőségünket a Földre. Szélesítsük ki most fény-oszlopainkat -- hatoljanak át a Földön, töltsék ki fényükkel a termet! Gyönyörű, arany-fehér oszlopok. Lássátok őket a csakráitokkal. Küldjétek most le az oszlopot a Föld kristály-magjába, majd szélesítsétek ki, erősítsétek meg, lélegezzétek be a szívetekbe, s nyúljatok ki vele a napokon és holdakon át az isteni Forráshoz! Ahogy felfelé növekszik, egyre fényesebb, mind aranyfényűbben  ragyog. 

 

}} Gyönyörűséges energia folyik rajta keresztül a Földbe -- feltölti a csakráitokat, lespirálozik a Föld magjának szívébe. Szélesítsétek most tovább, és kérjétek a bőségeteket: töltsön meg titeket.

 

Hívjátok a bőségeteket! Kérjétek, amit akartok: milyen módon nyilvánuljon meg fizikai világotokban ez az energiabőség. Hová szeretnétek irányítani a bőségetek áramlását? Hol szeretnétek, hogy fizikailag megjelenjen? Milyen alakot öltsön ez az energia? Szélesítsétek, tágítsátok, növeljétek az energiátokat! Erősítsétek, növeljétek, mélyítsétek a földbe a fényoszlopot, majd szélesítsétek tovább, hadd tudjon ismét minél több energia befolyni rajta! 

 

Ez a bőségetek. Ez az energia maga a végtelen, Isten energiája, s azt teremtetek belőle, amit csak akartok, azzá alakítjátok, amit csak akartok. ha akarjátok, pénz lesz belőle. De ha gondolatformáitok, tudatotok szerint a pénz nem Isten része, ez az isteni bőség, amely nem más, mint Isten energiája, nem pénzként fog jelentkezni a számotokra. Azt kérjük most a lelketektől: szabaduljon meg most minden olyan félelemtől, gondolattól, hiedelemtől, hogy pénz és Isten különálló fogalmak, hogy a pénzben nem él Isten, s létezik valamiféle más energia, amely beszennyezi a pénzt. Kérünk, lássátok be: Isten ebben a pénzben is jelen van, Isten mindenben ott él, Isten mindenütt jelen van -- a pénzben is. Sőt, nemcsak hogy jelen van a pénzben, hanem ez a pénz [is] maga Isten. Kérjük tudatotokat, fogadja el, hogy nincs különválás, hogy a pénz is csak energia, Isten része, hogy a pénz isteni, hogy a pénz ettől az isteniségtől ragyog. Ha úgy jobban tetszik, képzeljétek el, hogy a pénz fényben ragyog. Ha végtelen bőségetekkel pénzt akartok teremteni, akkor képzeljétek el, hogy ez az energia a pénzzé változik. Befolyhat ez a pénz a saját számlátokra, cégetek bankszámlájára vagy bárhová, ahol a pénzt tartjátok.

 

Jöjjön most be ebbe képbe energiaáramotok oszlopa! Táplálja azt, s alakítsa pénzzé ezt az energiát! De ne feledjétek: ha elmétek vagy lelketek abban a meggyőződésben él, hogy a pénz nem Isten része, akkor az energia számotokra nem ölt pénz alakot, hiszen azt, hogy milyen formában testesül meg az energia, a hitetek szabja meg. Teljes lélekként fogadjuk el a szívünkben és az elménkben, hogy a pénz isteni, hogy a pénz isteni és ragyog, hogy a pénz isteni, szent és isteni, hogy a pénzben Isten él, hogy pénz és Isten nem elválasztható. És ha bőségeteket pénzzé szeretnétek alakítani, akkor kérjétek Istent, hogy adjon több energiát valamilyen pénzteremtő projekthez.

 

bőség angyala 333 másolata (2).jpg

 

 

}} Képzeljétek most el, hogy az oszlopotok a Föld fölött tovább növekszik, s képzeljétek el ezt a folyamatot, amelynek pénzt kell hoznia a számotokra. Képzeljétek el mindezt minden képzelő erőtökkel, s vezessétek ide, küldjétek ide az energiátokat. Horgonyozzátok ide az energiátokat, s töltsétek meg a bőségetekkel!

 

Belélegzünk, és közben átérezzük, hogy Isten időtlen, s kérjük, hogy tűnjenek el elmétekből folyamataitok időbeni korlátai. Nyíljon meg elmétek az isteni lehetőségek előtt: az előtt, hogy bőségetek mindennél nagyobb lehetőségeket teremtsen e folyamatotok számára.

 

Forduljatok magához Istenhez, hogy a bőség ennek a folyamatnak a legeredményesebb megvalósulásában öltsön testet! Nyissátok meg szíveteket és elméteket, hogy ne csak ti és a ti bőségetek, hanem a Földön élő valamennyi lény a legnagyobb lehetőségekben, potenciálban, bőségben részesüljön ezáltal a folyamat által. 

 

}} Forduljatok most ezekhez a lényekhez tágra nyitott szívvel! Érezzétek, hogy veletek vannak, hogy veletek együtt e folyamathoz kapcsolódnak. Érezzétek, hogy örülnek ennek, s az ő útjuk is -- a tiétekkel együtt -- ezen projekthez vezet. Érezzétek őket és mondjatok most köszönetet nekik. Mondjatok köszönetet nekik, küldjetek nekik szeretetet. Vegyetek lélegzetet mindannyiukért, s azért a bőségért, amelyet most hordoztok. Sugározzátok ki most ezt, s szívetekből, mint energiát vezessétek a fényoszlopon keresztül egyenesen a folyamat szívébe.

 

Nézzetek most e projekt szívébe, s töltsétek meg bőség-tudatotokkal, míg csak a folyamat testében túl nem árad a bőség, meg nem tölti, ki nem tömi, át nem itatja Isten energiájának ez a bősége

 

}} Miközben lélegzetet veszünk, az Idő Mestereit, a Karmikus Tanács Mestereit hívjuk: legyenek velünk. Ezekhez a szent lényekhez fordulunk most segítségért, s kérjük, hogy szűnjék meg minden akadály, ami ezzel a folyamattal kapcsolatban bőségtestünk áramának útját állhatná. Kérjük, folyjon rajtunk és a projekt testén most keresztül a Karma Törvénye, a Kegyelem Törvénye, a Szeretet Törvénye, a Megbocsátás Törvénye, a Béke Törvénye, az Isteniség Törvénye, az Megvalósítás és a Teremtés Törvénye, az Egy-ség Törvénye és a Visszatükröződés Törvénye.

 

Hozzák ezek a törvények összhangba folyamatunkat az isteni tervvel! Kérjük, hogy minden lény és lélek, aki ehhez a projekthez kapcsolódik, nyissa most meg a szívét, hogy csoport-tudattal teremthessük meg ezt. Isten Anyához és Atyához, a Felemelkedett Mesterekhez, az egész emberiség Isteni Valójához, hogy az egész emberiség lelke fogadja be ezt.

 

Az Angyalokhoz, az Arkangyalokhoz, Gaia Anyához fordulunk, hogy horgonyozzák le ezt velünk együtt.

 

Hálát adunk ezért, s arra kérjük a Megvalósítás Törvényét, hogy teljesítse be ezt a folyamathoz kapcsolódó isteni tervet, melyet -- bőségünket ismét a folyamatra sugározva -- szívünk szeretetével és lelkünk fényével hoztunk működésbe

 

}} Kérjük, áradjon túl bennetek az energia bősége. Kérünk minden ide kapcsolódó lényt, hogy valóságával támogasson és segítsen, s kérjük, hogy minden ide kötődő lényt szabadítson fel a karmikus gondviselés, hogy mindez Isten akarata, az isteni terv szerint valósulhasson meg. Kérjük, hogy lelkünk akarata ehhez igazodhassék, s kérjük a Mesterek tudásának kék sugarát, hogy teljesítse be most ezt az isteni terv szerint.

 

Kérjük a Hit, a Bizalom, a Szeretet, a Megvalósítás, a Kegyelem és az Öröm valamennyi követét, hogy halmozzák most el folyamatunk fény-testét gondviselésükkel és ajándékaikkal, s kérjék, hogy ez a kívánságunk szerint pénzt vagy bőséget teremtő folyamat kapcsolódjék egyetlen energetikai hálózatba minden ide kötődő lénnyel, úgy, ahogy azt az isteni terv előírja. 

 

Teljesedjék ez be a három Isteni Valónk szíve által, a ti Isteni Valótok szíve által, és mindazok Isteni Valója által, akik együtt ülnek veletek a Felemelkedési Tanácsokban.  Kérjük Gaia Anyát, fogadja most el ezt, s ahogy mi is elfogadjuk, horgonyozza le ezt Gaia kristályszívébe.

 

}} Most elfogadjuk a bőségünket, elfogadjuk a bőségünket, s elfogadjuk, hogy bőségünk abban öltsön testet, amit kérünk. Most elfogadjuk a bőségünket, elfogadjuk a bőségünket, s elfogadjuk, hogy abban az alakban folyjék hozzánk, amilyenben mi szeretnénk.

 

Elfogadjuk, hogy a pénz egy Istennel, hogy a pénz szeretet, hogy a pénz, amikor túlcsordul az életünkben, nem más, mint a bőség egyik formája, s hogy életünkben ennek teljes árama ott folyik.

 

Most elfogadjuk ezt a teljes áramot, elfogadjuk, hogy a pénz isteni, hogy a pénz egy Istennel, elfogadjuk a pénzt, most elfogadjuk életünkben a pénzt, befogadjuk életünkbe a pénzt, elfogadjuk életünkben a pénzt, elfogadjuk a pénz áramát az életünkben, elfogadjuk életünkben a pénz bőségének folyamát, elfogadjuk életünkben a pénz áramát, teljes áramát, elfogadjuk életünkben a pénz teljes áramát, elfogadjuk a teljes folyamot, elfogadjuk életünkben a pénz teljes áramát, elfogadjuk és beteljesítjük életünkben a pénz teljes áramát, elfogadjuk és beteljesítjük életünkben a pénz teljes áramát, a pénz isteni és elfogadjuk életünkben azt, ami isteni, elfogadjuk életünkben a pénzt és a pénz teljes áramát.

 

Így legyen és így is van. 

 

bőség angyala345.jpg

 

Szeretettel kívánok mindenkinek határtalan bőséget, örömöt és nyugalmat az élet minden területén!

 

A szeretet minden áldásával,

Qala Sri'ama és a Fény Követei