Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

MÁSODIK ISTENI TEREMTŐ SUGÁR

A szív bölcsessége

2018-07-19

Az Arany Sárga Sugár a megértés és megvilágosodás isteni ereje.

MÁSODIK ISTENI TEREMTŐ SUGÁR.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

A Második Sugár az Isteni Bölcsesség és szellemi világosság fényét árasztja, amely a szellemi bölcsességhez és spirituális rálátáshoz szükséges. Az Arany Sárga Sugár ereje az Isten bölcsesség fényét közvetíti, összekapcsolva az Isteni Bölcsesség Forrásával. Egyesíti lényünk különböző tudati szintjeit és részeit, egységet teremt szellem és anyag között. Kiterjeszti a tudatosságot, hogy lelki szintekről a szív bölcsessége által láthassunk rá az életünkre, mélyebb önismeretet ad, általa megérthetjük létünk céljait.


Az Arany-Sárga Sugár a tanítók, a tanítás és megértés sugara, és a Krisztusi tudatot ébresztő szellemi erő.


A sugár isteni fénye a lélek szintjein való információáramlást, mélyebb összefüggések megértését és eddigi értékrendszerünk tudati átalakítását adja. Önismeretet sugara, segítségével, jobban át tudjuk látni önmagunkat és a körülményeinket.


Az arany-sárga láng oldja szellemi és lelki szinten, az isteni egységtől való elválasztottság és kirekesztettség illúzióját és a szellemi vakság és tudatlanság fátylait. Feloldja a szellemi megértésünket korlátozó hiedelmeinket és téveszméinket, hogy meglássuk és megértsük a nagy egész összefüggéseit és szerepünket a Nagy Isteni Tervben.


Az arany-sárga lángok által oldhatjuk a spirituális ego és szellemi gőg manifesztációit.


AZ ARANYKORBA VEZETŐ ÚT, A SZÍV BÖLCSESSÉGÉN KERESZTÜL VEZET


Az Arany-Sárga sugár és láng behívása és lehorgonyzása


Helyezkedj el kényelmesen ülő pozícióban, ne keresztezd sem a kezed sem a lábad, a hátad legyen egyenes. Teremts békéd és nyugalmat önmagadban, és üresedj ki gondolati szinten. Nyisd meg a szívedet Isten felé, és küldj szeretetet a Mindenségbe, teremts szeretet energiát magad köré, a benned lévő szeretet forrásból.


Vizualizáld a Sárga-Arany fényt önmagad köré.


Kérés és Ima:


„ ANNAK NEVÉBEN, HOGY AZ VAGYOK AKI VAGYOK, KÉREM, AZ ARANY-SÁRGA ISTENI SUGÁR FÉNYÉT, HOGY HASSON ÁT MOST ENGEM, HOGY TUDATOMAT AZ ISTENI BÖLCSESSÉG SUGÁR FÉNYÉHEZ EMELHESSEM.


KUTHUMI MESTER ÉS JOFIEL ARKANGYAL KÉRLEK BENNETEKET, JÖJJETEK HOZZÁM MOST, SZÓLITALAK TITEKET. ARANY FÉNYŰ ANGYALOK ÉS BÖLCSESSÉG MESTEREI JÖJJETEK, BORÍTSATOK BE AZ ARANY-SÁRGA FÉNNYEL, S LÁNGJAIVAL MOST TELJESEN.


ISTENI BÖLCSESSÉG ÉS EGYETEMES ISTENI SZERETET ARANY FÉNYE, TUDATOMAT A KRISZTUSI TUDATOSSÁG FÉNYÉBE EMELJE.


A BÖLCSESSÉG SUGÁR ARANY-LÁNGJA SZÍVEMET, LELKEMET, SZELLEMEMET, ELMÉMET S TUDATOMAT MOST ÁTJÁRJA.”


Lásd, amint egy fénylő arany-sárga sugár áthatja a fénycsatornádat, és belőle arany lángok teremtődnek, amelyek áthatnak téged. Irányítsd a fényerőt oda ahol szükségét érzed annak, hogy a tudatosságod és tisztánlátásod a világosság, megértés és bölcsesség fénye által megnyíljon.


Írta: Aysha


MÁSODIK ISTENI TEREMTŐ SUGÁR1.jpg

Kép forrása: Pinterest.com