Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Pentagram szertartás

2018-10-17

Isteni erők megidézése a tisztulás és a védelem elérésére

PENTAGRAMMA RITUS.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Pentagram szertartás

 

Isteni erők megidézése a tisztulás és a védelem elérésére

 

A pentagram ötágú csillaga a védelem és a szerencse szimbóluma.

Jelképezi az öt érzéket, az embert, mint mikrokozmoszt - Isten képmását.

A kereszténységben Krisztus öt megváltó sebét szimbolizálja. Ezt a jelet vésték arra a gyűrűre, amelyet Rafael Arkangyal hozott a mennyből Salamon királynak, hogy ezzel segítsen neki megépíteni a templomot.

A nyugati misztériumokban ez a szimbólum az alapja a leggyakrabban végzett szertartásnak, amelyet a segítségkérés előtt szoktak végezni, hogy fokozza a szellemi energia összpontosítását.

 

Ez a szer-tartás a négy nagy arkangyalt hívja segítségül, és Isten négy szent nevét használja.

 

A szertartás helyét hintsük meg sós vízzel, hogy megtisztítsuk,  gyújtsunk füstölőt és gyertyát.

Álljunk kelet felé és képzeljünk el egy ragyogó, végtelen fehér fényt magunk fölött. Emeljük fel a jobb kezünket a fejünk fölé, és húzzuk le a fényt a homlokunkra, miközben ezt mondjuk:

 

Tiéd Uram

Húzzuk le a fényt törzsünkön át a lábunk felé, és mondjuk:

 

A királyság

A fényt felhozzuk jobb vállunkhoz, és mondjuk:

 

A hatalom

Majd húzzuk át a vonalat egyenesen a bal vállunkra, és mondjuk:

 

És a dicsőség

Most tegyünk a kezünket a szívünkre, lássuk és érezzük a hatalmas fénykeresztet a testünkön, és mondjuk:

 

Örökkön-örökké. Ámen.

Mutassunk jobb kezünkkel, nyújtott karral egy pontra a fejünk felett. Folytonos vonallal rajzoljunk egy pentagramot, képzeljük el egy tüzes vonalként. A bal alsó sarkától kezdve húzzuk a tűzes energiát a jobb vállhoz, utána a bal vállhoz, azután a jobb sarokhoz, végezetül vissza a fejünk tetejére. Amikor készen van, mutassuk a lángoló pentagram közepére és mondjuk:

 

A Mindenható Yod-heh-va-hv-heh nevében és

Rafael Arkangyal, a levegő fejedelme nevében, megrajzolom ezt a kört keleten.

Feltartott karral, forduljunk dél fele, és rajzoljuk meg a körív negyedét. Hasonló módon rajzoljunk meg egy pentagramot, és mutassunk a közepébe, és mondjuk:

 

A Mindenhato A-do-náj és

Mihály Arkangyal, a világosság fejedelme nevében, megrajzolom ezt a kört délen.

Ugyanezt tegyük nyugatra fordulva és a megrajzolt pentagram közepére mutatva, mondjuk a következőt:

 

A Mindenható E-he-ieh nevében és

Gábriel Arkangyal, a víz fejedelme nevében, megrajzolom ezt a kört nyugaton.

Továbbra is felemelt karral, forduljunk észak felé, megrajzoljuk a körív következő negyedét. Ismét rajzolunk egy pentagramot, és a közepére mutatva mondjuk:

 

A Mindenható Ag-la és

Uriel Arkangyal, a Föld fejedelme nevében, megrajzolom ezt a kört északon.

Továbbá is felemelt karral forduljunk újra kelet felé, ezzel bezárjuk a lángkört és ekkor széttárjuk karunkat és mondjuk:

 

Előttem van Rafael

Mögöttem Gabriel

Jobb oldalamon Michael

Bal oldalamon Uriel

Fölöttem a Mennyei Atya

Alattam a Föld Anya

Bensőmben pedig az örökkévaló láng

 

Képzeljünk el egy dupla arany piramist, amelynek négy sarka a négy égtáj felé mutat és összekapcsol a négy arkangyal erejével, fejünk felett a Mennyei Atya forrásával , talpunk alatt pedig a Föld Anya forrásával kapcsolódunk össze, és középen, bennünk ég a lélek örök lángja, testünk körül pedig a pentagram védelmező lángoló formája. 

 

Most védett, és szent helyen állunk, bármelyik angyalt megszólíthatjuk, akinek a segítségére szükségünk van. A körön belül mindig az óramutató járásával megegyező irányba mozogjunk.

 

A szertartás végén ismét mutassuk be a világosság keresztjét, ahogy az elején tettük.

 

pentagramma.jpg