Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A FELEMELKEDÉS ÚTJÁN

2023-10-19

Michael arkangyal tanítása

 michael ajshdcb.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Szeretett Mesterek, mi az ami a legtöbb aggodalomra ad okot ez idő tájt?

Mi az amin nem tudtok túllépni, illetve nem találjátok a választ, amely magyarázatot adna a stresszes helyzetekre amelyek fotonosan gyötörnek benneteket.  Azok közületek, akik már egy ideje a tudatosság ösvényén vagytok, úgy tűnik, hogy zsákutcába kerültetek, és akármit tesztek, vagy nem tesztek, nem tudjátok magatok mögött hagyni az akadályokat amelyek annyi csüggedést okoznak.

Mi annyiszor kihangsúlyoztuk már, hogy most egy intenzív, nagyon fontos átalakulási folyamat kellős közepén vagytok.  Sokan közületek abba a ciklusba léptetek, ahol a legerőteljesebb, esszenciális ügyeitek kerülnek a félszire, hogy egyszer és mindenkorra semlegesítsétek a disszonáns energiákat/gondolat mintákat amelyek annyi zűrzavart okoznak, hogy ismét átalakulhassanak eredeti formájukba: tiszta fény szubsztanciává.  A felemelkedés ösvényének, sok szakasza és beavatása van, amelyek úgy nyilvánulhatnak meg mint az intenzív tanulás, növekedés és tudat tágulás időszaka, amit a beépülés ideje követ, amikor úgy tűnik, hogy a stagnálás holt zónájában vagytok, vagy visszaestetek a káoszba.  Atya/Anya Istenünk szívdobogása és pulzálása különböző fokú ciklusokat teremt, és minden élő lény rá van hangolva az ilyen vagy amolyan ritmikus ciklusra.  Amint beléptek egy-egy magasabb szubdimenziós környezeti formába, azt fogjátok látni, hogy a megtapasztalás és a megnyilvánulás ciklusai meglehetősen felgyorsultak.

Egyre több és több Lélek csoport jön össze mostanság a Földön.  Ennélfogva, fontos megértenetek, hogy a Lélek csoportokba a megvilágosodás különböző szakaszában lévő emberek tartoznak, és mindegyik személy adottságához mérten járul hozzá az egészhez.  Mindegyik csoport meghatározott céllal jön össze.  Egyesek újra kapcsolódtak illetve újra kapcsolódnak majd Lélek családjuk közeli tagjaival, annak érdekében, hogy támaszt adjanak és kapjanak.  Sokan a vállalt csoport küldetés érdekében kerültek össze.  Ismét és ismét, utazásotok során az Univerzumon át, válaszoltatok a harsona hívásra és egyesültetek egy sokféleségében nagyon változatos Lélek csoporttal, hogy fontos küldetést vállaljatok egy jövőbeli időben és helyen.  Néhányan közületek nem csak egy fontos küldetést teljesítek e speciális időben a Földön.  Mások számára ez valamiképpen jutalom létidő, amikor a látszólag új beavatottak támogatva és segítve vannak az előrehaladott tagok által, és élvezhetik a csoport bölcsességének és Szeretet/Fényének az előnyeit.  Legyetek biztosak abban, hogy ezek a kedves Lelkek ugyanezt a szolgálatot már megtették a múltban, és lélek szinten már megfelelnek az Ösvény beavatottjainak a követelményeinek.  Valószínűleg csak egy kicsi gondoskodásra, kiképzésre illetve segítségre van szükségük annak érdekében, hogy emlékezzenek arra, kik is ők valójában.  Egyesek, miután megkapták az Isteni Szeretet/Fény Adományt, olyan sebesen haladnak előre, hogy gyorsan elfoglalhatják helyüket mint Önmaguk-mesterei, tanítók és vezetők.

Egyes csoportok csendesen terjesztik a Szeretet/Fényt és bölcsességet a családtagok, a barátok és a szomszédok között, hatáskörük helyi területein.  Terjesztik és megosszák szerető energiáikat, amint nyugodtan élik életüket, példát mutatva másoknak, hogy ők is élhetnek így.  Más csoportok vezetőkké és tehetséges tanítókká válnak, befolyásuk szélesebb hatáskörre rendeltetett, lehetőleg világszerte.  Mentől sokfélébb a csoport, annál nagyobb lesz a hatásuk lehetősége a környezetükre, mert a tapasztalat és a bölcsesség széleskörű láncolatát testesítik meg, amit átadhatnak másoknak.


Engedjétek meg, hogy egy utazásra vigyünk el benneteket amint egy képpel mutatjuk meg nektek, hogy a felemelkedő emberiség mit tapasztal meg mostanság.  Képzeljétek el, hogy egy nagyon másfajta valóságot személtek, a mi helyzetünkből láthatót, amint mi figyeljük a felemelkedési folyamatot, ami egy másik bolygón megy végbe.  Mi a magasabb birodalmakból rendelkezünk a képességekkel, hogy érzékeljük az emberek érzéseinek a természetét de látjuk a vibrációs mintákat is, amelyeket gondolataik és tetteik továbbítanak.  A színek sokkal élénkebbek, és minden személy aura mezeje mindannyiunk által látható, és ez természetes tulajdonságnak tekintendő.  Azonban, az emberek nem értették meg az aura mező jelentőségét.

A Lelkek azon csoportjára fogunk összpontosítani akik a felemelkedés ösvényén együtt haladnak át.  Az első színhely amelyet megnézünk, egy elszigetelt kis falu egy hegyekkel körülzárt völgyben.  A falubeliek egyszerű emberek, és kevés kapcsolatuk van a külvilággal.  Szerény otthonaik szétszóródtak a völgyben, és lakóik többsége küzd a megélhetésért.  A föld terméketlen, az időjárás zord és kiszámíthatatlan.  Az emberek gyanakvóak egymással szemben, és kevés a közreműködés illetve az együttműködésre való törekvés a közös jóért.  Azonban, három család egymáshoz közel építette otthonát a hegyoldalon, közel a faluhoz. Ők osztoznak a közeli patak vizén, és munkájuk gyümölcseit is megosszák egymással.  Sűrűn összejönnek, hogy megitassák problémáikat, és hálát adnak mindazért amit a földtől kapnak.  És elkezdték észrevenni, hogy minden egy kicsivel élénkebb és harmonikusabb a hegyoldalukon.

Mindég egy enyhe félhomály lebeg a falu felett, és az a néhány alkalommal amikor a hegyoldaliak egyike lement a faluba, az emberek mindég szegényebbeknek és boldogtalanabbaknak látszottak mint előző alkalommal.  Nehezteltek és barátságtalanok voltak a kívülről jövőkkel, a levegőben a szomorúság és a kétségbeesés aurája volt érezhető.  Egy idő után a magasabb Lélek csoport tagjai nem mentek többé a faluba.  Rájöttek, hogy mindent meg tudnak termelni egy egyszerű és kényelmes élethez.  Fokozatosan számuk akkorára növekedett, hogy egy új falut alapítottak, azonban a terjeszkedéssel új próbatételek és kihívások elé kerültek az emberek.

Ahogy az idő haladt, a fejlettebb Lélek csoportból többen nyugtalanná és elégedetlenné váltak.  Tudták, hogy az élet több kell, hogy legyen annál, mint élni és meghalni egy elszigetelt kis faluban, eldöntötték hát, hogy megmásszák a hegyet, s meglássák milyen a világ a hegytetőn túl.  Utazásuk fáradtságos volt, sok kitérővel és kihívással az úton.  Azonban, a csoport rájött, hogy türelemmel, együttműködve a problémáik megoldásán, és összeadva erőforrásaikat, az út könnyebbé vált.  Lassan de biztosan haladtak, míg felértek a hegytetőre, s felfedezték, hogy a másik oldalon is van egy falu, hasonló mint ahonnan jöttek, de attól nagyszerűbb.  Ennek a falunak a lakói olyan készségekkel rendelkeztek amiről a csoport nem tudott, és sok hasznos dolgot készítettek, amelyek könnyebbé és kényelmesebbé tették az életet.

Utazó Lélek csoportunk lassan beilleszkedtek a faluba, és nemsokára sokat megtanultak a készségek és különleges adottságokból amit a falubeliek megosztottak velük.  Az élet nem volt tökéletes, azonban sokkal jobb volt mint előző falujukban, így néhányan a csoportból úgy döntöttek, hogy ebben a faluban maradnak, néhány negatív aspektus ellenére, amivel meg kell küzdeniük.

A Lélek csoport többi tagja úgy döntött, hogy folytatják utazásukat lefelé a hegy túl oldalán.  A völgy alja magasabb fekvésű volt mint eredeti falujuk, s az élet is valamivel jobb volt, de sok apró konfliktus és elégedetlenség látszott a falubeliek között.  Sok irigykedést és féltékenységet lehetett látni, meg valamiféle kaszt rendszert, ahol a tehetségesek és a fizikai szépséggel megáldottak, a különleges készségekkel rendelkezők úgy cselekedtek, mintha ők felsőbbrendűek lettek volna a többi embertől.  Azonkívül, a falubeliek egyik kedvenc időtöltése a szomszédiakról való pletykálkodás volt, illetve kigúnyolták hiedelmeiket és szokásaikat, főleg ha azok különböztek a sajátjaiktól.

Egy rövid idő után, néhányan a csoportból gyorsan felvették a negatív szokásokat és a falu versengő légkörének a fogságába estek, míg a csoport többi tagja megmaradt kívülálló megfigyelőnek, és nemsokára arra a megállapításra jutottak, hogy ez nem az a hely ahol letelepedni szeretnének.  Elhagyták a falut, vissza sem tekintettek, tekintetüket a következő hegytetőre összpontosítva, és az ajándékokra amit az nyújthat majd.

0 CSODAKÉP 2.jpg

 

Ezzel elkezdődött az élet egy specifikus frekvencia szinten való megtapasztalásának a soha véget nem érő ciklusa, hogy tudást és bölcsességet gyűjtve, a létezés következő magasabb birodalmába való felemelkedés jelöltjeivé váljatok.  Miután ti, mint az ösvény utazói, minden egyes magasabb szintű tudatosság adottságaival és tudásával meg lettetek ajándékozva, örökre megváltoztatok.  Ezek után át kell kelnetek az új valóságotok völgyén, amíg megtisztítjátok és összhangba hozzátok a bennetek lévő összes diszharmonikus vibrációs mintát.  Ezért van az, hogy időnként, amikor elértek a Létezés egy új szintjére, egy rövid időre úgy tűnik, a zavarok és a kihívások visszatérnek életetekbe, hogy megoldjátok őket.  Miután Energetikai Szignatúrátok összhangba kerül az új dimenziós szinttel, készek vagytok a következő hegy kihívásaira.  Tudnotok kell, hogy amikor meghallottátok és válaszoltatok a saját Lelketek harsona hívására, semmi sem téríthet el benneteket a Megvilágosodáshoz vezető ösvény keresésétől, mert az Isteni elégedetlenség fog gyötörni benneteket mindaddig, míg azt meg nem teszitek.

Szeretteink, azok közületek akik folyamatosan megmásztátok az élet hatalmas hegyeit és átkeltetek a sokféle völgyön, amelyek árnyakkal, próbatételekkel és megpróbáltatásokkal voltak telítve, most előtörnek tudatosságotokba Létezésetek legmélyebb esszenciális kérdései, megoldatlan ügyei.  Mielőtt leszülettetek volna, elhatároztátok, hogy ebben a létidőben megoldjátok ezeket az “ügyeket”, mert tudtátok, annak érdekében, hogy ismét Önmagatok Mestereivé váljatok, el kell érnetek önmagatokban az egyensúly és harmónia egy bizonyos szintjét.  Emlékezzetek, hogy nem vagytok büntetve, és nem tesztek semmit rosszul, amikor a legjobbat igyekeztek kihozni önmagatokból.  Amikor ráébredtek az Isteni Szikrára Szent Szívetekben, soha többé nem kerültök leküzdhetetlen körülmények közé.  Mindég lesznek próbatételek, kihívások és körülmények amiket megtapasztaltok, hogy ráébresszenek benneteket hatalmas benső lehetőségeitekre, hogy túllépjétek az alacsonyabb síkok illúzióját.  Mindég a legmagasabb és a legjobb megoldásra kell törekednetek.

Mi megértjük, hogy az egyik legnehezebb feladat érzéseitek természetét és érzelmeiteket az ellenőrzésetek alá vonni.  Nagyon fontos, hogy naponta tisztítsátok meg légkörötöket a diszharmonikus vibrációs mintáktól, hogy Szent Szívetekben és Szoláris Erő Központotokban megerősítve tudjatok maradni.  Minden nap egy új fejezetet hoztok létre életetek könyvében.  Ez a fejezet könyvetek pozitív vagy negatív oldalán lesz?  Emlékezzetek rá, megengedett, sőt fontos, hogy az átalakulás Ibolya Lángjával átégessétek létidőtök történetét, ezáltal kitörlitek bármely múltbéli diszharmonikus energia okát, gyökerét, lenyomatát és emlékét.  Az Ibolya Láng az átalakulás ajándéka és segíteni fog benneteket, hogy kilépjetek a karma kerekéből és belépjetek a Kegyelem állapotába.  Használjátok szorgalmasan  az Ibolya Lángot, hogy kitöröljétek az összes negatív tetteiteket, vagy félreteremtéseitekkel az “ok és eredménye” helyzetek útján kell majd szembe néznetek és kiigazítanotok azokat.  Tanuljátok meg szabaddá szeretni félreteremtéseiteket.  Az erőszak és az ellenállás csak megerősíti bármelyik negatív gondolat formát. Kövessétek Lelketek és Felsőbb Énetek nógatását, és ne engedjétek, hogy a népszerű közvélemény kibillentsen benneteket.  Meg kell erősödnötök és meg kell tanulnotok a saját belső Isteni érzéketekre hallgatni.  Testetek a “zengő tábla”, egy meghatározott, az Energetikai Szignatúrátokat képező hullámhossz hangvillája.  Ha életetek zűrzavarral és fájdalmas eseményekkel van telítve, tudatosságotok megemelése, felemeli és harmonizálja majd Energia Szignatúrátok hullám mintáit és ezáltal életetek tapasztalatai is egyensúlyozottabbak, kielégítőbbek és élvezhetőbbek lesznek.

Szeretteink, sok koron át megjövendölt kritikus időket élitek.  Azonban, sokkal több segítség is rendelkezésetekre áll, mint bármikor ezelőtt.  Az egek megnyíltak és az Élet értékes elixírje ömlik minden Teremtményre.  Ez egy lehetetlen koncepciónak tűnhet, de mi azt mondjuk nektek, hogy nem szükséges életetek ezen utazását egyedül megtennetek.  Tartsátok szemeiteket a hegytetőre összpontosítva, míg a pillanat Isteni hatalmában a központotokban maradtok, és nem lesztek mellékútra vezetve.  Megvan a lehetőségetek, hogy fizikailag vibrálóak, érzelmileg beteljesedettek, mentálisan tudatosak, anyagiakban bővelkedők és spirituálisan megvilágosodottak legyetek.  Isteni Születésjogotok, hogy élet utazásotokat a fizikai valóságban a legteljesebben tapasztaljátok meg.  Ti arra lettetek megteremtve, hogy minden nap szenvedéllyel ízleljétek és élvezzétek az életet, hogy a fizikai létet teljes tudatossággal és tudatos intenzitással tapasztaljátok.  Földi tartózkodásaitok nem a csupa fájdalom, szenvedés és a hiány elviselésére lettek szánva.  A ti választásotok, hogy az életet a Földön mennyei helynek, vagy pokolbéli rémálomnak tapasztaljátok meg.  Engedjétek meg, hogy megmutassuk nektek az utat és a Fényt az előttetek lévő ösvényen.

Mélységesen szeretve vagytok.  Mihály Arkangyal vagyok.


égi 9.jpg
Kép forrása: Pinterest.comRonna Herman által közvetítve