Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A Fény Membránjai

2018-10-23

Hasznos útmutatások Mihály Arkangyaltól a mostani változások nehéz időszakában

 A Fény Membránjai.jpg

Kép forrása: Pinterest.com


Kedves Mesterek! Emlékezzetek erre a kifejezésre: A Fény Membránjai, mert ez fontos, mivel ez az fogalom teljesen meghatározott az elmétekben.

Fénymembránok voltak elhelyezve a memóriátokban amikor elkezdtétek az utatokat a harmadik/negyedik dimenziók képzeletbeli realitásába.
Fénymembránokat helyeztek el a Szent elmétek és a Szent szívetek bejáratába.

Egy membrán volt/van a Harmadik Szemetek körül /a belső oldalon.
Ha a Felsőbb Énetek elhatározza, hogy itt az ideje a harmadik szem felnyílásának, az meg fog történni, ha egy szent energialökést kaptok a homlokotok fölé.
Ezek a speciális energiák felnyitják a Fény Kristálymagját a tobozmirigyetekben, ami elindítja a tisztánlátás érzékelésének képességét.

Sokan hallottatok  Ring-Pass-Not-ról  a Fénysugárzás vékony membránjáról, ami körülöleli a bolygót. Ez egy korlátozó karantén forma volt, ami folyamatosan oldódik fel a földi atmoszférától, ezzel megengedve a kozmikus információáradat kapuinak, hogy kivágódjanak és így a Kozmikus Bölcsesség kiáramolhasson a Világot Szolgálók/Kozmikus Üzenethozók egy külön csoportjához. ( Ring-Pass-Not az ezoterikus filozófiai neve annak a fátyolnak, melynek kapuján át tudunk lépni, ha legyőzzük a korlátainkat, félelmeinket - ford. Megj.)

Sok életszakaszban ezeknek a kiváló lelkeknek mindegyike intenzív előkészületi állapotban volt a felsőbb birodalmakban. Erre az intenzív tréning időszakra szükség volt, hogy megvalósítsák a fejlett tanítás pontos, szabályos és időszerű módszerét.  

Az a Kozmikus Törvény, hogy nektek az új igazság minden szintjét át kell venni és meg kell élni ahhoz, hogy a következőre lépjetek, a fejlettebb szintre. Ez a kezdet egy egyedi és speciális útja.

A Fény Kozmikus Tanácsa Felemelkedett Mesterei nem tanítanak nyíltan a nyilvánosság előtt. Ők teljesen a tanítványaikon keresztül kezdeményeznek, leginkább a felsőbb bölcs tanítások sugalmazott gondolati formáinak átadásával. A kezdeti munka a mentális szinten indul, általában a színfalak mögött.

Egy kiválasztott csoport azonban aktívan tanít a világban arra késztetve másokat, hogy a Világot Szolgálókká váljanak, a legfontosabb feladatukként.

Van egy Fényjárvány, ahol minden embert bombáznak az Arany Fény megtisztított frekvenciái a Földön; miáltal minden egyes ember csak befogadni és integrálni tudja a Fény frekvenciáit, hogy a fizikai vérerek tárolhassák azokat. Nektek képeseknek kell lennetek az Arany Fény magasabb frekvenciájának átalakítására, hogy hasznotokra váljon az és használjátok azt.

Közületek azok, akik rendíthetetlenül követték azt az utat, ami számotokra meg volt tervezve, azok gyorsan kerülnek a megvilágosodás különös fokának a befejezett állapotába, ahogy tettétek azt az elmúlt tíz évben.

Amikor megvalósítjátok az igazi Ön-mesterségeteket, a gondolataitok és a szavaitok ártalmatlanná fognak válni, a kritika és a negativitás nem maradhat a szeretet és az igazság Fényében.

A szolgálat a Lélek-Önmagatok belső sugallata, a vágy az ego fő szándéka.

Az ihletből vagy az érzelmek megmozdulásából, az ego-vezérelt testből a Lélek és a Felsőbb Én inspirált gondolataivá történő átváltozásotok tökéletessé váltak.

A figyelmetek a csoporttudat felé irányult és arra, hogyan szolgáljátok az emberiséget. Ti tehát helyesen az átváltozás útján vagytok az énből/ az egyéni érdekemből a magasabb frekvenciák felé – a mi/ az egységes tudatállapot felé.

A kapott intuitív gondolatok, a vezetőktől származó útmutatások, az angyali segítségek és a Felsőbb Énetek erősebbé változtat titeket, amint egyre több tiszta Arany Fény energiát vesztek át.

A személyes valóságotok kitágul az én /és az én tudatállapotom egy kis világából egy kiterjedt tudatállapotba, ami magában foglalja a világot, a naprendszert és még azon túl is terjed.

Többé nem reagáltok úgy a fájdalmas eseményekre, mint a sorsra vagy büntetésre, hanem úgy, mint a növekedés kihívásaira és lehetőségeire.

Ti gyorsan kikerültök az energiakeveredésből, vagy az emberiség által gondolt kollektív tudatossági csoportból, ami az erőszakos cselekedetek keveréke.

A Felemelkedés egy folyamat, ami által folyamatosan a Lélekfeletti/Felsőbb Ének energia/rezgési mezeje magasabb és magasabb szintjeire emelkedtek – örökké haladva a magasabb dimenziók Isteni Energiája elvont területeire.  

A lelketek tisztában van a múltból hozott kiegyensúlyozatlansággal és azokkal, amiket ebben az életszakaszban hoztatok létre. Meg fog tenni minden lehetséges dolgot, hogy ezeket a kiegyensúlyozatlanságokat a figyelmetekbe terelje, hogy helyre tudjátok hozni a hiányosságokat és összehangolódjatok a Felsőbb Énetek következő szintjével. Ez a Lélek  fő célja. A Lelketek és a Felsőbb Énetek meg fog tenni minden erőfeszítést a rezgési frekvenciátok emelése és az érzelmi és mentális testetek ingadozó energiái harmonizálása érdekében.

Amint haladtok az úton és kezditek megérinteni a Fény magasabb rezgési tulajdonságait, tapasztalni fogjátok a Kozmikus Szent Tűz intenzív rezgéseinek a hatásait.  

A teremtés tüzének erői három módon fognak érinteni titeket:

a Súrlódás Tüze: a Test Tüze**

Naptűz: a Lélek Tüze**

Elektromágneses Tűz: a Szellem tüze.

Vagyis meg fogjátok tanulni a különböző Fénylények frekvencia-tulajdonságai forrásainak a felismerését, akikkel együtt dolgoztok. Különbséget tudtok majd tenni a finom erők és a sugarak között. Arra kell törekednetek, hogy Isteni megfigyelőkké váljatok és a pártatlanság mestereivé.

 A Fény Membránjai1.jpg
Kép forrása: Pinterest.com


Ti tudjátok, hogy kik vagytok, nem kell mondanunk nektek. Arra kérünk titeket, hogy az Erőtök Központját állhatatosan a Szent Szívetekben tartsátok és a Világ Szolgálata magas szintjeire juttassátok. Amint a Felemelkedett Mesterek birodalmába egyre jobban és jobban bekerültök, a szolgálatotok választott útja egyre könnyebbé válhat – majdnem erőfeszítés mentessé. A fő kihívásaitok és tesztelésetek már mögöttetek vannak, amint az Arany Fény nagyobb mennyiségeit magatokba szívjátok.

A magatokban hordott belső háborúk lassan eltűnnek, amint azok a Szeretet átalakító rezgéseibe kerülnek. Kedves békeharcosaim, amint a Fényetek ragyogóbban világít a világba, nektek ébernek kell lennetek, hogy semmit ne tegyetek, ami gyújtópontja a negatív rezgési erőknek. Ti azt tanuljátok, hogy a Magasabb Erők igazgatói legyetek. Amint az Ön-mesterségeteket rendbe hozzátok, meg fogjátok tanulni minden körülöttetek levő energia minőségének és erejének a meghatározását.

Minden korszakban és fő ciklusban a Kozmikus Tudás és az Isteni Igazság elérhető volt azoknak, akik nyitottak voltak és szívből szerettek. Itt az ideje annak megértésére, hogy hol áll az emberiség a fejlődés létráján. Minden embernek tudomást kell szereznie róla és vágynia kell az ő személyes küldetése betöltésére.

Ebben az időben mindannyiótoknak, akik a Felemelkedés spirálján szilárdan álltok, a fő célotok visszatérni azokhoz a rezgési adottságokhoz, amelyek a ti világotok harmadik/negyedik dimenziós  valóságát felemelik a Fény és árnyék eredetileg tervezett spektrumába.

Ha így tesztek, a tudatotok ingája nem fog jelentősen kilengeni a pozitív irányból a negatívba, és a mentális és érzelmi oldalatok még stabilabbá és összpontosítottabbá fog válni.

Ez egy fontos lépés annak megtanulására, hogy a Szent Szívetekre és a Szent Elmétekre összpontosítsatok. A Megvilágosodás útjának törekednie kell a szívközpontúságra és a bölcs tisztánlátásra.

A nem felébredt ember több elhatározást tesz tudattalanul, mint intelligens tudatosságban. Az olyan, mintha fél tudatossági állapotban lennének.

Az Ön-tudatos emberré válás kezdő fázisa annak a felfogása, hogy ő nem tudatosan felébredt. Ez elindítja a törekvést a felébredésre és a Lélek-Önmaga buzdításának folyamatát, mivel ez egy ösztönös része a spirituálisan tudatossá válásnak és egy Ön-mesterré válásnak.

Ha megadjátok magatokat a zaklatásoknak és hangosan, mérges szavakkal vagy gondolatokkal reagáltok, akkor ti az asztrális energiát használjátok, ami érintkezik az aurátokkal. A folytonos használat egy negatív gondolatot épít, amitől mindig leválva és leoldódva kell lenni a Körforgás Törvénye szerint. A negatív gondolataitok felidézése újabb követ vagy téglát állít a lelki börtönötökhöz.

Emlékezzetek, ti az egységes energiából álltok, ami létrehozza az Energetikai Megjelenéseteket és végül a Lelketek Énekét. A célotok a gondolataitok irányításának és az erőtök fókuszálásának a megtanulása. A gondolataitok ereje meg fog nőni a Mag Gondolatai intenzitásának és elfogadásának  függvényében.  

Kedveseim, tanuljatok meg fókuszálni az emberek legmagasabb és legjobb jellemzőire és a Fény bennetek levő belső körforgására – ez az egyik legfontosabb vonatkozása a személyes Ötödik-Dimenziós környezetetek megteremtésének.  

A tudattalan és tudatalatti elmétek nyelve elsősorban a képanyag. A tudatalatti és tudatos elme gyógyítása és a ráhangolódás a szupertudatos elmére nagyban felgyorsítható a képalkotási és vizualizálási módszerek akaratlagos gyakorlásával és tökéletesítésével.

A Léleknek szüksége van egy eszközre a fizikai térben, hogy megteremtse a Teremtés erejét és csodáját.

Nektek emelkednetek kell, hogy fölülkerüljetek és megóvjátok magatokat a tömegtudatosság jelenlevő érzelmi káoszától; ugyanakkor hatásosan kell működnötök a tömegek között és szórni a Fényeteket a mindennapi életben.

Ti nem élhettek egy elfogulatlan világban és nem hagyhatjátok el az anyagi világot annak érdekében, hogy megvilágosodjatok. Ne váljon senki egy nem valós, homályos, misztikus szolgálóvá. A Keleti filozófusok befelé forduló, befelé-irányított meditatív gyakorlatai össze vannak kötve a Nyugatiak kreatív, kifelé irányuló gyakorlataival.

A Harmadik- és az alsóbb Negyedik-Dimenziós környezetben a mentális testetek hajlamos olyan jövő kivetítésére, amely félelmet és bizonytalanságot szül. Az érzelmi test mindig újrajátssza a múlt eseményeit, néhány gyengéd emléket, de legtöbbször a félelem és a fájdalom érzésének újraélését. Jelenleg alig van nyilvántartva, hacsak nem néhány pozitív vagy negatív drámában.

Nektek törekednetek kellene egy erős, magasan fejlett kapcsolatra a mentális és érzelmi testetek között és a Lelketek és a Felsőbb Énetek között is, a fejlett, megtisztított spirituális értékekért. Ha érintkezésbe léptek az Isteni Bölcsesség magasabb frekvenciáival, briliáns elképzelések áradnak ki az intuíció felsőbb szintjeiről.

Megtapasztalhatjátok az egyik pillanatban az életörömöt és a másikban a depressziót, ahogyan fokozatosan eléritek a tudatosság egy áldott állapotát és újra elvesztitek azt. Ez a depressziós állapot azonban kevésbé intenzív lesz és kevésbé gyakori.

Legyetek biztosak, hogy az ego vezérelt testetek lázadni fog és ellenállni fog a Lelketek és a Felsőbb Énetek erőfeszítései ellen, és megpróbál megtartani titeket a mindennapi gyakorlatotokban /szokásaitokban, hogy csak a kis éneteket szolgáljátok és annak az önérdekű vágyait.

Azonban, ha fejlődtök, akkor a Szent Elme birodalmával érintkeztek és meg fogjátok tanulni a spirituális tisztánlátást.
Nektek állandóan figyelni kell és megítélni a szavaitokat, tetteiteket és az indítékaitokat, amint edzitek magatokat és fegyelmet gyakoroltok a kis én felett.  

Emlékezzetek: MINDEN tudás a Fénynek egy formája!

Amint igyekeztek megtudni ennek az életszakasznak a szerepét és célját, meg fogtok tanulni befelé fordulni, hogy megértsétek, kik vagytok valójában, miért cselekedtek és reagáltok úgy, ahogyan teszitek, és hogyan juthattok el a legnagyobb képességeitekhez és lehetőségeitekhez. Ebben az időben ez lehet a fő célotok.  

A visszatükrözés, az elmélkedés és az aktív meditáció meg fogja nyitni az igaz Énetek misztériumát, és azt, mi a fő célotok erre az életszakaszra.

Ti egy energiaközpont vagytok, egy tartály, egy fizikai test, amely a tiszta Teremtő Esszenciát tartalmazza. Felelősek vagytok a Fényenergia integrálásáért és használatáért, amire szükségetek van a magatok energetizálására és nektek azt tovább kell küldenetek a világ kiegyensúlyozására mindenki érdekében.

Az engedelmeskedés az Isteni Küldetésetekhez és a Kozmikus Törvényhez azt jelenti, hogy elfogadjátok az összes Univerzális Törvényt, amikor azt kinyilvánítják nektek.

A felemelkedés útján járva állandó erőfeszítésre van szükség, hogy a legjobb jót válasszátok egy intenzív szolgálati vággyal együtt.

Felelősséget kell vállalnotok minden tettért és azért az energiáért, amire jogosultak vagytok, az akár pozitív, akár negatív, mert az vissza fog térni hozzátok a Körforgás Törvényén keresztül.

A jelenlegi földi célotok egy Világszolgálóvá válni, és a leggyorsabb módja ennek az Ön-mesterségnek az elérésére a belső Isteni Erő lángjának az ösztönzése. Az Ön-mesterség kis lépésekben érhető el, nem nagy ugrásokban.  

Kedveseim, nem számít milyen Spirituális/Ön-tudatot értetek el, bátorítunk titeket, hogy az életetekben az elsőbbséget a legmagasabb tudat megszerzése képezze.  

Az általatok múltban megélt és megtapasztalt világ és valóság gyorsan megváltozik. Arany lehetőségetek van, hogy csatlakozzatok azoknak a sorához, akik egy teljesen új világot teremtenek maguknak és másoknak.

Jogotok van maradni a valóság alacsonyabb világában is, a negatív környezetben, ami gyorsan tisztul, tisztítják és változtatják, ezért káosz és monumentális változások érik a tömegeket és a Földet, amit most tapasztaltok.

Mit fogtok választani?
Bármi is a választásotok, mi vezetni és védeni fogunk titeket a Kozmikus Törvény keretein belül, és mindig mérhetetlenül szeretni fogunk titeket.

 Mihály Arkangyal vagyok.

 A Fény Membránjai2.jpg
Kép forrása: Pinterest.com
 
Forrás: http://sananda.website/archangel-michael-via-ronna-herman-december-1st/
 “Archangel Michael: The Fiery Forces of Creation Are Sweeping The Earth,” Channeled by Ronna Herman, December 1, 2016, at http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html
Fordította: M Anna - http://szepjovot.blogspot.hu/2016/12/mihaly-arkangyal-20161201.html