Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A FÖLD MEGTISZTULÁSA

2024-04-06

MICHAEL ARKANGYAL TANÍTÁSA

föld angyalokkal másolata.jpg

 

A FÖLD MEGTISZTULÁSA

 

MICHAEL ARKANGYAL TANÍTÁSA

 

Ökológiai, társadalmi, politikai, gazdasági változások egész sorozata fog végbemenni az előttetek álló időkben. Ezen átalakulások sok ember életében káoszt és traumát fognak okozni. A változások hatására az emberiség tudata nemcsak felébred, de megváltozik.

 

Mindig amikor elérkezik az Új Kor, a Föld minden lakójának meg kell tapasztalnia ezeket a változásokat, hogy az új életforma létrejöhessen. Számotokra ez egy rendkívüli időszak, amelyben sokan közületek felemelkednek a Kozmikus Krisztusi tudat szintjére. Kiemelkedő lehetőség ez az ébredező lelkek számára, ahhoz, hogy bizonyosságot adjanak önuralmukról és önfegyelmekről.

 

Bár az emberiség tudatát nagyban lekorlátozták, vannak köztetek, akik tudatuk segítségével újra magasabb rezgési mintát hozzanak létre a testükben. Ha ezt elérik, akkor rezgésük felgyorsul, és túllépnek a földi test korlátain, vagyis amikor eljön az ideje fizikai-éteri testet öltenek.

 

A változások, amelyek mostanában mennek végbe, és amelyek még előttetek állnak, abból a célból történnek, hogy segítsenek benneteket kiegyensúlyozni a pozitív és negatív két pólusa között, és kilépni a polaritások tudatosságából.

 

Mivel lelketek szabad akaratot és választási lehetőséget kapott, ki kell választanotok azt az irányt, amerre haladni kívántok. Mivel a bolygón megnő a negativitás, ez meghatározó lesz a jövőtök szempontjából.

 

Mindazon káosz, amit most tapasztaltok, azoktól származik, akik ellenőrizni, manipulálni akarnak benneteket, félelemkeltő technikákat és tudatprogramozó stratégiákat alkalmaznak. A nagy Egy, szabad választást adott az emberiségnek és lelki szempontból senki sem vonhat ellenőrzése alá benneteket. Azonban a világ meghatározó vezetői mostanában nem követik ezt az egyetemes törvényt. Ezek a negatív jellegű vezetők sok nemzet esetében önös érdekekből manipulálnak, és ellenőrzésük alá vonják a lakosságot.

 

A Föld minden lakója átmegy, és át is fog menni, politikai, gazdasági, társadalmi és ökológiai változásokon, lelki fejlődési folyamatuk részeként. Ezek a változások azért vannak, hogy felszínre hozzák a lélek valódi céljait, és az emberiséget visszavezessék Istenhez. Minden ember megtapasztalja a tudat felgyorsulását, és annak szükségességét, hogy hozzáállásukon változtassanak.

 

Az emberiségnek vissza kell fordulnia Teremtőjéhez.

 

Ha megzavarodik egy város vagy egy ország lakossága, legyen az egyéni vagy csoportos szinten, a válság hatására, sok lélek ébred tudatára és elkezdi keresni Istent. A szükség nehéz időszakaiban az emberek alázatossá válnak, mert ráébrednek, hogy sok minden felett nincs hatalmuk. Ez alkalmat ad arra, hogy eldobják előítéleteiket és önzésüket, és egymást egyre inkább szeretetegységben lássák.

 

A Föld megtisztulásának elkövetkező ideje rengeteg próbára ad majd alkalmat, hogy a harácsolás, hatalom és negatívság felszámolódjon a Bolygón.

 

Veletek vagyok, és segítem azokat a lelkeket, akik világosságot hoznak e világban. Akik jelzőtűzként megvilágosítóvá válnak , akik segítik majd kikövezni az utat az új világ felé, azáltal, hogy tudatos példáját mutatják a tudatra ébredt önvalónak, amit krisztusi tudatnak hívunk.

 

Krisztus tiszta szeretet és fény, ő az Egység megtestesülése.

 

Azért jöttem, hogy megtanítsam nektek, hogyan formáljátok át a félelmet, de ahhoz, hogy erre képesek legyetek, tudnotok kell, hogy működik és hogyan lehet a sötétséget felismerni. Csak akkor tudjátok semlegesíteni a negatívitást, a sötétséget, ha tudatában vagytok annak, ami a világban végbemegy.

 

Ami eddig rejtve maradt megmutatkozik.

 

Most fellebben a függöny, feltárul az igazság és sokrétű hazugság gépezete válik láthatóvá. Egyre több ember ébred rá a kegyetlen valóságra és valódi forradalmak kezdenek kibontakozni világszerte.  Már nem lehet elrejteni az igazságot.

 

Sok ember van, akik nem hajlandóak kinyitni a szemüket, ez nagyon sok bosszúságot okoz, sokatok számára. Ne ítéljétek el őket, nagy árat fognak fizetni mindazért, amit most tesznek. Tudnotok kell, hogy nagyon sokan, csak abban kívánnak hinni, ami kényelmes számukra, ami beilleszthető eddigi világnézetükbe. Mások a hatalom megszállottjai, akik akaratukat feladták, és már nagyon rég a rossz szolgálatába állnak. Nemsokára sok minden meg fog változni, mivel egyértelmű bizonyítékok tárulnak fel, melyek megmutatják az igazságot.

 

Nem azért vagytok itt, hogy ítélkezzetek felettük, hanem azért, hogy különbséget tudjatok tenni, és válasszatok.

 

Ne tápláljátok a félelmet, dühöt, haragot, mert az nem támogatja azt, hogy egyensúlyt teremtsetek. Eljött a tudatossági szint váltásának az ideje, ahelyett, hogy kettősséget érzékelő szemetekkel néztek, amely félelemben tart és egy illuzórikus világhoz láncol benneteket, isteni szemetekkel próbáljatok látni mindazt ami történik. Akkor meglátjátok az igazságot, ráébredtek, hogy kik vagytok, és megértitek, miért jöttetek el ide, a változás ezen időszakában.

 

Ne feledjétek, hogy lelki lények vagytok fizikai formában, akik képesek vagytok rejtőzködő adottságaitokat felszínre hozni, és valódi változást előidézni.

 

Igen lelketek különféle próbatételeket támaszt elétek, hogy lelki tudatosság magasabb szintjére léphessetek. Ezek a próbatételek segítenek abban, hogy megértsétek saját világotokat, hogy olyan elvekért állhassatok ki, amelyek előmozdítják a békét, és eközben annyi embernek tudjatok segíteni, amennyinek csak lehet.

 

Addig, amíg le nem győzitek a sötétséget és fel nem emelkedtek, meg kell tanulnotok egyszerre két világban élni, egyszerre lelki önvalótok világában és ebben a fizikai világban.

 

michael ark 777.jpg

 

Jelenleg a Földön nagy a sötétség, az uralkodó negatívitás miatt, amely elöntötte az emberek tudatát. Ez nem azokra vonatkozik, akik igazából ébredeznek, akik jó szívvel és akarattal szolgálják az emberiséget. Hanem azok, akik dermedt lelketlenségben léteznek, akik tudatosság nélkül szolgálják a gonosz erőket, azok akik visszaélnek a hatalommal és lelkiismeret nélkül kegyetlen tettekre képesek. Akik mohóság miatt, eladták lelküket, és csak a pénz istenét szolgálják. Akik Isten nevében ölik egymást, vagy éppen úgy nézik a híradóban mások szenvedését, mintha csak egy film volna, és hipnotizált tudatuk vak és érzéketlen a valóságra. Akiknek megkeményedett a szívük és egyszerűen nem hajlandóak Istenhez visszafordulni, ki lesznek mozdítva művi világukból. Számukra az előttetek álló idők, nagy változást hoznak majd. Saját lelkük fogja előidézni a próbatételeket, hogy fejlődhessenek és megjavuljanak, még akkor is ha ez csak egy pici előmozdítást jelent a rezgésszintjük tekintetében.

 

Nagy próbatételek várnak rájuk , hogy ismét lelki lényekké váljanak.

 

Azoknak, akik tudatukra ébrednek, nem lesz szükségük ezekre a komoly és nehéz megpróbáltatásokra, ők vezettetést és védelmet kapnak majd.

 

Ez alatt a kihívásokkal teli időszak alatt Isten Kegyelme veletek lesz és saját isteni célotoknak megfelelő támogatást fogtok kapni.

 

Ha ki tudsz lépni a világból, és rálépsz a belső birodalomba vezető ösvényre, akkor utadat drága fény az élet virágai kísérik majd, és az egység tudata, vagyis Isten. Ha ez a fény vesz körül, akkor nem lesznek már előítéleteid, nem leszel ítélkező, magadat sem ítéled el, csak tiszta szeretet árad majd belőled. Vannak olyanok köztetek a Földön, akik képesek arra, - és véghez is viszik - , hogy felébredjenek és megvilágosítóvá váljanak, hogy hordozzák az igazság zászlaját és bizonyítsák a szeretet létezését.

 

Csodálatos módon, a lélek ajándékainak az emberiség szolgálatára történő felhasználása által, egy jobb, békésebb és harmonikusabb világot alkotnak majd, amelynek elnevezése Új Kor, Arany Hajnal, vagy Béke millenniuma lesz. A Földnek ez a kora olyan időszak lesz, amikor Isten tudatossága uralkodik majd mindenek felett, és nem lesz már kettőség, negatív erő, csak világméretű isteni bölcsesség és béke tudata.

 

Ti vagytok azok, akik ráébrednek majd krisztusi önmagatokra, és az örök fény ösvényére léptek, csak a mindenség Teremtőjét szeretvén mindenek felett.

 

Nem hagyjátok majd, hogy a kettősségek közötti feszültség eltérítsen, letérítsen az útról, vagy elbátorítson, hanem látjátok majd az alacsonyabb természetű negatív energia hamisságát, és legyőzitek a félelmet, ami a Föld alsó dimenzióra szűkíti látásotokat.

 

A Föld felszíne most emelkedőben van, egy magasabb rezgési gyorsulás szintje felé, ami azt vonja maga után, hogy a Föld szilárd anyaga átrendeződik, szén alapúból kristályfényűvé válik. Így hát, a Föld bolygó felemelkedik, és újra csatlakozik a magasabb egekhez. Következésképpen minden lélek, aki elengedi a negatívat, az isteni szeretetbe kerülhet, és a Földdel együtt felemelkedhet.

 

Hamarosan eljön egy másik világ, de csak a szeretet lesz képes megnyitni ennek a magasabb birodalomnak a kapuit.

 

A mennyek fátyla kettéhasad, és amennyire az emberiség számára lehetséges, látni fogjátok az ég fejedelmeit, az angyali seregek seregeit, a legfőbb szenteket és a tiszta szeretet és fény jelenlétét. Legyetek hát felkészülve és továbbra is szeressétek a ti mennyi Atyátokat/Anyátokat, lelketeket és a drága lélegzetét, amely áthat benneteket. Senki sem tudja pontosan, melyik pillanatban fogunk eljönni, amíg a Teremtő szava el nem hangzik, még én Michael arkangyal sem, de a szavát minden mennyek hallani fogják. Legyetek biztosak abban, hogy amint elhangzik a jel, összehívom egész Fényseregem az univerzum minden pontjáról, és akkor, a sötétség és fény közötti összecsapás elközeleg.

 

Eljövök, hogy összegyűjtsem a megvilágosítókat, a krisztusi lelkeket, akik az utolsó idők szentjei.

 

Eljövők majd és felemelem azokat a lelkeket, akik helytálltak, és egyesültek a békéért, a szabad akaratért, és a szeretetért, fajra, nemre, hitre vagy vallásra való tekintet nélkül. Eljövők értük, mert tudatra ébredt lélekként felismerték, hogy az örök fény minden lélekben ott világít, és a szeretet kifejezése a kulcs, amely az új birodalom kapuját megnyitja.

 

Jézus Krisztussal jövők majd azokért, akik az igaz isteni tanítás szerint éltek és tanúbizonyságot tettek arról, hogy a szeretet törvényét követték, akkor, most és mindörökké.

 

Michael arkangyal

 

 Jézus a Föld Ura 3.jpg

 

Bibliai idézetek:

 

Mt 24.38.40 Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn: az egyik felvétetik, a másik otthagyatik.

 

1. Thesszalonika 5:1-4. Úgy gondolom, a kijelölt időszakokról és időpontokról, nem kell külön írnom nektek, testvéreim. Hiszen jól tudjátok, hogy az Úr Napja olyan váratlanul fog megérkezni, mint az éjjeli tolvaj. Amikor majd mindenki azt mondja: „Most teljes béke és biztonság uralkodik!”, hirtelen rájuk tör a pusztulás. Olyan váratlanul fog ez bekövetkezni, ahogy a szülési fájdalmak rátörnek a terhes asszonyra. Ezek elől semmiképpen nem tudnak elmenekülni! Ti azonban, testvéreim, nem a sötétségben (hitetlenségben) éltek. Ezért számotokra az Úr Napja nem váratlanul fog megérkezni, mint a tolvaj.

 

2. Thesszalonika 2:3 Semmiképpen ne engedjétek, hogy valaki becsapjon benneteket! Mert mielőtt az Úr Napja eljönne, még más dolgoknak is meg kell történniük. Előbb az Istentől való elfordulás ideje következik, és megjelenik a Bűn Embere, aki pusztulásra van ítélve.

 

Korintus 15:51 De figyeljetek, elárulok nektek egy titkot: nem fogunk mindannyian meghalni, de mindannyian át fogunk változni. Ez nagyon hirtelen fog történni, egy szempillantás alatt, az utolsó trombita hangjára. Igen, felhangzik a trombitaszó, és azok, akik hitben haltak meg, feltámadnak a romlástól mentes örök életre. Mi pedig, akik akkor még élünk, át fogunk változni. Ez a mostani testünk romlandó, ezért feltétlenül szükséges, hogy átváltozzon olyan testté, amely már mentes a romlástól. Mostani testünk halandó, ezért át kell változzon halhatatlan testté. Amikor ez majd megtörténik: a romlandó és halandó test átváltozik romlástól mentes és halhatatlan testté, akkor teljesedik be, amit az Írás mond: A halál teljes és végleges vereséget szenvedett.

 

1Thesszalonika 4:14-17  Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk.

 

 János 14:1 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra. És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.

 

 

 

Az írást összeállította: Aysha