Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A NÉGY ARKANGYAL ÜZENETE PÜNKÖSDRE

2021-05-25

ÉLET és ÁLDÁS Energiák jönnek

 

négy arkangyal 2.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

A NÉGY ARKANGYAL ÜZENETE PÜNKÖSDRE

 

Üdvözöllek benneteket, gyermekek. Mihály vagyok. Azért szólok hozzátok, hogy segítsek megérteni nektek, mi történik itt most a Földön s veletek.

Fordulóponthoz érkeztetek, gyermekek. Ez a fordulópont Pünkösd két napján következik be. Pünkösd előestéjén, a vasárnapi napon, olyan átalakító energiák érkeznek, melyek lezárják felkészülésetek. Mindent megkaptatok, mire szükségetek van további utatokon néktek: minden erőt, energiát és képességet. Minden hangolás arról szólt, hogy lelketek választása okán felkészítsen benneteket további utatokra és feladatotokra.
Lelketeket megkérdezték az Égi Tanács előtt, hogy a Felemelkedésben részt vesz-e, s mit vállal. Lelketek őszintén feltárta akaratát az isteni Akaratban megnyugodva, s abban EGYesülve. E szerint élitek életetek s eddig erre készültetek fel.

Pünkösd - ünnep! Várakozás, áldás és kegyelem. Olyan ez a léleknek, mint mikor ti a születésnapotokat ünneplitek. Minden évben, ezen a két napon, olyan ÉLET és ÁLDÁS Energiák jönnek, melyek a léleknek új erőt adnak feladataihoz. Olyan, mintha ,,kicsit" újjászületne a FÉNYben!

A Szentlélek ereje megújítja őt, feltölti tartalékait. Emlékeit felderíti, hogy megértse, merre kell haladnia. Mert minden évben ezen a napon, döntései és választásai okán, új irányultságot kap élete. Ha apró formában is, észre nem vehető, de lelke megújulva, az irány felélénkülve meglátja újra. Ezért ÉN, Mihály arkangyal itt állok mellettetek, s utatokban titeket segítelek. Ha szükségetek van rám, csak szóljatok, mert ÉN mindig itt vagyok!


A NÉGY Arkangyal üzenete Pünkösdre2.gifUriel vagyok gyermekek s hozzátok most ÉN szólok. Üdvözöllek titeket! Lelki utatok nemcsak a fizikaiban nyilvánul meg, de lelketek tanul Isten Szent Fényében, az Örökidőben.

Pünkösd lelketeknek hatalmas megnyugvás, mert útjának egy része lezárul, s tudása, mit addig szerzett, beépül. Pünkösd olyan energiákat ad a léleknek, melyekkel új képességeket használhat magában. Ezek a képességek mindig is ott voltak s lesznek, mert VANnak. De a lélek, míg el nem éri a fejlettséget, használni nem tudja teljességében.


A Pünkösd olyan energiákat hoz a lélek számára, hogy megvizsgálja fejlettségét, útját, szándékát, tettre készségét. Ezek az energiák a hittel egyesülve felszabadítják azokat a képességeket, melyek a lélek s az ember fizikai szintjén is hasznára válnak az útnak és a tanulásnak.

Ezért tudjátok, gyermekek! A Pünkösd áldás és kegyelem. Ezek az energiák új tudással lepnek meg bennetek, így feltárulnak lelketekből és tudatotokra vetülve megértitek: többek vagytok, mint ami gondolatotokban feltárul előttetek! Ezért magatokat isteni tudatotokkal nézzétek - magatokra ezt az isteni tudatot vetítsétek. Ha Pünkösdkor befogadjátok az áldott energiákat: az isteni Szentség és az Öröklélek Fényét, feltárulhat Tudásotok s új képességeket kaptok, hogy használjátok. Áldottak vagytok! Ámen
A NÉGY Arkangyal üzenete Pünkösdre1.gif

Rafael vagyok, gyermekek! Isten Nevében szólok! Itt vagyok veletek. Gyógyító erőtök az, mi szárnyra kap Pünkösd erejében.

Mindenki megérzi MAGában, hogy saját maga egészségéért elsősorban önmaga tehet. Mind gyógyítók vagytok, gyermekek: elsősorban önmagatok orvosai, lelketek, testetek gyógyítói. Pünkösdkor olyan szellemi energiák sugároznak reátok s a Földre, mely a gyógyító erőket hivatott ébreszteni bennetek. Legyetek nyitottak és megérzitek, mire van szükségetek testetek és lelketek harmóniájához és szellemi EGYségetek beteljesüléséhez.

A gyógyító erők a Pünkösdi áldás napján sokkal erősebbek. Ezért ha akarjátok, kérjetek. Kérjetek annyit, amennyire szükségetek van, hogy segítsen nektek, hogy kibontakoztathassátok gyógyító erőtöket BENNetek. Gyógyító Szent Fény - Bennetek VAN! Csak ki kell engedjétek.
Ha beengeditek magatokba - hasi központotokba - mögé, ott van egy pont, a gyógyítók pontja. Arany színben s ezüstben ragyog. Ha ezzel összekapcsolódik a Szentlélek ereje - a gyógyító Fény szétárad bennetek, megértitek, mi a jó nektek s mi visz előre benneteket.

Aki érzi magában már a gyógyító erőt, annak segít, hogy ő másokon is segíthessen, ha önmagában ezt tudatosította és elrendezte. Ezért tudjátok, mind gyógyítók vagytok a Fényben. Atyátok áldása ez, hát fogadjátok be és használjátok kegyelmében. Ámen

A NÉGY Arkangyal üzenete Pünkösdre1.gif

Gábriel vagyok, gyermekek, köszöntelek bennetek. Kegyelem van rajtatok és szeretet. Atyátok áldása soha el nem hagy titeket.

Angyalok vesznek körbe, hogy segítsenek és tanítsanak benneteket. Drága gyermekek, a Pünkösd hatalmas, szent Energia! Olyan isteni Fény, mely emlékeztet titeket mindig arra, hogy hova tartoztok, s mi a ti igaz Otthonotok. Gyermekek, ha el nem feleditek isteni mivoltotok és szent fényetek, akkor utatok mindig a szeretetben vezet benneteket. Áldás lesz és kegyelem a Létetek.

Drága gyermekek, Pünkösd energiái - segítő Erők. A Szent, Igaz Fény Ünnepe! Az isteni Tudat megnyilvánulása, a Teljesség ereje. Segít nektek tudatosodni, mert olyan energiák érkeznek, mik tudatosítják az összeköttetést BENNetek - Istennel! Ha figyeltek, kitisztulnak égi csatornáitok s fületek lesz a hallásra, szemetek a látásra és szívetek az érzésre. Ezek a megtisztító energiák leoldják azokat a blokkokat, mik gátolnak BENNetek, hogy szeretetben nyilvánuljatok meg. A Létezés összefüggéseit tárják fel előttetek, ha van hitetek s észreveszitek a jeleket.

Ezeken az áldott napokon, kérlek benneteket: imádkozzatok! Imádkozzatok tudatotok felvirágzásáért - isteni Tudatotok megnyilvánulásáért. A tiszta Fényért, mi tudatotokban ott van, csak elnyomjátok. Hogy ez a Fény öleljen körbe bennetek, és emlékeztessen örökké isteni mivoltotokra s Létetekre. Ezen a két napon gyermekek, olyan áldásenergiák sugárzódnak a Földre, melyek az isteni Kegyelem Szent Fényével töltik fel Őt s lelketek.

Választásotok okán feltárják lelki fejlődésetek irányát és további utatok előttetek megmutatkozik.
Döntöttetek - választottatok. Lépjetek! Béke, Áldás és Szeretet veletek! Ámen

szent lélek galamb.jpg

 

 

Kép forrása: Pinterest.com

Forrás

KRISTÁLYCSAKRA.HU