Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Az elengedés

2020-10-15

Mihály Arkangyal üzenete

 ArchangelMichael.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Az elengedés

 

A felemelkedési folyamat megköveteli az elengedését azoknak a dolgoknak, amelyek a harmadik és negyedik dimenzió fojtogató, korlátozó valóságában tartottak benneteket.

 

Az elengedés maga után vonja az egyensúlyt és a harmóniát földi Lényetek összes arculatában, ami a gazdag és sokféle múltatok memória bankjának összes diszkordáns energiáitól/eseménytől való megtisztítását eredményezi.  Ami megmarad az mind a csoda, az öröm és a sikeres törekvések, amiket megvalósítottatok mint társteremtők az anyagi valóságban.  Amint átkeltek a Felemelkedés ösvényén, visszakövetelitek a Szent Elmétekben tárolt bölcsességet, és megcsapoljátok a Teremtő Fény Ádámi Részecskéknek nevezett gazdag tárházát.  Bemutatni és használni fogjátok sok szunnyadó képességetek, amelyeket arra az időre tartalékoltatok, amikor készek lesztek visszakövetelni őket.

Az a Teremtő szándéka veletek, hogy a Fény terjesztői legyetek az illúziók és az árnyékok világában. Ti azért vagytok a Földön, hogy az energia mester hordozóivá váljatok. 

 

Lélegzetetek az a mechanizmus, amely által behozzátok a Teremtés Élet Energia Szubsztanciáját, míg a harmadik-/negyedik-dimenziós környezetben működtök.  Azonban, amint megnyitjátok és aktiváljátok Szent Szíveteket és Szent Elméteket, meglesz a képességetek ezen Univerzum Teljes Spektrumú Fényébe való belépésre, és az Ibolya Láng Isteni alchemikus tulajdonságai is teljes mértékben rendelkezésetekre állnak majd.

A Kör Törvénye biztosítja, hogy az általatok kiküldött vibrációs minták kerüljenek vissza hozzátok, egy felhalmozott mértékben hasonlónak-minősülő energiával egyetemben (azaz ugyanazon frekvencia minták vibrációi).

 

Ti egy energia örvény középpontja vagytok, amely a vibrációs minták köréből/csomópontjából áll, amelyet önmagatokból vetítettetek ki a Szoláris Erő Központotok útján. 

 

Nem a napfonatotokat neveztük imigyen, hiszen akárcsak a Föld Nap rendszeretek Napjától kapja a kozmikus energiát, ugyanúgy mindannyian Szoláris Erő Központotokból sugározzátok, az életerő energiáját.  Egy pillanatra lássátok önmagatokat, mint a világotok központi fókuszpontja. Ti vagytok az erőforrás, és gondolataitok, tetteitek meg szándékaitok a hasonló energiákhoz kapcsolódó energia csomókként sugároznak ki belőletek.  Az az energia felerősödik és megnyilvánul az ok és okozat világában, és visszatér hozzátok a valóságról alkotott képeteket érvényesítve.  Testetek felszívja ennek a visszatérő energiának egy részét, fájdalmat és szenvedést, vagy örömöt és áldást teremtve, a frekvenciáktól függően.  A visszatérő energia másik része kiáramlik mögétek a Végtelen energia mintátok következő csomóját teremtve, míg a maradék fokozatosan beáramlik személyes teremtésetek kerekébe.  Ezáltal állandóan hozzáadtok a személyes energia börtönötökhöz, illetve Fény járművetekhez és a személyes valóságotokhoz a Földön.  Mondtuk már nektek, hogy ti a Földre, mint az Isteni Erő társteremtői jöttetek?

 szív kapu másolata.jpg

Kép forrása: Pinterest.com


Az egyensúlyhoz és a harmóniához való visszatérés az előfeltétele a Szent Szívetek középpontjában maradásnak.  Annak érdekében, hogy ezt megtegyétek állandóan értékelnetek, és tökéletesítenek kell ÉN tudatotokat. 

 

Érzelmeiteket hiedelmeitek befolyásolják, és szándékaitokra érzelmeitek vannak hatással.  Hallgassatok Lelketek ösztökélésére, Szent Elmétek bölcsességére és Szent Szívetek érzelmeire, s mind ez segítségetekre lesz ítélőképességetek finom hangolásában, hogy megfelelő döntéseket hozzatok és mindig a legmagasabb ösvényt válasszátok.

Minden dolog megbecsülése és az Isteni-ihletésű választások vezetnek az ÉN mesterévé válásához.

Az egyik legfontosabb dolog, amit megtehettek, hogy beindítsátok az egyensúlyhoz és a harmóniához való visszatérés folyamatát az általatok teremtett valóságban, a Megbocsátás Törvényének alkalmazása az összes félreteremtésetek illetve másokkal való közreműködésetek esetében. 

Így cselekedve azonnal felgyorsítjátok a központotokba való visszatérés folyamatát, mert ez kitörli, illetve megszakítja az általatok mások napfonatához kapcsolt energia köteléket, és ez lezárja a kollektív tudatosság bármely negatív hitrendszerének oda-vissza sugárzását is, amelyet magatokra vettetek. 

Ezáltal visszaveszitek az egymás között cserélt, hozzáadott vagy résztvevőként kibocsátott vibrációs mintákat, s ez lehetővé teszi számotokra, hogy belépjetek a kegyelem állapotának a folyamatába.  Legyetek tudatában, hogy amint ezt megteszitek, egy átalakító tisztulási folyamatot tapasztaltok majd, és amit az maga után von, azonban, az koránt sem lesz olyan traumatikus illetve hosszantartó, mint a következmény, hogyha nem adtátok volna önszántatokból és tiszta szívből beleegyezéseteket a kezdeményezés megtételére.

A Megbocsátás Törvénye magába foglalja akaratotok egybehangolását Atya/Anya Istenünk magasabb AKARATÁVAL

Mindenki legfelsőbb jólétére és javára.  Ezen Univerzum Isteni Terve az evolúciós folyamat kritikus szakaszába érkezett, és lényegbe vágó az idő.  A Fény Híd, és az új Világ Szolgálat aktív tagjává válás, az új lehetőségek kapuját fogja megnyitni.  Azok közületek, akik állhatatosan a menetben maradtak, magukénak fogják tudni az ÉN-mesterévé válás és a “diákság” jutalmait.  Amikor beléptek az ÉN-mesterévé válásának valóságába, automatikusan elkezditek életeteket és a világot egy magasabb látópontból, és egy sokkal bölcsebb belátással szemlélni.  Elkezditek valóságotokat a Szeretet/Fény szűrőjén keresztül magatokhoz ölelni, az ítélet nélküliség és a tisztánlátás Lét Állapototok természetes részévé válik.  Itt egy jó megerősítés amit jegyezzetek meg és használjátok:

 

MAGAMHOZ ÖLELEM ISTENI VALÓSÁGOM TELJES EGÉSZÉT! Az alázatosságban erő rejlik.  Erő van a megbocsátásban.  Erő van a hálában.  A Szeretet pedig az az erő, amely tartalmazza Isten Tudatosságának az összes erényét és minőségét.

 

 michael út.jpg

 

Kép forrása: Pinterest.com


Sokan közületek tudatában vagytok, hogy a beavatási folyamat kezdeti szakaszaiban krízis helyzetre kerül sor, amikor megkezdődik a felsőbbségért vívott csata az egó és a Lélek között. 

 

Mindegyik személynek törekednie kell kitisztítani, az asztál síkokról illuzórikus és torzult valóságait. 

 

Az egó vágy teste a három alsó csakra energiáinak és impulzusainak az ellenőrzése alatt áll, és ezeket a kiegyensúlyozatlan hajlamokat ismét a Lelki Én ellenőrzése alá kell vonni.  Ezt az időszakot gyakran úgy emlegetik, mint a Lélek Sötét Éjszakája, vagy mint az árnyékok völgyén való áthaladás.  Amikor a folyamat kellős közepén vagytok, nagyon fontos megértenetek, hogy nem vagytok megbüntetve.  Amikor sikeresen áthaladtatok az árnyékföldeken és győzedelmesen kiemelkedtetek, vissza fogtok pillantani és megértitek majd, hogy hatalmas lehetőséget kaptatok.

A spirituális felemelkedő az egy tudatosan éber emberi lény, aki a megvilágosodást keresi és az ÉN mesterévé válását.  A kezdő szakaszokban még mindég valamelyest “önmagára-összpontosító”, gyakran hajlamos az indulatokra meg az ingerlékenységre, valamint önirányú kételyeket és depressziót tapasztalhat.  A spirituális felemelkedőnek ki kell fejlesztenie érzékenységét és szerető, megértő természetét.  A felemelkedő életcélja fokozatosan eltávolodik személyes ambícióitól és a hatalom szeretetétől az emberiséget szolgálni akaró vágyba.  A vágy másokat szolgálni a Lélek ösztöne.

A spirituális felemelkedő fokozatosan kezdi elengedni a “minden rólam szól, az én, a nekem, az enyém” konceptusát, amint a külső fókusz lassan elkezd fakulni.  Fokozatos befelé fordulás történik és a fő fókuszpontba a szívet, a csecsemőmirigyet és a torkot magába foglaló Szoláris Erő Központ kerül.  Amint ezt a területet a Fény magasabb frekvenciái fürösztik, a Hármas Láng a kebelben ismét lángra lobban a Szent Szív kapujának megnyitási előkészületeiben.

Engedjétek meg, hogy még néhány fontos kulcsponttal lássunk el benneteket, segítségül a szükséges bölcsesség beintegrálásában, hogy a megvilágosodás ösvényén teljes érvényű spirituális felemelkedőkké váljatok:

- Az érzelmi test a tükör.  A külső ingerekre válaszol, mint más emberek, események, érzelmi ragaszkodások és függőségek.

- Járd az élet ösvényét gyengéden és tiszteletteljesen.  Beszélj halkan, éleslátással.  Lásd, hogy tetteid az isteni Éned tisztaságát tükrözik és Fény nyomokat hagyjál, hogy mások követhessenek.

- A Lélek ciklusainak áradata és apálya van, akárcsak a Kozmoszban mindenütt.

- A Lélek az élet Eszenciáját önnön ÉN VAGYOK Jelenlétéből, hozza elő a tapasztalás új élet ciklusának az előkészítésében.  A ciklus végén az élet Eszencia lassan visszahúzódik, aminek eredménye a fizikai halál folyamata, azonban, az igazi TE az Szellem formában megmarad, mert te halhatatlan vagy.

- A Lélek impulzusai és hatása sokkal erősebb azoknál a Lényeknél, akik a tudatosság ösvényére léptek, mint azoknál a még szunnyadó személyeknél, akik még mindég a harmadik-/negyedik-dimenziós létezés illúziójának a fogságában vannak.

- Törekednetek kell a Lélek-tudatosság egy örökké-terjedő állapotának a fenntartására, annak érdekében, hogy a felemelkedés felfelé irányuló spirálján haladjatok.  Elérkezett az idő, hogy akik az új Világ Szolgálatában lesznek, tudatossá váljanak egymásra.

- A kritika az egó és az alsó elme tudománya.  Kritizálni vagy hibát találni önmagatokban illetve másokban a végletekig káros.  Annak adtok energiát amire a figyelmeteket összpontosítjátok, ennek következtében rendkívül fontos, hogy keressétek a jót mindenkiben és mindenben.

- Az építő jellegű kritika néha szükségszerű.  Azonban, csakis akkor használható, hogyha segítséget nyújt valakinek az ártalmas viselkedés kiigazításában, a helyes akcióba lépésben, vagy megtalálni a megfelelő irányt.

- CSAK AKKOR VESZITHETSZ, HA ABBAHAGYOD A PRÓBÁLKOZÁST.  Lehet, hogy időt veszítesz, azonban, minden kudarccal némi tudást is szerzel.  A növekedés és a bölcsesség annak a megtanulásából ered, hogy mit nem kell tenni és azok a készségek tökéletesítéséből, amelyek segítségével jártassá váltok az általatok választott törekvések területén.

- Az alacsonyabb vibrációs energia diszharmónikus frekvenciákat teremt Lelketek Énekében.  A diszharmónia vibrációi kellemetlenséget okoznak keletkezésük területén, illetve ahol összpontosulnak a fizikai edényetekben.  Hogyha a negatív energia minták elég erősek betegséget teremthetnek, és végül megfertőzik az egész testet.

- Érzelmi testeteket meg kell szelídítenetek és ellenőrzésetek alá vonnotok a Felsőbb Énetek, vezetőitek és angyali segítőitek által, annak érdekében, hogy befogadóvá váljatok a Kozmikus igazság kifinomult frekvenciáira.  Meg kell tisztítanotok elméteket a torzult, a negatív és a korlátozó gondolatoktól.  Csak a tiszta edény tudja befogadni és átadni az Isten-tudatosság kozmikus könyvtárainak a bölcsesség tanításait.

- A spirituális kereső megtagadja a közvéleményre, az ítélkezésekre és a közösség kudarcaira való odafigyelést.  A felemelkedők a vibrációs frekvenciáikról illetve Fény hányadosukról ismerhetők fel, nem pedig tudásuk vagy tetteik által.

Jegyezzétek meg szeretteink, LELKI ÉNETEK HARSONA HIVÁSA ADDIG FOLYTATJA VISSZHANGZÁSÁT, MIG FELFIGYELTEK A HIVÁSRA.  Sokan közületek már elkezdtétek, vagy készen álltok megkezdeni igazi küldetéseteket, akármi legyen is az, de soha sem felejtsétek el, a végső cél az, hogy a Teremtő Szeretet/Fény hordozói legyetek.

Mi tudatában vagyunk annak, hogy a jövő bizonytalan és mindenki tapasztal fájdalmat és kellemetlenséget különböző mértékben.  Azt kérjük tőletek, hogy összpontosítsatok a csodákra és az általatok megtett haladásra, és ne engedjétek meg, hogy a tömegek félelme megfertőzze elméteket míg áthaladtok és túljuttok a masszív változásokon amelyek a világotokban történnek.  Tudjátok, hogy együtt le fogjuk győzni az összes csapást.  A mi küldetésünk az, hogy megnyissuk az utat mindegyik kedves Lélek számára, aki kifejezi kívánságát a visszatérésre az Isteni Énjével való harmóniába és összehangolódásra.

Kedveseink, amikor egyedül érzitek magatokat, kételyeitek vannak  vagy kétségbe vagytok esve, gyertek a Fény Piramisotokba és mi bátorságot adunk nektek, felemelünk és inspirálunk benneteket.  Amikor magányosnak érzitek magatokat, vagy azt érzitek, hogy nem vagytok szeretve, gyertek szív központotokba, mi ott leszünk, várunk, hogy feltöltsünk benneteket Anya/Atya Istenünk tündöklő szeretetével.

Én állandó társatok vagyok.  Mihály Arkangyal vagyok.

 
Ronna Herman által közvetitve