Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A változó nap és az angyali csatlakozó

2018-10-12

Metatron

 A változó nap és az angyali csatlakozó.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Az Új Földön, 2013-ban és azon túl egyre inkább képesek lesztek sokkal érthetőbben és sokkal érezhetőbben kommunikálni, azokkal is, akiket Angyali Birodalomnak neveztetek el
 
Metatron


2013. Az Emberiség újjászületése – Új kommunikációs lehetőség az Angyali Birodalommal – A tudományok spiritualizálódása – Az Emberek az Isteni Forrás csodálatos angyali  lényei – Őrangyalok – Angyali Hierarchia, Angyali Birodalom  – Metatron Arkangyal – Felemelkedett Mesterek - Az Angyalok valóban az Isten Küldöttei/Hírnökei - Az Angyalok a Fizikaiság Megtartói – A Feltétel nélküli Szeretet - Az Emberiség, Angyalokról alkotott képe - A Fény természetes kódolása - A Szén alapúból a Szilícium alapúba – Az Új Nap - A Föld Egyetemének tanulmányai


Üdvözletem!


Metatron Vagyok A Fény Ura! Most kódolt fénnyel ölelünk körbe bennetek, kiterjedve a Feltétel Nélküli Szeretetet egy mezejébe és terébe, megtartunk ebben titeket, és tisztelettel adózunk mindannyiótok felé. Szívetek, hangotok rezgését és nevetek szerint is ismerünk bennetek. És ez mindig is így volt.


Most, 2013. van, az Új Föld Első Éve, és annak is az utolsó időszakába érkeztetek, és ami még az emberiség előtt áll nem más, mint az emberiség Újjászületése. Ez egy kedvező/szerencsés év és annak a beteljesedése, egy erőteljes, átalakító idő. Számos változásokon mentek keresztül, míg a bolygótok felemelkedett. 2013-as év új energiájában, majd azon túl, a sugárzás ionikus aránya megváltozik a bolygón. Ti segítettétek ezt létrejönni, azt hogy a napsugárzás által, a Nap változásával egy 12 dimenziós folyamatba való kiterjedése, fejlődése jöhessen létre. A Nap most megváltozik, és ugyanúgy minden körülöttetek, ebben a folyamatban, amit a Vízöntő Váltásnak neveztük el.


Képességeitek afelé fejlődnek, hogy más életformákat is képesek lesztek meglátni. Az új energia járványszerűen átragyog, és hömpölyögve betakarja a bolygót és árad be az 5-12 dimenziós szinteken.. Ez időt vesz persze igénybe, erőfeszítésetek igényel tőletek, és éppen ezért is, bár egy új csakrarendszerrel rendelkeztek, de még néhányat ennek megfelelően szükséges lesz összeraknotok.


A nem fizikai életformák és energiák mindig is jelen voltak a Földön, de nem volt olyan egyszerű azokat felismerni a fizikai valóságban, 2013. előtt. De most sokan már sokkal jobban képesek vagytok látni az éterikus és plazmikus életformákat, nemcsak a 3. szemeteken keresztül, de most a fizikai szemen keresztül is egy új fényben. Ezek közé tartoznak a Dévák és Elementálok királyságai, a fénymanók/tündérek, a gondolatforma fénygömbök, és bizony az Angyalok is.  


Kedves Emberek, az Új Földön, 2013-ban és azon túl egyre inkább képesek lesztek sokkal érthetőbben és sokkal érezhetőbben kommunikálni, azokkal is, akiket Angyali Birodalomnak neveztetek el. Ezt akkor fog kezdődően megmutatkozni számotokra, amikor a tudományotok működését egy sor új fizikai törvényszerűsége veszi majd körül, és úgy illeszkednek majd össze, mint egykoron, ahogy azt a metafizika tette. Mi azt mondjuk nektek, hogy ez „a kirobbanó felismerés”, egyre logikusabbá kezd válni a valóságotokban. A misztikus művészeitek földeletlen szempontjai helyébe egy új logika fog megérkezni, amely egy sokkal mélyebb világosságot hoz a misztikumaitokba, vagy ahogy azt „vallásoknak” neveznétek, s mindez a tudományon keresztül mutatkozik majd meg. Úgy is lehetne fogalmozni, hogy az Új Föld Emberisége elkezdi megérteni azt, hogy az „Isteni természet” sokkal inkább tudományos eredetű, mint ahogy az eddig a vallásokon keresztül értelmeztétek. Itt az ideje annak, hogy a Szentnek tartott dolgaitokat a tudományokon keresztül vizsgáljátok, a tudományok, pedig spiritualizálódjanak, magukat megszentesítsék.


Mi most megkérjük az Angyalokat arra, hogy vegyenek részt ebben a mai beszélgetésünkben és így megkértük ezt a csatornát is, hogy ismereteket ajánljanak fel ezekről nektek. Fogadjátok el ezt, és válasszatok közülük.


És így most beszéljünk a Fény Angyali Lényei által a Fény természetétéből, annak sajátosságaiból adódóan. Őszintén és felétek megnyíltan azt mondjuk, hogy ti mind a Forrás Isteni Fényének csodálatos Lényei vagytok és az Angyalok, pedig köztetek vannak. Habár az emberiség egy másfajta kifejezése a való életnek, mint az Angyali Birodalom Lényei, de amikor az emberiség felemelkedik akkor ez az energia kivetülés harmonikusan összehangolódik az Angyali rezgéssel és az Angyalok ehhez a rezgéshez azonnal odavonzódnak.  


Őrangyalok


Azokat, akiket Őrangyaloknak neveztek, valójában a Felsőbb Éneteknek, az Istenségeteknek, egy egyedülálló összeolvadt aspektusa. Ezt egy összesűrűsödött energia mező, amit talán „gondolatformának” is nevezhetnétek, teremti meg és egyedi lelketek táplálja energetikailag összekapcsolódva az Angyali erők elsődleges formájában. Ez egyfajta „Gondnokság” mezeje, amelyben megszámlálhatatlan Társaság/Társulás fejeződik ki. Ezek a Társaságok magukba foglalják a ti „lélek-csoportokat”, mind a fizikai valóságban és azon túl is. Az Angyalok és Istenségek, akikhez imádkoztok, mind kapcsolódásban vannak a Felsőbb Énetekkel és egy egyedülálló energiát, formálnak, mind a ti és mind az angyali oldalakon egyaránt, de valamennyinek van egy sajátos, egyedi identitása. Például amikor Ganeshoz, vagy Saint Germainhez, vagy az Arkangyalokhoz imádkoztok, akkor ezen az „energiamezőn”, az Őrangyal, megszemélyesítetté válik. És ez az energia szintén képes teljesen arra, hogy kölcsönhatásba lépjen veletek akár egy „Totem” formájában vagy a családotokban élő dédelgetett háziállaton keresztül is.


Az Angyali Életközösségek hierarchiája


Én, Metatron, két különböző, de együttlétező szinten létezem. A legszeretettebb és a legkönnyebben elérhető az emberiségnek, Metatron Arkangyalként, de egy magasabb rezgésszinten, mint Metatron A Fény Ura. De még ez az analógia sem képes körülírni vagy meghatározni a valódi természetem, és ez a meghatározás is arra lehet képes, hogy érzékeljétek, érintse ez a kifejezés mindezt. Mint a Fény Ura én vagyok a generátora, életfejlesztőjének alapja a valóságok és univerzumok kisugárzásainak. Ez a szint, ahol vagyok, pedig mentes attól, amit ti személyiségnek mondatok. Inkább hasonlatos egy olyan motorhoz, amely működtet egy Isteni tudatossággal működő számítógépet, amely energiájának intenzitása túl van a gamma rezgés tartományán, de ennek megvilágítása elképzelhetetlen számotokra. És vannak még szintek jócskán túl is rajtam.


Mint Metatron Arkangyal Én gondoskodom az életről


Tyberonn csatornáján keresztül nem szavakkal kommunikálok, inkább úgynevezett "fénykód" csomagokkal. Ő, a Földre érkezés előtti megállapodásunk alapján kapja és fogadja ezeket a kommunikációs lehetőségeket. Ha úgy tetszik ez egy "szerződésen alapszik" vagy egyfajta szolgálat a mostani időkre, és egy magasabb szempont szerint jött létre közöttünk. Tyberonn eredetileg Plejádi származású és tagja a Fény Kozmikus Tanácsának. Mi már valamikor együtt tartózkodtunk és szolgáltunk egy másik dimenzióban. Ezeket a fénykódokat egy magasabb aspektusomból árasztom ki, és ezt követően finomítom le az Arkangyali szintre, és ott kapja meg fér, hozza az ő felsőbb énje, majd ezeket a tiszta kódokat értelmezi és átírja.


Azt lehet mondani, hogy a magasabban rezgő aspektusotokba én tartom fenn, magamban foglalva a mindenszintű forrást, majd innen gerjesztem és bocsátom ki tudatosság kódokat, majd egytől-egyig lefinomítom mindegyik rezgését a Fény Angyali Birodalmába. És így ott egyszerre, mint hierarchikus és hierarchiától mentes aspektusként léteznek ezek az Arkangyali Birodalomban, amelynek egy sajátosan meghatározott kristály-fénye és fizikai fénye van. Azt lehet mondani, hogy Metatroni értelemben az Angyali Birodalom Fénylényei így egy olyan tudatos egységet alkotnak, amely létrehozza az Isteni Forrás Gondolatának a Fényét és a Fényen túlit is.


A Metatroni Birodalom Angyali így együtt gerjesztik, alkotják és finomítják a Fény-kódokat. És ez az a Fény, amely átszövi az anyagot, az antianyagot, az időt és a teret. Nyilvánvaló azonban, hogy az angyali szerepvállalásról, az emberiség többségének, az elmondottak, nem egy megfogalmazható képet mutatnak, a legkevésbé értelmezhető számukra. Bár ebben az összefüggésben van az a "ragasztó", amely megkérdőjelezhetetlenül összetapasztja a szent tudományt és a valóság szent spirituális aspektusait, és így egész integrált egységes körbe formálja azokat, mely elengedhetetlenül fontos az emberiség kettőségen túli fejlődésének.


Valóban a Felemelkedésetek jelenlegi korszakában a képességeitek még nagyobb mértékben változnak meg, úgy hogy magatokba tudjatok fogadni minél több Fényt, az Igazság Fényét, a Minden Ami Van Egyetemes Kozmikus Igazságát. Az emberiség fejlődését az a rejtélyes dolog akadályozta eddig, hogy a dualitásban, teljes mértékben nélkülözte a tudomány a szakralitást és spiritualitást, míg a spiritualitás kizárta magából a tudományt.


Talán néhányan meglepődtök azon, ha megtudjátok azt, hogy az Angyali hierarchiában vannak olyan elkötelezettjeink, akik az Isteni Terv működtetésében, meghatározott céllal, a Fizikaiság/Anyagi Világ Őrzőinek, fenntartóinak nevezhetnétek. Ők abban játszanak szerepet, hogy a fizikaiság törvényei alapján támogassák a tudatosság fejlődését, amely így lehetővé teszi ennek a dimenziós világnak a működését. De tudjuk azt is, hogy az angyali lényekről való ilyen elképzelés össze fogja majd zavarni a tudósokat.


Már előre mosolygunk ezen!


Így hát most ejtsünk egy pár szót, az új metafizikáról, az új Fénymunkásokról, a Föld Őrzőiről, népi gyógyítókról, valamint a tudósokról. Igazából már vannak közületek sokan, akik már hallottak a Kristály-gyermekekről, a „Szent tudósokról”, akik a következő nemzedékekben fogják kiteljesíteni a tudományokat és a tudatosság megértésével fogják összekapcsolni a tudományokat a spiritualitással. Hagyományos értelemben ők már nem lesznek vallásosak. Bátran mondhatjuk azt, hogy ebben az emberiség sokkal közelebb kerül a tudományon keresztül ahhoz, hogy megértse az „Istent”, mint akik vallásosak. Ez az úgynevezett hiányzó darab a kirakós játékból.  


A Felemelkedett Mesterek


Korszakokon keresztül, az emberiség helyzetét és gondozását a Felemelkedett Mesterek, Spirituális Tanítók és Csoportok, Tanácsok, Istenségek és jóindulatú, támogató földönkívüliek felügyelték és Angyalok is, nemde?


A Fény Kozmikus Tanácsa, a Felemelkedett Mesterek, a Szíriuszi Plejád Szövetség és a velük együttműködő entitások, különböző szerződések szerint működtek együtt ezért a meghatározott cél érdekében. Így a Tanácsokban, a különböző tudományágakat képviselték, és azokban fejezték ki a nézeteiket, elveiket, tanaikat, elméleteiket és a hiedelmekkel kapcsolatos tudásanyagokat.


A Fény Kozmikus Tanácsa magasabban fejlett fénylényekből áll, főként olyanokból, akik már megtapasztalták és befejezték a tudatosság-leckéiket a fizikai dualitás világában és az után úgy döntöttek, hogy az emberiség segítségére lesznek. Hasonlóképpen a Szíriuszi Plejád Szövetségből, már többen is számos élettapasztalattal rendelkeztek itt a Földön.


Isten képmásaként


Az Isteni Intelligencia megnyilvánulásai alapján, rengeteg életforma létezik a Világegyetemben, akiknek megtestesülése, alapvetően eltér az emberektől, és más formákban léteznek, mint a földiek. Ők szintén „Isten képmásaként” lettek megteremtve. És ezért is értsétek meg azt, hogy az élet megannyi kifejezése, az Isteni képmások, szintén a tudatosság fényéből és mind az Isteni Szeretetből valók.


A változó nap és az angyali csatlakozó1.jpg

Kép forrása: Pinterest.com


Az Angyali Birodalom


Kedveseim, a Megvilágosodás állapota csak A Fény általi létezéssel lehetséges, úgy hogy a Koherens Kristályos Fényt magatokba integráljátok. A Felemelkedés hatással van a Föld bolygó Kristályos átmenetére is. Ilyen formában  a Kristályos Átmenet nemcsak azt  teszi lehetővé, hogy hozzáférhessetek magasabb dimenziókhoz, hanem azt is, hogy az emberiség a Kristályos Fény Test Mer-Ka Na állapotába kerüljön. A Mer-Ka-Na állapotában még több „Kozmikus” fényt lesztek képesek befogadni. Meglátjátok majd, hogy még több fényenergiával feltöltekezve, sokkal jobban összehangolódhattok és együttműködhettek a kristályos és angyali dimenziókkal.


Az Angyali dimenziók természetét és szerepüket eddig alapvetően félreértettétek.


Az Angyalok valóban az Isten Küldöttei/Hírnökei


De mit is jelent ez?


Az Angyalok többdimenziós fénylények, akik sokkal fontosabb szerepet töltenek be, mint az Őrangyalok és az üzenethozók.  Mi most megpróbáljuk mindezt egy magasabb nézőpontból elmagyarázni. De mielőtt ezt tennénk, elmondjuk nektek, hogy az Angyalok olyan Fénylények, akik az Isteni Esszencia tudatos létezői és kulcsfontosságú rezgéseikkel segítik az emberiség fejlődését. És ez a rezgés nem más, mint a Szeretet Frekvenciája. De óvatosan azt is hozzátesszük ehhez, hogy a Szeretet Frekvenciája egy sokkal összetettebb és hatalmasabb dolog, mint amit csak el tudtok képzelni, mint amit eddig csak gondoltatok, éreztetek, érzékelhettetek a Szeretetről. A Szeretet egy összetett, szerteágazó Isteni Tudomány.


Mint már azt annyiszor megbeszéltük, a Szeretet legmagasabb formája a Feltétel Nélküli Szeretet. És amíg csak vágyni lehet a Feltétel Nélküli Szeretet 3. dimenziós megélésére, azt csak az 5. dimenziós szinten lesztek képesek megragadni. Ezért is van az, hogy a Feltétel Nélküli Szeretet rezgését kell beintegrálnotok a 3. dimenziós feltételes Szeretet terébe. Közületek azok, akik elkezdték a Feltétel Nélküli Szeretet aspektusának beintegrálását, teljesen csak majd az 5. dimenzióban élhetik át.


Az Angyalok a Fizikaiság Megtartói


Azt gondolhatnátok az Angyalokról, hogy ők az „Isten” üzenethordozói és védelmezői. Mi ennél többet és mást tartunk róluk. A legtöbben közületek viszont ugyancsak úgy vélekedtek, hogy az Angyalok, Fénylények. Ez utóbbi megfogalmazás, valóban tartalmaz némi Igazságot, de nem visz közelebb az eredeti megfogalmazáshoz. Az Angyalok olyan Fénylények, akik a Fizikai Törvények fenntartói, és olyan tudatossági körökbe rendeződnek, amelyet el sem tudtok képzelni.


Az Angyali aspektus, a dimenziós Fényben, együttműködő viszonyban állnak a természettel, ami azt jelenti, hogy a Fraktál Fény antianyag mezejében léteznek, és ezt a Fényt, a fizikai valóságba befelé, a Geometrikus Fénybe irányítják. Ennek alapján, alapvető szerepük van abban, hogy tiszta energiát hordozzanak a rendkívüli dimenziós szabályok szerint. Az Angyalok forma nélküliek, nem foglalnak el fizikai testet, a felfogásotok szerint, és nincs súlyuk. Mi mind az „Isteni Gondolat” tiszta megnyilvánulásai szerint létezünk, tonálisak vagyunk és a fényspektrum frekvenciája szerint, rendeződünk. És ez a frekvencia pedig a Szeretet.


Úgy is mondhatjuk, hogy egyszerre vagyunk személyes és többes aspektusunkkal az Angyali Birodalmon belül. És talán ellentmondásosnak is tűnik az, hogy az Angyalok, személyessel és többessel, mindkettő aspektussal is rendelkeznek. Ennek megfelelően az emberiek személyes nevekkel látták el az Angyalokat, de ennek inkább több köze van az emberiség korlátozott fogalomrendszeréhez, mint az angyali lények individuális létezéséhez is.  Értelmezésetek szerint az Angyalok és a Fénylények egyfajta személyiséggel és nemekkel rendelkeznek. Mi valójában az emberi vélekedés szerint személyesülünk meg, és bár ebből a szempontból nézve inkább ezt a megközelítést kedvelitek, tartjátok kedvesnek és megnyerőnek és bennetek támogatónak, de valójában nem rendelkezünk nemekkel. A Mi személyiségünket, az Otthon rezgésének szolgálata jelenti.


Az igazat megvallva, mi azt a leghathatósabb energiát tükrözzük szét a kozmoszba, amit Szeretetnek nevezünk. Mégis a mi lényegünket az emberiség úgy értékeli és fogadja el a kettősége szerint, hogy a logikátok szerint jeleníti meg a tulajdonságainkat, és individuális személyiségnek tekint bennünk.


Az Emberiség, Angyalokról alkotott képe


Habár az Emberiség nemekre választja szét az Arkangyalokat, az Angyali Birodalom, androgün, egynemű, se nem férfi, se nem női jelleggel nem rendelkezik, ahogy mondanátok ezt. Azért van ez így mégis, mert ti figyelembe vesztek bizonyos tulajdonságait a Szeretetnek, mint például a gondoskodást, együttérzést, mint női tulajdonságot, vagy olyat, mint az erősség, mint férfiast, és ekképp választatok, adtok nemet az Angyaloknak. A nemek azonban csak a Polaritásban léteznek.


Ennek ellenére mégis a „Földanya” és „Istenanya” címkéével látjátok el azokat az energiákat, mert nőis jellemzőket rendeltek hozzájuk, olyanokat, mint a gondoskodás. Az ilyen fogalmak és kifejezések a polaritáson alapuló fogalmak, és a magasabb paradigma szerint ez korlátozza az igazi, valódi integrált természetét annak a magosabb paradigmának, amely 2012-ben vette kezdetét.


Mi már meghaladtuk a Polaritást, túl vagyunk rajta, Integrálódtunk. Az Angyali Birodalomban, Fény Lényekként, integrált többes tudatos energiaként, multidimenziós formában létezünk. A mi többes tudatosságunkból kiindulva, sokszor úgy hivatkoztok az üzeneteinkre, hogy egyes szám első személyt, az Én-t használjátok ránk, mégis látszólag ellentmondásos az is, hogy ugyanakkor mi ugyanúgy egy egyedi személyiséggel is rendelkezünk, ebben az egységességben.


Az emberek hajlamosak arra, hogy olyan képeket alkossanak az Angyalokról, amelyek jóval eltérnek a valódi természetüktől, és ezek részben felelősék azért, hogy helytelen értelmezéssel írják körül a létezésüket. Freskóitok és festményeitek, néhol izmos férfialakkal, máshol tollas szárnyakat viselő nőalakkal, vagy jóságos, segítőkész aprótermetű keruboknak ábrázoljátok az Angyali lényeket. Az Angyalok, azonban se nem nők, se nem férfiak. A nemek a polaritás egyik aspektusa és mi természetesen nem viselünk szárnyakat, tollakat vagy lenyűgöző emberi formákat se. Bennünk egyáltalán nem sértenek ezek a képalkotások. Ezek csak egyszerűen, művészi megjelenítések és megismételjük azt, hogy a legtöbb ilyen kép a tévedésen alapul.


A Kör teljesen egybeér


A jelenlegi nagy vallások közül egyik sem tartalmaz, kínál fel egy „teljes kört”/ egész ismeretet, a valóság lényegének teljes igazságáról. Mindegyik valamilyen darabját tartalmazza ugyan, de emellett tele vannak eltorzított hozzátoldásokkal. Egyik sem ismeri el az emberiség igazi „földönkívüli” örökségének nyilvánvaló meglétét. A legtöbbjük kifordított metaforákat használ. Az ősi, archaikus félelemkeltésen és mentális programozáson keresztül rengetek, embert találnak meg, és ezzel akadályt gördítenek az önfelhatalmazásuk útjába, azáltal hogy az eredendő bűn és a pokol tűzébe való elkárhozás fogalmát terjesztik el. Minden egyes ember olyan Fénylény, akik Isteni Szikrájukon keresztül, egy erőteljes spirituális tudatossággal rendelkeznek. Csak annyi a különbség az Emberiség és az Angyalok között, hogy az ember egy olyan aspektusa az Istenségnek, aki evolúciójában még hátra maradt a plurális tudatosság Isteni kiterjedésébe, és a „szabad akaratot” választva újratanulja a teremtést a nagylelkűség lencséjén keresztül.


Az Angyalok csodálatos és tökéletes lények mindig is. A Fény őrzőiként vannak jelen és tartják fenn, és foglalják el az Alfa és Omega örökkévalóságának kiterjedő „Mostjának” terét és térnélküliségét.


A Legfőbb Gestalt*


Most azt is elmondjuk nektek, hogy a „Bukott Angyalok”-ról szóló vallásos tanítások szintén egy félelmeken alapuló, hibás tanítással bír. Valójában a Fizikaiság Törvényének „Tudatos Őrzői” számára lehetősége van a polaritás/dualitás megtapasztalására, amely lehetővé teszi a „Föld Egyetemének” elsajátítását. Ezen belül az emberiségnek lehetősége van a teremtő erejével elsajátítani a dualitás kauzális síkjának iskoláját.


De nincs gonosz, vagy bukott Angyali Korszak.


Nincs bosszúálló Isten az égben, és nincs olyan Angyal se aki félelemmel létezne együtt. Az Angyalok inkább csodálatos társaitok, akik mindig elérhetők számotokra.  Mindegyik, egy ismerős baráti, segítő kéz, az Orrhonból.


A dualitás vonzerejének, egy valójában elferdített, ősi félreértett analógiája a Bukott Angyal megfogalmazás. Az egyetlen hely, ahol a démonok, az ördögi rossz, ahogy az létezik, csak a dualitás síkján van. Ez a „szabad akarat” tanulási folyamatában, egy téves gondolkodás eredménye.


Nincsenek „Bukott Angyalok”! Hogyan is lehetne a Fény Lényeinek eltérniük az Isteni Forrás általi természettől. Az Angyaloknak nincsen „szabad akaratuk”, ahogy ti ezt neveznétek, nekik inkább Isteni Akaratuk van. A Legfőbb Szellem Állapota, a „Minden Ami Van” és az Élet a valódi lényege, ahogy ti hívjátok ezt így, és annak a  végtelenbe tűnő megnyilvánítására szolgál, beleértve az anyagot, anti-anyagot, anyagon-kívüliséget, energiát, energián-kívüliséget és mindenhol/mindenben/mindenkor létezik, sőt azon túl is.


A változó nap és az angyali csatlakozó2.jpg
Forrás: Pinterest.comLehet, hogy teljesen nem értitek meg ezt, nem fogjátok fel, vagy nem érzitek át ezt az axiómát, mert mindez túl van a fogalmi megértéseteken, mégis szeretném ezt másképpen elmondani nektek. De ennek a felfogása mindig a tisztánlátásotokra van bízva, és tiszteletbe kell tartanunk ezt azért, hogy az Isteni Önvalótok egy még magasabb tudatosság kiterjedésébe fejlődhessen.


A Fény természetes kódolása


A Fény a Földön egyre erőteljesebbé változik. E Fény fogadása és kiterjedése, számos egyedi frekvencián alapszik és sávokon keresztül történik. Mindegyiknek meg van a maga előnye és tulajdonsága. A Fény, információkat, kódokat, színeket hordoz a spektrum, különböző rezgései által, melyek támogatóan hatnak a Föld, sőt az Emberiség fejlődésére.


Amíg a Földeteknek, a Naprendszeretek Napja az elsődleges, beérkező fényforrás, megjegyezzük, azt hogy nem ez az egyetlenegy, ahonnan kapjátok a Fényt. Másfajta források is vannak, idetartoznak a Nagy Központi Nap, a Csillagok, a Fehér Lyukak, és a Fény-Lények is. Hogy értsétek, a Fény-Lények azok az Angyalok, alkotta végtelenségbe nyúló körei, melyek fényessége elképzelhetetlen számotokra. Bár ellentmondásnak tűnhet, de hozzátesszük, hogy a Forrásból származó valamennyi fényforrás, egy-egy sajátos szűrőn keresztül létező mátrixszal és dimenzionális színkép felbontással/osztódással rendelkezik. A legtöbb ember „fizikai szinten” csak akkor képes felfogni a fény kvantumának megtapasztalhatóságát, ha az a fény spektrumának egy „látható” tartományába esik. Azzal tisztában vagytok, hogy mint emberek, hogy fenntartsátok a fizikai testetek egészségét, igényelnetek kell a Nap Fényét. Mégis azt mondjuk nektek, hogy a „Belső Föld” lényei is kapnak, hozzájutnak a fényhez, ami szintén szükséges számukra a fennmaradásukhoz. Mi egy angyali pajkos kacsintással tájékoztatunk bennetek, hogy a Kozmosz rátok eső szegletében, tartományában, nagyon sok bolygón, beleértve a Földeteket is, a fejlett humanoid-életformák a bolygójukon belül, mintsem a felszínen élnek. De akkor milyen fajta fényforrást használnak, amely fenntartja őket? Egy úgynevezett polikromatikus fényt használnak, amelyet a Föld/bolygók kristályos magva bocsát ki, és amely rezgésében jóval meghaladja a „látható” tartományt.


A Polikromatikus, „Teljesen tiszta Fény” a Mer-Ka-Na 12 csakráján keresztül közvetlenül működik. Ez egy teljesen tiszta Fény, amely magába foglalja az összes frekvenciát, az összes spektrumot és minden teremtő kódot, mint a hullám egyaránt részecske formájában. A Napfényetek nem tudja ezt nyújtani. Majd elérkezik az az idő, amikor a „Belső Földön” fogtok élni. A Kristály Rács, 2012-es teljes felépülése, azt a változást eredményezte a Föld és az Emberiség sorsában, hogy képes lesz arra, hogy hozzáférhessen, megtapasztalhassa azt a tiszta fényt. A 144-es Háló elkezdet és az elkövetkezendő két-három évszázadon át, hogy a fénykódokkal közvetlenül befolyásoljon benneteket. Ez vonzani, kiterjedni, behúzni fogja a fényt az egyik dimenziós közegtől a másikba. És ennek a kezdeti kiterjedő áramlása, 2013-ban elkezdődött.


A Szén alapúból a Szilícium alapúba


A beérkező fényhullámok sebessége eltérül majd és fénytörésében képes lesz egyaránt egyes és dupla/kettős fénytöréssel arra, hogy a polikromatikus tiszta fényt egy szinguláris koherens és egy polikromatikus koherens fény tartományába finomítsa át, hogy így ez a Fény egy új formában, kristályosan és polaritásmentesen áradjon be. A Háló kilélegzi magából ezt a Fényt, és egy még összetettebb geometrián alapuló alakban, egy 144-es dupla penta-dodekaéderben lélegzi ki. Az emberiség mátrixa szimbiózisban a hálóval együtt fog fejlődni, és ennek közvetlen eredménye az lesz, hogy sokkal nagyobb mértékben lesz képes beágyazni magába és megtartani a kódolt fényt. A test alkalmassá válik továbbá arra, hogy több fényforrás is tudjon fogadni, és így test megjelenése majd félig áttetsző lesz, sűrűsége, tömege és gravitációja viszont kevésbé lesz állandó. Ennek következtében az emberiség fejlődésében a test szén alapúságából, szilícium alapúba változik át. Ezt nevezhetjük a Kristályos Megvilágosodásnak, mert a szilícium egy különleges kristály, amely szimbiózisban van a fénnyel önmagában.


Az Új Nap


Mesterek, a Föld, a Nap és az összes csillag és bolygó teste a Kozmoszban tudatossággal rendelkezik, és egyik erre szakosodott aspektusa az Angyali Birodalomnak. És mind egy evolúciós fejlődésen mennek keresztül, különösen most a ti Naprendszeretekben.


A Napotok megváltozik. Ez idáig egy Feltételes (fényt sugárzó) Napotok volt, és egy észrevehetetlen szerepet játszott a Föld bolygó duális aspektusának kialakításában, azóta, amióta az égboltotok összeomlott (Atlantisz a kettős kristályos védő égboltbúra! Az Egység Törvényének feladása miatt).  De azzal, hogy az új 144-es Kristályos Háló elkészült, 2012-ben (12-12-12 és 12-12-21 között), az Új Égbolt elkezdte életre hozni fejlődésetek magvait, és ez 2038-ban teljességében meg is fog mutatkozni.


Ez az ami lehetővé teszi majd, hogy a Napotok teljes mértékben ellásson benneteket a „Feltételnélküli Fénnyel”, egy sokkal nagyszerűbb módon fogja az emberiség magába szívni, elnyelni a fényt, amely olyan képességébe emeli majd fel, hogy a jelenlegi érzékelését meghaladva, megszabaduljon a látható spektrum eddigi korlátozásától.


A Föld Kristályos átmenete, alapja lesz a Planetáris Felemelkedésnek. Ez sokkal nagyobb mérvű fényt, még összetettebb fényt kínál majd fel az Emberiség fejlődéséhez. Ennek megfelelően a fény egy magasabb aspektusa válik majd elérhetővé az emberiség számára és ez a fény lesz az, ami majd eltávolítja a kettősség árnyékát és egy sokkal nagyszerűbb, magasabb rezgésű tudatosság és megértés felé vezeti el.


Az Angyali Birodalom, hatalmas szerepet játszik a Felemelkedésetekben, a tudományotok kiterjesztésében. Éppen itt az ideje, hogy megnyíljatok a valóság természetére, amit az Angyalok is képviselnek.


A tisztánlátás kulcsa


Ne gondoljátok azt, hogy arra akarunk rávenni bennetek, vagy erőszakkal azt követeljük ki tőletek, hogy változzatok meg, vagy válasszatok a vallásotok szerinti Isteni állapot vagy a saját lényetek isteni természete között. A hiedelmeitek, a választási helyzetek és értékeitek, szent lépések a Szabad Akarat gyakorlására és teljes mértékben ebben, támogatással van felétek a „Minden Ami Van”, amelynek ti mind egy-egy Isteni Aspektusai vagytok


Hogy mit tartatok hasznosnak és milyen formában mit és hogyan tesztek a fejlődésetekért, ez mind a saját teremtésetek szerint megy végbe az individuális tervezésetek szerint. Csak így lehet, mert más útja nincs elvégezni és befejezni a tanulmányaitokat a Föld Egyetemén. Ebbe nem lehet beleszólása, se az Angyaloknak, se a Felemelkedett Mestereknek, hogy helyettetek válasszanak. Mi csak olyan információkat adunk át nektek, amit arra használhattok, hogy újramintázzátok, elfogadjátok, vagy elutasítsátok azokat. Ez mind a ti választásotok szerint megy végbe. És mi azt mondjuk nektek, hogy még időben le fogjátok tenni mindezekből a vizsgáitokat. A Szeretet a legfontosabb kulcsotok és az Ok és Okozat a nagy és leghatalmasabb tanítótok ebben, és ezeket mind meg fogjátok tanulni. Megtanuljátok a kettősség leckéit és megtanuljátok, hogy a Mesterségetekhez vezető út merre vezet, mert ez az, amiért erre a tanulmányútra, tanfolyamra jelentkeztetek.


Befejezésül


Mesterek, egy gyönyörű fejezet befejezéséhez közeledtek a Földön, és ezt a Szent eseményt ti hoztátok létre. Ideje tehát, hogy egy magasabb, egy még magasabb aspektussal fényesedjetek, ragyogjatok, amely mindig is meg volt bennetek. Az álmok világából végre ébredjetek fel! A Fény kiterjedése, az Igazságotok kiterjedését is jelenti, egy ajtó arra, hogy hazatérjetek. Mint ahogy az Angyalok, úgy ti is A Fény Lényei vagytok. Erről egyelőre még sokatoknak fogalma sincsen arról, hogy milyen fontosak vagytok, ahogy ezt a fejlődéseteket létrehoztátok, megteremtettétek magatoknak. Így a Kozmosz is ennek megfelelően kiterjedt. Mielőtt befejezzük a mondanivalónkat, arra kérünk benneteket, jegyezzetek meg egy valami rendkívüli fontos dolgot. Álljatok meg egy pillanatra, pihenjetek meg és érezzétek közben az energiátokkal a Fényt, és Angyalok energiáit.


Most érezzetek bennünket!


Szippantsatok bele ebbe a békességbe és jóléttel teli angyali támogatásba. Ez most enyhülést, vigaszt hoz nektek, ugye? Ez az, ami az Otthon fényének és Szeretetének Forrása. Ez az ami olyan Angyali. És kedveseim, érezzétek a mi jellegzetes rezgéseinkben, a Szent Fény Angyali létezésében a ti saját isteni természeteteket.


Mennyire csodálatos ez ugye?


Minden megvilágosodott lény, aki végül is a Mesterlétébe került, kiválaszt egyfajta olyan energiát, hogy hasonlóan érezzétek át azt úgy, mint ők, ahogyan csak tudjátok. Az emberek szeretik, és magukhoz vonzzák  így ezt, és erre minden élet válaszol és kivirágoztatja a jelenbe, könnyedén örömmel teremtve, mert ez a Fény energiája….és Kedveseim, ti emberi angyalok vagytok, és képesek vagytok, lehetőségetek van arra, hogy úgy fejlődjetek, mint azok, akik egykor már hazaértek.


És ez az, amiért megtettétek ezt az utat, mi az Angyali Birodalom, elismeréssel, tisztelettel adózunk felétek. Szeretettel várunk bennetek és ígérjük nektek, hogy fenntartjuk a Fény elképzelhetetlen visszatérését, részetekre továbbra is.


Metatron Vagyok, és megosztom veletek ezeket az igazságokat!


Szeretve Vagytok!


És ez így van, és ez így van


A változó nap és az angyali csatlakozó3.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com


Forrás: Lord Metatron: The Changing Sun and Angelic Interface
Channeler:  James Tyberonn
www.earth-keeper.com
Forrás link 
The above channel is copyrighted ? James Tyberonn All Rights Reserved
The 3d copyrights of this Metatron message via James Tyberonn are the exclusive copyrights of Earth-Keeper publishing. We offer this message in love. It may be shared online with expressed permission from EK Admin, as long as you do not charge for it, do not alter , abridge or edit it any way, credit the website & 3d author receivor and include this entire copyright notice . It may not be posted on U-Tube or printed in books or magazines without expressed written permission from Earth-Keeper Admin. For authorization contact Anne at Tyberonn@hotmail.com
Magyar forrás-fordítás: F: www.foldicsillagok.hu