Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

A veszteségtől való félelem

2020-09-01

Uriel arkangyal tanítása

 URIEL 111 másolata.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

A szorongás a veszteségtől való félelem

 

Szeretett lényeim, most az egyik mélyen gyökerező félelmetekre szentelnék időt, arra a félelemre, ami egyes fénymunkásokat tétovázásra késztet és befolyásolja szabad akaratukat: ez a szorongás a veszteségtől való félelem.

Hogy behatároljuk ennek a félelemnek a valódi dimenzióját [nagyságát] fontos átgondolni személyes történeteteket.

Igen, Mindannyian nagy veszteséget szenvedtetek el, mely végtelen nagy időintervallumokra hat ki, és ami nagy szenvedéssel járt együtt, ez a veszteség pedig nem kisebb, mint a lélek egységének elvesztése, önvalótokkal és az Isteni Mindenséggel való kapcsolat elvesztése.

Hogy milyen nehéz teher ez a veszteség, azt csak az Egységtől való elválasztottsággal együtt létrejövő lineáris időben tapasztalta meg lelketek.

Sok embernél ez az önként választott veszteség a mai napig meghatározó traumaként árnyékolja az életüket.

Mindenfajta tulajdon gyűjtögetése, felhalmozása és az ezekhez való ragaszkodás is szintén erre a veszteségre vezethető vissza, ahogyan kapcsolataitokban sok dráma, melyek a ragaszkodás, birtoklás és elveszítés témakörét érintik.

A veszteségtől való félelem arra ösztönöz benneteket, hogy egyre többet akarjatok, abból a téves feltételezésből fakadóan, hogy ennek következtében csökkeni fog a félelem.

De a legtöbbször ennek ellentettje az igaz, mert minél többet birtokol az ember, annál többet el is veszthet.

Ahol a tulajdon és a veszteségérzet az uralkodó, ott a fösvénység és az irigység sincs messze. Ezek pedig bizalmatlanságot és elhatárolódást szülnek.

Azok az emberek, akik ebbe az örvénybe kerültek, már rég elveszítették a hiányzó Önvalóval való kapcsolat érzelmi vermének okát, ahogyan a szeretetet is, ami lehetőséget adhatna a továbblépéshez és gyógyuláshoz.

A tudat új szintre emelése újra átérezteti veletek ezeket a régi fájdalmakat, a gyógyulás érdekében.

Sok haladó fénymunkás számára finom szinten válik láthatóvá ez a folyamat, például felmerülhet bennetek a kérdés, mi a helyzet a vágyakkal a magasabb dimenziókban?

Felemelkedett lényként le kell mondanom a testi szerelemről?

Mi a helyzet a szórakozással és az érzéki örömökkel, létezik a fénytelített test?

Le kell mondanom az étel élvezetéről?

Egyesekbe belopakszik a kétség és a lemondás érzése.

Szeretett Fényem, ha te is ide tartozol, akkor egy nagyon jó hírem van számodra.

Az életöröm, életkedv és a szeretet bármely létező aspektusának megélése sokkal magasabb fokon lesz lehetséges számodra, ahogyan az ételek és italok élvezete. .

Az öröm az élet elemi részét képezi és a szabadság és a szeretet erejével sokféleképpen kifejezésre juttatható.

A hiányra és leragadásra épülő duális világban a rezgéssel együtt az érzéki élvezetek is véget érnek és átalakulnak, ahogyan a függőségre épülő kapcsolatok is .

A félelem, hogy elveszítsétek azt, ami szórakozást, érzéki vágyat vagy élvezetet nyújt gyakran összefüggésbe hozható a korábban leírt félelemmel, ami a lélek elszigetelődéséből jött létre.

Így ez a félelem ragaszkodóvá tesz az ismert dolgok iránt és minden típusú függőségre tesz hajlamossá és fogva tart benneteket.

Ilyenkor az érzéki öröm és a szeretet szétválik és az öröm és szórakozás elveszítik az összefüggést, mikor a cinizmus és a káröröm veti fel a fejét.

Szeretett Fény, számodra csak a szeretet útja létezik, ami ismét elvezet a teljességhez.

Ha Te képes vagy Önmagadat szeretettel elfogadni, ha készen állsz minden mást alárendelni a szeretetnek, akkor a félelem fel fog oldódni és szabad leszel.

Ha bensődben szabad vagy, akkor semmi sem tántoríthat el utadtól, mert nem leszel többé manipulálható.

Nincs olyan külvilági mulatság, sem kaland, sem kábítószer, ami megközelítőleg is képes olyan intenzitású boldogságérzetet okozni, mint a lélek összeolvadása a Minden-Létező-Egység-gel.

Járd utadat, nincs vesztenivalód, leszámítva a veszteségtől való félelmet.

Soha sem vagy magadra hagyva, vezettetve vagy, oltalmazva és végtelenül szeretve.


Megáldalak


Uriel vagyok

 

 ANG AAA.jpg

 

Kép forrása: Pinterest.com

 

 


Csatornázta: Günther Wiechmann
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: www.guentherwiechmann.de
http://kristalyhang.wordpress.com