Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

SZINTEMELKEDÉS ÉS ÁTALAKULÁS

2023-11-15

AZ ÚJ ÉLET KAPUJÁBAN

 

kapu őszi napéj=.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com


Kedveseim! Az Isten álmodik, és teremtő álmában, egy új világ születik. Egykoron te is, e csodás teremtő álomban születettél, és lelked ragyogó csillagként, aranyló fonálon beleszövődött Isten teremtő álmának fény-szőttesébe. Sors utad, égi küldetésed, melyet megvalósítani igyekszel e földi létben, Isten teremtő szándékát követi, és fontos része, annak megvalósulásának.

Amikor ott álltok az "Új Élet" küszöbén, a szabadság és felszabadulás, melyet megéltetek, mindig magával hozza az ismeretlentől való félelem érzését. Szeretnénk, ha tudnátok, hogy ez a természetes folyamat része, mint ahogy a kiáradást, befogadás követi, úgy szükségszerű a visszahúzódás is, mely lehetővé teszi a belső fénytereitekben az átlényegítést és igaz önvalótok kibontakozását.

Természetesen mindenki a maga szintjén fogja megélni ezen folyamatokat, annak függvényében, hogy meddig jutott az úton, melynek célja egyrészt az egyéni kiteljesedés, valamint az Isteni Szándék megvalósulása.

Sokan közületek, oly régóta szenvednek, és oly annyira megszokták a rosszat, hogy el sem tudják képzelni, hogy másképpen is lehet élni. Ne teremtsd újra a régit, ne sződd bele magad a megkötő erőterek hálójába. Szellemileg hangolódj a fényre, lelkeddel kapcsolódj Istenhez, légy szeretetben és békében. Most alakulsz át tisztább és teljesebb önvalóddá. Tisztulj meg a régitől, a terméketlen és negatív energiáktól, amelyek korszakokon keresztül rabságba ejtették lényedet.

A földi létsíkotokba beáramló kegyelmi energiák, a mélyen eltemetett érzéseket, emlékeket hozhatnak a felszínre az elkövetkezendő napokban és hetekben. El kell engednetek a régit, meg kell tisztulnatok a múltban átélt nehézségek lehúzó energiáitól.

Lelked egy kert, tépd ki gyökerestül a kétségeidet, a félelmeidet és égesd el a szeretet tűzében. Legyél lelked jó kertésze, és vesd be a szeretet és hit magvaival, mert "ki mint vet, azt aratja"! Ha így teszel, új élet születik.

Most leginkább úgy segíthetitek ezen folyamatokat, hogy tudatosítjátok a körülmények, a történések, és a színfalak mögött meghúzódó folyamatokat. Ne felejtsétek el: Mindenki halad az úton, de nem mindenki ugyanott tart. Ezért legyetek  türelmesek és megértőek egymáshoz.

Krisztus a kereszten azt mondta:  "Bocsáss meg nekik Atyám, nem tudják mit cselekszenek!" A megbocsájtani tudás a szív győzelme az ego felett! Ez a Szív-Keresztség pillanata, amelyben a régi meghal, és az új megszületik.

Kérlek értsétek meg ez fontos része az életutatoknak, az igaz önvalótok kiteljesedésének, a Krisztusi Tudat megvalósulásának és a felemelkedésnek.

 Michael arkangyal és Ananhel jelenlétében átadásra került égi üzenet


Közvetítette: Aysha