Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Atlantiszi örökségetek visszaszerzése

2018-10-18

Michael arkangyal tanítása

 Atlantiszi örökségetek visszaszerzése.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Mindannyian egytől egyig kivételes ajándékokat hordoztok magatokban, a Lelketek Esszenciáján belül, a DNS-etekben, és a személyes Isten-elmétekben
 
Szeretett Mesterek, amennyire csak tudjátok, lelki szemeitekkel idézzétek magatok elé, hogy egy hatalmas Fényhajóról látjátok a Földet, és mi együttesen, az Angyali Erők és az univerzális Fény Lények sokasága, képviselve az Atya/Anya Istent, kibocsátjuk a vibrációs mintákat, az energiát és a rendkívüli Isteni vázlatot, hogy előkészítsük a Földet az emberiség lakóhelyeként. A bonyolult és összetett előkészítési szakaszok során, hatalmas érző kristályokat helyeztünk el mélyen a Föld különböző stratégiai helyein. Egy darabja ezeknek a hatalmas kristályoknak kiemelkedett a Föld felszínéről, akárcsak egy-egy őrszem, amely energiát és információt sugárzott ki a kozmoszba, valamint befogadta Atya/Anya Istenünktől az Isteni Fényt, a Bölcsességet és a Hatalmat.


A hosszú eonnyi idők alatt, ahogy a Föld változott, és hegyek emelkedtek az egekig, valamit földtömegek süllyedtek le a vizek mélyére, és kontinensek váltottak formát és alakot, ezeknek az óriási kristályoknak a nagy része darabokra tört, és a Föld és a víz jó mélyen maga alá temette őket. Ugyanakkor sok sértetlen kristály maradt a vizek mélyén, hatalmas barlangok rejtekében. És még több olyan van, amelyik a földfelszín közelében fekszik, mindössze egy vékonyka földréteg vagy növényzet alatt megbújva, arra várva, hogy felfedezzétek őket, és életre keltsétek hatalmas ajándékukat és ősi emlékezetüket.


Ők a Föld emlékezetének az őrzői, és nálatok van a kulcs, ami által elérhetitek a megnyilvánulás bölcsességét és hatalmát, ami ott szunnyad bennük.


Atlantisz első nagy korszaka csodálatos időszaka volt az Isten adta képességek, erények és minőségek használatának megtanulására a létezés anyagi síkján, a Föld bolygón. Ti, mint az Atlantiszi Gyökér Faj tagjai, azzal a tudással és képességgel inkarnálódtatok, hogy a hatalmas kristályokon keresztül megalkossátok a Teremtés elsődleges életerő anyagát, és aztán számtalan fenséges tárgyat formáljatok belőle elmétek hatalmának és tudatos szándékotoknak a használatával, együttműködve a Felsőbb/Isten Énetekkel.


Mindannyian egytől egyig kivételes ajándékokat hordoztok magatokban, a Lelketek Esszenciáján belül, a DNS-etekben, és a személyes Isten-elmétekben.Varázslatos energiát, és univerzális információval és történelemmel teli, mérhetetlen nagy memória bankot.


Atlantiszban, lehet, hogy nem minden esetben kifejezetten fizikai formában voltatok ott, hanem időnként a lélek családotok közeli tagjai voltak jelen. Nem kell ahhoz személyesen megtapasztalni mindazt, ami ezalatt a nagyszerű utazás alatt történt az univerzumban és a Földön, ahhoz, hogy a részesei legyetek, vagy hogy az benne legyen a memória bankotokban, mivel nektek van egy életvonalatok, egy lélek emlékezet kapcsolatotok a közvetlen lélek családotokkal, ami egy olyan kapcsolatot hoz létre, ami által ők adatokat és bölcsességet nyerhetnek a ti tapasztalataitokról, és az ok tapasztalataik pedig ugyanúgy bekerülnek ti memória raktáratokba.


Egy csodálatos Fénysugár áramlik hozzátok az Isteni Sugaratoktól, ami a korona csakrátokon keresztül beáramlik és áthatja az egész fizikai Lényeteket. Ez az Isteni energia folyamatos pulzálása, lüktetése, ami nem más, mint az életvonalatok a Teremtőtől és a Teremtőhöz.


E nélkül nem lennétek életben, nem létezhetnétek. Tudnotok kell, hogy ez a Fényoszlop egyre szélesedik és erősödik, hogy egyre több és több Isteni Életelixír tudjon benneteket átjárni, és rajtatok keresztüláramolni, miközben átjárja a testeteket és lesugárzik a Föld Lélek esszenciájába. Ez az energia életbevágó a vendéglátó bolygótok számára, mivel ez a Nagyszerű Lény azon igyekszik, hogy helyreállítsa az egyensúlyát és a harmóniáját, valamint, hogy csökkentse a felszínén folyó kataklizmák intenzitását. Továbbá rendkívüli fontossággal bír a tisztulási folyamat során, és a bolygótokat körülölelő auramező eredeti tökéletes lenyomatának a helyreállítása kapcsán.
A harmónia és az egyensúly helyreállítása mindegyikőtöknél belül kezdődik. Az egységes tudatosság veletek kezdődhet el itt és most, ebben a pillanatban. Ehhez először is tudomásul kell vennetek, el kell ismernetek és a tudatotokba kell hozzátok az összes olyan kiegyensúlyozatlan töredékeiteket, amit létidők sokasága alatt teremtettetek ti magatok: azokat a dolgokat, amik kontroll alatt tartanak benneteket, azokat a dolgokat, amik érzelmi és mentális börtönt építettek körülöttetek, az aurátokban. Először is tudatában kell lennetek ezeknek a töredékeiteknek, és annak, hogy ezek hogyan hatnak a valóságotokra. Majd tudatos szándékotok erejével létre kell, hogy hozzatok egy vágyat arra vonatkozóan, hogy megváltoztassátok és megtölthessétek ezeket a töredék részeket Szeretet/Fény energiával. Mindig készen állunk és szívesen segítünk nektek pozitív igyekezeteitekben, de ahhoz meg kell, hogy kérjetek erre minket, és engedélyt kell, hogy adjatok számunkra, hogy megerősítsük a döntéseteket annak érdekében, hogy megadhassuk nektek azt a szükséges tudást, ami a leggyorsabb és legnagyszerűbb módon teljesíti be átalakulásotokat, egyszerűen és kegyelemben.


A múltban rengeteg erőfeszítést tettetek annak érdekében, hogy elnyomjátok vagy győzelmet arassatok függőségeitek, negatív szokásaitok és gondolat sémáitok felett. Ellenszegültetek, gyűlöltétek azokat és állandóan ezeken gondolkoztatok, ami által megerősítettétek azok irányítását érzelmeitek, elmétek és életminőségetek felett.


Emlékezzetek, már sokszor elmondtuk ezt, hiszen ez egy univerzális igazság, hogy ahová és amire fordítjátok a figyelmeteket, annak energiát adtok és ezáltal megerősítitek azt, legyen az a dolog negatív vagy pozitív.


Szeretettel kell felszabadítsátok magatokat ezek alól a magatok teremtette töredék részeitek alól, azáltal, hogy elismeritek, hogy a múltban jól szolgáltak benneteket, és egy szenvedélyes gondolat elküldésével, miszerint eljött az ideje az újraegyesülésüknek, és annak, hogy újra a részeitekké váljanak a szívetek szoláris erőközpontjában, feltöltődjenek Fénnyel, és Isten tudatosságotok megerősödött részévé váljanak.


Tudnotok kell, hogy bizonyos szinten minden a Fényt keresi, az egyensúlyt és a harmóniát keresi, a kezdetéhez való visszatérést keresi. Az új éberség vagy kiterjedt tudatosság minden egyes fázisának megvannak a maga különleges csodái és előnyei, amiket élvezzetek és ízlelgessetek. Minden egyes alkalommal, amikor elengedtek valami önkorlátozó, fájdalmas gondolatformát, szokást vagy diszharmonikus energiát magatokból, egy átalakulás történik bennetek, amikor is álruhátokból levesztek egy kis (vagy éppenséggel nagy) darabot, ami lehetővé teszi, hogy csodálatos Isten Énetek egy újabb oldalát integráljátok magatokba. És ezáltal fokozatosan egy új erővel felruházott „ént” teremtetek, és egy új valóság nyílik meg számotokra, ahol rengeteg új nézetre és tehetségre tehettek szert, és a Szellem káprázatos árnyalataira való érzékenységetek a csodával határos módokon bontakozik ki körülöttetek.


Ha valóban láthatnátok a rács rendszert, az élet hálózatát, szövedékét vagy az összes dolog egymással való kapcsolódását, jobban megértenétek az „Egység” fogalmát. Nem csak a Föld rendelkezik komplikált rácsszerkezettel. Fénysugaraitok belőletek és felétek sugároznak, egyikőtöktől a másikig, oda és vissza minden ember között a Földön. Van, amelyik erősebb, és van, amelyik gyengébb, de akkor is mindenkivel és mindennel össze vagytok kötve a bolygótokon, sőt még ezen az univerzális kifejeződésen belül is. Lehet, hogy ez összezavarja az elméteket, és nehezetekre esik ezt elképzelni, de ez az igazság.


Atlantiszi örökségetek visszaszerzése1.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

Mikor azt mondjuk, hogy ti mindannyian egyek vagytok, mit is jelent ez valójában, és hogy is történik ez? Úgy, hogy ezek a Fénysugarak áthatolnak és átszúródnék mindenkin keresztül és mindenki körül és áthatják az egész Földet. Igen, ezeknek a Fénysugaraknak a legtöbbje meglehetősen gyenge, de egyre inkább erősödnek és felveszik a felismerés vibrációját. Egy visszhang ott bent azt mondja: ”Igen, emlékszem rád. Igen, tudom, hogy ki vagy és tudom, hogy már voltunk együtt ezelőtt. Azt nem tudom, hogy hol, de érzem és felismerem a rezgésedet és az energia lenyomatodat. Megérinted a lelkemet és dalra fakasztod a szívem húrjait. Szerető Esszenciád biztosít arról, hogy nem vagyok többé egyedül. Üdvözöllek a szívemben! Arra kérlek, hogy oszd meg velem az utazásomat és tedd lehetővé számomra, hogy én is részese lehessek a te utazásodnak.”


Olyan sokat tanultok olyan rövid idő alatt. Gyakran ez olyan elme-tágító, hogy nem tudjátok, hogy mit higgyetek el, és azt gondoljátok, hogy nem vagytok képesek további új információt magatokba integrálni, de mi azt mondjuk nektek, hogy ez csak a kezdet.


Spirituális/emberi felnőttekké váltok, mivel a múltban a világ ember gyermekeiként funkcionáltatok, Istentől elválasztottnak éreztétek és gondoltátok magatokat, és azt hittétek, hogy a természet és a sors a saját kedve szerint rángat benneteket ide-oda. Mint saját magatok mesterei, és mint spirituális felnőttek, megtanuljátok, hogy az univerzum állampolgárai vagytok, Csillagmagok vagytok, ti vagytok a Fény Harcosai, és a New Age élenjárói.


Keresztül szárnyaltatok ezen az univerzumon, és sok máson is.
Hallottátok, hogy nagyon hosszú időn keresztül karantén vette körül a Földet, ezt a Naprendszert és még a galaxisotokat is, ami mostanra feloldódott, és ennek köszönhetően galaktikus, kozmikus és Omniverzális információt tudtok befogadni. Most akkor azt is elmondjuk, hogy egy szűrő is el lett helyezve e körül az univerzum körül.
Ez az univerzum, amiben mindannyian nélkülözhetetlen szerepet játszunk, a Legfelső Teremtő Esszenciájából létrehozott legújabb univerzumok egyike, ami miatt ez az univerzum a Teremtés legtávolabbi szélén helyezkedik el. Mi is korlátozottak voltunk tudásunkban az Omniverzum munkáját tekintve ugyanúgy, mint ahogy a magasabb rezgésű vibrációs energiához való hozzáférésünkben. Tudjátok, a legrégebben megteremtett univerzumok voltak a leghatalmasabbak és azok álltak a legközelebb a tökéletességhez, mivel körülölelték a Legfelső Teremtő Nagy Központi Napját és a Teremtés tiszta Esszenciáját tartalmazták. Ahogy egyre több és több univerzum, galaxis és csillagrendszer jött létre, a folyton táguló és előrehaladó Teremtés egyre távolabb és távolabb került, egészen ki a Nagy Ürességbe (és távolabb a Legfelső Teremtőtől), és minden egyes visszaverődés a sűrűségbe merült, ami azt jelentette, hogy minden egyes új teremtés egyre kevesebbet tartalmazott a Minden Létező tökéletességéből.


Meg kell, hogy értsétek, hogy mi MINDANNYIAN nagyon lecsökkentett energetikai részek vagyunk, ugyanakkor a Legfelső Teremtő nagyszerűségének nélkülözhetetlen részei.


És ha előreküldenek azzal a paranccsal, hogy teremtsünk a Teremtő nevében, mivel a Teremtő vágya az volt, hogy többet tapasztaljon meg saját magából, miért kellene, hogy a Teremtő megmondja nekünk, hogy mit teremtsünk? Megkaptuk a társteremtés áldott isteni ajándékát, csakúgy, mint ti mindannyian.


Saját jogú társteremtő Istenek vagytok, és ez nem szentségtörés, hanem univerzális igazság.


Meg kell, hogy értsétek, hogy ezért vagytok itt ezen a földön; ez az, akik vagytok. Ne hagyjátok, hogy bárki is mást mondjon nektek! Emlékezzetek, hogy felelősek is vagytok a saját teremtéseitekért, az ok és okozat törvénye által.
Kérlek értsétek meg, hogy ez az univerzum drámaian lecsökkentett és felhígított elsődleges Életerő Anyagból teremtetett. Vannak, akik bukott univerzumnak nevezik ezt az világegyetemet, de mi nem használjuk ezt a megnevezést. Ez egy olyan univerzum, ami speciálisan úgy lett megteremtve, hogy megtapasztalhassuk a dualitást és a polaritást. A Fény és az Árnyék színskálája a középpontjában a Teremtő Fény Mozdulatlan Pontjával lett megtervezve, és a dualitás ingája mozgási tere a pozitív és a negatív, férfias/nőies, Fény/Árnyék és a yin/yang között terjeszkedik. Azt is értsétek meg kérlek, hogy egy némely társteremtő isten a tökéletesnél kevesebbet alkotott, miközben megtanulta használni Istenadta jogait. Eonnyi időkön keresztül az inga egyre messzebb és messzebb lengett ki a dualitás árnyék földjén, ugyanakkor ez mindig egyensúlyban maradt, ugyanakkora mennyiségű Isteni Fény anyag által.


A Föld polaritása/dualitása most ott tart a folyamatban, hogy visszatérjen a Középpontba, a helyes, tervezett Fény/Árnyék spektrumához.


A magasabb birodalmakból mindig is voltak jelen nagyszerű küldöttek itt univerzum szerte, különösen a ti galaxisotokban és a Földön, mert ez az a hely, ahol a Teremtés Isteni Megtapasztalása a végső stádiumát éli és most kulminálódik. Ahogy ezt már korábban is említettük, a Legfelső Teremtő most aktív szerepet játszik az egész Omniverzum teremtő folyamatában, és az Ő szívmagjából áradó tiszta energia most kiáramlik, és SAJÁT MAGA minden aspektusára hatást gyakorol a legnagyobbtól egészen a legkisebbig. A teremtés nem összehúzódó, hanem örökké-táguló, és ebben a kiterjedésben ti nélkülözhetetlen szerepet játszotok.


Mindannyian a saját univerzumotok központja vagytok. Ti, mint társteremtők, energiát és szándékot küldtök ki, amik bizonyos frekvenciájú gondolat mintákat hoznak létre, és azok aztán energia nyalábokként sugároznak ki belőletek egy végtelen szignálban.


Ez a pulzálás minden irányba kiterjed, és hullámformákat hoz létre, amelyek tudatos gondolataitok, szándékaitok és cselekedeteitek visszatükröződései. Amint megtanultok szív-központúak maradni és feltétel nélküli szeretetet, valamint egyensúlyban lévő/harmonikus vibrációs mintákat sugározni magatokból, világotok és valóságotok lényegesen megváltozik, mivel akkor már a társteremtés felhatalmazott mestereiként funkcionáltok, mint az Atya/Anya Istenünk és a


Legfelső Teremtő valódi Isteni küldöttei. Most a nagy változások és a bizonytalanság időszaka alatt ne felejtsétek el, szeretett Fény Harcosaim, hogy nincs semmi, amitől félnetek kellene, viszont annál többet nyerhettek.


Érezzétek szent leheletünk melegségét, ahogy végigsimítjuk arcotokat, érezzétek szeretetünk auráját, amellyel körülveszünk benneteket. Közel vagyunk hozzátok, nyújtsátok ki a karjaitokat és érintsetek meg minket. Válaszolni fogunk.
Mélységesen szeretünk benneteket.


Mihály Arkangyal Vagyok.

Atlantiszi örökségetek visszaszerzése2.jpg
 
Kép forrása: Pinterest.com


Ronna Herman közvetítésében
Fordította: Telegdi Ildikó
www.ronnastar.com