Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Az Egység angyala szól

2018-10-08

Létetek ereje Egységetekben rejlik! Ha ezt az egységet megtaláljátok és összeolvasztjátok szívetekben, életetek a Teljesség útján halad tovább!

 Az Egység angyala szól.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Az Egység angyala vagyok, és szólni jöttem hozzátok! Létetek ereje Egységetekben rejlik! Egységben Atyátokkal és Földanyátokkal. Ha ezt az egységet megtaláljátok és összeolvasztjátok szívetekben, életetek a Teljesség útján halad tovább! Az egységet elveszteni könnyű, ha kiléptek belőle, de megtalálni nagy feladat és erőfeszítés. Mert nem elég csak vágyni rá, tenni is kell érte! Keresni, figyelni, tanulni és használni. Szükségetek van Egységetekre, mert nélküle nem léphettek tovább! Bizonytalan léptekre alapozni az isteni utat nem lehet! Csak ha szilárdan teszitek egyik lábatokat a másik után, akkor léphettek tovább.

A szilárdság ereje a Harmóniában, az Egységben rejlik. Ki Egy Önmagában Isten Erejével, szilárd hite kimozdíthatatlan, ereje Istenben nyugszik, szeretete belőle sugárzik. Az Egység Egy-ben tart! Összeköti az Eget és a Földet benned! Egyesíti Istent és az Embert létedben, hogy szíved lángoló szeretete sugározza belőled!

Oly régóta nem éltek egységben, hogy újra rátalálnotok küzdelmekkel teli életeiteken át kell. Ez vezetett benneteket mindig tovább az úton. Újabb feladatok és tapasztalatok sorozatán át. Sokszor botladoztatok és fáradtatok el, de mi mindig mellettetek voltunk, ahogy Most is itt Vagyunk veletek.

Mikor térdre borultatok és segítséget kértetek, az elkeseredés könnyein keresztül megláthattatok minket, ahogy segítő kezeinket nyújtjuk felétek. Egy-egy pillanatra, mikor Egységbe kerültetek Önmagatokban, láthattátok Isten dicsőségét fényleni utatok végén. Ez új erőre sarkallt titeket, és indultatok tovább. Emlékképeiteket szívetekben megőrizve, az érzéstől vezetve haladtatok.

Voltak kik eltévedtek, s észre sem vették, de az Egység felé így is haladtak a szélsőségek megélése által. Voltak kik látták az irányt, de erejük megfogyatkozott, s megálltak. Őket ölünkbe véve pihenni vittük. Voltak kik állhatatossággal, hittel haladtak útjukon, s nem maradt el jutalmuk. Tudatuk felszabadult, erőik életre keltek, s szívük megnyílt az Egységnek.

Minden lélek Isten útját járja. Ki tudatosan, ki tudatlanul, de mind az Egység-be haladva.

Atyánk kegyelme száll most mindenkire! Segítő erejét és Szeretetének Fényét küldi a Földre, hogy az Egység felé vezessen Benneteket!

Kell-e ennél nagyobb ösztönzés? Van-e ennél hatalmasabb kegy? Mint megadni azt Gyermekeinek, mit azok eldobtak maguktól? Átölelni azt, ki megtagadta? Szeretni, ki elfordult tőle?

Atyánk Egysége ebben rejlik! Az Önzetlen Szeretetben. Az EGY-ben.

Ezt nyújtom most felétek az Egység angyalaként! Erőmmel szívetekbe sugárzom lelki és szellemi Egységeteket, hogy felébresszem tudatotokat, mibe ez beírva vagyon!

Nem kell mást tennetek, csak befogadnotok és éreznetek, ahogy átalakít benneteket. Az egység érzése nyilvánul meg általatok mindenben, mit láttok, hallotok, éreztek, vagy cselekedtek. A szívetekben feléledő Egység átírja léteteket! Megláttatja veletek, mit utasítottatok el magatoktól, s mi volt a sok küzdelem oka!

De most megnyugodhattok az Egységben! Békességre találhattok szívetekben. Egyesülhettek lelketek és szellemetek erőivel itt, testetekben!

Egy-létben, vagy Külön-létben kívántok élni? Atyátok szeretet nem válogat, bárhogy döntsetek is.

Szívetek ereje vezessen választásotok útján! Az Egység erejét rátok sugárzom, ha kértek és szívvel fogadjátok. Előtte azonban szeressetek ti is! Mert a szeretetben megérzitek az Egységet! S mikor felelevenül képe Bennetek, akkor kérjetek, hogy ismerősként üdvözölhessetek!

Hangolódjatok az Egység energiáira, hogy befogadhassátok áldással átnyújtott ajándékomat!


Békesség Veletek!

Az Egység angyala vagyok köztetek!


Forrás: Pusztai Orsolya