Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Beszélgetés az angyalokkal

2018-06-13

Szerető gondoskodásunkkal terelgetünk titeket. Kérjetek, segítségetekre leszünk.

 Beszélgetés az angyalokkal.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

Mi mosógépben mosunk. Ti mivel tisztítjátok a ruháitokat, magatokat?

-Fénnyel.

-De mikor piszkolódtok össze? Fönt nem lehet más csak tisztaság.

-Mikor lejövünk, a sűrűbb energiák közé, rezgéseik ránk is hatnak valamelyest, így azokat le kell mosnunk, mielőtt visszatérnénk.

-Hogyan?

-Isteni fénnyaláb alá állunk, ami úgy működik, mint egy tisztító zuhany. Kívül-belül megtisztít, s ezután visszatérhetünk otthonunkba.Mi az ember fő feladata?

-Az önzetlen szeretetben való létezés megtanulása.

-Hogyan érhetjük el?

-Önfejlesztéssel.

-?

-Isteni terv beteljesítése önmagadban. Az egység megtalálása szívedben. Visszatérés a középpontodba, hogy onnan kiáradhass a Mindenségbe, minek akkor már nem része, hanem teljessége vagy.

-Igen, ez kollektív feladat. És az egyéni?

-Amit a cél érdekében kijelölsz segítőiddel. Erről utad során folyamatosan jelzéseket kapsz, attól függően, hogy hol állsz. Ha lemaradtál, olyan jelzések jönnek, mik ösztökélnek feladatod elvégzésére. Ha túl gyorsan haladsz, akkor a jelek pihenésre, s elmélkedésre bíztatnak.

-S a kétségek, mik emberként bennünk élnek?

-Hit - Szeretet - Ima. Választ adnak, s eltörlik a kétségeket. A szeretet Istenében hinni sosem hiba, hisz Ő a Minden. Bármiben hiszel Benne hiszel, Benne vagy. Akkor higgy igaz valójában, Benne, a Szeretetben. Ha erre gondolsz, sosem lesznek benned kétségek. Mindig Szeretettel! Hittel! Imával! Kételkedni csak földi dolgokban lehet. Az isteni mindenek fölött való, így a kétségek fölött is. Nincs rá hatással, mert a kétség, csak ezen a szinten létezik, s nem juthat feljebb, mert magasabb tartományokban kioldódik, feloszlik, eltűnik, átalakul magasabb dolgokká. Vagy visszatér ahonnan jött. Ha a szív, melyből kiszállt, már nem fogadja vissza, mert teret nyert a szeretet, a kétség is szeretetté válik a szív által, s csak akkor lesz újra kétség, ha engeded.

Beszélgetés az angyalokkal1.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com


A Való


Az ego mit magára vesz, s támadásnak vél, akár sérelem, vagy bántás formájában, nem való. Az igaz szellemre ez nem vonatkozik, mert nem valója, bár része az.

Az igaz Szellem az Egység Valója a Szeretet. S bár minden mi létezik része, de mégsem valója. Csak leképeződése, korlátozott megjelenése.

Valója az igaz Szeretet. Más nem. Mi ebből leképeződött, s bárhogy megnyilvánul, de szeretet nincs benn, az csak része, de nem Való-ja. Az mind az ego által teremtett egyéni valóság.

Mikor a részek visszatérnek az Egy-be, az igazi Szeretetbe, akkor válnak Való-vá, s megszűnnek részeknek lenni. A részek azok, mik mindent magukra vonatkoztatva fognak fel, s így nem a Való-ban élnek. Mi részre vonatkozik - nem az Igaz Való-ra vonatkozik, csak a részére (bár az benne van). Ha Egy-ként él benne, rész nélkül, akkor lesz minden Való, miben megnyilvánul. Mert az Egy-ből(nézve) minden Való, de kívülről, csak rész.

Ez a feladat. Újra Való-ként létezni, s átélni!-Voltatok-e már emberi testben?

-Anael: nem.

-Sybill: igen.

-Emlékszel rá?

-Nem, csak az érzésekre, melyek segítenek jobban megérteni az emberek tetteit, választásait. Megértem, miért döntenek így, vagy úgy. Az emlékek érzés szinten maradtak meg. De ezeket az érzéseket ne hasonlítsd a földi érzésekhez, mert más szinten rezegnek. Az emlékeim hozzáférhetők számomra, s ha engedélyt kérek, s kapok, újra átélhetem őket. De feladataim kezdetekor ezeket le kell tennem, s újra elzárják előlem, hogy ne befolyásoljanak. Ez így helyes. Mindig az a tudás a hozzáférhető, mire szükséged van feladatod elvégzéséhez.

-Romanel: nem.
-Ti is szoktatok meditálni?

-Igen, mi is tisztulunk, de nem abban a formában, mint ti. Közös imákat mondunk, hol Isten fénye és Jézus szeretete van jelen, tisztít és megáld bennünket. Valamint, minden angyalnak van egy olyan szent helye, hová félrehúzódva, a Mindenség szavát hallgatva, összekapcsolódhat Istennel. Erőnket tőle kapjuk. Feladatainkat az angyalmesterektől.

-Azok kik?

-Az angyalokat irányító mesterek, kik összefogják az angyalok feladatait.

-Nem az arkangyalok azok?

-Ők nem tartoznak a mesterek alá. Ők közvetlenül Jézusnak tartoznak beszámolni. A rendszer tökéletes, mert szeretetre épül. Mindenki tudja a feladatát, mert "időben" értesül mindenről.


Beszélgetés az angyalokkal2.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

Emberi kapcsolatok


-Család: mindig új, és új szituációkat kell megélniük együtt. Mindegyikük változik, fejlődik, ugyanakkor egymásra is hatnak. Ezért egyéni fejlődésük kihatással lesz a család többi tagjára is. Aki képes, egy bizonyos határig-szintig, emelheti a többit. Adott frekvenciatartományon belül, de a továbblépéshez már a másik akarata, hajlandósága is kell.

-Ez nem veszélyezteteti a családi békét?

-A magas rezgésű lélekben nem, mert nem hat rá úgy az alacsonyabb, mint fordítva. Ha nagyon eltávolodnak a rezgések, az alacsony szinten rezgőt "irritálja", idegesíti a másik. Ekkor lehet konfliktus, az "Úgy megváltoztál!"- kezdetű szemrehányással.

-Mit lehet tenni?

-Folyamatosan, őszintén tájékoztatni egymást arról, merre tart a másik, mik foglalkoztatják, mik történnek vele. Elfogadni a másik szuverenitását, s megérteni, hogy ez egyáltalán nem veszélyezteti az egymás iránt érzett szeretetet. Meghallgatni s megérteni, amennyire lehet, a másik fél érzéseit, gondolatait. Megérteni, hogy mik foglalkoztatják. Ez kölcsönös. Bizalomra, szeretetre, elfogadásra épül. Segítsük a másikat egyéni fejlődésében, s magunkon is segítünk. Segítve - megértve. Hallgassuk meg a másikat, de utunkban mi döntsünk! Mondjuk el mi is véleményünket szeretteinknek, de semmit ne erőszakoljunk rájuk. Éljünk egymással szabadon, egyenlő társként

-Barátok: utunk barátait mindig behívjuk magunknak. A gondviselés gondoskodik róla, hogy támogassanak, ahogy mindenki támogat valakit, valakiket, életei során. Mindig bizalommal és szeretettel viseltess barátaid iránt. Ők ideiglenes tanítóid. Úgy tekints rájuk, mint tanulótársaidra, kikkel együtt fejlődtök, míg utatok, feladatotok is egy. Ha egy barát elmarad, őrizd meg szeretetteljes emlékét szívedben, s köszönd meg segítségét, akár távolról is. Az újakat pedig, kik új utad részei, köszöntsd ugyanilyen szeretettel. Tőlük is tanulsz, s őket is tanítod. Örök barátság az égben, tanulótárs a Földön.

-Ismerősők: alkalmi tanítók. Ráébredsz összefüggésekre, s leckéket oldasz meg általuk. Mivel szoros kapcsolatod nincs velük, ezért nem tulajdonítasz nagy figyelmet a velük történtekre, pedig jó, ha figyeltek, mert sokat tanulhattok általuk. Mivel "nem ismeritek őket jól", velük kapcsolatban általánosítotok, s így olyan összefüggésekre jöhettek rá, melyek mindenkire vonatkoznak, s nincsenek benne olyan személyes érzések, melyeket barátoknál hajlamosak vagytok figyelembe venni (valakivel elnézőbb vagy, mert kedveled, vagy éppen jobban haragszol rá, mert tőle nem vártad volna...). Mindenből lehet tanulni, csak figyeljétek, és értsétek meg üzenetét. Van segítség .


Beszélgetés az angyalokkal3.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com


Napok megszentelése


Fontos, mert így lesz áldás rajta. Minden reggel mondjatok hálát és köszönetet atyátoknak e szent napért. Kérjétek segítségünket, útmutatásunkat az egész napra, sőt a nap folyamán előforduló feladatokban is. Ha szeretnétek, minden napnak adhattok feladatot, vagy nevet: Ma mindenkire mosolygok, mert ez a mosoly napja!

Tegyetek érte, hogy erre emlékezzetek a nap folyamán. Álljatok meg néha, és mondjatok újbóli köszönetet Atyátoknak, s küldjetek áldást, kinek szeretnétek. Küldjetek áldást mindenkinek!


Beszélgetés az angyalokkal4.gif

 Kép forrása: Pinterest.com

Az ima erejéről


Az ima, mi megszentel mindent Atyánk akaratából. Az ima, az energia forrása, mi életet ad.

-Hogyan?

-Hogy összekapcsol a Teremtő erővel, ezáltal szellemed s lelked összeköttetésbe kerül. Árad és áramlik az Őserő, Ősenergia, Egylét, Fény, vagy aminek hívni akarod. Feltölt téged. Lelked, s ezáltal tested is.

-Olyan, mintha feltöltenél egy akkumulátort?

-( mosolyognak) Találó észrevétel. Igen, ha folyamatosan imádkozol, és a meditáció is egyfajta ima, tested és lelked egy állandó energiaforráshoz jut. Nem vetted észre, hogy ekkor kevesebb étel is elég kondíciód fenntartásához?

-De igen.

-Ez az, ami életenergiával lát el téged, s közben tudatod is fejlődik, tágul. Ugyanis az ima, vagy meditáció alatt, nemcsak ősenergia, létenergia érkezik hozzád, de tudás, tanítás is. Őszinte, imában feltett kérdésre válasz érkezik. Ezért fontos, hogy őszinte szívvel, saját szavainkkal imádkozzunk. Belőlünk jövő igazsággal és szeretettel. Akkor megkapjuk imánk által, amire szükségünk van. Léleknek és testnek. Ha csak néhány percre is, de kössétek össze magatokat az Isteni csatornával. Merítsetek belőle erőt, tudást, kegyelmet, áldást. Minden nap! Ezzel megszentelitek azt! Bármit elmondhattok imában, hisz nincsenek titkok! Az őszintén megnyíló szív jó befogadó. Könnyebb neki átadni az energiát, nem vész el belőle.

-Ezt, hogy értitek?

-Ha valaki kér, kap. Ez törvény, ha nem ellenkezik magasabbal (Isteni terv). De ha ezt a lesugárzott energiát, nem nyitott, őszinte szívvel várja, az energia egy része arra "pazarlódik", hogy szívét megnyissa a fennmaradó befogadására. Így nem a teljes energiát kapja. Így ér csak részinformációt, mi egészként indult, s így jut a kért-ből sem egész. Fontos a szív megnyitása és az őszinte szeretet imánk tárgya felé!
-Vágyaink mikor visznek jó irányba, s mikor csak ábrándozások?

-A szív érzi az igaz utat. Ha vágyaidat leküldöd szívedbe, s ott újra éled, megmarad belőle mi igaz, mi utad része, mi irányba visz, s eltűnik belőle, mi emberi vágyakozás, ego. A szív képes a szétválasztásra. Az isteni tartalmat mutatja, a többit "rádhagyja".

-Most akkor mi is van az ábrándozással?

-Az ábrándozás is teremt, de az emberi mivoltod szerint teszi. Emberi vágyaid szerint, mik nem tiszta tudatodból, hanem emberi berögzüléseidből, tanulásaidból, hiedelmeidből táplálkoznak. Ezért megvalósulásuk e hiedelmek, elgondolások szerinti célt szolgálják. Ez emberi utad, mi Istenid része ugyan, de ha azt szolgálni akarja, nem állhat meg e szinten. Továbblépésedhez, Isteni utadat szolgáló célokat kell kitűznöd. Tiszta vágyakat kell behívnod, szíveden át. Azon át kell megteremtened őket. Tudatosan. Ábrándozásaidat ismerd fel, s formáld át őket, hogy vágyaidat szolgálják. Hagyd meg belőlük, mi utad része lehet, s töröld ki, mire nincsen szükséged. Tudatosítsd, mi nem szolgálja célod, különítsd el, s ajánld fel Istennek, vegye magához, hogy téged el ne térítsen utadról. Ezért időnként tarts efféle önvizsgálatot, érzelmeid, vágyaid, ábrándjaid között. Itt is kell a takarítás, nem csak a lakásba.


Beszélgetés az angyalokkal5.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com


Szeretetsarok


Minden otthonban alakítsatok ki saját tudatsarkot, mely olyan, mint egy sajátságos kis oltár, hová olyan áldott dolgokat tesztek, melyek állandóan utatokra, feladatotokra emlékeztetnek titeket, s melyekből szeretetet meríthettek. Lehetnek ezek képek, kövek, tárgyak. Ez a hely a tisztaságot, s az igaz akaratot is jelképezi. Merítsetek erőt belőle, s időnként, ha úgy gondoljátok, rendezzétek újra kedvetek, szívetek szerint. De mindig az legyen rajta, mi szívetek szeretetét, hiteteket, utatokat tükrözi. Itt állandó tudati- és szeretetenergiák áradnak. Isteni fény veszi körül, s áldás járja át.

Hasonló ez, mint szívetek oltára, mi Bennetek található. Áldott mind! Vigyázzatok rá!


Beszélgetés az angyalokkal6.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

Emberi mivoltotok


Elfogadása éppolyan fontos, mint lelketek épülése. Ha testben nem törekedtek egyensúlyra és elfogadásra, lelketek sem lesz harmóniában. Ne ítéljetek testetek, emberi mivoltotok felett sem. Most ugyanúgy részetek az, mint nékünk fényszubsztanciánk. Nélküle mi sem lennénk teljesek. Ez most lelketek és szellemetek anyagi kivetülése, belőletek van! Ápold, szeresd, vigyázz rá, tisztelettel bánj vele, csakúgy, mint lelkeddel! Szellemed őket egésznek tekinti, s együtt fejlődnek igazán. Ha lelked ápolod, de emberi mivoltod, érzéseid, kinyilatkoztatásaid, gondolataid nem fogadod el, s érted meg, az visszatartó erő fejlődésed útján. Tested, lelked temploma. Hiába ragyog belül, ha omladozó külseje emberként riaszt. Mert mint emberek, először azt látjátok, a külsőt, s a belsőt is hajlamosak vagytok ekképp ítélni. Ha figyelmeteket ráfordítanátok e kettősség másik felére is, teljesebb képet kapnátok. Szánjátok rá figyelmeteket a teljes megismerésre! E téves képet megelőzhetitek, ha testetek éppúgy szeretitek, s törődve vele azt is ápoljátok. Így hírnöke lesz lelketeknek, s a templom kívülről is ragyogni fog. Mutatja híven belső ragyogásotokat, külső kisugárzásotok által. Ne a cicomára gondoljatok, vagy a puccos öltözékekre. Tiszta, harmonikus, sugárzó testre. Akkor a legegyszerűbb ruha is igazodik hozzátok. Érzéseiteket, gondolataitokat, ugyanígy tekintsétek valós részeteknek, tanulásotok segítőinek. Nem rosszak, vagy eldobandók. Ha figyelitek, s megértitek őket, ugyanúgy dolgozhattok rajtuk, mint lelketek fejlesztésén, spirituális utatokon. Felismerhetitek, mikor nyilvánulnak meg megszokásból, társadalmi beidegződésetek, tanult sémák eredményeiként. Ekkor megérthetitek és átformálhatjátok őket. Feloldhatók lesznek ezek a kötöttségek. S kis odafigyeléssel, gyakorlással ezek átalakíthatók, szívből jövő, igaz érzésekké, gondolatokká. Akkor ez válik természetessé, ez lesz reagálásotok útja, s belőletek az Isteni megnyilvánulás szól! Törekedjetek ennek az útnak a megismerésére és éljetek Benne. Így váltok teljessé Istenben: test - lélek - szellem.-Miért nem fogadják el az emberek a felajánlott segítséget(kegyelmet, áldást)? Talán nem kész rá a lelkük?

-A lélek mindig kész! A tudat az, mi ellenáll. Míg kavarognak benne az érzések, mikről nemrég beszéltünk, nincs helye másnak. A tudatot meg kell tisztítani! Ki kell söpörni, míg csak az isteni tudatosság marad. Ahogy tisztítod s hely szabadul fel, máris be tudod oda fogadni az áldást, kegyelmet, isteni tudati energiákat. Ezért fontos, hogy folyamatosan takaríts&61514;. Mindig szabadítsd fel a helyet tudatodban, hogy a teljesség töltse azt be. Ha az egész tudatod már az isteni teljesség fogja át, az Egységbe lépés megadatik számodra. Amíg kétségek, félelmek állnak ellen ezen isteni tudatenergiák befogadásának, addig a kegyelem, áldás sem lesz értelmezhető. Így ismeretlen "fogalomként" kezeli az emberi tudat. S mit nem ismer, ellenáll annak. A szív megnyitása segíti a tudat falainak ledőlését. A szív szeretete átitatja, s megvilágítja a tudatot. Ez a kulcs! A szívben van! Minden szívben. Az igaz tudat a szíven keresztül működik. Az köti össze a kollektív tudattal, s így vevő és adó lesz egyszerre. Kiben az isteni tudat már teret nyert, s jelen van, az megérti és elfogadja a segítséget, áldást, kegyelmet. S ha még többet enged magába, már kéri is azt. A teljes tudatosság az, mikor ezzel eggyé is válik, s nem kell kérnie vagy elfogadnia, mert Benne létezik, része az s ő része annak. Teljes - Bonthatatlan - Egy. Minden lélek isteni feladata ez. A tudat az, mit fel kell emelni arra a szintre, hogy ezt megértse, s céljává tegye. Magába fogadja. Magasztos cél, s becsülni, tisztelni való. Szeretünk ezért benneteket, s megértjük, hogy nehéz az út. De mindig van segítség. Éljetek vele! Kérjétek, fogadjátok be. Sugározzátok szét, s segítsetek ti is.
-Mi olyan nehéz az elfogadásban? Ti hogyan csináljátok?

-A nehézség az ellenállás, az elkülönülés. Úgy érzitek különállók, talán különbek is vagytok. Nem az egységben gondolkodtok. Igaz ugyan, hogy mint megtestesült lények egyediek vagytok, de ez az egyediség az Egy-ből származik, ahol nincs különbség, minden ugyan az. Az elfogadásban ez nektek a nehéz. Az a megértés, hogy minden egyedi ugyanaz. Utánozhatatlanul egyforma. Ha elfogadjátok az Egy megismételhetetlen sokszínűségét, s számtalan megjelenési formáját, melynek ti is részei vagytok, akkor költözik szívetekbe az elfogadás. Az ember egyediségén át, s abból tanulva, a sokszínűség világában halad a teljességbe, hol nincs elkülönültség. Mi szívvel látunk s megértjük, hogy minden ennek az Egy-nek az egyedi kifejeződése, s hogy a sokszínűség és különbözőség ugyan abból indul ki, s ugyan abba tér vissza. Belé, Istenbe. Mi így látunk. Mindent isteni megtestesülésében és kivetülésében. Szeretetben! Mi elfogadjuk Isten akaratát, s ennek alárendelve minden elfogadunk, mi Belőle származik. Mi is. Tudjuk, értjük, elfogadjuk. Ha ti is magatokra vonatkoztatva így elfogadnátok ezt, mi valójában maga Atyátok akarata, nem lenne ítélkezés köztetek. Ha egyéni akaratotokat feladva, az Egység szolgálatába állítanátok, megszűnne nemelfogadónak lenni, hiszen az Egy mindent elfogad, mert az Ő maga. Nem ellenkeznétek akkor saját akaratotokkal, mi maga az Egy. Először magatokban próbáljátok, s ne ellenkezzetek magatokkal! Mikor egy érzést követtek, ne magyarázzátok meg "ész érvekkel" miért nem jó az a döntés. Ne ellenkezzetek önmagatokkal! Ne osszátok meg magatokat. Legyetek teljesek kicsiben, hogy nagyban is azok lehessetek. Döntéseiteket, akármik is azok, fogadjátok el. Mert ti így vagytok teljesek. Testben és lélekben egészek. Minden pillanatban tökéletesek. Mindig az a tökéletes amiben vagytok. Az a pillanat. Mire megítéled, már nem abban vagy! Hogyan is mondhatnál hát róla véleményt? Arról, mi elmúlt? Ezért a tökéletes pillanat az, mit el kell fogadni, s magatokévá tenni. Ha így gondoltok az elfogadásra, át tudjátok értékelni, mit eddig hittetek, vagy hinni véltetek.
Beszélgetés az angyalokkal7.jpg

 Kép forrása: Pinterest.comTanácsok:


Beszélj rendszeresen őrangyalaiddal

Mindig légy hálás, s mondj köszönetet mindenért

Meditálj rendszeresen, s ha nincs rá módod, mindenképpen mondj imát

Szentelj meg minden napot, s akkor minden pillanata is az lesz

A meditáció mellett imádkozz rendszeresen szíved szavaival. Elég pár mondat, de azt őszintén tedd. Beszélgess Istennel, Ő mindig meghallgat

Kapcsolataid legyenek nyitottak és szeretetteljesek barátaiddal (testvéreiddel)

Olvass, mit kezedbe adunk, s gondolkodj el érelmén, érezd át a mondanivalót

Szemlélj mindent befogadón, az elutasítás nem vezet utadon. Nyitottan kezeld mindazt mit látsz, hallasz, érzel

Mosolyogj, örülj az életnek, s mindannak mit nyújt számodra. Tudd, ez úton hazafelé haladsz, mi okod lenne hát keserűségre? Egyre közelebb a cél!

Legyél tudatában az állandó segítségnek. Mindig elérhető, csak kérj, s légy hajlandó befogadni.

Szeress! Elsősorban önmagad. Fogadd el léted ezen formáját is. MOST így vagy teljes. Ne hibát keress, hanem lásd erősségeidet, s a bennük rejlő lehetőségeket

Önmagad elfogadása, döntéseid elfogadásában is nyilvánuljon meg

Senkire rá ne kényszeríts semmit, saját utadat járd

Mások véleményét ne vedd magadra, legyen meg a sajátod a szeretetben

Segíts önzetlenül, ha szíved úgy diktálja

Törekedj a jóra, szíved mindig segít, s megsúgja, hogyan tedd

Figyeld a jeleket, mik néked szólnak s segítenek utadon. Kérd segítségünket, hogy felismerd őket

Mit megtanultál, el ne feledd s gyakorold azokat, hogy tudatossá váljanak

A félelmek feloldása szeretettel lehetséges. Szeretetet árassz magadon át, s magad körül. Az ima is segít, melyben békességet kérsz szívednek. Szeresd magad! Mondd ki! Hangosan. Szeretem magam! Őszintén, szívből. Ha a szeretet átjár s eltölt, ott nincs helye másnak!

Amennyire tudtok, legyetek sokat a természetben, s érezzétek át a növények, s az ott lakó állatok energiáját. Az elemek energiái, mik bennük együttesen érvényesülnek. Merítsetek erőt belőlük.
Áldás van minden szívben, melyben Isten lakozik, és áldás lesz minden emberen, ki megnyitja szívét és utat, teret ad Istennek.


Beszélgetés az angyalokkal8.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

2008.február vége


-Minket lelkünk "vezet" emberi testben Haza. Nektek mi az, mi nekünk a lélek? Van nektek ilyen?

-Az a lélek mi bennetek él, sajátotok. Emberi mivoltotok része. Eligazít földi feladataitokban s materializált létezésetek összekötője magasabb rendű megnyilvánulásotokkal.

Mi inkább szellemi résznek neveznénk, mi minket összekapcsol Istennel. Finom rezgéstartalom. Eredendő szubsztancia. Olyan, mint létünk megnyilvánulásának legfinomabb igazságtartalma. Központunk, mely a Mindenség központjához kapcsol minket.

-Mi ez, amit most érzek? Testem szívközpontjában?

-A kapocs a Mindenséggel.

-De ez annyira mély, olyan meghatározhatatlanul tágas érzés. Bennem van, de mégis túlárad rajtam, s túlszárnyal mindent, mit le lehetne írni. Mintha egy végtelen kapu nyílna a Mindenségbe, minek ajtaja ott van bennem, a szívemben. Túl testen, téren, időn. Maga a megfoghatatlan lényeg. Furcsa, és mégsem az. Ismerős, de mégsem tudom megmagyarázni, elképzelni, vagy elmondani. Ez lenne a kulcs? Mintha mindennek ott lenne értelme, ott tárulna föl.

-Ez isteni Éned, mely benned lakozik, mióta utad járod. Sosem szakadtál el Istentől, ahogy a gyermek is mindig szülei gyermeke marad, akárhova is veti útja s feladatai. A kapocs szétszakíthatatlan. Egységtudatod az, mely örökléted értelme. Ez az érzés utad során egyre jobban kiteljesedik, s lesz, amikor ez lesz lényeged, csak ezen át érzel majd! Addig még tart az út, s ezért a tanulás.

-S ha ezt az érzést felidézem, az segít utamon? Emlékezni?

-Igen, mert Hazavisz. Egyre ismerősebbé válik, s egyre könnyebben találsz rá, ha hívod. Meríts erőt ebből az egységből, mi szövetséged Istennel. Tágítsd ki ezt az érzést testedre - lelkedre egyaránt. Kezeld őket egységben, s mindenben igyekezd ezt érezni. Hagyd, hogy áradjon benned s szét körülötted. Hagyd, hogy bekapcsoljon az Egységbe. Árassz bele szeretetet az érzésbe.


-Miért nehéz feltenni a kérdéseket?

-Mert már benne van a válasz. S van, hogy félelmeitek tartanak vissza attól, megtudjátok az igazságot, mi eltörli oly szépen felépített álomvilágotokat. Ha az igazság tudói vagytok, nem tudtok tovább hazugságban élni, s úgy tenni, mint azelőtt. Féltek a változástól, s mindentől, mi átalakul. Inkább a biztos tudatlanságban, a hiedelmeitek által épített világban raboskodtok. Pedig mindennek eleme a változás.

-Tudom, örök mozgás Isten mozdulatlanságában. Változás az állandóságban. Ezt nem értik meg sokan?

-Így van. Meghaladja tudatukat, mert nem szabadították föl azt az Isteni tudásnak. Elutasítanak befogadás helyett. Félnek szeretet helyett. A félelmektől kell megszabadulnotok! Az a legnagyobb gát az isteni igazságok elfogadása előtt.

-S hogyan tudnánk hatni másokra, hogy befogadják ezeket az igazságokat, s ne féljenek tőlük?

-Szeretettel! Mindig őszintén, szívetek szeretetével beszéljetek velük. Őszinte, szeretetteljes rajongásotok megrepeszti gátjaikat, s lassan nyiladozni kezdenek. Ne menjetek bele vitákba, fogadjátok el, hogy ők máshogy éreznek, mert tudatuk még nem nyílt meg ezeknek az igazságoknak, mik bennetek már élnek. Legyen életetek, tetteitek, szavaitok, őszinte hitvallásotok.

Sugározzon rólatok a szeretet! Ne az elvárások szerint éljetek, mit földi környezetetek próbál rátok erőltetni, de az isteni igazságokat szem előtt tartva tegyétek teljessé mostani életeteket is. Ha mindig a szeretet szól belőletek, az minden szívet meglágyít. S ha ti elfogadtok, titeket is elfogadnak. Ki nem képes az elfogadás szintjére emelni szívét, az előbb-utóbb kiválik környezetetekből. Sose szégyelljétek Isten iránti szereteteteket, hiszen ez minden szeretet alapja! Vállaljátok önmagatokat mások előtt is úgy, mint Isten előtt. Ez nem azt jelenti, minden titkotok, apró-cseprő dolgotok mondjatok el mindenkinek. Ezek rátok tartoznak. De ne titkoljátok érzéseitek, isteni lényegetek. Nem kell kiállni, s kiabálni hitvallásotok a világba, megteszik azt megnyilvánulásaitok, tetteitek, szavaitok, mások iránti szeretetetek kimutatása, mely az önszeretetből táplálkozik. Légy egységben önmagaddal, ez egységbe hoz a világgal! Nem kell mást tenned! Ha Istennel összhangban élsz önmagadban, akkor bármi történik körülötted, mindig összhangban leszel vele. Te igen! A környezetedben élők saját összhangját maguknak kell megteremteniük.

-Tehát ez azt jelenti, hogy bár mások nem érzik összhangban magukat környezetükkel, ha én összhangban vagyok magammal, akkor mindettől függetlenül a környezetemmel is abban leszek?

-Pontosan. Minden tőled függ, ahogy mások maguktól. Mindenkinek először önmagában kell rendet teremtenie. Így tud bekapcsolódni a Nagy Egységbe. Addig csak kering körülötte, s kívülről szemléli.

-De mi van akkor, ha úgy érezzük, bár a másik nem igazán "akarja", mi mégis nagy késztetést érzünk, hogy segítsünk neki?

-Abban biztos valamilyen karmikus adósság, vagy fogadalom van. A késztetés azt jelenti, ez feladat, mit meg kell oldani. De erőszakkal akkor se tégy semmit. Ha a lélek ellenáll, akkor még nem kész befogadni. Türelem, lesz még alkalom. Addig is imáidban üzenj e léleknek, s kérd, hogy segítsen elvégezni vállalt feladataidat vele szemben. Ő válaszolni fog neked, akár földi személye által is. Mit elvállaltatok, megcselekszitek azt, az arra alkalmas időben. Ti csak legyetek nyitottak, s álljatok készen!


-Hogyan kezeljük a tudást, mit megkaptunk, hogy vissza ne éljünk vele, s ne legyünk elbizakodottak miatta? Hogyan legyünk a tudásunk birtokában úgy, hogy közben tudjuk, hol a helyünk, s még mit kell megtanulnunk?

-ALÁZAT! Mindenbe alázattal fogjatok. Annak szilárd tudásával, hogy mindent Atyátoktól kaptatok, s az Ő kegyelméből vagytok tudói. Ne képzeljétek senkinél különbnek magatokat, hiszen mind Egyek vagytok, s az Egyben nem létezik különbség, mert az EGY. Minden feladat mit kaptok, a ti akaratotokat képviseli. Bennetek teljesedik ki, mit vállaltatok. Ha különbnek érzitek magatokat az önmegcsúfolás! Hiszen nem mástól, de saját magatoktól érzitek különbnek magatokat Mókás, nem? De igaz. Ki ezt nem érti meg, nem képes ellátni azt a feladatot, mi isteni tervét hivatott betölteni. Nem kell szégyellni, mit meg kell tenned. Az álszerénység semmivel sem jobb a nagyképűségnél. A kettő között van az egyensúly, az út. Ha hagyjátok vezetni magatokat, s utatokat a gondviselés fénye ragyogja be, akkor pontosan fogjátok tudni, mi az, mit isteni Énetek vezérel, s mi az, mit földi egotok. Mindkettő kell, de tudjátok, mikor melyik szolgáljon titeket! Melyik segít beteljesíteni éppen akkor feladatotok. Ha egod megtanulod isteni Éneddel összhangba hozni s általa irányítani, tudatosan élheted földi életed, s nem kell félned attól, elbizakodottá válsz. Csak őrizd meg az alázatot szívedben. Igaz szolgád ő!


Beszélgetés az angyalokkal9.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

Angyali tanácsok:


A feladatokat ne hagyjátok megoldatlanul! Mindig fogjatok neki hittel, szeretettel, bizalommal. Kérjetek hozzá segítséget, útmutatást. Az elodázott feladat kudarcként jelenik meg az energiamintátokban, s későbbi életetekre is kihat. Dönthettek úgy, hogy nem akarjátok ebben a formában megoldani, ahogy elétek tárul, de ebben is kérjétek segítségünket. Tárjuk föl nektek más aspektusból, vagy irányítsuk figyelmeteket más szemléletre. Bárhogy is döntsetek, mi rajtatok áll, az befolyásolja további életeteket. De a döntés utáni okozat még feloldható, és megjavítható. Az elodázott döntésből csak a hiány marad, mely elvonja az energiát. Ezek a döntések nem apró-cseprő hétköznapi dolgok. Ezek mind életutatok állomásaihoz kapcsolódó sorsszerű döntések. Erre, mint tudod, sorozatos jeleket kaptok. Először csak halkan, finoman, majd, ha nem veszitek észre, egyre hangosabban és szembetűnőbben, hogy meglássátok.

Jobb a rosszat észrevenni, szembesülni vele, s elfogadni annak, ami. A létezés része, mint nem venni róla tudomást, vagy úgy tenni, s tagadni mi van. Nem kell mindet azonnal megoldani, megváltoztatni, de nyitottan kell kezelni s látni természetét, úgy viszonyulni hozzá. Ha elfogadod, mint az egész részét, akkor képes leszel vele együtt élni, s kialakul a harmónia. Sokan éltek így harmóniában, miközben körülvette őket az, mit sokan tagadnak. Ők egységben éltek s mégsem "váltották meg a világot", csak magukat. De ezzel a magukból létrejövő világukat is megváltották. Ezért ne tagadjatok le semmit, mi bennetek történik. Ne söpörjétek a szőnyeg alá, s ne nyomjátok el, mert előbb-utóbb felszínre tör. Szembesítsétek önmagatokat vele, ismerjétek föl, fogadjátok el, s akkor meg tudjátok oldani. Feloldjátok akkor magatokban azt a feszültséget, mit ennek tagadása okozott. Az elfogadás a megoldás! Nem valaminek a helyes voltát, jóságát vagy rosszaságát fogadod el, de a meglétét. Létezését. Mi isteni joga! Ahogy te isteni jogod, a te létezésed is. Hogy fel lennél háborodva, ha valaki a te létedhez való jogodat nem fogadná el&61514;! Gondolkozzatok el ezen, s gyakoroljátok a nyitottságot és az elfogadást. Ne szégyelljetek segítséget kérni. Mi mindig elérhetőek vagyunk, ha hívtok. Imáitok, könyörgéseitek mindig célhoz érnek. Isten szeretett gyermekei! Áldásunk rátok!

Szeressetek, hogy szeretve lehessetek!


Beszélgetés az angyalokkal10.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com


Egy angyal, aki most érkezett hozzánk, büszkén mutogatja szárnyait, azt mondja, most kapta őket (ő új angyal).


-Hogyan "lesz" valakiből angyal?

-Már eleve a létbe angyalként érkezik. Ez az egyik lehetőség.

-Atyánk teremtése által?

-A létezés törvényszerűségei által, mely Atyánk erejéből táplálkozik. Ti úgy hívjátok isteni teremtés. E törvények hívják életre az angyalok létét. Ez egy teremtési folyamat, mely az egész teremtés része.

-Mi hívja életre az angyalokat?

-Ahogy ti nevezitek a "vágy", a "szükség" energiája.

-Ez olyan, mintha valamire igény van, és az létrejön?

-Igen. Az energiák ebben a teremtésben összpontosulnak, mert erre irányulnak. Minden így működik. Valami kell/szükséges - energiaminta keletkezik - valami lesz, teremtés által. A törvények mindenhol és mindenkire ugyanúgy vonatkoznak. Örökérvényűek!

-És ki felügyeli ezeket a "születéseket"?

-Ez nagyon összetett nektek megérteni. Nagyon fontos és áldott dolog ez. Áhítat és tudás kell hozzá. Jézus és az arkangyalok irányítói. Mesterek a végrehajtói, kik a teremtő energiával ily módon képesek bánni.

-Akkor az angyalok is ugyanúgy születnek és távoznak?

-Nem földi dolgokkal egybeállítható módon, de kicsit hasonlóan le lehet írni. A teremtés, mint mondtam, az energiamintával kezdődik. Mesteri teremtőenergiák alakításával és isteni minták összegyúrásával, mi folyamat így elmondhatatlan, létrejön az alap. Ez még további teremtési folyamatokon és finomításokon át, folyamatos szeretetenergia áradás jelenlétében kapja meg végső formáját. Itt ezután, különböző tanulási fokozatokon áthaladva, az angyalt végül felavatják feladatára.

-Említettél egy másik lehetőséget is.

-Igen, mikor már más létformában, fejlődése olyan fokára jutott, hogy angyali feladatokat is elláthat.

-Aki emberként élt, az is?

-Igen. Ha fejlődése elérte az angyali fokozat szint-jét, s jelentkezik angyali feladatokra (angyalnak).

-Ez hogyan történik?

-Mikor az életút befejeződik, s az égi tanács mestereivel a lélek végigtekinti fejlődését. Akkor, ha a Tanács úgy dönt, már alkalmas lehet angyali feladatokra, engedélyt kap, hogy jelentkezzen, ha akarja. Ha a lélek él a lehetőséggel, akkor az "angyalképzőbe" kerül. Itt megtanulja mi feladata lesz, s rezgéseit is áthangolják az angyallétre.

-S mi történik akkor, ha valaki úgy dönt, már nem szeretne angyal lenni?

-Akkor is több lehetőség van. Visszatér Atyánk szellemi energiájába, egyesülve az öröklét teljességével. Tehát az Egységbe! Így az isteni tudat alkotóeleme lesz újra.

Ez mindig nagy ünnepléssel történik nálunk, ahogy a születés is. Mindenben az isteni akarat a szeretet nyilvánul meg! Minden átalakulás csak a teljességet teszi Egésszé.

A másik, mit választhat egy angyal, hogy más létformában teljesedik ki újra.

- Lehet ember is?

-Igen. Ezt is a Tanáccsal egyeztetve határozzák el, s az arkangyalok "ajánlása" támogatja. Ekkor az angyal leteszi angyallétét, hogy felkészülhessen az útra, mire vállalkozott. Hatalmas és bátor feladat! Minden ilyen angyal nagy tiszteletnek örvend, és sok segítséget kap társaitól útja során.

- Lehet újra angyal?

-Igen. Feladata elvégeztével. Ha a Tanács és az arkangyalok úgy döntenek. Jézus engedélyével.

-És te?

-Én isteni tudatosságból születtem, energiaminta alapján.

-Ezt megmondják nektek?

-Nem kell, mindennek tudatában vagyunk, mert minden a szeretet egyetértésében történik. Szent akarattal, isteni törvények alatt. Ez létünk valója.

-Tudod, mi az, mi életre hívott?

-Igen. Az átalakulások. A sűrű energiák feloldásához finomabb rezgések szükségeltetnek. Az angyalok finom rezgései elsimítják a sűrű energiacsomókat. Finomabbá szövik a szálakat. Sok angyal született ezekre az időkre. Fontos feladatra jöttünk, az energiaátalakulások közreműködői vagyunk. Veletek együtt dolgozunk, az emelkedésért.


Beszélgetés az angyalokkal11.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com

-Az angyalok nemtelenek. Hogyan lehet mégis férfi vagy női (jellegű) nevük?

-A név az energia jellegét szimbolizálja, mivel rendelkezünk. A jellegét. Attól angyallétünk nem lesz vői vagy férfi. Csak az energiarezgések, mivel rendelkezünk, azok minőségére utal. Formánk is ezért tűnhet nőiesnek vagy férfiasnak. Feladataink ellátásához kellő (szükséges) energiarezgések tartoznak hozzánk. Mint ahogy ti is különféle személyiséggel rendelkeztek. Mi ezt az energiamintáinkban, jellegünkben hordjuk.

- A neveteket ti választjátok?

-Igen. Feladatunknak, jellegünknek, energiánknak megfelelően. Nevünk rezgésében jellegünk tárul fel. Ez felavatásunk vége, mikor nevünket megkapjuk, s már azon "szólítanak".

-Mi az oka, hogy három nőies jellegű angyal látogatott el hozzánk?

-A női energiák beállításának ideje folyik (2008. február). Az érzelmi hangolás fontos, az eljövendő energiák befogadásához. Neked most nőiességed kiteljesedésére van szükség, melybe bele tudnak majd integrálódni a később érkező férfi jellegű energiák. Ez mind a felkészülés/felkészítés időszaka. Az egész év (2008) az átállításról szól. Hogy áthangoljuk testetek, és ezáltal segítsünk felkészülni lelketeknek az új energiákban való létezésre. Most szükség van a finomságra, megérzésre, intuícióra és gyengédségre. A nőies oldal kiteljesedése a jó alap. Ez minden érkező energia befogadója. Ezek a női energiák a bölcsői a megszülető új embernek. A nőiesség méhébe fogadják be a megtermékenyítő isteni energiákat.

-Hogyan készülhetünk fel az új energiák befogadására, hogyan építsük az magunkba?

-Először is befogadónak kell lennetek. Elfogadni mindazt, mi érkezik. Hajlandóság, mi jellemezze testetek, lelketek. Ez a hajlandóság utat mutat az új energiáknak. A befogadókba beáradnak, az elutasítás azonban visszatartja őket. Folyamatosan tisztítsátok magatokat! Fénnyel, energiával. Meditáljatok, imádkozzatok. Az energiarezgések átadását így nem gátolja semmi. Legyen nyitott a csatorna mindig. Naponta többször gondoljatok erre:

Nyitott és befogadó vagyok. A szeretetenergia akadálytalanul áramlik át rajtam. Befogadom a fentről jövő áldást. Isten szeretett gyermeke vagyok!

Ha tudatosítjátok magatokban naponta az elfogadást, egyre gyakrabban fogjátok ezt észrevenni. Egyre inkább tudatában lesztek az energiáknak, s egyre könnyebben megérzitek őket. Ha megérzitek, megtanuljátok felismerni őket, majd idővel bánni is tudtok velük. Egyelőre gyakoroljátok a befogadást és az érzékelést. Ha megszilárdulnak bennetek, felgyorsítják a változást, mi majd eredményezi használatukat is. Tudatosan - Szeretettel - Isten akaratával. Ha megérzel egy angyali érintést, már jó úton vagy az isteni energiák érzékelésére. Próbáld az energiákat mindig, és mindenhol megérezni, ahol és amikor eszedbe jut. Nyisd meg magad tudatosan nekik. Kérd őrangyalaid segítségét, hogy a számodra előnyös energiákat befogadhasd. Jézus szeretete mindig vezet szívedben és védelmez téged.

Az energia elfogadásának folyamata:


-Nyitottnak, befogadónak lenni

-Energiát megérezni és elfogadni

-Magadon átengedni, és ezáltal beépíteni

-Magadévá tenni erejét

-Köszönetet mondani

-Szétsugározni környezetedre-Ez egy folyamat. Mindig újabb energiák érkeznek. Ezek befogadásával fejlődtök tovább. Felkészítenek és segítenek, hogy tanulhass, tudatosodhass. De sose feledkezzetek meg az alázatról! Tudatosság nem létezhet kellő alázat nélkül. Tegyétek mindezt jókedvvel és boldogan, hiszen ez csodálatos dolog: fejlődni. Mindent ez mozgat. Az állandó változás, fejlődés. Ez minden létezés alapja. Ez maga a csoda, mit ti annak hívtok. Élvezzétek hát, hogy részesei lehettek! Ünnepeljétek, hogy változtok, fejlődtök, tudatotok tágul. Egyre szélesebben láttok majd. A horizont átalakul, eltűnik, s nem gátolja majd szemed a látásban. Mert tudatoddal látsz már akkor, s annak nincs határa! Gondolj arra mi felé haladsz, s mivé válhatsz. Adj hálát ezért a kegyelemért. Örüljetek az életnek! Mert minden élet egy lehetőség a teljesség útján. Éljetek hát boldogan, tudatosan, befogadón, segítőn.-Felveheti-e valaki korábbi személyiségét, hogy folytassa, vagy újra leélje életét, ha nem tudta feladatát elvégezni?

-Az az élet, amit élsz, egyedi és megismételhetetlen. Döntéseid mindig az adott pillanatra vonatkoznak, hiába látod te azokat "jövőbemutatónak". Segítőid, társaid, kik ezen életedben hosszabb-rövidebb ideig melletted voltak, szintén életútjuk további szakaszába léptek. Ilyenformán ugyanaz nem lehetsz, de mégis van rá lehetőség, hogy a helyzetet újra megéld. Akár még ugyanolyan személyiséget is ölthetsz magadra, még a szituációk is olyanok lehetnek, miket újra megélhetsz. Segítőid, útitársaid is olyan személyiségek lesznek, kikkel megélheted a döntéseidet előkészítő szakaszokat újra. De döntéseid, választásaid, helyzetekre való válaszaid, már nem lesznek ugyanazok. Hiszen fejlődsz, alakulsz, tudatosodsz. A pillanatnak megfelelően reagál lelked. Az átélt helyzetek, érzések, bármily távolinak tűnnek, mind benned vannak. Ha már ismerős valami, s feljön egy érzés, azt követve reagálsz, vagy azt tagadva állsz ellen. Ez mind befolyásol, ami nem baj, hiszen tanulsz, fejlődsz, emlékszel. Ha egy szituációt, élethelyzetet újra meg szeretnél élni, mert érzed, nem fejezted ki benne magad teljesen, s a hiány ezzel kapcsolatban benned él, akkor az égi tanáccsal egyetértésben megtervezheted a következőt ezek szerint. Miket át kell élned, miket újra meg szeretnél tapasztalni, beleírod. Addig alakítod, míg meg nem felel feladataidnak, s ki nem elégíti megélésed vágyait. Akár felveheted ugyanazt a "karaktert" is új életutadra, s megtervezhetsz hasonló szituációkat. De minden élettel más feladatok is keletkeznek és oldódnak meg. A szabad választás minden életben benne van, így bárhogy alakíthatja utadat. A megélést nem lehet előre tervezni, mert akkor nem lenne szabad a választás. Akkor mi értelme lenne átélni, s a következményeket magadra venni, ha előtte megírod reagálásaidat is. Ez benne a szép, ez benne a fejlődés, a lehetőség, a szabadság! Ugyanarra a kérdésre számtalan válasz adható. Mindenki másból ért, máshogy él, másként tanul. Egy élethelyzet, mint feladat, addig szerepel életutadban, míg a benne rejlő feszültségeket fel nem oldod, s újra harmóniában rezeg veled. Akármit vállalsz, vagy választasz, mindig harmóniára törekszel, mert az vezet az Egységbe. Míg bárhol megbillen az egyensúly, addig az mindig feladat, megoldásra váró "élethelyzet" formájában jelentkezik. Gondolj bele! Ha ugyanazt az élethelyzetet megélnéd, ugyanazzal a személyiségeddel és tudással, döntenél-e akkor máshogy, mint abban a pillanatban ott? Akkor döntésed ugyanaz lenne, mert akkori fejlettséged, tudásod és szituációd ezt diktálta. A fejlődés nem áll meg. Ha átélsz valamit, a következő átélésnél máshogy érzed és reagálsz. Helyes. Hiszen ezért próbálod újra, meg újra, hogy megtaláld a helyes utat. Ne akarj körforgalomban cirkulálni. Az ösvényeden haladj, mindig új lépésekkel előre.


Beszélgetés az angyalokkal12.gif

 Kép forrása: Pinterest.com

-Egy érzés vesz most körbe, mely oly csodálatos. Nem kívánok szólni, nem kell szó, sem hang, csak a csend. Érzem a pillanat teljességét, és olyan, mintha kidiffundálnék testem pórusain, s körbeölelném magam. Mi ez?

-Ez az önszeretet. Ez, mivel körbeöleled magad belülről. Ez az elfogadás. Minden nélkül, csak úgy, a szeretetben. Öleld át így magad minél többször. Érezd, ahogy szétáradsz magad körül, lényedet a teljesség szeretetébe vonva. Ez gyógyít és tisztít. Ez az önelfogadás útjának lépése. Minél többet lépsz, s minél többször öleled meg magad a szeretetben, tested-lelked annál inkább harmóniába kerül isteni valóddal. Ilyenkor minden eltűnik, s nem gondolod magad sem ilyennek, sem olyannak. Csak a pillanat teljessége létezik. Isteni tökéletesség és szeretet. Ez, mire lelked vágyik, s testedet is táplálja az Egység energiájával. Áraszd a szeretetet magad körül. Érezd testeden, ahogy bőrödhöz ér. Érezd lelked hullámzását, ahogy simogat. Érezd, hogy eggyé válnak a szeretet hullámaiban, mi elönt téged. Test-lélek egyként áll. Mind a szeretetben létezik. Teljes valód az, mit Magad ölelsz körül. Élvezd ezt az érzést! Szárnyalj benne! Tágítsd, amekkorára csak akarod, hisz határtalan. Vond be ebbe a szeretetkörbe mindazokat, akiket ismersz, s azokat akiket nem. Szeress csak magáért a szeretetért, ne legyen tárgya. Csak szeress!

Mond ki: Szeretlek! Tudok szeretni! Képes vagyok rá! Mert lényem, maga szeretet! Ezért, ha önmagam lényében élek, a szeretetben élek.

Ez sorsod és feladatod. Hogy önmagad legyél. S ha rátaláltál önmagad szerető lényére, ott magadban megtalálod mindazt, miből táplálkozol: Isten szerető fényét! A teljesség energiáját! Öleld körbe magad minél többször, s mi ott leszünk az ölelésben. Mert minden emberi szeretet-megnyilvánulásban isteni és angyali energiák egyesülnek. Ezzel erősítik rezgését. Árasszátok hát szét ezeket az energiákat, hogy minél több isteni és angyali szeretetfonál fonhasson körbe titeket.-Mit tegyünk olyankor, ha mint emberek elkeseredünk, vagy elszomorodunk?

-Éljétek át, hisz emberlétetek tartozéka minden érzés és gondolat, mi megszületik bennetek. Az elutasítás nem megoldás. Az elfogadás és átélés az. Természetes dolog, hogy érzéseitek vannak. Ennek így kell lennie a megtapasztalás okán. Minden emberi érzés isteni tartalmat takar, mint megnyilvánulás. Ez az isteni tartalom jelez nektek valamit. Tanít benneteket, vezet az érzelmeken át utatokon. Így lássátok őket, mint tanítómestereiteket. Mindig nézzetek magatokba, s ott tegyétek fel a helyzetre, s érzéseitekre vonatkozó kérdéseket:

Mi volt a helyzet? Miért érzek így ezzel kapcsolatban? Mit tanít nekem ez az érzés, mi felmerül bennem? Mire hívja fel a figyelmemet? Mit kell észrevennem általa?

Az érzés útmutatás. Nem kell görcsösen belekapaszkodni. Ha megértettük, mire tanítani akar, s elfogadtuk a leckét, hagyjuk feloldódni, eltávozni tőlünk. Minden érzést, mi zavart kelt bennünk, így vizsgáljunk meg. Mint orvos a beteget. Ha kellő alapossággal tesszük, megleljük a baj okát, s feloldhatjuk azt. A többi csak látszatintézkedés, takargatás, elutasítás. Csak így tanulhatunk belőle. Figyeljük és értsük meg.

Értsetek az érzésekből, mint a szóból.-Mikor gondolataink cikáznak fejünkben, hogyan lehetünk mégis tudatosak? Hogyan érhetjük el, hogy ne befolyásoljanak bennünket, és tudatos döntéseket hozhassunk?

-A gondolatok dolga az, hogy cikázzanak, feltűnjenek, majd szétoszoljanak. Reakciók, vagy reakciót kiváltók, de világotok részei, életetek velejárói, egotok tartozékai. Teremtő képzeletetek előhírnökei. Gondolat        Képzelet      Teremtés.

A gondolatokban benne van minden vágy, érzés, érzékelés, mi kavarog körülöttetek. Ez a gondolatmassza a lehetőségek tárháza. Minden alkotóelem benne van, miből kiindulhatsz, hogy teremts. De a tudatos teremtéshez ki kell válogatnod a megfelelő alapokat. El kell határolódnod azoktól, mik befolyásolnák a semlegességet. Ez a semlegesség, ítélkezés nélküli elfogadó, mely a létet fogadja el, s a milyenségtől nem befolyásoltatja magát. Mert azon felül áll. Vagy ha úgy jobban érthető, a milyenségen kívül helyezkedik el.

Első lépésben figyeld gondolataidat. Csak figyeld, ahogy cikáznak, elúsznak, tovatűnnek. Mintha egy lépcsőn állnál, s előtted díszfelvonulást tartanának a gondolatok. Képzeld el, ha akarod.. Te az emelvényről nézed a gondolatok díszszemléjét. Megnézed mindet, s felismered őket. Semlegesen, ítélkezés nélkül. Elfogadod annak, ami. A te gondolatodnak. Mikor elhalad előtted, üdvözlöd, és útjára engeded. Feloldod a ragaszkodást, mi hozzá köt. Ha ellenállsz neki, újra és újra megmutatja magát, míg észre nem veszed, s tudatosan fel nem oldod. A tudatosság ereje az, mi képes így kívülről szemlélni mindent. S kívülről nézve képesek vagytok tudatosan dönteni.

Figyeljétek gondolataitokat, vegyétek észre, mi hozza őket létre, milyen reakció okán születnek. Gondolkodjatok a gondolataitokról. Nagyon mókás dolog;. Rájöttök majd, hogy gondolataitok nagy része, berögzült megszokásokon, elvárásokon alapul. Gondolkodjatok el azon, hogy egy adott helyzetre, mit gondolnátok, s helyezkedjetek kívül ezeken a gondolatokon. Nézzétek meg most! Kívülről máshogy látszik, mert nem személyes, hanem semleges nézőpontból szemlélitek. Próbáljátok ezt gyakorolni. Maradjatok minél többet semleges nézőpontban. A legegyszerűbben úgy tehetitek, ha egy felmerült gondolat kapcsán megkérdezitek magatoktól:

Miért gondoltam most ezt?

Mennyire függ össze ez a gondolat velem?

Ez a gondolat most rám vonatkozik, vagy a helyzetre, amely előhozta(életre hívta)?


Beszélgetés az angyalokkal13.gif
 Kép forrása: Pinterest.com

-Mondjátok meg, mi jelenik meg előbb testi szinten, az érzés vagy a gondolat? Melyikből következik a másik?

-Nincs különbség! A rezgés jön le, mely tartalmazza, mind az érzelem, mind a gondolatmintákat. Testetek töltöttségétől, beállítottságától függ, miképp jelenik meg.

Ha az érzelmi rezgésekre vagytok fogékonyabbak, akkor érzelmi szinten jelentkezik az információ. Ha gondolati síkon tartózkodtok, akkor arra a mintára hangolódtok rá, azt veszitek észre. Mindkettő ugyanazt a tartalmat hordozza.

Nálunk fényrezgésként jelenik meg, és inkább a ti érzéseitekhez áll közelebb megnyilvánulása, de ez nem ugyan az, mint amit ti érzésnek vagy gondolatnak hívtok. Nálunk nem lehet ily élesen elválasztani ezeket a dolgokat, mert minden összefügg.

Ha ti is eléritek, hogy gondolat és érzés egyszerre, egyként jelenik meg, közelebb kerültök a megértéshez. A rezgés csak amiatt tűnik nektek előbbinek érzésként, vagy gondolatként, mert arra fókuszáltok. Ez azért jó, mert arra van szükségetek. Ahol jobban megértitek, ahol felfigyeltek rá, ahogy tanít titeket, úgy jelenik meg.

Ha gondolkodtok valamin - gondolatként. Ha érzelmeitek ragadnak el benneteket - érzelemként.

Az is sokszor előfordul, hogy gondolati síkotokról, csak egy érzés tud kihozni titeket, arra figyeltek fel. Akkor a rezgések érzésként merülnek fel bennetek, hogy felhívják figyelmeteket. De ez fordítva is igaz. Gondolat szakítja meg érzelmi hullámaitokat: micsoda felismerés&61514;! Erre aztán odafigyeltek.

Minden megnyilvánulásotok ugyanarról a tőről fakad. Az isteni energiák befogadásán és megértésén alapul.  Be kell hangolnotok, állítanotok magatokat, hogy érzékeny befogadói lehessetek ezeknek az energiáknak. Tudatosan nem csak az energiaadást, de annak befogadását is lehet irányítani.

Kérj információt, és tudatosan döntsd el, hogy érzésként, vagy gondolatként kívánod-e fogadni.

Ha ezt megtanulod,, bárhogy meg tudod jeleníteni a hozzád érkező "energiainformációt". Akár egyszerre gondolati és érzelmi megnyilvánulásban is. Figyeljétek meg az információ tartalmát, mit felfogtok. Melyik fajta jelenik meg érzésként, és melyik gondolatként.

Ha a családodra vonatkozó rezgések érzelemként manifesztálódnak, akkor velük kapcsolatban érzelmi ráhangolódás és beállítottság jellemez. Ha bármivel kapcsolatban először gondolatok jelennek meg, akkor itt gondolati energiák kötnek össze téged vele. Ez olyan, mintha elméleti úton közelítenél a megismeréshez, s fizikai, földi környezetben keresnéd a megoldást. Az érzelmi viszonyultság már feljebb rezeg, s az egység felé terelt gondolathoz hasonlítható (ez a földi gondolatra vonatkozik, nem az isteni gondolatrezgésekre!). Ha valami gondolatban merül föl, az jelzés: gondolat gondolatot teremtve juttat el a megértéshez. Jelzi, gondolkodj el rajta! Itt találod a megoldást, a gondolatokban.

Az érzés ugyanez. Érzésre érzés válaszol, s az mutat utat, vezet megértésre. Itt érzésben jutsz el a tudatosságig. Érzéssel érted meg.

Ha ezt már tudatosan képesek vagytok magatokévá tenni, továbbléphettek, s jöhet a következő fázis.


-?

-Ott már nem számít ennyire elkülönülten érzés és gondolat. Ott már megértitek az érzést gondolatként, és a gondolatot érzésként is. Nem számít, hogyan jelenik meg, mert magát a rezgést értelmezitek majd, az isteni tudatosságba helyezéssel.

Akkor tudunk majd igazán "beszélgetni" egymással.

Ismerjétek meg magatokat, mert sokat tanulhattok reakcióitokból. Figyeljétek megnyilvánulásaitokat, és vezessétek őket vissza az okokra. Így tudatosodhattok.

Komoly tanulás, de szent a cél!

Szerető gondoskodásunkkal terelgetünk titeket. Kérjetek, segítségetekre leszünk.

 

Beszélgetés az angyalokkal.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com