Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Bűn és megbocsátás

2018-10-18

Uriel üzenete

 Bűn és megbocsátás.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Itt Uriel, Isten fénye!


Megbocsátok Neked!
Szeretett lény ezzel a mondattal szeretnélek felkérni arra, hogy te is hasonlóképp tégy. Ne légy szigorúbb a hibák feloldása során, mint maga az ég. Senki más, mint te magad nem képes arra, hogy megszabadítsa önmagát a vétkesség érzésétől.
Évszázadokon keresztül azt magyarázták be Nektek, hogy már vétkesen és bűnösen születettek. Szabad akaratotok így került kiiktatásra, megtörve a felsőbb szellemi törvényt, mert a szabad akarat szent!


[ford.megj.- speciel én úgy érzem, hogy az emberiség a fény és a sötétség szabad akarata között őrlődik, mintha nem lenne harmadik lehetőség vagy saját választása]
Az isteni igazság manipulációja által ültették belétek a bűnösség érzését, ezzel korlátozva a szabad akaratot.


Igazodva a megfelelő cselekvés szavainak sablonjához: „Legyen meg a te akaratod (és nem az én akaratom)!” Eredetileg az isteni én-hez címezték ezt, hogy a szív fényhangja segítsen cselekedeteitek kormányzásában. Krisztus az ego-n való felemelkedésről beszélt és nem a szabad akarattól! De az istenkép manipulációja során, egy tőletek elkülönülő lény képeként jelenítették meg Istent.


Én, az akaratom, a tulajdonom, az ego, erről beszélt Joshua az emberekhez. ’Szabadítsd meg magad tőlük és engedd a szíved beszélni. Az Atya és Én Egyek vagyunk a szívben, legyen meg az Ő akarata.”


Aki azonban már nem keresi és érzékeli önmagában Istent [az isteni minőséget], aki ’Isten akaratát’ hataloméhes egyházi fejedelmek által hagyja megmagyarázni, az feladja a szabad akaratot, megalázkodóvá és manipulálhatóvá válik.


Azt mondták Neked, te vagy a hibás, bűnbe estél, és csak akkor nyerhetsz bűnbocsánatot, ha azt teszed, amit mi prédikálunk Neked.
Az egod elhitte ezt, és közben kétkedett, így váltak a saját gondolatok, érzések és a belső hang a vétkesség érzésének, az elnyomás (külső-belső) és az elszigeteltség forrásává.


A másik, ami az emberi kollektív bűnösség érzését táplálta és a szív és az értelem közötti rést növelte, a rést lényed és az egod között, azok a hatalomtól és vagyontól elvakult vezetőitek, akik bebeszélték fejetekben, hogy törvény adta okból feljebbvalók az egyetemes isteni törvényektől.


Például a parancsolat „Ne ölj!” egyértelmű és nem kíván további magyarázatot!


[ford. megj. –mindennemű ÉLET és EGYMÁS tisztelete nélkül valóban nincs jó alapja a felemelkedés „házának”…és ezért akadtam fel az aranybolygós „szuperlényen”, aki az övcsatjával gyilkolt ’jóindulatból’….mert én azt tanultam, hogy soha nem szabad elvenni senkitől semmit, amit nem tudsz visszaadni neki…]
Sem büntetésként, sem háborúban nem lehetséges a gyilkolás karmikus terhelés nélkül. Ezt tudta a szíved, mindig is tudta, de az Ego hitt a (félre-)vezetőiteknek.
Így az inkarnációk során szinte mindenki ölt, vagy feláldozta az életet egy háborús ideológiáért.
A következménye ennek egy meghatározhatatlan, alig észrevehető szívfájdalom volt, ezért sokatoknál ez a fájdalom a szívben és a fejben is ott van, mert ezeket a régi terheket csak nagyon kevesen tették le teljességében.


Nos szeretett Fény, végérvényesen eljött az idő, hogy a bűn minden érzését letegyétek és teljességgel megbocsássatok önmagatoknak.


Minden régi karma feloldódik a kegyelem által, a mindegyikőtökben jelen lévő isteni magról való tudás visszatért.


Az elszigeteltség csak Benned van jelen a kétségeidben, a korlátaidban, a félelmeidben és az önhibáztatásban.


Szabadítsd meg magad az önmagad által feltett szellemi bilincsektől, nincs bűn, amiért vezekelned kellene.


Ennek feloldásához átadott eszközeitek az ’átalakítás tüze’ ás a ’belső szabadság’, amiket már kifejtettem Nektek. Ezek az eszközeim hatékonyak és eljuttatnak belső erődhöz és az önmagadért vállat felelősség érzéséhez.


Ha a szeretet útját, a szív útját és önmagad-szeretetének útját járod, akkor szabad leszel.
Ne bízz a rendszerekben, ideológiákban vagy az ’idő szellemében’, bízz Önmagadban, bízz a belső hangodban és bízz a belső meggyőződésben, ami a szívedből fakad.
Tiszteld az aktuális világi törvényeket, de soha ne helyezd az örökkévaló isteni törvények fölé.


Szabadítsd ki magad a régi ígéretektől és kötelezettségektől, ha felismered, hogy azok nincsenek összhangban Belső igazságoddal.
Mi angyalok szívesen segítünk Neked, ha lelkedet egy régi fogadalom vagy eskü köti. De segítségünk a szabad akaratod szándékához igazodik, mert csak Te magad felelsz Önmagadért.


A feloldozás és a megbocsátás jár neked, ha engeded!
Meg kell bocsátanod önmagadnak, el kell fogadnod létezésed minden szeletét. Ez sokak számára nehéznek tűnik, mert szükséges hozzá a saját árnyékotok beleegyezése, a sötét oldalatoké, mert ez is hozzátartozik duális világotokhoz és mindegyikőtökben ott van.
Csak az árnyék jelenléte adja vissza a fény kontúrjait és teszi megtapasztalhatóvá világotokban.


A szintek változásával elhalványul a jó és a rossz közti különbségtétel. A változás azonban megköveteli az isteni törvények magától-értetődő szemléletét, ami által alig jöhet létre kölcsönös bántás, manipuláció vagy bűn.
A legtöbb jogtalanság a ti szinteteken félelemből fakad!
Félelemből hazudnak, csalnak és csapnak be másokat az emberek. A félelem és a bizalmatlanság az elhatárolódáshoz, sőt háborúhoz vezet.


A vétek és a vétkesség érzése a félelem gyermekei, ezek pedig felerősítik azt és ez üldözést és büntetést von maga után.
A szeretet és a megbocsátás megszakítják ezt a körforgást, mert a megbocsátás feloldja a bűnt és a szeretet feloldja a félelmet.
A feltétel nélküli szeretet szemszögéből nincs létjogosultsága a félelemnek.


Tehát szeretettel, bizalommal és elnézően nézz szembe önmagaddal Kedves, vedd vissza az értékelést és az ítélkezést.
Válj belül szabaddá, belső lényedből fakadóan bocsáss meg Önmagadnak, oldozd fel magad hibáid alól és többé ne vétkezz.
Benned is ég az isteni fény lángja, a feltétel nélküli szereteté.
Megáldalak téged és tetteidet a világodban.


Minden létező Forrásának feltétel nélküli szeretete örökké áramlik feléd.


Uriel vagyok.


Csatornázta: Günther Wiechmann
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: http://www.guentherwiechmann.de
http://kristalyhang.wordpress.com/