Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

AZ ISTENI LÁTOMÁSOK

2024-02-21

Gábriel arkangyal tanítása

 

 harmadik szem kristály.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

ISTENI LÁTOMÁSOK

 

A magasztos teremtő viziók 
 
Kedvesek, beszéljünk a szeretet azon minőségéről, amit víziónak neveznek. Pozitív vízióval [látomással, elképzeléssel] rendelkezni azt jelenti, hogy egy vágyott jövőt fest meg magának az ember. Egy víziókkal rendelkező ember megváltoztathatja a világot. Egy magasztosabb vízió lehet például az illető világbeli történésekre adott pozitív reakciója. Egy ilyen vízió bátorrá teszi őt ahhoz, hogy kívánságának megfelelően a legfelsőbb jó érdekében ténykedjen és eszerint is cselekedjen. Azzal, hogy kitart személyes életében víziója mellett – a tiszta szellem kifejeződéseként – végül a szándék szintjén is fel fogni nőni ebbe a tudatba és szerepe. És ez fogódzót biztosít számára, hogy életútját azzal a teljes hittel és bizalommal járja be: minden, ami őt érinti, jó.

Az ember minden igyekezetét megáldja az univerzum, ami a magasztos víziókkal kapcsolatosak és az egyéni spirituális növekedés magvát termeti meg és plántálja el benne.

Ha az ember kiterjesztett spirituális tudattal tekint az életre, akkor erényes viselkedése lesz az egyetlen út, aminek értelmét látja.

Ha pedig mindenki magasztos víziókkal keresi az igazságot, akkor növekedni fog az őszinteségre való érzékenység és így az ember sokkal világosabban tud betekintést nyerni saját spirituális szívébe. Megbecsüli spirituális természetének tökéletességét és elégedettebb lesz önmagával és a módra, ahogyan a világra reagál. Az egyén világi kötöttségei és kívánságai maguktól oldódnak fel a magasztosabb szándékban és víziókban, és felszabadulnak a korlátolt vágyaktól és ennél több után kutatva növekszik a hit és bizalom a jóakaratú univerzum iránt.

És minél jobban átadja magát az egyén magasztos vízióinak, annál erősebben vezeti lépteit az univerzumi kegyelem.

Jövövel kapcsolatos víziója kiteljesedik a mindenség tökéletessége iránt érzett hálában, ami életében minden egyes megtett lépéssel bontakozik ki szeme előtt. Az egyén megteremt egy személyes víziót, ami egyidejűleg ismeri el az anyagi sokszínűséget és a spirituális egységet.

Felismeri, hogy minden megtestesülésben a tudat egy egyéni szikrája lakik, ami egyszerre minden élőlény szívében jelen van.

Felismeri, hogy minden megtestesülésben a tudat egyéni szikrája lakozik, ami minden lény szívében egyszerre létezik.

Ezért az értelmezést tekintve víziója tiszta, tökéletes és egyetemes. Ha pedig mindenkiben megérik egyéni szinten a spirituális felismerés, akkor a személy víziói is egyre jobban kirajzolódnak, és azok élete természetes alkotóelemeivé válnak. Ez pedig mélységesen megváltoztatja az érzékelést és a tudatot, ami az élete.

Képes lesz a teljes valóságot úgy szemlélni, ahogyan azt Isten teremtette, beleértve önmagát is.

Látja, hallja és megérti az élet egységét tudatos szívén keresztül.

Szíve megérti, hogy minden a karakterétől függ, attól, hogy szívének tisztának kell lennie ahhoz, hogy a világban megtestesüljön spirituális víziója.

Tudatában van, hogy ez azt jelenti, hogy senkit se bántson meg vagy, hogy ne legyenek még bántó gondolatai sem, amik megtestesülhetnek az anyagi teremtésben.

Felesküdött, hogy fejleszti felsőbb emberi potenciáljait és ennek rendeli alá érzékelését, régi viselkedésmintáit és alacsonyabb szintű hajlamait.

A szeretet, együttérzés és mindenki szolgálatának erői ébrednek fel benne.

Isten mennyei természetének örök tökéletességére úgy tekint, ami minden élőlényben folyóként áramlik keresztül.

Hogy fenntartsa vízióját, céljára összpontosítva kitartónak kell lennie igyekezetében és cselekedetiben.

Tudnia kell ehhez hol tart spirituálisan és képesnek kell lennie egy magasabb fókuszpontból szemlélnie önmagát.

Betekintést nyer a dolgok állásáról és kitekintést arra, ami lehetséges lehet.

Megtalálja az önmagában rejlő bölcsességet, hogy harmóniába kerüljen a szellemivel. Ez a folyamat egy jó ítélőképességet, összpontosítást és egészséges emberi felfogást kíván meg.

A magasabb víziókra való ráhangolódás rendszeres gyakorlata, az élet kiegyensúlyozott szemléletével ajándékozza meg.

A céljai vizualizálásával és a bennük való hittel sokkal jobban és erőteljesebben lesz képes vízióit manifesztálni [a földi világban megjeleníteni].  Összhangba hozva emberi vágyait és spirituális vízióját felismeri lelke jelenlétének célját.

És ha elég bátor az új földre való lépéshez, akkor azon igyekszik, hogy megtestesítse a szükséges minőségeket ahhoz, hogy igaz vízionárussá váljon.

Mivel az általa választott úton egyre gazdagabb bölcsességre tesz szert, folyamatosan újraértékeli életét, hogy a rejtve maradt potenciálokat felfedezze, hogy kreatívan gondolkodjon, új lehetőségeket kutasson fel és hogy a passzivitásba való süllyedés helyett aktívan élje életét.

A magasztosabb vízió egy látószög, ahonnan mindenki egészként tekinthet étéletére. Mindegy mennyi spirituális információt kaphat az ember – csak annyit fog tudni feldolgozni, amennyire az egyéni képességei aktuálisan lehetővé teszik. Az információ ilyetén megértése a felvételi és integrációs folyamatok kapacitása miatt korlátozódik. Ezért meg kell érteni és fel kell fogni, hogy mindig több a tanulandó, mint amennyit éppen képes az ember felvenni és nem szabad türelmetlennek vagy keménynek lennie önmagával, ha még nem elég nyitott további információk befogadására. Minél nagyobb [fejlettebb] a tudás megértésének képessége, annál nagyobb a kapacitás, hogy befogadható legyen a keresett bölcsesség.

Ha pedig minden felé a jobb valóságba vetett hittel fordulunk és megtartjuk a csodálkozás képességét, minden jóra fordul az ember életében.

Ha az ember egyéni életéről vagy a kollektív életről egy magasztosabb vízióval rendelkezik, akkor fontos emlékezni arra, hogy hinni kell abban, hogy ez a vízió már megvalósult az életben és már manifesztálódott, és hogy átélhetővé vált.

Búcsúzóul szeretnélek bátorítani benneteket, hogy tudatosítsátok és értsétek meg egyéni spirituális víziótokat és befogadóképességetek mértékét, terjesszétek ki jobban, teljesítsétek ki egy ima, egy elmélyedés és spirituális tudatosság által.


Gabriel Arkangyal vagyok
 

Gábriel arkangyal tanítása1.jpg
Kép forrása: Pinterest.com


Csatornázta:Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah)
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett https://kristalyhang.wordpress.com/