Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Gábriel arkangyal tanítása

2018-10-19

A megvilágosodásról

 Gábriel arkangyal tanítása11.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

A spirituális megvilágosodás az élet és az univerzum bölcsességének és felismeréseinek egy szintjét közvetíti, ami semmilyen más világi tapasztalathoz nem hasonlítható.
 

Kedvesek, ma a szeretet azon minőségéről szeretnék beszélni, amit Megvilágosodásként ismertek.


Egy „megvilágosodott” személy tudja, hogy minden földlakó életben maradása/túlélése a többiekétől függ.


Ez a személy felismeri minden létező egymásba fonódó, hálószerű természetét és ismeri saját helyét az univerzumban. Szeretetteljes, együtt érző, barátságos és őszinte módon gondoskodik másokról.


Egy megvilágosodott személy megőrzi szellemi nyitottságát mindenkivel szemben, tisztában van vele, hogy mások is nyújthatnak számára szellemi táplálékot, magyarázatot, támogathatják az életerő megőrzését és a növekedést, valamint lehetővé tehetik mindezek elérését.


Megértő, tiszta tudattal szemléli a világot és már nincs szüksége rá, hogy hatalmi harcokban vállaljon részt, aminek az emberiség jelenleg is rabja.


A megvilágosodott emberek megtanulták, hogy a többiekkel való kapcsolatban egészséges és pozitív utakon járjanak és képesek kapcsolódni isteni vezettetésükkel, belső erejükkel.


Szembenéztek a kihívással, hogy tudatos és megvilágosodott („felvilágosult”) emberekké váljanak, szem előtt tartva azt, hogy ez együtt jár számos olyan dologtól való megválással, ami korábban ’fontos’ volt számukra.


Ezek a személyek tudatosan lépkednek tökéletes szellemi-spirituális ösvényükön, követve legnagyobb szenvedélyüket: álmaik megvalósítását.


Egy megvilágosodott személy rendkívül toleráns, türelmes és megértést tanúsít mások ballépéseivel szemben. Érzelmi világa stabil és tudatában van annak, hogy szükség van saját életében való jelenlétére, az együttérzés képességére, igyekezetére és odaadására, ha a spiritualitás ösvényén szeretne járni. Ez egy erőfeszítés, de megéri, mert egyéni szellemi-spirituális jutalommal jár.


Köztudott, hogy a szellemi-spirituális erőt minden nap fel kell tölteni.


Azok, akik a megvilágosodás egy bizonyos fokát elérik, azt a napi meditáció vagy imádság formáinak gyakorlásával érik el. Szeretetteljes és előítéletektől mentes együtt érzéssel rendelkeznek, melyből táplálkozva segíthetnek másoknak egyéni, személyes megvilágosodásuk és szabadságuk megtalálásában, ez pedig természetszerűleg fakad ebből a hozzáállásukból.


Belső életük gazdag, megtalálják számításaikat és teli vannak korlátlan fejlődésbeli lehetőségekkel, hogy élettapasztalatuk minden aspektusába kiteljesedhessenek.


Boldogok, derűs és szeretetteljes hajlammal rendelkeznek. Ez segítségükre van, hogy optimista és elfogadó hozzáállással éljék meg az élet hullámzó hangulatait. Békések, derűsek és legbelül megszabadultak az aggodalomtól és a félelemtől.


Az emberi állapotokat az öröklétű szellemük magasabb perspektívájából szemlélik – egy olyan szemszögből, ami túlszárnyalja fizikai létezésük síkját és mentes az anyagi világ illúzióitól.


Minden kétség nélkül tudatában vannak, hogy az ember önmaga saját szabadságának kulcsa és hogy a teljes megvilágosodáshoz vezető útból annyi létezik, ahány lény él az univerzumban. Megértik, hogy mindenki rendelkezik azzal a szabadsággal, hogy a számára legmegfelelőbb valóság megtapasztalását választhassa. A megvilágosodás érdekében elfogadják a kitágulás és összehúzódás napi ritmusát – annak tudatában, hogy világukban minden jó.


Ezek az emberek mélyebb megértéssel élik meg, hogy öröklétű lények – függetlenül fizikai testüktől és időhöz kötött tudatuktól [elméjüktől].


Életükre létezésük ünnepléseként tekintenek – az egész univerzum részének tekintik magukat, mely univerzum él, lélegzik, egy tudatos intelligencia, mely feltétel nélkül szeret. Ezt az igazságot személyes szinten testesítik meg és fogadják el, tartózkodjanak bárhol is a Földön.


Ha megtanulják a belső elcsendesedést, az elme és az érzelmek elcsitítását, ha imádkoznak és meditálnak, akkor szellemi-spirituális lényükre összpontosítanak. Ennek gyakorlásával elérik lassan a belső örömet és a csodák, ámulatok állandó áramlatában élnek.


Megértik, hogy a sikert az életben a spirituális lényként való gazdagságon keresztül érhetik el és nem a világi teljesítményorientált gondolkodáson keresztül.


Az univerzum titkai egyszerűen és nagyszerűen fedezhetők fel az Itt és Most-ban élt életen keresztül. Az ember megtapasztalja a végtelennel való egységet, – a mindenható, mindentudó univerzális isteni erővel – és ez a tapasztalat aztán a mindennapok egy állandó, biztos együtthatójává válik.


Cselekedeteikben motiváltak és tapasztaltak – a teljesség belső megérzéséből indíttatva, hogy az univerzum valóban gondoskodó és mindenki, mindenkor a világegyetem ölelő karjaiban létezik; és ezek a dolgok békességet és elégedettséget nyújtanak ezeknek az embereknek. Azt a tudást hordozzák magukban, hogy szükségleteik mindenkor felismerhetőek és kielégülhetnek.


A spirituális megvilágosodás az élet és az univerzum bölcsességének és felismeréseinek egy szintjét közvetíti, ami semmilyen más világi tapasztalathoz nem hasonlítható.


Itt a földöntúli intelligenciával való összeolvadás megy végbe, olyan szeretettel, ami mélységesen lenyűgöző, ami szó szerint megváltoztatja az embert, és ami az élet és az univerzum mély bölcsességével, ill. megértésével jár együtt. Ez a tapasztalat általában minden illékony dologtól megszabadít és lehetővé teszi minden létező – vagy pillanatnyilag létező tudatosítását.


A megvilágosodás bármikor, bárki számára elérhető, állandóan ragyog és sugárzik, mint a Nap és az örömérzés, a szabadság, amit magával hoz az elképzelhető  legnagyszerűbb jutalmak egyike.


Ez az élet végső [abszolút] tapasztalata, ami felé mindenki törekszik.


Hozzák el élettapasztalataitok a legnagyobb fokú megvilágosodást és a minden létezővel való legösszpontosítottabb kapcsolat megvalósulását!


Gábriel Arkangyal vagyok

Gábriel arkangyal tanítása12.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

Csatornázta: ©2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah)
Magyar nyelvű fordítás: Scarlett
Forrás: www.therainbowscribe.com, www.movingintoluminosity.com
https://kristalyhang.wordpress.com