Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Grál-kód

2020-02-26

Beszélgetés Mihály arkangyallal

 Grál-kód.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Celia Fenn: Grál-kódjai - Beszélgetés Mihály arkangyallal

A Grál kódok aktiválása fontos részét képezi emberangyali formába való átmenetünknek
 
Celia: A Grál kódok aktiválása fontos részét képezi emberangyali formába való átmenetünknek. A Grál kódok képessé tesznek minket, hogy elfogadjuk a Női Krisztusi Energiát, ami egy teljes és kerek egyensúlyba helyez bennünket, miáltal képesek leszünk az 5. dimenzióban kiegyensúlyozott és kreatív módon élni. Ez az idő most a Bolygó Szíve óriási gyógyulásának ideje, illetve mindannyiunk számára a megfelelő idő, hogy az Istennői Krisztusi energiát visszanyerjük a saját szívünkbe. A most következő, Mihály arkangyallal folytatott beszélgetés információval szolgál a nekünk juttatott áldott átalakulásról.

Mihály: A Forrás által, az Elohim Angyalok közreműködésével megalkotott eredeti lenyomatotokkal összhangban, arra vagytok felhatalmazva, hogy aktiváljátok azt, amit mi Grál kódoknak nevezünk, s ami az emberi isteni tökéletesség lenyomatának egy részét újra energiával tölti fel, és ezáltal képessé tesz benneteket arra, hogy elérjétek a kozmikus tudatosság teljességét. Így, ezen a ponton, az emberangyali lenyomat ismét teljes potenciáljában aktiválódik. Most ismét direkt küldemény érkezik a Központi, Napból, azok a fénykódok, amelyet új formátokban eljövendő evolúciótokhoz kapcsolódnak. Így, elkezditek az új Evolúciós Kódokkal való munka folyamatát, a bolygótokon, a közösségen keresztül a bőség megteremtésére.

Celia: Miért nevezitek ezeket Grál kódoknak?

Mihály: A Grál maga a nyugati kereszténységből eredő archetipikus hasonlat, annak az igazságnak a szimbóluma, mely az emberiség elől sok-sok éven át el volt rejtve. Mi is a Grál? Hol volt elrejtve? Miért keresték a lovagok a "Szent Grált"? Elmondjuk, egészen egyszerűen, ahogy korábban is tettük, hogy ti magatok vagytok a Szent Grál, és ahogy felemelkedve ráébredtek emberangyali mivoltotok lehetőségeire, véget ér a keresésetek, és ti magatok váltok a Grállá. Ez volt a Magdalai Mária tanításainak szíve, amit magával vitt Franciaországba, hogy a Forrás fényének ajándékaként nyújtsa át az egész emberiségnek. Mivel azonban a hatalom és uralom ösvényét választók üldözésének volt kitéve, Magdaléna igazságát elrejtették, történetekbe, dalokba, versekbe kódolták, melyek generációról generációra szálltak.

Szeretnénk többet is mondani Mária Magdaléna európai tanításairól. Mária Magdaléna azzal a szándékkal jött nyugatra, hogy a krisztusi tanításokat terjessze. És itt most krisztusi tanítások alatt nem csak Yeshua tanításait értjük, hanem azt a szent szerepet is, amit Magdaléna töltött be szent vagy krisztusi társként, női részként. Ő maga is Krisztus, vagy krisztusi volt, és ez volt az az igazság, melyet követői felismertek, és amelyet elpusztítottak azok, akik az uralmat a férfi Krisztus, a férfi Istenatya ideájának propagálása révén kívánták megszerezni, eltüntetve a Forrás krisztusi női és anyai aspektusát. Ezáltal a krisztusi energia fele igazságának eltávolítására került sor, így azok a krisztusi tanítások, amelyeket a római egyház közvetített, csupán féligazságok, melyeket a férfi-hatalom és -kontroll biztosítása irányított.
Tehát ez a valódi históriája annak, amit ti itt nyugaton, a férfi krisztusi energia követőitől egyetlen történetként kaptatok. Ez kiegyensúlyozatlan. Ezt a történtet egy, a Magdalai Mária által hordozott női krisztusi energia teljes igazságának tudásával rendelkezők elleni koncentrált terrorkampány tette véglegessé. Így, majd ezer éve, mindenkit, aki saját igazságát követte, vagy aki kapcsolatba került a női krisztusi, istennői elvvel, kivégeztek, kiirtottak. Mígnem végül csak egy hím domináns, kiegyensúlyozatlan verzió maradt meg Yeshua és Mariam - vagyis a Jézusnak és Magdalai Máriának nevezett személyek - krisztusi tanításainak eredeti ajándékából.
A női krisztusi energiát aktiváló Szolgálat Ösvénye sokáig elveszett és elfelejtett volt, csak a Grál legendákban élt tovább, valamint az "udvari szerelem" ("amour courtois") hagyományában, mely a középkori Franciaország e régiója kultúrájának része volt. E történetek, melyek a lovagok Grál utáni kutatását mesélik el, illetve a szeretett hölgyüket szolgáló lovagokról szólnak, annak az isteni ösvénynek a metaforái, melyek Isten anyaaspektusának, az Istennő elvének a szolgálatán át a Forrással való spirituális egységbe vezetnek. A Hölgy volt az Anyaistennői energiák hordozója, és az ő szolgálata által a férfi rátalálhatott az istenihez vezető útra, az Istennő tisztaságát, szépségét átölelve, rálelhetett a férfiben magában létező isteni nőiségre. Ugyanígy, ti mindannyian, akik a szépség és kellem minőségeit szolgáljátok, megtanultok az Istennő kreatív ösvényén járni, belépni a felemelkedett szerelem arany lángjába, mely Isten szívében egyesíti az isteni nőiességet az isteni férfiassággal.
Ez egy tiszteletreméltó ösvény volt, amely arra tanította a férfiakat, hogy tiszteljék a nőkben az Isteni Forrás energiájának kapuját, és tiszteljék saját magukban a gyengéd és támogató női energiát. A Férfi vagy Lovag minden bizonnyal tudta, hogy a magasabb szerelmet és a spirituális bölcsességet kutatja, és hogy szerelmének szolgálatában csekély a szexuális indíttatás, sokkal inkább a szívre és a lélekre összpontosít. Természetesen ez nagymértékben elütött a férfiközpontú templomi tanításoktól, amelyek szerint a nő, ha nincs a férfi uralma alá vetve, a sátán és a lealacsonyodás edénye. Így nincs benne semmi csodálnivaló, hogy az egyház azon volt, hogy gyökerestül kiirtsa mindazokat, akik a krisztusi nőiség útját követték.

És még ma is, a Grál - mos újraaktiválódó - ösvénye illetve kódjai azok, amelyek a Forrás istenanyai minőségének szolgálatán keresztül az istenihez vezető ösvényt hordozzák. Ti egyénenként fogjátok megtanulni, hogyan kényeztessétek és tiszteljétek az Istennő és a földi nők alakjában kifejeződő szeretetet, ezáltal a szívetekben lakozó isteni fény spirituális szolgálatának ösvényén járva. Közösségként pedig, megtanuljátok, hogyan szolgáljátok a szépséget, az igazságot és a szeretetet, és e szolgálat révén újra integráljátok társadalmatokba a Forrás anyaaspektusának gyengéd, szerető és támogató energiáit. Ezáltal váltok képessé arra, hogy mindenkinek támogatást és bőséget nyújtsatok.
Nos, általában azt mondják, hogy a Grál maga egy kehely vagy serleg volt, melyet Krisztus az utolsó vacsorának nevezett eseményen használt. És igen, a kehely a Grál ideájának szimbóluma, az aranykehely miatt, amely befogadta a szent bort, mely Krisztus vérét jelenítette meg. Ehhez hasonlóan, az emberi test a krisztusi test "vérének" megszentelt kelyhe, a saját isteniségük tudatából eredő teremtőerejükre, isteniségükre magukat megnyitó, krisztusivá váló szellemek, lelkek szent áradásának befogadó edénye. Ez a Forrás nevében való teremtés és teremtővé válás hatalma. Ez a Grál titka, melyet ti, mint emberangyalok mind magatokban hordoztok. Így hát a Magdalai Mária és ikerlángja, Jézus vagy Yeshua tanításainak felhalmozódása annak felismerésére vezet, hogy fizikai testetek - DNS-ében a végtelenség tökéletesség mintáinak kódjaival - maga a Szent Grál.

Celia: Akkor tehát megkérdezhetem, mi a kapcsolat az ikerláng energiák és a Grál kódok között?

Mihály: Yeshua és Mariam, vagyis Jézus és Mária Magdolna, azért jöttek a bolygóra, hogy a Forrás isteni igazságának és a végtelen ikerlángoknak a tükröződései, tükrei legyenek itt a földön. Abszolút szükséges volt, hogy együtt jöjjenek, hogy a Forrás energiáinak kiegyensúlyozott polaritásait tükrözhessék vissza.
Azonban, ahogy elmagyaráztuk, mi történt, valóban arra került a sor, hogy a női lángot vagy pólust a DNS-etekben elnyomták, kioltották, és a krisztusi tanításoknak egy férfipóluson alapuló verziója volt az egyedüli, amely a kereszténység alatt uralta a nyugati civilizációt. Nos, ez egy kiegyensúlyozatlan energia volt, mely az uralom, hatalom és dominancia kiegyensúlyozatlan férfias energiáit eredményezte. Ez táplálta a mohóságot, az erőszakot, a nőkben, vagy a bennszülött népekben megtestesülő "gyenge" női energiák kizsákmányolását, a gyarmatosítást és a rabszolgaságot. A felemelkedés folyamatának egy része, hogy a nőiséget újra hatalomhoz juttatjuk, és az Anyaistennő teremtő hatalmát újra érezheti mindenki. De idetartozik a férfiasság meghatalmasítása is, hogy a férfiak újra kifejezhessék gyengédségüket és szépségüket, és ne csupán harcosokként, hanem költőként és a Hölgy trubadúrjaiként is megjelenhessenek.

Celia : Hogyan volt lehetséges kioltani az emberi testben lévő istennői fénykódokat?

Mihály: Azon az egyszerű módon, hogy mindenkit megöltek, aki az életében, a munkájában aktiválta és hordozta ezeket a kódokat, más szavakkal, mindenkit, aki Magdaléna genetikai kódjait vagy tanításait hordozta. Az egyház, melyet a férfi Krisztus energia nevében alapítottak, Európában egy hosszú-hosszú terrorkampányt folytatott, ami során mindenkit kiirtottak, aki a Magdalénai energiáiban megtestesülő istennői igazságokat élte. Eretnekként és boszorkányként kínozták és tizedelték meg őket.
Nos, az emberi evolúció folyamatában ennek az információja beépült a DNS-be, és az emberi test és elme megtanulta, hogy a túlélés érdekében szükséges az istennői pólus kioltása. S ezáltal a DNS istennői receptorai kikapcsolódtak, és a Nagy Napból érkező istenanyai adásokat nem fogta többé semmi. És ezzel együtt, sajnálatos módon, az istenanyai energia kozmikus kiegyensúlyozó hatása sem érvényesült. Ezáltal az emberiség az istennő egy olyan eltorzult képét élte meg, melyet a kiegyensúlyozatlan férfias energia festett elé. Ez a kép a Szent Magdalénából kurvát csinált, és a "jóasszony" minőséget a hatalom nélküliséggel társította, a nő teremtőerejét egyedül a biológia síkján engedve kifejezni. Így a mai napig sok nő érzi úgy, hogy a biológiai lénye az egyetlen mód, amely által női hatalmát kifejezheti, s félnek attól, hogy a férfiúi energiák egyenrangú partnereként, női krisztusi, istennői kreatív lényüket és teljes hatalmukat kifejezzék.
De elmondjuk, hogy ez az információ igazából sosem veszett el. Bezárult a DNS-be, mivel az emberi DNS arra lett teremtve, hogy minden hozzáférhető információt a későbbi hozzáférés esetére is eltároljon. És így, a mostani időkben, ezen kódok speciális fény-átadások révén való aktiválódásával, az emberiség újra hatalmat kap, hogy lángra lobbantsa az istennői lángot, és ezáltal ismét megteremtse a megszentelt egyesülést.

Celia: Van kapcsolat e folyamat és a felemelkedési tünetek között?

Mihály: Persze, van, amikor ez a "megfeneklett" DNS ismét teljesen aktiválódik és lángra lobban, az emberiségnek minden traumát és félelmet el kell engednie, ki kell tisztítania, ami ezzel a "záródj be" üzenettel kapcsolatos. A DNS-etekben eltárolt félelem, megbecstelenítés, alacsony önértékelés generációit kell átalakítanotok. Ez nem csak a férfi-női kapcsolatok területét érinti, hanem minden olyan szituációt, ahol a hatalmaskodó férfiúi energia meggyalázta a gyengébb női energiát. Ahogy már említettem, ez az energia volt jelen a gyarmatosításban is, ahol a hódítók leigázták és elnyomták az őslakosokat. A Grál kódok aktiválásának részét képezi, hogy a történelem e részét meg kell bocsátani és el kell engedni. Szükséges, hogy létrejöjjön egy elfogadás, egy elengedés, és a kölcsönös szeretet és tisztelet elismerése annak érdekében, hogy a Föld visszatérhessen az egyensúlyba.
Ez az oka, hogy az elkövetkezendő időkben a különböző modern nemzetekből származó fénymunkások, valamint a bennszülött népek spirituális tradíciói közötti kapcsolatok száma meg fog növekedni. Ez a kölcsönös tisztelet ösvénye lesz, melyen az egymás spirituális ösvényei iránti kölcsönös szeretet és tisztelet által lehet elérni az egyensúlyt. Tisztán meg fogjátok látni, hogy ösvényeitek egyek.

Grál-kód1.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

Celia: Így tehát, ha jól értem, a Grál kódok célja az, hogy aktiválják az Elohimok által alkotott emberi tökéletesség eredeti lenyomatát. Ez az isteni férfiasság és az isteni nőiesség tökéletes egyensúlyát hordozza. Miért olyan fontos ez most a számunkra?

Mihály: Nos, amikor beléptek az 5. dimenzióba, megtapasztaljátok az EGY teljes tudatosságát. Megértitek és megérzitek, hogy az Egy Szívben és Elmében mindannyian kapcsolatban álltok egymással.
Nos, ez az EGY maga a Forrás, és ti mindannyian a Forrás Szívében léteztek, valóban. Titeket a Forrás azért teremtett, hogy energiájának földi tükröződései, illetve tükrei legyetek.
Amikor a Forrás aktiválta saját teremtőerejét, azt férfiúi és női pólusokra osztotta fel, vagy, ahogy mi ismerjük, Kozmikus Tűzzé és Kozmikus Vízzé, melyben a kreatív tűz hordozza az istennői energiát, a kreatív víz pedig az isteni férfiúi energiát.
Ezáltal minden fizikai testben létező emberangyal hatalommal rendelkezik arra, hogy kifejezze és megtapasztalja a Teremtőt tükröző, női és férfiúi isteni pólusokat, és hogy ezen a bolygón, mely maga is a Mennyek tükre, megteremtse a valóságot.
Ez az a folyamat, amikor az ember emberangyali minőségbe emelkedik, és szívében egyensúlyba hozza az Isteni Forrás energiáit. Ezáltal aktiválódik a Forrás teremtőereje, az ember pedig hatalommal bíró teremtővé válik. Tehát az Ikerláng és a Megszentelt Egyesülés úgy érthető meg legjobban, mint olyan belső folyamat, amelyben az egyének képessé válnak, hogy az EGY, vagy a Forrás igazi tükreivé váljanak, és hatalmat nyerjenek a szívükben lévő erőteljes Szent Egyesülés energiái révén való teremtésre. Ez a Szent Egyesülés természete, és azé a Megszentelt Szív meditációé, amit 2007-ben csatornáztunk nektek.
Ezt az információt más módon a Megszentelt Szívről szóló tanításban is átadtuk, hogy megértsétek, hogy a szív a központ az energia két spirálja számára. Az első spirál teremti meg a "Földi Mennyországot", a Szellem megszentelt fénye házasságra lép a Föld testének és szívének alacsonyabb energiáival, és megalkot egy lemniszkáta (a végtelenség szimbóluma) vagy 8-as jelet, amiben minden egyes emberben az ég és a föld energiája keveredik egymással.
Nos, ez nevezhető az Ikerlángok "függőleges" kifejeződésének. A "vízszintes" kifejeződés az, amikor a férfiúi és női energiák a szívben vegyülnek el, a spirális energiákból egy további 8-ast alakítva. Így most egy dupla 8-as alak keletkezik, mely egy négyágú keresztre emlékeztet, ami a Föld ezoterikus szimbóluma. Tehát a Föld az a bolygó, ahol a Mennyek találkoznak a Földdel, ahol a férfiúi és a női energiák összevegyülnek, hogy boldogságot és örömöt teremtsenek az anyagi bolygón.
Nos, a múltban az Ég és a Föld el voltak különítve egymástól, a férfiasság uralta a nőiességet, és ti kiegyensúlyozatlanná váltatok. Ez az információ átkerült a DNS-be is, és ennek az "evolúciós fejlődésnek" a megörökítésére, terjesztésére került sor.
A felemelkedés aktiválásainak célja az, hogy újraegyensúlyozza ezeket az energiaáramlásokat, hogy az emberi evolúció folytatódhasson az eredeti lenyomat mentén, a Forrással összehangolva, és nem azon a kiegyensúlyozatlan módon, mint eddig. Valóban, maga a bolygó is megsemmisülne, ha megengednénk, hogy ez a kiegyensúlyozatlanság folytatódjon. Azonban sok szerető és odaadó fénymunkás ajánlotta fel szolgálatait, hogy eljöjjön a Földre, és életét az egyensúly visszanyerésének szentelje, hogy a bolygó folytathassa evolúciójának Isten kegyelmének és szeretetének fényébe emelkedő spirálját. És így történt. Egy időszakon keresztül mind több fejlett és szerető lélek érkezett a Földre, hogy a lehető legjobban elősegítse ezeket a változásokat, míg a végén a Föld készen állt egy hatalmas fénybesugárzás fogadására, amely az Indigó és a Kristálygyermekekkel együtt érkezett, akik segítenek visszaemelni a Földet megszentelt középpontjába. És ez az a folyamat, amit felemelkedésnek nevezünk.

Celia: Adnál még egy kis információt a Grál kódokról és az ikerláng kapcsolatokról? Megértettem, hogy ezek elsődleges kifejeződése önmagunkban történik, de azt is sugalltad, hogy ezek megjelennek olyan társkapcsolatokban, mint Yeshuáé és Mariamé?

Mihály: Igen, a Grál kódok egyik nagy ajándéka, hogy az embereket újra szinkronba hozza az emberangyali lenyomattal, s ezáltal megvan a lehetőségetek arra, hogy kiegyensúlyozott és szerető megszentelt egyesüléseket teremtsetek, melyek a szívre és a krisztusi energiára összpontosítanak.
E kapcsolatok lehetővé teszik két lélek számára, hogy lélekenergiájukat összevegyítsék, és "egy lánggá" váljanak, a férfi és a női pólusokban, a partnerekben, egy szent és elkötelezett társkapcsolatban kifejeződve. A lelkek egyesítik fényenergiájukat a spirituális szinten, testüket pedig a fizikai szinten. A megszentelt egyesülésben a szexuális energia természete szerint elsődlegesen kreatív, kifejeződésében pedig szenvedélyes. Amikor a test "alacsonyabb szintű" szexuális energiái is részévé válnak a kapcsolatnak, akkor ezek is a teremtőerő és a szenvedélyes szerelem kifejeződésévé válnak, valamint a fizikai testben megmutatkozó, az istenség fizikai kifejeződése iránti mélységes tiszteletté és elismeréssé.
Nos, a második téma a lélekegyesülésben részt vevő partnerek elkötelezettsége. Amikor egy ilyen egyesülés jön létre, ez valóban szentséges és tiszteletreméltó. A lélekenergiák egységben való elvegyülése létrehozza a fénynek egy energetikai lenyomatát, illetve geometriai formáját, mely beépül a bolygó DNS-ébe, és a szerelem folytatódik a test létezésén túl is. Az a lenyomat, amit Yeshua és Mariam hagytak, a mai napig létezik a bolygó DNS-ében, vagy Akashájában, és mindazok által kel újra életre, akik aktiválják a Grál kódokat, és szívük energiáit kiegyensúlyozzák. Ezt követően beléphetnek annak a megszentelt egyesülésnek a fénylő geometriájába, melyet Yeshua és Mariam, mint az emberangyali unió lenyomatát, hagytak hátra. Ez az oka annak, hogy a lélektársak, akik energiájukat megszentelt unióban egyesítették, miért térnek vissza sok életen keresztül együtt, hiszen lelkük és fényük szeretet-teremtése hívja őket vissza a szellemi birodalmakból. Nem a karma az, amely együtt hozza vissza a nagy szerelmeseket, hanem annak a hatalmas lélekszerelemnek a végtelen hatalma, mely két szerető lélek egyesülésében fejeződött ki, és be lett kódolva a geometrikus fénymezőbe.
Nem tudjuk eléggé kiemelni, milyen erőteljes és maradandó a lélek szerelme. Ezért mondta Yeshua, a Krisztus, hogy az angyalok nem házasodnak. Nincs szükség ceremóniákra, hogy egyikük a másiknak adja a ragaszkodását. Azok a lelkek, akik szabad választásuk szerint léptek megszentelt unióra, sok életen keresztül lesznek együtt, ha nincsenek olyan energiák, amelyek ezt a folyamatot leblokkolnák, és ha az egyesülés maga be nem teljesíti a célját, mindkét lélek növekedési szükségleteit, és nincs arra szükség, hogy a szeretet és tapasztalás egy másik ciklusának beindulása kedvéért oldódjon fel ez a kapcsolat.

Celia: Köszönöm, nagyra értékelem ezt az információt. De mi a helyzet az ikerlélek, vagy a "lelkünk másik fele" gondolatával? Miért hiszik azt az emberek, hogy keresniük kell az ikertársukat, és hogy ez csak egyetlenegy lény lehet?

Mihály: Nos, ahogy már említettem, a nagy lélekszerelmek életeken át tartanak, és a lelkek, akik szerelmük fénylenyomatát megalkották, mélységesen áhítoznak arra, hogy ezt azzal az egyetlen lélekkel folytassák, aki számukra a szerelmüket jelképezi, lelkük növekedésének ebben a ciklusában. Azonban az a mély szükséglet, hogy rátaláljanak egy bizonyos lélekre, nem jelenti azt, hogy csak egyetlen lelket érhetnek el. A szellem adakozó, és több megfelelő lélektársat kínál fel nektek, ha szeretnétek belépni egy megszentelt egyesülésbe vagy partnerkapcsolatba, mely kifejezi belső isteniségeteket. Megengedett számotokra, hogy megválasszátok azt a lelket, aki a szívetekhez szól.

Celia: De beszéltem olyan emberekkel, akik előtt megjelent lelkük és "másik felük" látomása. Mi az oka ennek?

Mihály: Nos, a múltban az embereket a hiány és kontroll filozófiája szoktatta erre a gondolkodásmódra. A Forrás végtelen és adakozó, soha nem ad csak egyetlen lehetőséget számotokra az életben! De elmondhatjuk, hogy ezek a víziók a Forrás eredeti ösvényének szimbolikus megtestesítői, és az Isteniségbe való visszatérés a megszentelt unión keresztül vezet. A Forrás EGY, amely kettévált és Kettő vált belőle. Ez a Kettő Isten férfiúi és női pólusa. Az istenség eme két pólusából ered minden teremtés. Nos, amikor két lélek egymásra talál, akkor az Egységbe visszavezető utat követik, mivel a férfi és a női pólus eggyé válik. A Teremtés Szent Drámája rendeli el és engedi meg, hogy az Istenség két elkülönült része a hatalmas szerelem és szenvedély kifejeződésében egyesüljön egymással. És amikor elkülönülnek, hogy saját maguk legyenek, továbbra is magukban hordozzák az Istenség megszentelt unión át történő kifejeződésének hatalmas misztériumát - a Kettőét, aki Eggyé vált, majd Hárommá alakult, amint egy új fénylény született szerelmükből. Valóban a Hármasság misztériuma a Teremtő Istenség kifejeződése, ez az egyik leginkább eltorzított krisztusi tanítás, hiszen a Szentháromság az Anyaistennő, az Atyaisten és a Fénygyermek hármassága, aki a magasabb dimenziók ikerláng szerelmének gyümölcse. A Fénygyermek az anyagi síkon rengeteg formában jelenhet meg, kifejeződése nincs a gyermekszületés biológiai folyamatára korlátozva vagy definiálva.
Mélységes vágyunk, hogy érezzétek és kezdjétek meglátni ezeket a mély torzulásokat, amelyek behatoltak az emberi kapcsolatokba, és hogy szabadítsátok ki magatokat a ragaszkodás, az uralkodás, a kontroll régi mintázataiból. Majd tökéletes szabadsággal választhatjátok, hogy megtapasztaljátok az ikerláng egyesülés sugárzó fényét, ahogyan az lehetőségként rendelkezésre áll az Új Földön. Ez mindenki számára egy hatalmas ajándék, aki mély lélekszinten azt választja, hogy isteniségét egy partnerkapcsolaton keresztül engedi megnyilvánulni. Azonban emlékezzetek arra, hogy az első lépés, hogy saját személyes hatalmatokat, kiegyensúlyozott isteniségeteket, mintegy alapozásként, birtokba vegyétek, mielőtt a szent unió külső kifejeződése felé fordultok.

Így hát, szerettem, készen állunk arra, hogy mindegyikőtöket, aki magában hordozza a szent unió megteremtésének szándékát, támogassunk. A DNS-beli Grál kód aktiválások lehetővé teszik számotokra, hogy integráljátok a Női Krisztus, Magdaléna energiáját, és hogy felhatalmazzátok magatokat, hogy a szellem és a lélek kiegyensúlyozott és erőteljes kapcsolatát kifejezzétek.

És így, köszönjük nektek ezt az együtt töltött időt, kívánunk nektek örömet, kegyelmet és szeretetet, hogy az Új Föld energiájában megteremtsétek a Földre szállt Paradicsomot.

Grál-kód2.jpg

Kép forrása: Pinterest.com