Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Michael Arkangyal tanítása

2023-01-17

A "szolgálat" szerves része a felemelkedési folyamatnak

 michael a132.jpg

 Kép forrása: Pinterest.com

 

Michael Arkangyal üzenete

 

Társteremtők vagytok

 

 

Szeretett mesterek! Fontos emlékeznetek arra, hogy a "szolgálat" egy szerves része a felemelkedési folyamatnak. Sokan közületek a távoli Csillag Rendszerekből, mint hírnökök jöttetek a Földre. Újra és ismét újra, az igazság és a kozmikus bölcsesség hordozói voltatok, azonban, a feladat, amit erre a létidőre vállaltatok, fontosabb bármelyik eddig megtapasztaltnál, amióta tudatos Isteni Szikraként az individualizált tudatosságotokba lejöttetek. Java része annak, amit megtanultok, amíg a felemelkedés ösvényén áthaladtok, az annak emlékezete, amit már megtapasztaltatok. Kihangsúlyoztuk már azt a tényt, hogy amit kérünk tőletek, azt korábban már sokszor megtettétek úgy, hogy nem tűnik olyan elérhetetlennek. Ezért van az is, hogy a történelem és a múltbéli részletek java része, amiket közvetítünk nektek, olyan ismerősnek tűnnek.

Most már egyre nagyobb és nagyobb mennyiségű Kozmikus Élet Erő Energia áll rendelkezésetekre, azonban, azért ti vagytok felelősek, hogy hogyan hasznosítjátok ezt az energiát.

Szilárdan leföldelve kell, hogy maradjatok a Földön, miközben egyre magasabbra és magasabbra értek a kifejeződés kifinomult dimenzióiban, és hatalmas fontossággal bír fizikai jólétetek szempontjából, hogy egyensúlyba hozzátok és harmonizáljátok energia háló-rendszereteket (amit még aura mezőnek vagy Ádám/Éva Kadmon azaz az új tökéletes fénytestnek is neveznek). Annyit hozhattok be az Isteni Esszenciából, amennyit meg tudtok tartani, azonban, miután beintegráltátok amire nektek személyesen szükségetek van, a többletet ki kell sugároznotok a forma világába.

 

Nem halmozhatjátok Isten Fényét kedveseink, az arra való, hogy használjátok és osszátok meg mindenki jóllétére és javára.


Kérünk benneteket, legyetek tudatában, hogy a Harmadik/alacsonyabb Negyedik - Dimenziós környezet toló/húzó dualitásában, korlátozott a hozzáférésetek az Ibolya Láng erejéhez és csodás átalakító tulajdonságaihoz. Azonban, amikor eléritek a harmonikus vibrációs minták szintjét, melyek behangolnak benneteket a középső - Negyedik Dimenzióba, akkor beléphettek az Ibolya Láng Isteni alchemiájába és képesek lesztek bevonzani a Teremtő Tudatosság Ádámi Részecskéit is.

Amíg a korlátozás és a káosz alacsonyabb dimenzióiban léteztek, szinte lehetetlen, hogy a feltétel nélküli szeretetet folyamatosan sugározzátok szív központotokból.

Ahogy tanultátok, az élet Teremtő Részecskéit aktiválnotok kell önzetlen, szeretetteljes szándékotokkal. Legyetek tudatában szeretteink, hogy az Isteni Fény minden egyes szintjén ahová elértek, az Ibolya Láng ereje és a Teremtés Fehér Tűz Részecskéinek a mennyisége hatványozottan nő.
Mostanság, a Kollektív Tudatosság gondolat formáinak két áramlata öleli körül a Földet, a negatív gondolat minták egyetlen örvénylő forgataga helyett, ami idáig a Föld auráját képezte.

A torzult energiák negatív hullámsávja a félelem, a gyűlölet, az ön-szolgáló érdekek és cselekedetek sok ezer éves felgyülemlése. Ez teremtette meg az árnyék-oldalt, a Fény és az Árnyék széles spektrumában: az illúzió világát, amelyben az emberiség létezett a féltudatosnak nevezhető tudat állapotba való zuhanás óta.
Az emberiség többsége beragadt és megrekedt az agykontroll harmadik-/negyedik-dimenziós formájában, sok létidőn keresztül ősapáik hitével tőrbe csalva, mind a faji, a politika, a kultúra, avagy a vallás terén. Sok kedves léleknek alig akadt egy-egy önálló gondolata.

A kollektív tudatosság negatív hitrendszere másról sem szól, csak a végítéletről, a bánatról, az értéktelenségről és szigorú szabályokról, meg a dogmákról, melyek lehetetlenné teszik az eredeti, önálló gondolkodást, és mindez a bűntudat, a félelem és a tehetetlenség állapotában tartott mindenkit.

Ezt úgy hívták, hogy "Nyáj Állapot", amikor mindenki a vallási és uralkodó vezetőitől várta, hogy azok megmondják, hogy mit tegyenek, mit gondoljanak és mik legyenek.
Az összes nagy vallás egy-egy kiváló Mester specifikus bölcsesség tanításai által ihletett tanítással kezdődött, hogy azt eljuttassák az emberiséghez. Ezek a Mesterek Atya/Anya Istenünk Fényével bevilágítva és irányítása alatt álltak, életükben az eszméket elfogadták és azok tiszták maradtak. Azonban, a Mester átmenetele után, idővel, a tanításokat eltorzították és megváltoztatták, hogy megfeleljen a hatalmon lévők önző érdekeinek. Ezek eltértek az ihletett igazságtól és a bölcsesség tanításoktól, amelyek egy maghatározott korszakra lettek rendeltetve, hogy segítsék a tömegeket Atya/Anya Istenünkkel való személyes kapcsolatuk kialakításában, bizonyos Ön-megismerési és megvilágosodási szint elérésére törekedve.


Amint már előzőleg is mondtuk, "Ti nagyon bátrak vagytok, hogy kiléptek a népszerű hitrendszerből, az emberiség kollektív tudatosságából, ami egyfajta börtön volt olyan sokáig." Tudjuk szeretteink, hogy bíráltak, kigúnyoltak, kiközösítettek és rágalmaztak benneteket ebben, és még sok másik létidőben is. Azonban, szeretnénk tudatni veletek, hogy lehettek még pillanatnyilag kisebbségben, de számotok rohamosan nő. Sok minden szivárog át az úgynevezett "Új Kor eszmék" közül a tömegek elméibe és beszélgetéseibe, a hit az angyalokban és a közreműködés a magasabb birodalmak Fény Lényeivel nincs többé teljesen elvetve, mint ahogyan a múltban volt.


A jó hír az, hogy a magasabb frekvenciájú érzelmi minták és gondolat formák új hullámsávja veszi körül a Földet, a negatív hullámsáv felett. Ez az energia sáv Fénnyel, reménnyel és az önkifejeződés és ismeret erős vágyával telített.

Fokozatosan, a Kristály Háló Rendszer körbeveszi a Földet, és a Teremtő Tudatosság Fény Sávja napról napra erősödik, ahogy egyre többen és többen lépnek be a Fény Városokba és a Teremtés Ádámi Részecskéinek szállítóivá válnak. A tömegek kezdik megkérdőjelezni vezetőiket és felelőssé tenni őket tetteikért. Egyre több és több ember kezdi megkérdőjelezni a vallási szervezetek dogmatikus szabályait és korlátozásait, illetve másféleképpen kezdi keresni saját magasabb igazságát.
Megértjük, hogy a földi Lelkek nagy többsége fájdalomban, szenvedésben és bizonytalanságban vergődik. Sajnos azok, akik beragadtak a kollektív tudatosság hitrendszerébe, nem tanulják meg e turbulens idők leckéit. Nem értik meg, hogy az általuk tapasztalt fájdalmas szituációt a túlzott és egyensúlytalan gondolatok és tettek teremtették meg.

Az ok és következmény karmikus törvénye sokkal gyorsabban mint a múltban, küldi vissza a "feladóhoz” amit teremtett, hogy az helyesbítve lehessen és átminősüljön.

Minden Léleknek a Földön ez idő tájt, a legfontosabb életfeladata, hogy igyekezzen visszatérni az egyensúly és a harmónia állapotába a létezés külső és belső világaiban egyaránt.


Azok közületek akik beleegyeztetek, hogy fizikai testben inkarnálódtok, ebben a különleges létidőben, lehoztátok magatokkal a legfőbb leckéiteket, azaz a fizikai/mentális/érzelmi testeitek egyensúlytalanságait, melyeknek harmonizálására volt szükség, hogy elkezdhessetek összeegyeztetve dolgozni Lelketekkel, illetve Felsőbb Énetekkel. Lejöttetek ebbe létidőbe, hogy egyensúlyba hozzátok maszkulin és feminin természeteteket: felhasználva a Teremtő Atya Isteni akaratát, erejét és tekintélyét, ugyanakkor, hogy beintegráljátok a Teremtő Anya szeretet, bölcsesség, együttérzés és gondoskodás kreatív aspektusait is.

 

Lejöttetek megtapasztalni a Földet, hogy teljes mértékben a fizikai testetekben legyetek, míg beintegráljátok a Szellemet és a tudatosságot fizikai Lényetekbe.

 

Itt vagytok, hogy egyensúlyba hozzátok a tudást a kommunikációval, hogy megtanuljátok a megérzéseiteken keresztül a saját igazságaitokat és, hogy éljétek ezeket az igazságokat, másoknak példaképül szolgálva. Itt vagytok, hogy szaktudásra tegyetek szert a kommunikáció egyensúlyáról, hogy mikor kell beszélni, és mikor kell csendben maradni, itt vagytok, hogy ítélet-nélkülivé váljatok, itt vagytok megtanulni, hogy minden egyes személy a saját egyéni ösvényén halad, és megvannak a saját leckéi, amiket meg kell tanulnia.


Mindannyiatoknak, akik meghallgattátok a Szellem suttogássá,t és a Megvilágosodás ösvényére léptetek, itt az ideje emlékezni arra, hogy a Föld nem a ti otthonotok; ti megbízatásból vagytok itt! Ti távoli Csillag Rendszerekből és Galaxisokból, esetleg másik univerzumokból jöttetek.

Itt az ideje, hogy a Béke/Fény sok hűséges harcosával együtt tudjátok, hogy milyen csodálatosak vagytok, hogy mennyire bátrak voltatok, amikor válaszoltatok a harsona hívásra, hogy lejöjjetek a földi kísérlet sűrűségébe.

Az események, a Galaxisotokban, a nap rendszerben és a Földön is, gyorsan haladnak előre és hatalmas változásokat hoznak. Emiatt, nagyon fontos, hogy arra összpontosítsatok, ami helytálló a világotokban, és ne ragadjatok be az összes negativitásba és félelembe, amit kiöklendeznek az éterbe.

Emlékezzetek rá, hogy annak adtok energiát, amire összpontosítjátok figyelmeteket.

Itt az ideje, hogy teljesen az Önismeret mester szintjére lépjetek, és visszaköveteljétek Isteni Születési jogotokat.

Mivé szeretnétek válni?

Mit szeretnétek tenni?

Megvan rá a képességetek, hogy azzá váljatok, illetve megteremtsetek bármit, amit el tudtok képzelni, ameddig az harmóniában van az Isteni lenyomatotokkal. Csodálatos fény csomagok vannak tárolva Szent Elmétekben, arra várva, hogy előhívjátok őket. Ahogy építitek és tökéletesítitek Fény Piramisaitokat az Ötödik Dimenzióban, látni fogjátok, hogy teremtéseitek egyre gyorsabban és gyorsabban fognak megnyilvánulni.

A példával való tanítás az egyik leghatékonyabb módszere megmutatni a többieknek, hogy hogyan válhatnak saját sorsuk mesterévé.

Mindenben kérjétek a legmagasabb eredményt mindenki legfelsőbb jólétére és javára - és nem lesztek tévútra vezetve.

Tudjuk, nem könnyű kilépnetek kényelmi zónátokból, hiszen megengedtétek másoknak, hogy rávegyenek benneteket a kételkedésre önmagatokban és képességeitekben. Arra kérünk benneteket, hogy bátor példaképei legyetek a körülöttetek levőknek, azoknak akik megrekedtek a az emberiség kollektív tudatosságának a kulturális hiedelmeiben és korlátozásaiban.

Mindegyikőtök sok létidőt tapasztalt már meg akár férfi, akár női testben. Úgyszintén fizikai járműveteket is a fajok, a formák és a kultúrák nagy változatosságában tapasztaltátok már meg. Szeretteink, amikor mások felett ítélkeztek, akkor valójában csak önmagatokat ítélitek meg, mivel ti már megtapasztaltátok a földi lét sok arculatának a többségét.

Amint az illúzió fátyla fokozatosan felemelkedik, nagy megértés és együttérzés fog kibontakozni bennetek azok iránt, akik beragadtak a Harmadik-/Negyedik- Dimenziós torzult valóság fájdalmába és szenvedésébe. Arra kérünk benneteket, hogy váljatok bátor példaképeivé a körülöttetek lévőknek. Amint ti ki mertek lépni és visszakövetelni mesterléteteket, mások is követni fogják példátokat.

Mostanában, sokan közületek Isteni elégedetlenséget tapasztaltok, illetve, életetek drámai változását.

Dolgok, amik élvezetet nyújtottak eddig, már nem elégítenek ki benneteket, és barátaitokkal el is veszíthetitek a közös érdeklődést. Ez azért van így, mert Lelki Énetek nógat benneteket a tovább haladásra, hogy terjesszétek ki látásotokat és vegyétek át sorsotok irányítását. El kell engednetek előítéleteiteket az életetek felépítéséről. El kell engednetek hiedelmeiteket, melyek berekesztve tartanak benneteket a szerkezeti határok "kötelező" halmazában.

Az "elengedés" adja az erőt, hogy kiterjesszétek tudatosságotokat és valóságképeteket.

Ahogy egyre magasabbá válnak vibrációs mintáitok, annál folyékonyabbá válik az idő/tér folytonossága, vagyis az események bekövetkezése és időzítése.

A struktúrák szokásokká válnak, amelyek odaláncolnak benneteket a Harmadik/Negyedik Dimenzió illúziójához. Ne ragaszkodjatok az "élet szerkezethez”, amit felépítettetek. Fontos, hogy hajlandóak legyetek megváltoztatni az életeteket, hogy bele tudjátok foglalni az új koncepciókat, ahogy kiterjesztitek rálátásotokat és tudatosságotokat a jövő potenciáljaira.

Sosem feledjétek, ti társteremtők vagytok, akár a fájdalmat, a szenvedést és a korlátozást, akár a szeretetet, az örömöt, a békét és a bőséget teremtitek.

 

A választás a tiétek!

Nem véletlen, hogy olyan sok bátor lélek az Átalakulás Hetedik Sugarát választotta Lélek Sugarának ebben a létidőben. Lássátok ezt az áldott Szent Tüzet fellángolni körülöttetek, és állandóan szélesedő körökben kisugározni, ahogy összekapcsolódtok másokkal, miközben segítetek vissza emelni az emberiség tudatosságát a Szeretet/Fény frekvenciáiba. Emlékezzetek rá, hogy ezekben az időkben, amikor a Föld és az emberiség evolúciója fel van gyorsítva, ti megváltoztathattok mindent.

Tudatában vagyunk annak, hogy sokakat közületek nyugtalanít a körülöttetek lévő sok negativitás és igazságtalanság.

Azonban, mélyen belül tudjátok, hogy a végbemenő nagy változások végső soron, minden és mindenki javára lesznek.

 

Legyetek biztosak abban, hogy ti is egy eszköze lehettek a változásnak. Engedjétek meg, hogy kiküldjük Atya/Anya Istenünk szeretetét hozzátok és rajtatok keresztül, feltöltve benneteket csordulásig.

 

Kedveseink, ragyogásotok és Szeretet/Fényetek hozzáadva más Fény Harcosok Szeretet/Fényéhez, segíti majd az emberiséget és a Földet, hogy méltóságteljesen lépjen be a holnap csodás Új Korszakába.

 

Tudjátok, hogy gyengéden szeretve vagytok és az én védelmem alatt álltok.


Mihály Arkangyal vagyok!

 

 

ibolya láng gif.gif