Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Metatron

2018-10-10

Metatron előadás az Egyesült Nemzetek Szövetségében

 1.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Üdvözöllek bennetek !!!


Metatron Vagyok a Fény ura és körülveszlek bennetek mindannyiótokat szeretettel, a feltétel nélküli szeretettel.

Összejöttünk tehát, ezen a csodálatos napon az Egyesült Nemzetek Szervezetével. Most elidőzünk ebben a szobában itt, és betöltjük a Krisztusi Fény Feltétel nélküli Szeretetével. Azt mondjuk nektek, hogy csak a Feltétel nélküli Szeretet az, amely képes egyesíteni a nemzeteket a szeretett Földeteken.

Mindenkit, egyenként körülölelünk, gondoskodó energiánkkal, és önvalótok meghatalmasító terével, mert a felemelkedési utaknak ti vagytok az igazi mesterei. Ösztönzést és tisztaságot szeretnék felajánlani számotokra, de valójában most és mindig is fontos velejárója ennek az, hogy ti mind szent és szuverén létezőként ismerjétek fel, és úgy fogadjatok minden ilyen csatornázott üzenetet.

És ez így van 2011-ben is a beharangozott Felemelkedés csúcspontján, és nagyon halkan kérünk benneteket, hogy egy pillanatra nézzetek a magatok körüli világba. Mit láttok?

A médiátok, folyamatosan, a híreiben az éhínségről, katasztrófákról és a gazdasági összeomlásról tudósít. Úgy szórja ezt szét a világotokba, ahogyan tud látni a 3 dimenzióban. És az gyakran tele van sötétséggel és végítélet sugallattal ugye?

De mi azt mondjuk, ennek ellenére, ez most egy új nap hajnala és a Napotok változásáé, és ez az Új Föld csodálatos fényét hozza, és kedveseink, emiatt is mondjuk azt, hogy csodálatos ez a nap.

Ismerjük, tudjuk azt, hogy néhányan azt gondoljátok: ,,Az angyalok rózsaszín szemüvegen keresztül látják a világot, és az ő látásmódjukból nézve cukormázzal van minden leöntve.

Mindig voltak olyan végítélet-látnokok a bolygón, akik félelmet keltve, a sötétség és a végítélet eljövetelét jelezték előre. És ezek a kettőség célját szolgálták a dualitásban, és ha egy gyors pillantást vettek a világotokra, olybá tűnik, igazolja ezt a jelenlegi helyzetetek. De mi azt mondjuk nektek, ez egy régi energia volt, és ez nem a Lélek útja, nem azé, amely azt mondja felétek, hogy adjatok fel minden reményt és adjátok át másoknak a szabad akaratotokat. Az, az üzenetünk felétek, hogy: Isteniek vagytok, és ez egy valóságos tény, amit meg fogtok élni az igazság pillanatában, amikor a bolygó és az emberiség valóban fel fog emelkedni minden időtől függetlenül.


S.E.A.T. - KÖZÖSSÉG A MEGVILÁGOSODÁSÉRT ÉS AZ ÁTALAKULÁSÉRT


Ezen a napon, nemzetetek nyelvén, de mindenkihez fogunk szólni az ENSZ-ben, minden egyes útkeresővel beszélünk, hogy tisztábban lássátok a dolgokat. Becsüljük azt a munkát, amelyet a Közösség a Megvilágosodásért és az Átalakulásért Szervezeten belül az Átalakulásért felelős munkacsoport végez.(megj: Kryonnak ugyanott több közvetítése is volt korábban). Nagyon is ismerjük őket, és méltányoljuk azt a szerepet, amelyet ebben a szervezetben betöltenek.


A Kezdet nem a végét jelentik valaminek

Sokan azt kérdezitek tőlünk, valójában, mi fog történni 2012-ben. A katasztrófákból és a végítéletekből hasznot húzók hatalmas vehemenciával működnek ebben a témában, nemde? Közülük néhány spekuláns félelemkeltő, eléggé termékeny talajra lelt a net arénájában. A kedvenceik ezek közül: a bolygó összeütközése egy üstökössel, vagy kisbolygóval, a mágneses sarkak pólusváltása, és a gazdasági összeomlás.

Kedveseink, megismételjük, a felemelkedés meg fog történni, mert az emberiség így döntött,. Éppen ideje ezért is elengedni már a félelem energiáit.

Mesterek, a bolygószintű változások be fognak következni a megfelelő és megnyugtató módon, és nem úgy történik majd meg, mint egy globális katasztrófa, nem úgy, ahogy azt egyes látnokok előre megjósolták A bolygó, felemelkedik, és magával viszi az emberiséget is. A magasabb tudatosságba kerülésetek, pedig felülemel a félelmeteken és nemcsak ti fogtok ennek tudatába kerülni, ezt jegyezzétek meg magatoknak. Ezért is mondjuk azt: Kiváló munkát végeztetek

Most legyetek tudatában annak, hogy nem lesz nagytakarítás a bolygón, de egy bizonyos helyi szinten egy felemelő frekvenciaváltás fog történni, egy magasabb szintű jóságba. Megnyugtatunk benneteket, ha nem lennének helyenként enyhébb földmozgások, földrengések és szélviharok, tengerhullámzások, akkor sokkal erősebb erejű pusztításoknak kellene megtörténniük. Tehát (a globális katasztrófák) nem fordulhatnak elő, már csak azért sem, mert a változás folyamatos és fokozatos. Így már van értelme annak, amit mondunk, nemde?


A régi energia elengedése

Kedveseim, még egyszer mondjuk, még egyszer: A Felemelkedés meg fog történni, mert az emberiség így döntött. Éppen ideje ezért is elengedni már a félelem energiáit. A félelmek mély szintekre programozódtak és újra meg újra kijátszhatók. Más szóval a vallások többségének félelem-alapú dogma kontrollja mélyen belétek ágyazódott, riadalmat és korlátozásokat keltve. Ezek a programok az eredendő-bűn, a szegénységi fogadalom, és hogy mint Ne tegyünk hibás koncepcióján, alapszanak. Ők a félelemben tartáson alapuló korlátozással, ellenőrzéssel büntetik a szabályaikat, megszegőket és csoportosan gondolatformák megteremtésével ketreceznek be benneteket. Ez az, ami ösztönzi a fanatikusokat és a vakhitűeket. Ebből ered, ebből gyökeredzik az, hogy önigazolást nyernek, jogosultságot éreznek, hogy bűnhődéssel fenyegessék meg azokat, akik más utakat választanak. Ez egy régi energia, a félelem energiája. Mesterek, az élet kiteljesedésben van, és ti már nem fordulhattok többé vissza a félelem-tudatosság állapotába.


Az Új Földdel együtt jön majd az együtt-teremtés képessége valóságotok körül, de ez egy olyan lehetőség is egyben, amikor mindent beborít majd a Szeretet, és nem lesz többé rettegés. Felelősséget fogtok vállalni minden cselekedetekért, ahogy önvalótok is felelősséget vállal értetek. Ti mind az Istenség szuverén szikrái vagytok.


Nagyobb hozzáférés a Teremtéshez

Tehát mi is fog történni 2012-ben? Röviden az a válaszunk erre, hogy olyan lehetőség fog bekövetkezni az életetekben, amely magasabb hozzáférést fog biztosítani az isteni teremtőképességetekhez. A Föld a 12 dimenziós lehetőségébe erősödik fel, és ez által birtokolhatjátok ezeknek a dimenzióknak kristályos mezejét, ti pedig még nagyobb képességekkel, alkalmasabbak lesztek, felelőséggel teremteni. Ahogy megérkeztek a Felemelkedésetekbe, a Kristályos Háló felváltja a mágneses hálót, amely eddig, eonok óta ide-oda hintáztatta a Földet. Ennek eredményeképpen, a 3. dimenziós polaritás, kettőség összeszűkül egy kiterjedtebb és kiegyensúlyozottabb energia mátrixba.


Mit is jelent ez Metatron, kérdezhetnétek? Ez azt jelenti, hogy a kettőség körbelengedezése, hintázása fokozatosan csökkeni fog, és kiszabadul az idő fogságából, és bátran mondjuk azt nektek, ez már megkezdődött, ez már történik. Ezért is van az, hogy a régi energia oly kitartóan próbál visszacsapni. Kioson az árnyékából, hogy mindenki számára jól láthatóan, beleolvadjon, összeolvadjon a fénnyel. Ahogy a Fény egyre hatalmasabbra nő, úgy egyre több bogarat is vonz magához, de ami történik, az eseményeket és a bennük rejlő igazságot már nem lehet elpalástolni. Nézzétek meg, mi történik Észak-Afrikában, pozitív változások indultak be és még ennél is több követi majd, arról biztosíthatunk bennetek.


Egyesült Nemzetek

Mindannyiótoknak, akik itt összegyűltetek itt, azt mondhatjuk, hogy S.E.A.T. fontos szerepet játszik, és még fontosabb azoknak, akik ráébrednek közületek.

Az érdeketekben szól azokhoz, akik nem tudnak megszólalni, és ti nektek van fületek arra, hogy meghalljátok, amit mond, és képviselői meg fognak hallgatni bennetek, de ne szegje kedvetek, mert ismerjük fontos szerepüket, még ha mások nem is.

Elmondjuk továbbá azt is, hogy a világotok fele, ez idáig félig fényben és félig sötétségben volt, mert ez a polaritások világa. De azt is állítjuk, hogy az emberiségnek több mint a fele még árnyékban él, még ébredőben van a fény bölcsességére, de azt is mondjuk, hogy a megvilágosodás egy időben bekövetkezik az emberek szívében. Ezért sem szabad a Fényhozóknak elveszíteni a hitüket, fényesen kell ragyogniuk, a legkisebb foton hullámként is, amely átalakít a megvilágosodásra. És ez így van, és ennek így kell lennie, itt is a mai napon.


Az Első Világ Népei

Erre azt fogjátok mondani, hogy mit is értetek az Első Világ népein, azokat a kiemelkedő nemzeteket a népek közül, akik pénzügyileg és erőfölényükkel, vállalataikkal, hatalmukkal meghatározó szerepet töltenek be a többiekkel szemben. A vállatokon alapuló nyereséget, ezen ország lakói, mint állampolgárok, és azok irányítói, különösen élvezik, és ez így van az Amerikai Egyesült Államok esetében is.

Ezért a gazdagok, és nincstelenek között az olló egyre szélesebbre nyílik. Néhányan erre azt fogják mondani, hogy az USA átlagembereit ellenőrzik és manipulálják a médián keresztül és adósságrabszolgasággal, és fogyasztási mámorral befolyásolják, annyira hogy egyéni szuverenitásuk már el is veszett. De a fény ott is ragyog és egyre fényesebben, egyre világosabb van. Egy új generáció érkezett és kerül folyamatosan a hatalomba, és ők azok, akik felgyorsítják a változásokat.

És mondjuk most azt is, egyre inkább az, az idő közeleg, amikor az emberek felébrednek a tudatosságukra, arra, hogy adóságukkal megterhelt tartozásuk bilincsbe veri a magukba vetett hitüket, azzal, hogy milyen terheket cipelnek tartozásukkal.

A globális gazdasági rendszerek meg fognak változni, de nem okoznak helyrehozhatatlan károkat és káoszt a bolygón. Nem totális káosz az, ami jön, mert az nem szolgálna bennetek. Inkább egy kikényszeríttet változás egy teljesen átalakító, drasztikus változás, amely pozitív elemeivel felgyorsít egy még jobb útra kerülésetek megtalálására.

Az Új Föld és az Új Emberiség nem lenne képes létezni, és nem lenne képes újjáteremteni magát a jövőjébe, ha egyszerűen újra kezdetnék velük a múltat. Változások jönnek, a múlt tanulságaival, a jelenben állással, amikor egyszerre fogtok lépni az idővel. Az új emberiség generációi, ahogy a hatalomba kerülnek (a szeretet hatalmukkal), a következő évtizedben, új mintákat fognak választani, mialatt a fejlődésért dolgoznak, és egy hatalmas gazdasági váltás fog bekövetkezni.

A Szeretet Hatalma

Mesterek már ezelőtt megemlítettük*, de újra mondjuk, amikor a Szeretet Hatalma felváltja a Hatalom Szeretetét, akkor az emberiség meglépi a kvantumugrást, de azt tudni kell, hogy a Szeretet Erő nélkül nem teljes. Ha a Szeretetben nincs Erő, akkor nem egész a Szeretet.

A teljes változást az emberiség a következő 15 nemzedéke (mintegy 300 éven belül, és itt az emberi tudatosságnak az 5. dimenzióba kerülésre utal) fogja megteremteni a Felemelkedés kivirágzásába.

Mindenhol változások következnek be körülöttetek és ezt nem nehéz észrevenni. Nézzétek, meg mi történik most Észak-Afrikában és Közel-Keleten. Lássátok meg hogyan kezdődött ez az egész. Volt erejük és bátorságuk, és ezért is mondjuk azt, hogy a Szeretet kiterjedéséhez erőre van szükség, és ezt az erőt, kitartó akarattal és bátorsággal lehet elérni.

A Szeretet Ereje

Egy bátor fiatalember, Algériában, úgy döntött, hogy elege van mindenből, és többé nem viseli el az igazságtalan zsarnoki korrupció elnyomatását. Tűzbe vetette az életét, önmaga elégetésével szállt szembe a zsarnoksággal, és elégett a tűzben. A tűzzel tisztította meg a zsarnokságot. Lássátok meg, ezzel a tettel, egy tiszta lélek, egy forradalmat indított el, amely megfordította a történelem kerekét és megváltoztatta a világot.

A bolygó energiája változik és a politikai hatalom révületében élő régi gárda, ki nem állhatja az új energiát. A nemzeteket szabályokkal megkötő brutális erőszak csökkenőben van, akár a zsarnokoké, korrupt kormányzatoké is, lejárt az idejük.

Mi azt állítjuk, hogy minden kormányzati rendszer hogyha megváltozik a hatalmak csúcsain, akkor az gyorsan megjelenik az alsóbb szinteken is szükségszerűen.

Egy új gondoskodás

A Kormányoknak, a nép képviseletében és a nép által kell létrejönniük. A kormányzatoknak gondoskodniuk kell a legelesettebbekről is, és nem az erőszak szabályait alkalmazniuk a ravasz és kapzsi hatalom által. A Szívből jövő Szeretet, az új energia, és ez az új irány, ez az új gondoskodásmód.

A kormányzatok már nem ülhetnek a trónjaikon ölbe tett kézzel, és közömbösen nézve, amint a polgáraik a túlélésért küzdenek. Az Első világ Népeinek szükséges lesz, hogy felemeljék a Harmadik Világ Népeit, a szegény, magukról gondoskodni nem tudó, elnyomott emberek világát. Nem katonai eszközökkel, beavatkozásra gondolunk, és nem is vállatok gazdasági manipulációjára, hanem az emberi gondolkodáson keresztül megértetni azt, hogy az emberi élet nem fejezhető ki arannyal, és nem csorbítható a hiány megteremtésével.

És mi van a gazdasággal? Nézzétek meg, visszatekintve, hogy ezzel kapcsolatban mi történt az elmúlt 5 évben. Kedveseim, a Szellem nem teremt hiányt, a pénz meg csak egy eszköz arra, hogy mindenki a bőségbe érjen. Minden léleknek szüksége van arra, hogy éljen a bőség adta lehetőségekkel.


És ezt az igazságot, többé nem lehet elrejteni, a hiánynak még az árnyékát is meg kell szüntetni. A manipuláció az manipuláció, a korrupció az korrupció, akkor is ha rövid ideig tart, vagy rejtett szándék áll mögötte és színlelten igazolható. A jelenlegi gazdasági rendszer át fog alakulni ezekben az időkben.

A középút

A középút pedig az úgynevezett kapitalizmus és az úgynevezett szocializmus között vezet majd, amire időben rá fogtok jönni, hogy hogyan is tartható fenn, milyen módon. Az élet, önmaga a nyereség, mert a nyereség legkevésbé fejezhető ki csak pénzzel.

Meg kellett tanulnotok teremteni a dualitásban, ez része volt a Föld kirakójátékának és rendelkeztek már, és fogtok is minden olyan tapasztalattal ezen az úton, amely a bolygó erőforrásainak megosztását hozza.

Háború és konfliktus

2012-höz közeledve az emberiség belefárad az állandó háborúskodásba, de még nem erős annyira, hogy rákényszerítse a vezetőit, ezek befejezésére.

A közelmúltban a királyi családok és a politikai irányzatok háborúskodtak egymással. A jelenlegi háborúk viszont a nagyvállalatok és katonai csoportok tanácstermeiben születnek meg.

Az áldozatokat, csak egy rövid említés illeti meg a napi hírekben, az esti híradókban, a harci jelentések mellett. Az országok ritkán döntenek szabadon arról, hogy saját akaratukból szándékoznak háborúzni, vagy sem, mert vakon elfogadják vezetőik döntéseit saját sorsukkal kapcsolatban. Ha úgy döntötök, hogy lerántjátok a leplet az eltitkolt történelmetekről, akkor felismeritek majd, hogy a legtöbb háború és konfliktus nem véletlenül fordul elő, hanem tervezett választás volt. Nektek nincsenek ellenségeitek, akikkel szemben védekezni kellene, inkább a kitervelőik alakítják ki ezt, hogy bankszámlájukat minél nagyobb nyereséggel hizlalják.

A háború a polaritás egyik aspektusa, amely a végét járja és meg fog szűnni, amikor az emberiség felébred erre. A háború gyűlölete sohasem a háború végét jelenti. A békességet szeretni, és a békességet megteremteni, ez fogja a háborúk végét jelenti

Kedveseim, annyi minden van változóban. Hát vegyétek észre, hogy egy hatalmas változás zajlik és ez lehet az úgynevezett Felemelkedés?

És mi van ezzel, az úgynevezett 2012-es Felemelkedéssel, mi fog történni 2012-ben?

A bolygószintű Felemelkedés

Kedveseim, amikor majd 2012. december 21. megérkezik és elmúlik, a bolygó lakosai közül sokan azt fogják mondani, hogy a világon semmi de semmi nem változott meg.

Amikor meghalljátok ezeket a szavakat, ez utóbbi mondatokat, reménykedve szőjétek bele a szeretetekbe, és akkor nem fogtok csalódni.

De elmondjuk azt is, hogy 2012-ben új energiaminták kiterjedése következik be, amit az emberiség tömegtudatossága nem követi még néhány száz éven keresztül. Ugyanokkor 2012, több olyan eszközt hoz el számotokra, amivel, sokkal egyszerűbben dolgozhattok.

A problémáitokat nem mi fogjuk megoldani, akik az angyali birodalmakban vagyunk, sokkal inkább ti magatok fogjátok azokat a megoldásokat megtalálni utazásotok során.

És bár az emberiség kritikus tömege nem fogja elérni a megvilágosodás szintjét a Földön még néhány száz évig, de nagyon fontos hogy továbbra is pozitívan legyetek jelen, mert egy napon, egy szinten, egy időben megtörténik majd az.


Ragadjátok meg a kedvező alkalmat arra, hogy nap, mint nap tökéletesítsétek magatokat. Azt a forgatókönyvet alkalmazva, amelyben mindannyian felismeritek saját hiányosságaitokat, körülölelitek konfliktusaitok becsületességetekkel, és napjaitokat is átölelitek mesteri módon, mert valójában ez az utazás lényege. Hasonlóképpen minden nap álljatok saját igazságotokba, de mutassatok hajlandóságot mások igazságának az elismerésére is, ahogy körülöletitek őket kiteljesedésetekkel. Ez az igazság ugyanis érvényes a nemzetekre is, mikro és makro szinteken egyaránt.

A Szellem a Szeretet nyelvén beszél. A Szellem nem bánt senkit, és nem ítélkezik. Minden jelenlegi vallás, ami a Földön van, tartalmazza az igazságot, de a torzításait is. A megkülönböztetés, ez szükséges ahhoz, hogy eldöntsük, mi az ami igaz, és mi az ami nem, amely szívalapú és nincsen benne félelem. A nem igazságok szentségessé tételem és terjesztése, korlátozza ezeket az igazságokat.

Kedveseim, választhatjátok azt, hogy szabadságban éljetek, választhatjátok, hogy elengeditek az aggódást, a félelmeket, és azt hogy képesek vagytok megteremteni a jólétet.

Tisztelettel legyetek egymás iránt, és öleljétek át a Szeretetet, mert ez Isten rezgése és tudománya. Ez az útja annak, hogy az emberi nemzetek egységbe kerülhessenek.


Metatron vagyok és megosztom veletek az igazságot.

Szeretve vagytok!!!

És Ez Így vanForrás link

RECENT METATRON ADDRESS TO THE UN - via Tyberonn

közreadja:wwwFöldicsillagok.hu