Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Metatron

2018-10-10

A kapcsolatok szentsége

 

 Metatron1.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

„Nyomok a homokban“

Üdvözlet Kedvesek, Metatron vagyok, a Fény Ura és örülünk a találkozásnak.

A Felemelkedett bolygótok ELSŐ évében járunk. A bolygótok lineáris idejének eme különleges szakaszában létezik egy egyértelműen megfelelő időpont az Önvizsgálatra és a választott magányra.

Mester, sokatok, különösen a 49 év fölöttiek, akik a 7 éves ciklust meghaladva a szuverén egyedüllét állapotában vannak. Lehet a házastárs hagyott el benneteket, egy kapcsolat, egy házasság zárult le és sokan magukra maradtak. És annak ellenére, hogy ez az út gyakran meglehetősen magányos és nagyon nehéz, sokatokban „temészetellenesnek” is tűnhet, de ennek a visszahúzódásnak célja van. A paradoxon abban rejlik, hogy az egyedüllét során képesek vagytok edzeni elméteket és megnyílni a szellemnek… és ebben a folyamatban egy égi kaput tártok ki magatokban és a szellem magához ölel benneteket. Valóban NEM vagytok magatok. A köteléknélküliséget nehéznek tartjátok, azonban a bonyolódásoktól mentes szabadság egy mély Önvizsgálatot tesz lehetővé. És valóban ez minden haladó lélek teljesítendő feltétele.

Ezért arra kérünk benneteket fogadjátok el és értelmesen használjátok ki ezt az időt.  Egy nagy lezáró szakasz küszöbén álltok.

Vallásos szövegeteitekben gyakrori ez a visszatérő üzenet: „Mindennek meg van a maga ideje”

Az Isteni magány, egy nemes állapot, mely a fejlődés terén kvantumugrást biztosít, ha megértitek és felismeritek mély értelmű célját. Láthatjátok, hogy az Isteni Én végül is végérvényesen egyedül van jelen a Mindenhatóság/Omnipotenica felé vezető szándékában. A ti fogalmatok szerint a lélek egyedül lép be a Földre és a szellem egyedül utazik el a Földről. Felemelkedett mesterek, akik a Földre mentek, évezredeken keresztül keresték inkarnációik során az egyedüllétet röviddel mesterré válásuk előtt. Így van ez most sokatokkal.

Kedvesek, sokatok, akik ebben az időpontban egyedül vannak, abban a hitben vannak, hogy szükséges partnert találniuk. Sokatok szeretné megtalálni a „lelkitársát”, „ikerlángját”.

De mi azt mondjuk nektek, hogy sok esetben, fejlett lelkekként egyedül vagytok, mert így terveztétek. Valóban különleges és nemes vállalkozás. Azok a lelkek, akik a mesterré válást keresik, körülbelül négy életciklusból egyet választanak ki a visszakalibrálásra és a továbbfejlődésre és az összpontosított [fokális] szabadságukat használják fel, hogy szent egyedüllétben tartózkodjanak. Ez nem jelenti azt, hogy mindig egyedül lesznek, csupán azt jelenti, hogy egy időre, mert úgy döntöttek, dolgoznak magukon…hogy elérjék az Ön-szeretetet.

Az Ön-szeretet olyan állapot, amit sokan, különösen a keresztény örökösökből elvesztettek. Az eredendő bűnnel a kereszténység azt tanítja, hogy természetetekből adódóan vétkesek voltatok, ezért a megbocsátásra kell törekednetek. Az életciklusok nagy részét azzal töltöttétek, hogy megbocsátást nyerjetek, azért amik vagytok. Elvesztettétek az Isteni minőségetekben való hitet és egyszerűbbnek találtatok megbocsátani, mint elfogadni a bocsánatot. Út közben elveszett az egyensúly [a kettő között].

Mások számára az Önmaguk feletti ítélkezést jelentheti, bizonyos cselekedetek vagy melléfogások miatt, ami a vétkesség és a méltatlanság mély érzését programozta bennük. Önmagatok szeretetére képtelenné váltatok és ez Önmagatok elutasításához vezetett, mert legyen bármiről is szó, nem vagytok képesek megbocsátani Önmagatoknak, ami hamis hitre késztetett benneteket. Ez miatt vallottak kudarcot kapcsolatok. Nagy igazság, hogy nem tudtok igazán másokat szeretni, ha nem őszintén szeretitek magatokat. Addig, amíg azt hiszitek méltatlanok vagytok, az elutasítás reakcióját teremtitek meg. Ezt a saját magatok által létrehozott száműzetést addig ismétlitek [gyakoroljátok], amíg meg nem tanuljátok, hogy Isteni származásúak vagytok, hogy tökéletes Isteni minőségek vagytok. Ha elfogadjátok ezt a nagy igazságot, megváltozik az életetek és megtanultok teremteni az életet. De az Ön-Szeretet ennek előfeltétele. A Szeretet nem érzés, hanem egy rezgési-frekvencia. A szeretetre nem kell rászolgálni – a szeretet MAGA az út. És ti kedvesek, lehetséges, hogy egyedüllétet megkívánó életciklusokba telik, amíg ezt felismeritek. Az élet nehéz és ez egy nagy igazság, de gyakran, amikor elhagyjátok a komfortzónátokat rá vagytok kényszerítve, hogy szembenézzetek a kihívásokkal és meghaladjátok azokat.

Most azt mondjuk nektek, hogy az Új Föld 2013-ban és ezután teljességében átalakul a kristályos Korszakba, a bolygó energia-rezonanciájának módja és a bolygó dimenzionális környezete kiterjed. A dualitás/polaritás befolyásának lecsökkentésével jár a 3. dimenzión túli [tudat] kiterjesztés.

Talán felmerül bennetek a kérdés, hogy az egyedüllét vagy a párkapcsolat jelent nagyobb fejlődést egy lélek számára. A kérdés időszerű és különösen sokakat érint a Felemelkedés alkonyán. A rövid válasz, hogy mindkettő, mert a párkapcsolatoknak és az egyedüllétnek is van Isteni célja… és erősen aláhúznánk a szót MINDKETTŐ. Sok minden elérhető, ha egy lendületes, szeretetteljes kapcsolatban éltek. Ez a természetes állapot a legtöbb Föld-i szinten való tartózkodás során. De Mesterek, mi azt mondjuk nektek, hogy az egyedüllét során is vannak nagy célok. Ez valóban szükséges. Ez nem hiba, hogy a megvilágosodás ösvényén való járás időszakában, nagy számban egyedül teszitek meg az utolsó lépéseket. Elérkezett a következő Felemelkedés nyitánya. Ha ide soroljátok magatokat, akkor azt mondjuk, talán magányotok megfelelő [célszerű]. Talán úgy van, ahogy lennie kell. Látjátok, sokatok így tervezte el. De sokatoknak az az érzése, hogy az egyedüllétet már nem tudják tovább elviselni és muszáj egy partner találniuk… a nehezen megfogható ikerlángot. Kedves Lelkek, nagy a fogalomzavar az ikerlánggal, a „lélek-társakkal” kapcsolatban, és az Önmegvalósításban való mesterré válás útja az optimális párkapcsolat szerepében és formájában rejlik.

Az egyedüllét Önmagatok tiszteletének időszaka kell, hogy legyen. Életetek és tapasztalataitok ezen a szinten a saját teremtésetek, a ti egyéni hitetek által szőtt élő gobelinetek. Az egyedüllétben a lélek felszólításra kerül, hogy önvizsgálatot tartson és ez lehetőséget nyújt a mély vizekbe való alámerüléshez, mely bennetek áramlik. ÉNETEK óceánjában úszni és felfedezni a bennetek rejlő szeretetet, megtanulni, milyen briliáns Isteni szikrák vagytok. Egy kapcsolat a reflexió [visszatükröződés] módszere, a hitrendszeretek emóciói, egyszerűen kifejezve, visszajelzést adnak arról, hogy mi az ami működik és mi az ami nem. A lépés távolság betartása szükségessé teszi az egyén lényének kutatását, hogy újra megismerje a belső horizontját és ehhez szükséges és ezt megkönnyíti a szuverenitás. A szuverenitás a mesteri állapot előfeltétele.

Két szuverén és nem függő viszonyban élő ember kapcsolata nagyobb egyensúllyal, nagyobb kreativitással bír és hosszabb életű, mint egy egymástól kölcsönösen függő páré. Értitek ezt? Végülis mindegyik léleknek világosan meg kell fogalmaznia ÉNJÉT, hogy elérhesse a mesterré válást. Önmagatok mesterévé válása az elengedés idejére esik. Ez az az időszak, melyben a makulátlanság kikristályosodik. Mi azt mondjuk nektek Kedvesek, hogy az Én mesterré válás során a makulátlanság általi kristályosodás egy elengedhetetlen időszak. Ez egy újrahangolódási pont a múló multidimenziós tartózkodásban. Beléptek az ürességbe, a nagy misztériumba, keresve a belső erőt és a szuverén víziókat, egyedül, híján minden vigaszt nyújtó vállnak. Közben felismeritek a fenséges teljességet és az önmegvalósítást. Ne értsetek félre az értelmezés során, a lélektársi kapcsolatok természetes aspektusának jelentős érvényűek.

De zárásképpen a mesterré válás útját, szuverén eltávolodással járjátok. Megvilágosodtok, ha túlléptek a fizikai Éneteken. Mindegyikőtöknek igyekezni kell, hogy végérvényesen meghódítsa a „makulátlanságot”. A makulátlanság a kristályosodás vagy a lélek egységes tisztasága, és a mesterré válás szükségszerű erénye. Ez vonatkozik a függőségek feladására, mindennek a feladására, mely nem szolgálja többé Isteni minőségeteket. Megkezdődik Lényetek minden darabkájának az újraprogramozása.

Elmondtuk nektek, hogy az anyag nyelve a magasabb dimenziókban a szent geometria. A makulátlan állapot, a lélek-értelem geometrikus tisztasága. A saját magatok általi megfogalmazása Önmagatoknak a makulátlanság által történik, ez által váltok kristályossá és így jobban képesek lesztek befogadni az Isteni tudatot a geometrikus Fény magasabb koherens szintjein belül. Csak a ti döntéseteken keresztül történhet, amikor eldöntitek kik vagytok, mit hisztek és e szerint éltek. Igazságotokat felismeritek és tökéletesen ehhez igazodtok.

KÉRDÉS METATRONHOZ: Azt akarjátok ezzel mondani, hogy egy szeretetteljes kapcsolat, mint egy házasság, nem a legvégső egyesülésünk?

METATRON: Emlékezzetek, hogy a legmagasabb birodalomban szent egységben vagytok, mindegyikőtök az Isteni része. Ezért a választ a kérdésetekre, a dualitásra vonatkoztatva – igen. Ebben az összefüggésben IGEN. Mester, a legmagasabb valóságban egy egyesült multitudat vagytok.

A lineáris valóságokbeli kapcsolatok eszközök a célhoz. Mi azt mondjuk, hogy a szeretetteljes kapcsolatok szent és örömteli eszközök, hogy elérjétek az Önmagatok-Mesterévé-válását [Önmegvalósítást], de végülis minden lélek-utazásotok során szuverenitásotokban nagy növekedés megy végbe. A szuverén-Én egy megfelelő Ön-kontroll és nincs szüksége a másoktól való függésre. Az ilyen típusú függési mód ijesztően hathat a mesterré válásban [önmegvalósításban].

Valójában szuverenitássá olvadtok a másik feletekkel. Lelketek másik felével, aki a dualitásbeli megnyilvánulásból kimaradt. Mindegyikőtök rendelkezik egy női és egy férfi duális kiegészítő párral és a másik fél az Isteni integráló Énnel olvad össze, mielőtt a magasabb birodalmakba emelkedtek fel. Ez egy szükségszerű összeolvadás és sokatokkal megtörténik 2013-ban.

Sokan azonosnak hiszik a lélektársat és az ikerlángot. Csak a megfogalmazásban fejeznek ki egyenlőséget. A valódi jelentések különbözőek. Az „Ikerláng” ugyan annak a léleknek a másik fele, akiket a dualitás elválaszt egymástól, és nagyon ritkán fordul elő, hogy mindkettő fél a fizikai világban van egyszerre. A „lélektársak” a mi megfogalmazásunk szerint különböző lelkek, akikkel összekapcsolódtatok, hogy közösen növekedjetek a fizikai dualitáson belül, hogy együttes célotok felé mozduljatok el, fejlődésetek eszközeként a szeretet kutatásával.

A látszólagos paradoxon a „lélektársak”-koncepciójának lineáris kapcsolataiban (nem az ikerlángokéban), hogy két egymástól nem-függő lény kapcsolata nagyobb örömet, nagyobb egyensúlyt és több illeszkedési pontot hoz magával az Istenivel való igazodásban való fejlődésben, mint egy kölcsönös függőségen alapuló kapcsolat. Értitek ezt? Ebben az időben, 2013 mostjában közültek valóban sokatok kezd összeolvadni az éteri (nem-fizikai) ikerlángjával, a szent teljességetekkel, testet öltése alatt, hogy egyesülve az Új Föld kristályos birodalmába, mint egységes énként, egységen lévő teljességként lépjetek be.

A legtöbb esetben ez a lélek-újraegyesülés az egyedüllét során vagy szuverén egymástól nem-függő kapcsolatokban éritek el. Fogadjátok el ezért a választott SZUVERÉN EGYEDÜLLÉT időszakát, ez a ti lelketek szándékának a jele, hogy belépjen a kristályos Mer-Ka-Na-mesterré válásba.

Ehhez szeretnénk hozzáfűzni, hogy az erre az életre a női nemet választók közül sokan, különlegesen eredményre vezető szerepeket vállaltak a bolygó mostani időkben történő kiegyensúlyozására. Nem úgy van, hogy a bolygó már évezredek óta kiegyensúlyozatlan állapotba került a patriarchális energiák túltengése miatt?

Ez az oka, hogy miért nőneműek az „ÚJ Kor” által vonzottak nagy része, hisz ők horgonyozzák le a Isteni Nőiséget. A nőket kondicionálták és a jelenlegi valóságotokban a „gyengébbik nemként” pecsételték meg őket. Semmi sem lehet távolabb a valóságtól!

Egyes nőket, akik az egyedüllétet választották, arra kondicionálták, hogy úgy érezzék, szükségük van egy partnerre. De még egyszer elismételjük, hogy fogadjátok el az egyedülléteteket. Ti választottátok, és ezért tisztelünk benneteket ezért a választott útért. A bolygó számára az ideális állapot a nem túl nőies és a nem túl férfias létezés, hanem MINDKETTŐ tökéletes egyensúlya, de pillanatnyilag egy kiegyensúlyozatlan állapot áll fenn, a patriarchális rezgés javára. Tisztelünk benneteket, női biológiában tartózkodókat, ti vagytok az erő, valóban ti teremtitek meg a tápláló egyensúlyt. A felettes lélek valóban androgén [nemtelen], önmagában zárt. Ez nem jelenti azt, hogy a szeretet nem a lélek alapfrekvenciája, ez valóban a legmagasabb rezgésszint. Ez a rezonancia, amit a Felemelkedő lélek a kozmoszba kiáramoltat és ez, mint a kristályos szeretet kollektív harmóniája tükröződik vissza.

Volt idő, amikor mindegyikőtök egymás között cserélte a szerepeket, mint lélek-rokonok, (-barátok, -partnerek) és az egyénné válás után, a ti szófordulatotokat használva, örömben váltak el útjaik.

A tovább fejlődött lélek a mindenhatóság [omnipotencia] elérésével teljességében önállóvá [autark] válik és MINDEN irányában látványos feltétel nélküli szeretet fog sugározni. Ez a rendje a dolgoknak. Így emelkedtek fel. A lélek útjának végleges lezárása nem egy kapcsolaton belül fog történni, értitek. Hanem az Isteni ÉNEN belül Minden Létező Univerzális harmóniájában. Értitek?

Ez Önmagatok kristályos kvantum-mezőjének Isteni rezonanciájához való igazítása [aktiválása]. A végső kollektív egyesülést az elválásnak kell követnie, ennek az alkímia úton kell történnie, hogy létrejöhessen a MINDEN EGYSÉGGEL való összeolvadáshoz. Ez az, amik VAGYTOK. Ez az, ami ÉN VAGYOK. Ez az általatok választott, mindegyikőtök sorszerű útja.

Összességében itt ismerhető fel mondandónk lényege, ha az egyedül éltek, annak célja van. Ha kapcsolatban éltek, akkor hangoljátok finomra, a szépség és a tágabb szeretet nem-függőségi viszonyába. Valóba rájöttök majd, hogy a szeretet kiterjed és a kapcsolat megfelelőbbé válik, a nem-függő viszony felé húzódik; pontosan ahogyan felfedezitek, hogy a kiegyensúlyozatlan függőség egyirányú utca, mely kudarcra van ítélve.

Az emberiség szuverenitásában cselekvő „Egészként” tekint magára és nem a partner tulajdonaként vagy a „jobbik feleként”. Mindenki teljessé teszi integrált, egész ÉNJÉT, egy kapcsolat robusztus energiafolyamában, oly módon, ami manapság még ritkaság számba megy.

Léteznek korábban megválasztott megegyezési pontok, hogy a szabadság és a választás lehetősége biztosítva lehessen, még akkor is, ha ez a partnerkapcsolat végét jelentené. A szuverenitásban az egyének a lehető legtöbbet teszik meg, ideálok és kompromisszumok nélkül. Mindenki felismeri a másik Isteni minőségét és megőrzi az ÉN integritását. Egy új valóságban gyökerezik majd a saját ígéretük és a lehetőségeik, de adva lesznek utak és alkalmak az igazodáshoz, ahogyan a feltételek felülvizsgálatának képessége is adva lesz.

Ez lehetővé teszi ÖNMAGATOK jelentősebb mértékű elismerését. Ez a konstelláció kiküszöböli az energia-blokádokat és lecsökkenti a működésképtelen házasságokat, a válási-komplikációkat és ügyeket, ahogyan azt láthatjátok. Ilyen feltételek mellett egyes kapcsolatok valóban egy életciklusig is kitartanak, míg mások nem. De a szuverenitás ősképe mindkét felet jobban fogja támogatni, a választásra és az egyéni kondíciókon alapuló kölcsönös egyetértésre alapozva. Az ilyen típusú függetlenség boldoggá tesz, felszabadít a partner dominanciája alól, a hite alól, az erkölcse alól és mások fölött gyakorolt akarata alól.

Az emberiség, ma többségében nem igazán ismeri fel vagy megérti meg a lelkét, az Isteni ÉNJÉT. Az Én az ego-személyiség fiókjába van csúsztatva. Igaz azonban, hogy a fény-hányados magasabb fokban ébredt fel most a bolygón, sokkal erőteljesebben, mint korábban valaha.

Az új valóságban a vallást egyénivé kell tenni, az ÉN természetének fel kell ismernie az ISTENI LÉLEK természetét.

Egy világi vallásotok sem válaszolja meg ma ezeket a kérdéseket. Egy vallásotok sem erősíti meg a kozmikus, földönkívüli örökségeteket, nem is beszélve a multidimenziós természetetekről. És ezt fel kell ismerni és így is lesz, amikor az új valóságban ezt elismeritek és megértitek.

Egy jelenleg ismert vallás sem tudja pontosan és tejességében a földi  emberiség történelmét elmondani. Így egyetlen igaz vallás sem létezik most a bolygón. A legtöbb megvásárolt és tovább árusítják őket, mint egy előre beállított rendszerezett sablont. Mindenkinek joga van Isten útját ismerni, hogy képes legyen, Isten útját járni, de ezt valójában egyik vallás sem teszi igazán ezt. Mindegyik azt állítja magáról, ő Isten útjának egyedüli ismerője, ő képes Isten útján vezetni az embereket, de valójában egyik vallás sem tesz igazán így. Mindegyik vallás rendelkezik a saját dogmájával, a saját hierarchiájával és némi saját haszonnal a félelmen alapuló kontrollon keresztül, a fanatizmuson és a zelotizmuson [vakbuzgóság] át.

Az emberiséget most hajtja a vágy, hogy megtalálja Istent, ami soha korábban nem volt ilyen mértékben tapasztalható a bolygón, és ez a keresés magában hordozza a lehetőséget a FÉNY befogadására. Kevés vallási tanító valódi mester, talán tudással bíró ember, de nem valódi tanító. Mások még a metafizika területén, az úgynevezett „New Age” [Új Kor] mozgalomban sarlatánkodnak.

Ha integritást nem fenntartható, akkor a kapcsolódás a valódi lényetekkel/szellemmel [spirit] megszakad és minden emberi lény lezuhan az integritásból [egységből]. A Felemelkedés útja, a módja a lélek képessége, hogy felemelje magát Felettes Énjébe. Tekintsetek befelé és találjatok rá a szívetekben rejlő Istenre. Ne kövessetek vakon egy gurut, egy evangelistát, egy csatornázót vagy spirituális vezetőt, hanem kövessétek ÖNMAGATOKAT.

Csak azt fogadjátok be, amit egyénileg igaznak ismertek fel, amivel együtt rezegtek, Kedvesek és soha ne adjátok át hatalmatokat másoknak. Mindegyikőtök képes és csatornázni is fogja a Felettes Énjét. Tanulmányozzátok, figyeljétek, ismerjétek fel, ellenőrizzétek és csak akkor fogadjátok el, ami belsőtökben rezeg [hullámzik].

Az Isteni mesterré válást, az ÉN, a szent szuverenitásán keresztül ér el, és a Felemelkedésben a Felettes Énhez vezető út önmagatok megfogalmazásából indul ki, keressétek magatokban ezt az aspektust, mely mindegyik lélekbe, egy nagy kívánságon belül beágyazásra került.

Tanulmányozzatok, keressetek és dolgozzatok! Kicsi a remény a Felemelkedésre, ha inkább a levertséget és a lustaságot tartjátok előbbre valónak. Szükséges az erőfeszítés, hogy kinőhessetek a dualitásból. Ez mindig is így volt.

Azért vagytok itt, hogy megismerjétek az ismeretlent! Dolgozzatok rajta! Ti a dualitáson belül létező Fényharcosok vagytok, mert a valódi harcok az Önmegvalósítás során zajlanak! Nem könnyű az út. De Önmegvalósításban energia van, olyan különleges minőségű [exquisit], hogy mindent táplál, amire csak szükségetek van az előbbre jutásban…, és mindin van egy következő szint, amikor emelkedtek. A tudat kinetikailag örökké fejlődik, nem ér el statikus nyugalmi állapotot. [Most kicsit erős rész jön…-ford. megj.] Ezzel azt szeretnénk kifejezésre juttatni, hogy Felettes Énjeitek nagyon humorosnak tartják a temetőitek sírfeliratait, Nyugodj békében, azonban az öröm egy dinamikus állapot!

Fedezzétek fel utatokat. Fedezzétek fel önmagatokat. Szeressétek önmagatokat és szeressétek egymást és szeressétek a bennetek és másokban rejlő Isteni mivoltot! Fedezzétek fel a multidimezionalitást a valódi lelketekben. Ez az egyedüllét nemessége. Még akkor is, ha az út néha nehéznek és magányosnak tűnik, tudjátok, hogy ez a dualitás kihívása, mert fent teljesek vagytok és nem hiányzik semmi. A magasabb birodalmakban a szent természetetekkel egységbe integrálódva léteztek, teljességben és boldogságban gazdagon.

Mindig veletek vagyunk. Felajánljuk a feltétel nélküli szeretetet. Arra kérünk benneteket, hogy magatokkal és másokkal tápláló szeretettel és elfogadással bánjatok. Tisztelünk benneteket!

Metatron vagyok, A Fény Ura és megosztom veletek ezt az IGAZSÁGOT. Szeretünk benneteket!

…és így van…

Metatron2.jpg
Kép forrása: Pinterest.com

 

Csatornázta: James Tyberonn

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: www.Earth-Keeper.com - http://kristalyhang.wordpress.com