Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Metatron arkangyal tanítása

2018-10-18

A halál  megtapasztalása és az élet utáni valóság

 Metatron arkangyal tanítása.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Üdvözlet Mesterek! Metatron vagyok a Fény Ura és mindannyiótokat köszöntjük a feltétel nélküli szeretet terében. Egy érdekes témáról fogunk beszélni most ebben a pillanatban.
Kedves Emberek, az élet sohasem ér véget. Nincs halál olyan módon, mint ahogy azt gondolnátok. A Tudat örökké létezik.


Közületek oly sokan félnek, tartanak a haláltól, sokkal többen, mint ahogy azt bemernétek vallani. Függetlenül attól, hogy mennyi időt szándékoztok foglalkozni a halál utáni élettel, az életetek egy bizonyos pontján, mindannyian felteszitek azt a kérdést magatoknak, hogy mi történhet majd akkor veletek, amikor meghaltok, és mi fog várni rátok majd ott a „másik oldalon”. Még azok is úgy van ezzel, akik azt állítják, hogy semmi sem létezik a fizikai élet után, de ironikus módon bizony sokat gondolnak arra.


Így tehát most akkor a halálközeli élményekről szeretnénk beszélni nektek. És Mesterek, ahogy olvassátok ezeket a csatornázott üzeneteket, azokkal mindig felajánlunk nektek egy finom rezgést hordozó intuitív katalizáción keresztüli átadást, amely olyan intuitív kódokat tartalmaz, amelyek részei e megosztás frekvenciájának és melyeknek az a céljuk, hogy segítsen bennetek kifejleszteni a saját intuitív képességeiteket.


A jelenlegi patriarchális vallások azt sugallják nektek, hogy a halál bekövetkezése során, mind a pokol, mind a mennyország létezik. MI másképpen szeretnénk erről szólni. Kedves Emberek! Nincs sorsszerű végzet, vagy egy végső megítélés, amely egy örök jutalomról, vagy egy örök kárhozatról/büntetésről szólna. Valójában „nincs vége” az életnek. Az élet folytatódóan kiterjedő.


A halál nem egy félelmetes élmény, amitől rettegni kellene. Amit ti „Halálnak” neveztek, az nem más, mint egy újjászületés, egy sokkal magasabb valóságokba, másként szólva egy egészen rendkívüli gyönyörű ébredés. Az igazat megvallva, a fizikai világokba való leszületés sokkal hatalmasabb traumát okoz, mint az „angyali birodalomba” való visszatérés. Valójában a testiségből való átkelést úgy lehetne megnevezni/leírni, hogy nem más, mint a hazatérés. Biztonsággal állíthatjuk nektek, hogy a valóság rendkívüli kiterjedése egy a lényetekkel veleszületett adottság és egy sokkal, tágabb látóképpel rendelkezik, amely egy sokkal nagyobb érzékenységet és megértést igényel.


Az átkelés pillanatában a spirituális esszenciátok/lényegetek kilép a fizikai testből és éteri formába lép át. Néhány esetben, bizonyos körülmények szerint valóban ott fogtok lebegni a fizikai testetek felett és ráláttok arra a szobára, amely alattatok, van. Mindannyian már nagyon sokszor, több alkalommal is megtapasztaltátok a halál élményét úgy, ahogy az van. Az átkelésnek megfelelően, számtalan feltétel szerint a tudat különböző módokon hagyhatja el a fizikai testet, legyen az betegség, öregkori leépülés, vagy akár egy autóbaleset következtében hirtelen bekövetkező halál. Az öregkori leépülés, szenilitás esetében, mint például az Alzheimer-kór, vagy súlyos kómába esés esetén a tudat annak ellenére már átkel a túlvilági valóságba, miközben még a test biológiai értelemben életbe marad.


Tehát a fizikai halál fokozatosan, folyamatként is megtörténhet. Azok számára, akik az átkelést egy gyógyíthatatlan betegség során élik át, az átkelési folyamat, gyakran szakaszosan a test elmúlásával történik meg. Így a tudat darabokban, részekben kel át, valamint az átkelés során a tudat kilép és visszatér a fizikai testben. Az utolsó kilépés előtti időszakban, néhány nappal azelőtt vagy néhány nappal azután végképp bekövetkezik a halál. Ezeken a végső folyamatokon áteső személyek, felfokozott állapotba kerülnek és angyalokat, őrangyalokat látnak gyakran, és azokat a szeretteiket, akik már egykor átmentek a túloldalra.


Az ilyenfajta átkelési/kilépési folyamatot, gyakran választjátok annak érdekében, hogy eltávolítsátok magatoktól a halálfélelmeteket. Ebben az értelemben ez a helyzet lehetővé teszi azt, hogy felderítsétek egy olyan rövid halálközeliség élményét, amely során az átkelő személy megengedi magának azt, hogy megszabaduljon a félelmek, okozta feldúlt állapotától és rájöjjön arra, hogy semmi oka nincs többé rettegni. Azok, akik már megtapasztalták a halálközelséget, azok azt tapasztalták meg már, hogy ez önmagában nemcsak egy jó értelembe vett nyugodt, békés állapot, hanem egy olyan fényes és boldog környezettel is jár, hogy ennek következményeként, szinte ellen akarnak állni annak, hogy visszatérjenek a fizikai világba.


Amikor elértek erre a szintre, akkor egy automatikus átkelés történik meg, és így az ember ennek során egy magasabb (tudat) állapotába emelkedik. A magasabb állapot számos szintet tartalmaz, és oda, arra a dimenziós szintre kerültök, amely éppen megfelelő a számotokra. A halál utáni dimenziók lényegében frekvenciálisan behatároltak, amelyeket hogy jobban értsétek, nem mások, mint különböző vibrációs intenzitású pszichológiai/lelki állapotok.


Az átkelésetek során a legtöbbetek azonnal rá fog döbbeni a változásokra. Tudatosan, nyugodtan és elragadóan fogjátok érezni, még akkor is, noha a fizikai időtök lejárt. Közületek sokan az elragadtatás érzéssel fogja fel azt, hogy továbbra is még „mindig” éltek. A belső beszédetek ébreszt rá erre az élményre, amely azonosít azzal, hogy nemrég bizony befejeztétek a fizikai testben való tartózkodásotokat. Teljes mértékben fel fogjátok ismerni azt az életidőt, amit megéltetek és ennek az emlékei egy ideig még azonnal hozzáférhetőek lesznek. Képesek lesztek másokkal, azokkal kommunikálni, akik fontosak voltak számotokra és már befejezték az életidejüket.


Rá fogtok ébredni arra, hogy már nem fizikai testben vagytok. Egy másik formába fogjátok találni magatokat, egy fizikai képmásotokkal fogtok megjelenni, de nagyon gyorsan megtanuljátok, hogy már nem tudtok többé fizikai szerkezetben lenni, egy olyanban, amiben ez idáig éltetek. E között, az újabb és a fizikai test közötti különbség nyilvánvaló lesz, mert ilyet nem tapasztaltatok meg az életetek során, és az is, ahogy képesek lesztek átjutni/átkelni a fizikai anyagon. Meglehet szükséges lesz megtanulnotok,/újratanulnotok bizonyos viselkedési szabályokat, mert nem biztos az, hogy azonnal felismeritek a gondolat általi teremtői és mozgató lehetőségeiteket, vagy az új környezet által megjelenő teremtői érzékenységeteket. Meglehet az is hogy meglepődtök azon, hogy egy olyan új környezetben találjátok magatokat, amelyben az addig öt különböző érzékszervetek szerinti tapasztalás, egyidejűleg jelentkezik, és nem is gondoltak arra, hogy e mögött milyen okok húzódnak meg.


Ekkor kezdetben talán azt fogjátok majd érezni, hogy nincs egymást követő, szakaszokra bontható folytonossága a tevékenységeiteknek. Úgy is érezhettek, mint akiket az egyik helyről a másikra dobálnak, és nem találtok értelmet, ritmust benne. A szó szoros értelmében, az egyik tapasztalatot követően azonnal egy másik követi, váltja fel. Az is meglehet, hogy az elején nem ismeritek fel, hogy a gondolataitok vezérlésével azonnal megvalósulnak a dolgok, ahogy csak rájuk gondoltok. Így tehát a haláról szólva, lesznek újratanulható szakaszai az eligazodásotoknak, és egy sor új beállítódás/hozzáigazítása a „mentális” fizikai eszközeiteknek.


A halálnak lesz majd egy olyan szakasza, amikor amelyben tüzetesen megvizsgáljátok a nemrég befejezett tapasztalásotok szerkezetét, lefolyását. Ez után a vizsgálat után viszont egy másfajta (tudati) kiterjedés történik, amelyben a lélek fokozatosan összehasonlításával, integrálhatóak lesznek más élettartalmak is, melyek másfajta aspektusai nem csak kizárólag a földi tartózkodásaitokról szólnak, hanem másfajta valóságbeliekről szintén.


Amikor ez a kiterjedés/megnyilvánul, akkor a lélek identitása is erősebbé válik és ez az éteri formátokat, fogja majd kiváltani. Így a lélek a „test” vázlataiból, amely magába foglalja az összes megtapasztalásaitokat, egy olyan külső megjelenés válhat kiválaszthatóvá, amely egy másik életidővel függött össze.


Eltérések


Nos, vannak olyan a szokástól eltérő esetek az átkelésben, amikor például valaki egy hirtelen és váratlan eseményben, egy autóbaleset során veszti el az életét, és így az átkelés egy nagyon rövid időszak alatt összezavarhatja. Ez azonban ritka és általában akkor történik meg ilyen, ha az adott személy túlságosan ragaszkodik a fizikai életéhez és nem tudja elengedni. Általában azok a kevésbé fejlett lelkek ilyenek, akik úgy érzik, hogy nem érték el még/már a céljaikat az életben, vagy olyan lelkek, akik egy rendkívül szokatlan életválasztásuk különböző okai miatt, annyira idekötötték magukat a Földre, hogy nem fogadják el az átmenetet. Nagyon ritka esetben a halál után ők azok, akik határozottan elutasítják vagy nem hajlandók elfogadni azt, hogy az bekövetkezett, és kétségbeesésükben az érzelmi energiáikat egy újra belépő fizikai formára fókuszálják. Egy másik, hasonló forgatókönyv szerint, aki az adott célját megváltoztatja, vagy a meghatározott célját makacsul addig próbálja befejezni, amíg rá nem jön arra, hogy elfogadja azt, hogy a földi tartózkodása véget ért. Hogy helyes irányba tereljük ezeket a zavaros történéseket, vezetett meditációval bátran beavatkozhatunk, ha szükséges átsegíteni őket. És Mesterek, azt is vegyétek figyelembe, hogy valóban léteznek segítők/útmutatók/vezetők, hogy e folyamatban segítsék megérteni azt, hogy mi zajlik le ilyenkor. A legtöbbetek teljesen tisztába lesz mindennel, amikor átléptek. És amikor egy ember mindenfajta tájékozódási zavar nélkül lép át, akkor a legtöbb esetben őket a volt családtagok, barátok köszöntik majd azok, akik már előzőleg átkeltek a túlsó partra. Ilyenkor egyfajta kellemes és kényeztető euforikus helyzet felismerésébe kerültök, amely egy hasonló jó érzetet sugároz ki magából. Itt akkor lehetőségetek lesz annyit pihenni vagy még többe is, ami kívánatos. Ennek megfelelően ez egy olyan kiterjedő időszakotokká válik, amelyben egy eksztatikus környezet az uralkodó. A legtöbbször olyan hasonló érzéssel jár, mintha egy olyan fényes mezőben úsznátok melyet egy káprázatos rendkívül élénk színekkel árnyalt fény kísér. Ebben az időszakban egy boldogságos állapotba kerültök és sokkal jobban, könnyebben eligazodtok annak a megértésében, hogy a (fizikai) lezáródásotok megtörtént. De így is képesek lesztek a gondolataitokat még mindig nyugodtan a földi síkra fókuszálni. Fel fogjátok fedezni azt, hogy a gondolataitokat nagyon gyorsan el tudjátok juttatni bárhová és bárkinek ahová fókuszáljátok.


Képesek lesztek arra, hogy meglátogassátok a barátaitokat és rokonaitokat a múltban és köszönthetitek gyermekkori barátaitokat is gond nélkül a téren és időn keresztül. Lehetőségetek lesz arra, hogy újra megtekintsétek gyermekkori magatokat, mint amikor kisgyermekként a családotokkal megünnepeltétek a Karácsonyt, vagy benézhettek a 60 évvel korábbi középiskolai tantermeitekbe. És akkor rá fogtok jönni arra, hogy az idő nincs madzagon húzva bármilyen gondolatotok vagy elképzelésetek megnyilvánítása közben, nincs kezdőpontja, mint a fizikai életben. Kellemes felfedezéseket tehettek ezen az álomszerű jelenségeken keresztül, de ezek valóságosak és érvényesek és tisztán áttekinthetők. Még több lehetőségetek lesz megismerni az élet utáni valóságokat és dimenziókat addig, amíg a földi síkon maradtok. Röviden meg is fogjuk beszélni az ezekről szóló megosztásunkat.


Most azonban fontos azt megértenetek, hogy senki sem hallhat meg anélkül, ha erről nem úgy döntetek, ha nem azt választottátok, éppen akkor. Ezért is van az, hogy senki sem „hallhat meg idő előtt” és ilyen értelemben még így sincs „befejezetlen élet”, hogy úgy mondjam még akkor sem, ha az „életfeladatok” választása által az egyik vagy másik ok miatt azok nem teljesedtek be.

Metatron arkangyal tanítása1.jpg
Kép forrása: Pinterest.comFolyamatos fejlődés


Kedveseim! A halál utáni életek leírásai valójában különböznek egymástól, valamennyi különbözik abban, hogy milyen az egyén hiedelem felfogása és a magában elért fény hányadosa. Azok tűnnek nagyon különlegesen bonyolultnak, akiknek közületek dogmatikus nézeteik vannak és a hitük az örök paradicsomról, a pokolról vagy a mennyországról szólnak. Az az igazság, hogy ezek a vallási tanítások általi hitük a legtöbbször azonnal létrehoz egy szent képet és fehér fényt, amely megegyezik egyfajta lelki programozással. De érdekes módon ez mégis lehetővé tehet egy gördülékenyebb átmenetet azokhoz képest, akik például nem hisznek a halál utáni életben.


De egyértelművé kell tennem azt, hogy a halál nem a végső örök nyugvóhelyetek. Nincsenek aranyutcák a mennyben, sem démoni gyötrelem a tisztítótűzben főve, és nincs végtelen űr sem, bár lehet, hogy egy rövid ideig ilyenekről képzelődtök, ha nagyon erősen hisztek bennük. Még így is lehetnek rövid életszerű vízióitok, de ebben az állapotban is ott vannak veletek a vezetőitek és az őrzők „az Eligazító csapat”, akik úgymond segítenek azoknak, akiknek szükség van segítségre és útmutatásra, hogy hogyan alkalmazkodjanak, igazodjanak el a túlvilági életben. Az „Eligazítók” mindig elkísérik a fejlődő lelkeket mind az életetek során mind a halálon át segítve. Az Eligazítók csapattagjai a fizikai életetek végéig végzik ezt a szolgálatot, addig, amíg kiléptek a fizikai testetekből, a tudatosság transz-dimenziós kivetülési folyamatának szakértői ők.


A „Segítő Útmutatók, amíg a földi tartózkodásotokban vannak, különösen hasznotokra állnak, mert közvetlenebbül felfogják, megértik a földi valóságban az érzéseket és érzelmeket, és azt hogy az eltávozó lelkek csak kilépnek innen. Így aztán meglehet az, hogy vannak olyanok, akik személyesen, de olyanok is, akik nem emlékeznek az éjszakai történésekről. Ezek az útmutatók képesek felfogni magukba a szóban forgó számtalan érzést, és így aztán tudnak segíteni azoknak, akik az átkelés közvetlen szakaszának kezdetén összezavarodnak. Általánosságban elmondható az is, hogy egy „öreg lélek” (ahogy ezt nevezitek), már a tudatosság sokrétű tapasztalásán került bár, de a nagyobb számban leélt életidőket nem szabad összekeverni azzal kapcsolatban, amikor a fizikai állapotból a nem fizikaiba kerül át.


Felkészítő gyakorlatok


Vannak olyan tevékenységek, amikor lehetőségetek nyílik arra, hogy vállaljátok, amíg fizikai életben vagytok azt, hogy felkészüljetek az életutáni valóságokra. Ennek megfelelően azok, akik erőfeszítést tettek erre fizikai síkon, megtanulhatják a testen kívüli kivetítést/projekciót, elmélyült meditáción, böjtölésen, látomáskeresésen, tudatos álmodáson, jógalégzésen és sámánisztikus utazásokon keresztül, így ismerős lehet majd számukra a túlvilági környezet.


Ezért is hasznos felkészülni a fizikai halálba való átkelés idejére.  Ezek mind a tudatosság kiterjesztésének megtapasztalásai a multidimenziós valóságokba. Mindanyiótoknak képességébe áll mindezeket megtanulni a fizikai életben és majd eligazodni majd a multidimenzionális életbe az itt megszerzett tanulmányokkal, melyekkel a halál utáni valóság árnyalatait is megismerhetitek.  Ezek mind nagyon hatásos módon segítenek felkészülni, felkészíteni bennetek az átkeléskor. Tudni fogjátok azt, hogy mire számíthattok és jobban meg fogjátok érteni az időtlenség és a gondolatirányítás feltételeit. Egy kis foglalatossággal szánjatok időt arra, hogy sajátos személyes programozással megismerkedjetek a tudatos álmodással, mert képesek vagytok rá: A saját programozáson mi azt értjük, hogy egyszerűen ezt választjátok. Szándékaitok szerint hozzátok létre, teremtsétek meg azt, hogy emlékezzetek majd az álmaitokra. Mielőtt elaludnátok, ezen legyen a meditációd fókuszotok, és kitartó összpontosítással fejezzétek ki ebbéli szándékotokat. Meg fogtok lepődni az eredményen. Azok közületek, akik már elsajátították a MER-KA-NA kristályos fénytest mesteriségét, megtapasztalhatják majd ezeket a valóságokat és haláluk után folytatni fognak egy olyan létfolyamot, amelyre a fényhányadosuk foka (az elért fejlődésük mértéke szerint) azt, lehetővé teszi számukra. Ezek mind a Metatroni Kulcsok tapasztalásain alapszanak.


Igazából a halál utáni valóságokba a MER-KA-NA-n alapuló valóságokat érhetitek el majd. Leggyakrabban az éjszakai álom állapotában léphettek be ide, de csak nagyon ritka esetben van az, hogy emlékeztek ezekre felébredés után. Ahogy már azt mondtam, a fizikai világban való elkülönülés megváltoztatja a személyiséget, de vannak közös hasonló vonások azokkal ott is és ezekkel mindannyiótoknak számolni, kell. Lesz egyfajta megnövekedett képességetek és szabadságotok arra, hogy továbbfejlesszétek a képességeiteket, és még erőteljesebben érezzetek, sőt még világosabban, tisztábban megértsétek magatok természetének többdimenziós létezését a Minden Ami Van részeként.


Vizsgáljuk meg, mi történik a Halál folyamán


Most vizsgáljunk meg néhány fontos kérdést, témát, melyeket ez a csatorna korábban is érintett, de érdemes újra velük foglalkozni, mert nagyon fontos lesz számotokra az, hogy miről is szólnak.


Mesterek, amikor átkeltek a fizikai létezésetekből, amikor kiléptek az anyagi testetekből, akkor azon a ponton egy „másik test” állapotába kerültök. Egy másfajta „egy éteri formába” találjátok majd magatokat, egy olyanban, mint mikor az álmaitokban utaztok és akkor egy testnélküliségbe vetültök ki. Ekkor nagyon kényelmesen fogjátok érezni magatokat, mert valójában ismerős lesz nektek ez az állapot, mert az igazat megvallva, amikor bármelyikőtök is az alvás közben kilép a testéből, ugyanez történik akkor is. Ez az „új” test meglehet fizikainak fog tűnni, de hamar rájöttök arra, hogy nem az, hanem ez az új „halál utáni” test ebben az új környezetben számos új lehetőséget kínál fel majd számotokra. A legtöbben kezdetben ekkor azt választhatjátok majd, hogy olyan legyen a megjelenésetek, hasonló, mintha fizikai életben volt, de mégis egy vonzóbb, erőteljesebb formában. A legtöbben közületek ekkor azt választjátok, mint amikor a fizikai életetekben „csúcsformában” voltatok. Azonnal és nem időhöz kötötten, a gondolataitok szárnyán fogtok utazni. Például, ha arra gondoltok, hogy van egy hőn szeretett valakitek mondjuk Virginában, akkor azonnal ott lehettek nála, az ő jelenlétében. Képesek lesztek velük telepatikus módon kommunikálni, bár ők a legtöbb esetben nem lesznek képesek meglátni bennetek, vagy a hangotokat fizikai szinten hallani, de képesek lesznek felfogni titeket tudatalatti kommunikációs szinten, és képesek lehetnek vagy sem felismerni a gondolatátvitel forrását.


Nem lesztek láthatóak, bár fizikai szerű testnek látszó testben léteztek. Halál után, amikor kivetítitek a tudatosságotokat a fizikai valóságba, akkor éteri formában tartózkodtok, a ti szóhasználatotokkal élve, olyanok lesztek mintha kísértetek lennétek. De mi most hozzátehetünk egy érdekes megjegyzést mindezekhez. Éspedig ez az, hogy az Állati Királyság számos élőlénye, beleértve a háziállatokat, a kis kedvenceiteket, képesek lesznek egészen tisztán meglátni bennetek. Előfordulhat az is, hogy kutyáitok, macskáitok, kitörő örömmel fognak majd fogadni, amikor hazanéztek oda ahol a családjaitok és háziállataitok tartózkodnak a Földi síkon.


Általánosságban azt is mondhatnánk, hogy újra felfedezitek az új formátok, alakotok és képességeitek csodálatos jellegzetességeit, mégpedig a gondolatirányítás módszerén keresztül. Elragadónak fogjátok találni azt, hogy bármit képesek vagytok megtenni a gondolatotok irányításával. Képesek lesztek repülni, csakúgy, mint ahogy az álom állapotában megtörtént veletek. Könnyedén átjuthattok a szilárd tárgyakon keresztül, akár a falakon, épületeken, vagy hegyeken is. Az akaratotok szerint tudtuk mozogni, az egyik helyről a másikra, az egyik személytől a másikig a gondolataitok által. Ebben a kezdeti szakaszban úgy is dönthettek, hogy megvizsgáljátok a bolygó felszínét, de vagy akár a belsejét is. Láthatóvá lesz számotokra a bolygó asztrális síkjában az ásványi és növényi birodalom Dévikus/Isteni-természeti kiterjedése.


Ennek a folyamatnak a kezdetét persze úgy fogjátok fel, mintha aludnátok. a legtöbb esetben a halál után, az emberek többsége úgy dönt, hogy még továbbra is szoros kapcsolatban marad a földi síkkal, pár hétig vagy hónapig, amíg át nem kel, egy magasabb valóságba: Ebben az „időzítésben” különböző eseményekből válogathattok azzal kapcsolatosan, hogy kommunikáltok, kapcsolatba léptek azokkal, akik az életetek idejében fontos szerepet játszottak. Ne feledjétek azt, amit az időről gondoltok, az nem létezik a nem fizikai valóságban, így nem fogjátok felismerni a lineáris idő múlását a halálotok után.


Amíg még szoros kapcsolatba maradtok a földi síkkal a halálotok után, annak idejét úgy lehetne megmérni, mintha 4-6 hét telt volna el a folyamatos, lineáris idő szerint. Más szóval úgy lehetne leírni. ezt az állapotot nagyon röviden, hogy a gondolat természetes áramlásában és terében és az időtlenség, nem időhöz kötöttség forgatókönyve szerint történik mindez. Ily módon lehetőségetek van arra, hogy némely személyek ebben az állapotban maradnak hónapokig, de akár évekig is attól függően, hogy mennyire van szükségük a kommunikációs kapcsolat befejezésére. Azonban ez nem egy minta vagy szabály. Ne lepődjetek meg azon, hogy ebben az éterikus állapotban sokan döbbenek rá arra, hogy a saját halottvirrasztásukon, vagy temetésükön vesznek részt.


Közületek sokaknak volt már halálközeli élménye, majd amikor visszatértek a fizikai életbe, a egy villantásnyira az egész életüket szemük elé idézhetitek. Van némileg egy félreérthető fordítás a tudat alatti álom állapot és az ego, az agy homoklebenye értelmezése között. Még pontosabban megfogalmazva, a fizikai életet pontosan meg tudjátok figyelni a fátyol másik oldaláról, a születéstől az öregkoron keresztül, de ez egy alapos vizsgálatot kíván és nem egy villanásnyi idő alatt történik. Az ilyen visszatekintést választókat rendszerint az Útmutatók, vezetők segítik egy magasabb síkon, amikor elkezdődik a halál utáni időszakotok.


Mindannyiótok már átestetek ezeken az élményeken, de lehetőségetek lesz választani ezekből, amit fontosnak tartotok, melyekből nem csak tanulhattok, hanem újra is élhetitek a tanulságaikkal. Számos esetben a lélek választja ki azokat a területeket, ahol hibás tetteket is megtehettek. Ezek után rávezetést kaptok ezek alternatív megoldásainak vizsgálatára, hogy megértsétek azt, hogy mi lett volna a célravezető cselekedet, amellyel, sokkal jobb eredményt érhettek volna el. Egy elmélyült tanulási folyamat történik ekkor, itt. Ez az, amit a vallásos írások úgy neveznek, hogy elérkezett az Ítélet Napja. Azonban ebben az állapotban nincs bűntudat érzése és gyötrelmek, sem mert ezen a szinten ez nem létezik. Az egyéniség/személyiségen túlra emelkedve gondolkodtok ezekről el. Egy magasabb én állapotából tekintitek át mindezeket, és úgy vizsgálódtok mintha egy olyan megkülönböztető módon beszélne valaki ezekről, mintha harmadik személyben lenne és így figyelne meg. (megj: Ő elmondja rólad, mit tettél, aki Te is vagy). Ezt úgy gondoljátok el, mintha egy továbbképzési központban lennétek. De az legyen világos számotokra, hogy ez egy lelki dimenzió, vagy állapot, és nem egy „hely” (tér), ahogy erről egy fizikai dimenzióban gondolkodnátok. Amikor befejeztétek ezt a szakaszt, akkor eldönthetitek már, hogy reinkarnálódtok vagy sem. Számos más választási lehetőségeteket is lehet számotokra, ha mégis úgy döntetek, hogy nem inkarnálódtok vissza a földi életciklusba. Rengeteg különböző univerzum, galaxis is választható lesz majd, melyek a tanulásra hihetetlen élményeket kínálnak fel. A legtöbbjük egészen másféle, mint amit megtapasztalhattok a Föld Naprendszerében. Nagyon kevés hasonlít ehhez ezek közül a fizikai valósághoz. Közületek, akik magasabb fejlettségi szintet értek el, csatlakozhatnak más birodalmakhoz, mint például az Arkturusz, Plejádok és a Szíriusz kettős rendszeréhez. A Világegyetem szó szerint hemzseg az élettől/életformáktól, de az igazat megvallva az előbb említett három nagyon is ismerős lehet nektek, mivel már szorosan kötődtetek ezekhez a Mu és Atlantisz óta eltelt Földciklusaitoktól kezdve. Többen is közületek, egy magasabb rezgésű fény formában, fotonikus életformában éltetek együtt egykor.


Majd azt is eldönthetitek, hogy befejezitek-e a dualitást (a kettőség tanulmányait), vagy folytatjátok még, vagy azt is, hogy még nem kezdeményezitek a visszatéréseteket. A legtöbb lélek távol, elkülönülve él azoktól, akikkel az életeik során a dimenziós ciklusokban társaik/rokonaik, partnereik voltak. Általánosságban elmondható az, hogy (földi idővel számítva), 20-40 éves időszak telik el addig, amíg egy újra visszatérésről döntötök. De újra tisztáznom kell azt, hogy az idő vagy az időhöz nem kötöttség a másik oldalon másképp néz ki és ezt nehéz, bonyolult megértenetek a fizikai felfogóképességetekkel akkor, ha összehasonlítjátok a folyamatos lineáris időrenddel.


A visszatérés „időzítése” nemcsak attól függ jelentős mértékben, hogy, kik azok akik ezt választják, hanem attól is, hogy milyen hatással van rátok a Földi síkhoz való kötődés. Ebben a folyamatban (az időzítésben) többféle kommunikációs lehetőség, helyzet is lehetséges, amelyben a szerződések elkészítése és a tervezések zajlanak. Itt a dualitásban élő más lelkek és lélekcsoportok megismerése zajlik, akik azért lesznek kiválasztva, hogy segítség beteljesíteni a terveket, szerződéseket és hogy kiegyensúlyozzanak, mint választott családtagok és választott leckéken keresztül, a fejlődés, előrehaladás érdekében. Ezzel, párhuzammal majd asztrológiai mintázatot is választatok, amely szintén a legjobb mértékben támogatni fogja a fejlődéseteket. Azok a lelkek, akik úgy döntenek, hogy visszatérnek, a dualitásba feltétlenül el kell tölteniük majd egyfajta „kiképzési időt” mégpedig a Naprendszer belül létező, de nem fizikai frekvencián rezgő másik bolygón/bolygókon.


 A Lelkek utazása a Földi síkon egy kísérlet lefolytatása a Dualitás Egyetemének elvégzésére, de csak egy részét képezi a lélek tanulmányainak beteljesítésére. Mindannyian bizonyos időt fogtok eltölteni a Naprendszer minden egyes szférájában annak tanulmányainak elsajátítására. Ezeknek (tanulmányozására) akkor kerül sor, amikor a (fizikai) életek után felkészültetek erre, majd így megtehetitek a következő lépést, a reinkarnációtok következő szintjére. Ugyanakkor ezek megtörténhetnek álom állapototok közben is a nemfizikai létezésétekben. Ekkor, minden este mindannyian elhagyjátok teljesen a testeteket, és így ezt akkor nevezhetjük egy túlvilági állapotnak, amikor beléptek az alvás egy mélyebb szakaszába. De nagyon kevesen lesznek közületek azok, akik tisztán fognak majd erre emlékezni éber állapotban.

Metatron arkangyal tanítása2.jpg

Kép forrása: Pinterest.comLélekminták választása


Drága Emberek, a csillagokat és a bolygókat ne úgy tanulmányozzátok, ahogy azok a közhiedelmeken alapulnak, vagy más valótlan állításokon keresztül. Minden egyes birodalomban, amit tanulmányoztok lelketekkel, minden egyes ott tartózkodások során, a leghatékonyabbnak kell lennetek, és optimálisan rögzítve kell magatokat kifejezni a tetteitekkel az életidőitek során. A lélek fejlődését a gondolataitokon keresztül és a szerződésetek alapján kell megnyilvánítani az akaratotok által a fizikai valóságban. És ennek megfelelően, gondosan, helyénvaló és legcélszerűbb (gondolat és teremtési) mintákat szükséges ezekhez kiválasztanotok, mégpedig a számtalan csillagrendszer és bolygó mintáiból, melyek képviselek, magukba hordozzák a lélekminták sokféleségét. A Zodiákus jegyei, 12 alapmintát hordoznak, tartalmaznak, melyekből a lélek akkor választ ki magának a megfelelőt, amikor belép egy új inkarnációba a Földbolygóra. Ezek a minták hordozzák az optimális viselkedésmintákat, a személyiség irányultságát és a mentális ráhangolódást. Nemet, fajt és fizikai testet ugyancsak választani fogtok, mivel ezek is a lélek céljait rögzítik. És így a lélek individualitását, egyéniségét tükrözi (a megszemélyesült istenséget) amely majd egy progresszív módon szolgál bennetek a következő, tervezett földi tapasztalásaitok alatt.


Amint ahogy azt a tudást már megosztottuk veletek, már jóval ezelőtt is számos fejlett társadalom volt, beleértve ezek közül, Mu-t, az Atlantisz Egy Törvényét, Egyiptomot, Görögországot. Azok után, amikor ezekben előtérbe kerültek a hatalmon és félelmeken keresztül irányító patriarchális vallások, de a tanítások, hogy úgy mondjam a „föld alatt” (a nyilvánosságtól és hatalomtól elzártan) és csak a titkos beavatásokon, és tanítókon keresztül folytatódtak. Ezek közül jól ismert számotokra, Platon, és Pitagorasz tanítása. Az utóbbi időben, pedig Edgar Cayce, aki valójában Pitagorasz reinkarnációja volt és az egyiptomi Ra-Ta esszenciájának egyik aspektusa. Ahogy már azt többször is említettük, a Földi sík nem más, mint a Dualitás/a Kettőség Egyeteme. A Földi birodalom azonban csak egy része ezeknek a tanfolyamoknak. Vannak más birodalmak is a Naprendszeretekben, melyekkel lehetséges összekapcsolódni a (fizikai) élet után, ahol megtapasztalható fizikai világok, dualitás van a szabad akarat által. De a földi dualitás egyedülálló, példanélküli sűrűséggel bír, ahol a szabad akarat és választás által minden megszemélyesedett entitás a teljesen domináns megnyilvánításával, társteremtőként létrehozhatja a valóságát ebben az ok-okozati birodalomban. Csak a Földön, a ti Naprendszeretekben létezik harmadik dimenziós élet. (Ezért nagyon rendkívüli).


A túlvilági birodalmakban, bizonyos mértékben, szabály szerint, minden egyes entitás számára, Útmutatók/segítők/vezetők érhetők el, akik a fejlődésetek végett lettek ide irányítva. Az ilyen Útmutatók, a ti tanítóitok, akik közül olyanok is ide sorolhatók, mint a ti Felemelkedett Mestereitek és Angyalaitok, akiket persze ennek gondoltok. Ők a szabad választásuk alapján már mindannyian a magasabb aspektusukat, a felsőbb lelküket választották tapasztalóknak.


Közületek azok, akik úgy vélik azt, hogy a túlvilágok kihívásoktól mentesek, gondolják át újra ezt a vélekedésüket. Bár erőfeszítések szükségesek ehhez, de vannak emellett olyan motiváló erők és veletek született tudatosságotok, amelyek lehetővé teszik számotokra a fejlődéseteket. Mindezekkel kapcsolatban mindig érezni fogtok egy erőteljes természetes vágyat, hogy tapasztalásaitok alapján fejlődjetek. A lélek egy mélyben gyökeredző vággyal rendelkezik, amely arra késztet bennetek, hogy fejlődjetek és a lelkeitek ezen késztetések által vannak irányulva. Ez a lelketek egy veleszületett természetes része, mégpedig azért hogy visszataláljon a Minden Ami Van-hoz, a teljes teremtőiségébe. Ebben az értelemben akár a Lélek DNS-ének nevezhetnénk ezt a programozott mozgást.


Azt is szeretném még ehhez hozzátenni, hogy a tanulások során, teljesen és elmélyülten megtapasztalhatjátok a boldogság, az egyensúly és a jólét rezgését, mert ezek fontos elemei annak, hogy elsajátítsátok a földi-ciklust. Ezek a tanulmányok magukba foglalják, hordozzák a Vénusz rezgésének aspektusait is. Ezért kérjük azt tőletek, hogy ne úgy vélekedjetek a földi ciklusról, ahogy mondanátok, hogy itt minden csak a kemény munkáról szól és semmi pihenés/játék/felüdülés.


Az öröm kifejezése és a szeretet mély érzésének rezgése életbevágóan fontoson számotokra. Igazából, körülbelül minden negyedik inkarnációtok úgy választjátok, hogy abban a szeretetre összpontosítatok, és egy ilyen földi itt tartózkodást különösen arra, úgy terveztek meg, hogy lélekcsaládotokkal együtt töltsétek el, hatalmas odaadással egymás iránt. Ezeket szándékosan illesztitek be a nehezebb élettartamok közé, mely utóbbiak sokkal nehezebb élettartamok, és ahogy azt tartjátok ezekben sokkal nagyobb kihívások, vannak. Az Arkturuszt a Vénusszal (mintáit) összefüggésben, többen, olyanok választják, akik a művészi élet kifejezői, beleértve ebbe a zenét, képzőművészetet és az alkotó írást.


A Föld-ciklus Tanfolyamról


Nagyon fontos, hogy világos legyen számotokra, hogy a reinkarnációs folyamat, tizenkét nagyobb tanulási központban történik. Mindannyian ezekben elvégzitek a magatok tanulmányi időtöket, mielőtt még befejeznétek a Föld-ciklusotokat. Mi azért hívjuk ezt a ciklust Föld-ciklusnak, mert, ahogy mondtam már, ez egy kísérleti/tervező fázis, amelyben az aspektusok erősségei (a 12 lélekminta szerinti) kerülnek mérlegre. Tehát ebben az értelemben a Föld egy igen fontos része a tantervnek, és az egyike annak, amelyet el kell végeznetek, aminek mesterei kell, hogy legyetek.


Nagyon rövid áttekintése ezeknek az alapvető aspektusok tanfolyami szintereiről, a következők:


Planetáris/bolygószintű Aspektusos erősségek a Föld-ciklus fejlesztésében


Nagyon rövid áttekintése, ezek felsorolása, listája a következő:


1, Merkúr – Elme/Gondolkodás fejlesztése


2, Vénusz – Szeretet – Érzelmek – Művészi kifejezések – Gondoskodás


3, Föld – Teremtői felelősségvállalás – Rögzítés/Horgonyzás kísérlete


4, Mars – Érzelmi viselkedés – Kényszerítő Erő/Erőforrások


5, Jupiter – Erősségek – Meggyőződés – Vezetői ismeretek – Bölcsesség – Magabiztosság


6, Szaturnusz – Lelki megtisztulás – Tisztítótűz


7, Uránusz - Lelki- Intuitív csakra – A Belső elválasztású mirigyek fejlesztése


8, Neptunusz – A Természet Valóságának misztikus tanulmányozása


9, Pluto – A szerencsétlenségek, nyomor, csapások tanulmányai


10, Hold - Egyensúly, a Kételkedés eltávolítása, Női Egyensúly


11, Nap - Életerő – Szellemiség – Férfi Egyensúly


12, Arkturusz – Belépés/Kilépés (a fejlesztés folyamatába) – Az Életerő Teremtő Kifejezése


Hozzáteszem azt is, hogy a Szaturnusz és Jupiter holdjai (ahogy a Föld holdjai is a fent említettek szerint) szintén részei a tanfolyamnak, mint ahogy a bolygó/planéták aspektusainak tanulmányozása. A Merkúrnak hét, a Vénusznak négy és a Jupiternek öt szintje van. Az az igazság, hogy minden egyes bolygó és csillag számos szintet jelenít, testesít meg, melyek fokozatoknak is tekinthetők. Ezek mind eltérnek egymástól, és minden egyes lélek fejlődéséhez, más-más szükségeltetik hozzájuk és mások a követelmények ezeken a szinteken. A Szaturnusz a legösszetettebb leckéket tartalmazza és a legnagyobb változás, fejlődés ez alatt érhető el. A Szaturnusz tanfolyamán elsajátítottak alapján, eltávolításra kerülnek a helytelen berögződések, szokások, sor kerül a vallási irányzatok és a  vakhitűség megtisztítására, beleértve az olyan  ismétlődő viselkedésmintákat, akadályokat, mint  amiket, durva, erőszakos és szörnyű tetteken keresztül hoztatok létre egy célzatos illúzió módszerével a földgolyó kísérlet tapasztalása során. Egyes szélsőséges eseteket követően a lélek teljes mértékben megtisztulhat a Szaturnusz tisztítótűzében. Ezekben az esetekben azok a lelkek, akik nagyobb szörnyűséget követtek el a Föld-ciklus során, egy új kezdőpontban találhatják magukat. Ebben a tisztító folyamatban a Szaturnusz gyűrűi arra szolgálnak, hogy új minták kialakítását intuitív módón modulálják a Föld-ciklus keretében. Így ilyen értelemben nincsenek elveszett lelkek, még a legsúlyosabb esetekben sem, mert a megtisztulás után ugyanúgy megtalálhatják a hazafelé vezető utat az Isteni kegyelem ártatlanságának vélelme által.


A halál utáni környezet, amelyben utazni fogtok a Naprendszer égitesteire, amire már utaltam, nem fizikai frekvencián fog megtörténni. Az Arkturuszi állapot egy integráló (tanulmányi rendszerező-összesítő) része, kivételes fontosságú abban az értelemben is, még akkor is, ha az Arkturusz kívül esik a Naprendszeretek fizikai valóságától.

Metatron arkangyal tanítása3.jpg

Kép forrása: Pinterest.com
Mesterek Szövetségei és az Időutazás


Jónéhány segítő/útmutató/Vezetői társaság van, hogy segítsék a fejlődő világok haladását, beleértve a sajátjukat is: Vannak olyan teljesen Felemelkedett Lelkek, akik már befejezték a Föld-ciklusukat és azt választották, hogy bizonyos, meghatározott célból megtestesülnek, amely tartalmazza azt is, hogy tudományos információkat, találmányokat, filozófiai rendszereket, kormányzástudományt, irodalmat, művészeteket és zeneműveket hoznak létre bizonyos, kulcsfontosságú időközönként a lineáris időben és térben. Ők rendkívül magasan fejlett és képzett, témákra szakosodott Mesterek, a megfogalmazásotok szerint az átlagon túli zsenik: Ilyen lelkek voltak például, Püthagorasz, Tesla, Einstein, Szókratész, Platón, Newton és még sokan mások. Közülük legtöbben egy egyszerű fizikai leszületéssel érkeztek ide és a biológiai létezés minden követelménye szerint léteztek, amely megköveteli ezektől a lelkektől is, hogy megtapasztaljanak minden (földi) kísérletet és kihívást, amely a testi születéssel jár, vagy nagyon ritka forgatókönyv szerint, testi leszületés nélkül, de közvetlenül nyilvánulnak meg. Ritka esetben, megegyezés szerinti formában, amiről azt tartjátok, hogy „besétálók” (egy adott fizikai testben helyet cserélnek a lelkek bizonyos okokból kifolyólag) történik meg a megérkezés. Vannak sokan, akik azt tartják magukról, hogy „besétálók”, viszont már megtapasztalhattak egy mérhetetlen kiterjedést, egy belső felgyorsulást, az önvalójuk egy nagyon magas állapotát, de nem egy külső csere által történik meg valójában egy másik személlyel.


Ők azok, akik arra szakosodtak, hogy befolyásolják az energiabeáramlás eseményeit, és úgy is hívhatjuk őket, mint a Követek a Jövőből/ a Jövő Követei, akik kezelői a Téridő Mesteriségének. Ők olyan kiképzett Mesterek, akik segítenek eligazodni a lehetséges valóságok folyamatában, úgy hogy megnyilvánítják ezeket a civilizációk kulcsfontosságú helyzeteiben.


Az idő a bolygótokon hologramikus programokon keresztül létezik/történik. A szavaitokkal élve, vannak olyan „Mesterek”, akik különleges képességeket fejlesztve magukban lépnek be és ki a téridőbe, hasonló módon, mint ahogy egynehány sci-fi filmetek és televíziós műsorotok, Kvantum Ugrásnak ábrázol. De ezt már korábban tárgyaltuk más csatornákon is.


Az Idő és a Tér Természete – Az Antianyag Titkolt Energiái


Meg kell értenetek azt, hogy a Világegyetemben a fizikalitás egy kivételes dolog és nem egy lefektetett alkalmazható szabályszerűség. Tudósaitok tisztában vannak azzal, hogy bizonyos mértékben a „sötét anyag” és a „sötét energia (ahogy nevezitek ezt), a Világegyetem 95%-át alkotja. Az anyag olyan spektrumokban fordul elő, mint a Fény, bár így nehéz lehet számotokra megérteni ezt a folyamatot. De mindezek között, a bolygószerűségek (fizikai tömörség), nem foglalnak el helyet a térben, mint ahogy gondolkodtok erről. Így tehát, amint kifejlesztitek magatokban a térbeliség-mesteriségét, úgy a fizikalitásba kiterjesztve magatokat akkor felfedezhettek olyanfajta bolygókat, amelyek élettelenek tűnnek számotokra. Ez az annak az eredménye, hogy félreértitek a saját spektrális valóságotok természetét.


Tudjátok hát meg azt, hogy az ilyen természeti környezetek (életformák, civilizációk) észrevétlenül léteznek a fizikai világok közepette. A fizikai érzékelő szerveitek egyszerűen nem képesek ráhangolódni ezekre a (nem fizikai) frekvencia/rezgés tartományokra. Így a mérhetetlenül, hatalmas más valóságok együtt élnek a tiétekkel. És amikor a halál után átléptek a „fátyol másik oldalára”, a tórusz másik oldalára, akkor automatikusan ráhangolódtok a különböző (energia)mezőkre és hatással lesz rátok, mert ezekre a valóságokra más törvények vonatkoznak, mint a fizikaira, amelyek nagyon is korlátozott fizikai érzékszerveitek miatt teljesen észrevehetetlenek számotokra. Ugyanakkor a másik oldalról, bizonyos mértékig felfogjátok a fizikai valóságot, átérezhetitek őket, de már ekkor nem vagytok fizikaiak. És ahogy azt már említettem, ugyanakkor visszatérhettek onnan a fizikai valóságba, különböző frekvenciákon keresztül, úgy mintha kísértetek lennétek. Akár egészen is láthatatlanok lehettek, mert képtelenek lesznek meglátni bennetek, de nem lesztek képesek irányítani/kezelni a fizikai anyagot. Vannak olyan energiamezők és energetikus akadályok, amelyekkel valóban el lettetek különítve (a fizikai a nem fizikaitól). Mindez egy tudományos tény és nem varázslat/mágia kérdése! Ez a dimenzionális fizika, amely egy tudományos tan, és amely elérhető volt a múltban lévő fejlett társadalmaknak, de jelenleg szinte senki nem érti ezt.


A Föld-Ciklus beteljesítése


Nos, szeretném azt, hogy világos legyen számotokra, hogy a Föld-ciklus ahhoz, hogy befejeződjön, feltétlenül szükség van a reinkarnációra, mivel csak azzal tudjátok beteljesíteni azt. De van más választási lehetőségetek is arra, hogy kilépjetek a Föld-ciklusból, és hogy tanulmányozzátok más valóságok Mesteriségét. Minden be- és kilépés a Föld-ciklusból az Arkturuszon keresztül, történik.


Amikor befejeztétek, elvégeztétek a Föld-ciklust és elsajátítottátok a kettőség/dualitás tanulmányait, akkor eldönthetitek azt, hogy még itt maradtok-e e rendszeren belül, mint tanítók/útmutatók/vezetők. Vagy dönthettek akár úgy is, hogy egy magasabb intenzitásba (rezgéserősségbe) költöztök és egy sokkal, de sokkal magasabb szinten tanulmányozzátok a teremtőiség mesterségét.


Amikor befejeztétek a Föld-ciklusotokat, akkor olyan információk, tapasztalatok és képességek állnak rendelkezésetekre, miket szorgalmason gyűjtöttetek össze, amiket majd másféleképpen tudtok majd alkalmazni. Ennek megfelelően sokkal nagyobb és változatosabb lehetőségek állhatnak rendelkezésetekre, mint „lediplomázott lelkeknek”, mint amikor ide inkarnálódtatok a Föld-ciklusotokba.


 Egységbe kerülés a Minden Ami Van-nal


Az Egységbe kerülés, a végső helyzet, potenciál és cél, amikor összekapcsolódtok a Legfelsőbb Tudattal/Tudatossággal, amit Istennek nevezhettek. Ebben az értelemben, egyesülni fogtok a tudatosság teljességével a Minden Ami Van-on belül. De még így is megmaradnak a személyes aspektusotok, memóriátok az életidőitekről és a különböző tanulási színterekről szóló, emlékeitek. Ezek a személyiség aspektusok még ekkor is létezni fognak, amit úgy lehetne elgondolnotok, mintha egy dinamikus és folyamatos memóriával, emlékezéssel rendelkeznétek, de egy másfajta tároló helyen tartva azokat, némileg hasonlóképpen, mint ahogy egy számítógép tárolja az adatokat. Az Avatár szintet elérve, az Önvaló minden szintjének összességét bírjátok. Miután eléritek az utolsó/végső szintet, azt jelenti, hogy alkalmazni és működtetni tudjátok az összes lehetőségeiteket a Teremtőiség Kozmikus skáláján. De ehhez egy összegző tudás és gyakorlat, képzés szükséges, ahhoz, hogy egy Elohim-Avatár kapcsolattartó pályafutással rendelkezzetek, mert ez egyike a végső nagy rendkívül megerőltető vizsgáknak. A tanulói folyamatotokban az ilyen információk szükségképen hozzájárulnak a lélekfejlődésetekhez és képességeitek kibontakozásához. Ehhez egy nagyon finoman kezelt/működtetett energiára és egy kitartó dimenziók közötti utazásra van szükség. Amikor egy ilyen választásotokat meghozzátok, akkor azonnal el is kezdődik a képzés, de mindig a Vezető Mesteri Létezők irányításával történik, akiket a ti nézőpontotokból akár úgy is lehet tekinteni, mint Elohimok vagy Arkangyalok.


A Kozmikus Teremtésről még újra megint annyit, hogy ez egy mérhetetlenül összetett téma és egy jóval fejlettebb, magasabb szintet tételez a Föld-cikluson túlit, ahol most vagytok. Vannak olyan lehetőségeitek viszont, hogy a Föld-ciklus keretén belül, tanítók, vezetők lehessetek, azokká váljatok. Néhány olyan fejlett lélek tartozik ezek közé, akik letették a véső vizsgájukat az utolsó inkarnációjuk által, valamint ebben a rendszerben a tanulmányaik még más entitásokkal való foglalatoskodásokat is tartalmaznak és már választhatták azt, hogy segítségükre lesznek azoknak, akik még e cikluson belül vannak. Így lehetőségük nyílik arra, hogy tanítsanak bennetek, akkor, ha eléritek az ennek megfelelő fény hányadost valamint hajlandóságot mutattok erre. De ahogy már azt korábban is állítottuk a multidimenzionális tanítás messze túlmutat minden más tanításnál, amit eddig ismertetek, és a rendkívül szigorú követelményei szerint ez eltarthat akár eonokon keresztül is, a ti lineáris időszámításotok szerint. Az utatokon végig olyan tanárok vezetnek keresztül a valóság számos birodalmain, amelyek sokkal bonyolultabban működnek, amit a Föld-ciklusban elsajátítottatok, korábban.


Vallásos értelmezéseitek szerint ezt a Teremtő Istennel való társulásként (társteremtésként, együtt-teremtésként, társalkotóként) fogalmazzák meg.


A Teremtő Mesterség szerepe, az Istennel való Egy-ségesség (Egész-ség) meglehetősen, nagyon is különleges szakértelemmel lehetséges. Közülünk azoknak, hogy így fogalmazzak, akik a Metatroni Birodalmat alkotjuk, hogy is lehetne ezt egyszerűen leírni, megmagyarázni, a Fizikai Törvényszerűségeket. Minden olyasmivel dolgozunk, ahol új időszerűen megalkotott dimenziókat alakítunk ki, és gondoskodunk és fenntartjuk, kiterjesztjük a már meglévőket, és a geometriát és szakrális geometriát használjuk (a teremtéseinkben), melyekkel az új, a (energia) mátrixon alapuló világokat alkotunk, formálunk, és annyi tudást teszünk közzé, annyi formában amennyi csak lehetséges, persze ezt nem fizikai formában értettem. Ha szeretnétek az időt megszólítani, akkor tegyetek úgy, mint egy festőművész, ahogy bánik a színekkel. Hogyha a teret, kiterjedést szeretnétek felidézni, akkor jöjjetek össze együtt bármiféle módon.


Zárásul


Kedveseim! A megbeszélnivalónk lehet, hogy úgy tűnik számotokra, hogy az meglehetősen bonyolult és különleges, sőt elkedvetleníthet is bennetek, de ezzel nem ez volt a szándékunk és nem lenne jó, ha ezeknek a szavaknak a meghallgatása, elolvasása után ilyen reakciót váltana ki belőletek. Itt szunnyad előttetek a csodálatos fantáziátok, képzeletvilágotok, megnyilvánító képességetek és ezekben rendkívüli nagyszerűségek rejlenek. A szavak nem elegendőek arra, hogy teljesen leírjuk ezeket a teljesen elképesztően gyönyörű birodalmakat.


Így csak annyit mondhatunk, hogy ízlelgessétek meg az időt és ragadjátok meg minden pillanatát az életeiteknek.  Élvezzétek  a Földetek minden gyönyörű aspektusát, mert valóban a Föld bolygó rendkívüli és magasztos szépséggel rendelkezik. És amikor majd átkeltek innen akkor azonnal érzékelni fogjátok azt pontosan, hogy mennyire és milyen elképesztően szép az itteni élet. Hálásak lesztek majd minden egyes drága lélegzetért, amit itt szívtatok be. Egésznek gondolni az életet, nagy kihívásokkal jár… de az átmenetek idején egy hatalmas elismerés érzésében fogtok fürdőzni. Mi az Angyali birodalom képviselőiként ott leszünk ekkor és segítünk titeket. Mi a családotok tagjaiként kinyúlunk és megfogjuk kezeteket. De nem azért vagyunk szolgálatotokra itt, hogy megoldjuk a tanulnivalótokat. Ezzel megakadályoznánk a saját növekedéseteket a mesterlétetekbe. Arra kérünk, bennetek álljatok meg egy pillanatra és érezzetek, érezzétek a létezésetek valóságos csodálatos fényét és energiáját. És ismerjétek fel azt, hogy az (földi) élet és a halál ugyanolyan nélkülözhetetlen része ennek a folyamatnak. Mindkettő ugyannak a valóságnak a két oldala. Még nagyon- nagyon sok életet fogtok élni, és soha sem lesznek ezek ugyanolyanok, ugyanazok a személyiségek, pontosan ugyanazok a kifejezésekkel, mint amik és ahogyan most vagytok. És mégis részeivé fognak válni a Szerves Önvalótoknak azáltal, hogy soha nem ér véget, hanem mindig egy létező részeként megmarad. Emlékezzetek tehát arra, hogy Szeressétek Magatokat, és sütkérezzetek ennek örömében, mert ti mind egy elmondhatatlanul csodálatos lények vagytok, isteni aspektusai a Minden Ami Van-nak. Átkelésetek után, tekintsetek hátra, nézzetek az inkarnációs életeitekre, mert azok részei egy nagy és még nagyobb  csodálatos nagyságú TE-nek aki vagytok.


A Földön élni az egy megbízatás, a tanulás választása, ez nem egy büntetés, nem kegyvesztettség (bukás). Ez egy olyan Egyetem, melyet bátor lelkek választottak, akik elfogadták azt, hogy belépnek ide és szűrőket viselnek, raknak fel magukra. Amikor elhagyjátok a fizikai rendszert a Föld-ciklus befejezése és a fizikai reinkarnációk után, akkor mind megtanultátok a leckéket, tananyagokat. És amikor ez bekövetkezik, akkor ilyen értelemben azt mondható, hogy továbbá nem lesztek a humán faj, az emberi faj képviselői, tagjai. Mégis ahogy a tudatos önvalótok/énetek speciális aspektusaiként megmaradnak ezek (inkarnációs lenyomatok) bennetek, de csak, mint a személyiségeitek többi részével együtt lakozva egyidejűleg majd egy másik képzési rendszerben (a Föld-ciklus után). A még fejlettebb rendszerekben a gondolat és érzelmek automatikusan és azonnal cselekvésre fordítódnak, bármilyen anyagi közeg is legyen az, azonnal megvalósulnak. Ezek a leckék, tapasztalatok így mindig a részeteket fogják képezni. (vagyis amit érzel, gondolsz, cselekszel annak lenyomata és ok-okozati hatása sohasem törlődik, hanem a magasabb én és a Teremtő tapasztalást szolgálják).


Mesterek kérünk bennetek, hogy próbáljátok felfogni azt, hogy a Szellem, a Mesteriségetek választása során összeolvad a hús-vér testetekkel, mégpedig azért, hogy ebben, a dualitás birodalmában megtapasztalhassátok a Teremtőiségeteket. És ez egy rendkívüli ajánlólevél, megbízatás. megtapasztalni egy olyan világot, amely egy hihetetlen gazdagsággal rendelkezik. A Teremtőiségetek segítségével így megteremthetitek, létrehozhatjátok e valóság színeit, zenéit/hangjait és formáit. A Szellemetek egy biológia testben született le, hogy az érzékelhető tudatosság csodálatos terét átékesítse, hogy fizikai formában érezhesse az energia létrehozását. Azért vagytok itt, hogy használjátok (ezt az ajándékot) és hogy kifejezzétek ezeket a fizikai testeteken, gondolataitokon és lelketeken keresztül. Ezek, mint Szentháromság, (test, lélek, szellem) egy Egész-sébe/Egyetlen-ségbe fonódnak össze. Ezért arra ösztönözlek/kérlek bennetek arra, hogy nap, mint nap ragadjátok meg és fedezzétek fel  a bennük rejlő örömöt és jól-létet és ismerjétek fel azt, hogy minden választásotok által határozzátok meg azt az életet, amit éltek.


Én vagyok Metatron és megosztom veletek ezeket az Igazságokat


És ez így van…És ez így van

Metatron arkangyal tanítása4.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Forrás: The Death Experience & After-Life Realm via Tyberonn/ Earth Keeper
http://www.earth-keeper.com/EKchronicles_97white6-10pdf.pdf
www.foldicsillagok.hu