Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Michael arkangyal hírnökei

2020-02-06

Pusztulás és sötétség vagy egy boldog, új világ

 michael kardja 134.jpg
 Kép forrása: Pinterest.com
 
 
 Michael arkangyal hírnökei
 
 
Pusztulás és sötétség vagy egy boldog, új világ – a választás a ti kezetekben van

ÜDVÖZLÜNK TITEKET kedveseim! Mihály arkangyal angyali
hírnökeiként jöttünk hozzátok. Ma a jövőtökről és a világotok általatok ismert jövőjéről szeretnénkbeszélni. Bedőltök a pusztulás, a sötétség és a megsemmisülés forgatókönyvének, vagy abban a békés tudatban éltek, hogy a Teremtő univerzális terve tökéletes? Ugye tudjátok, hogy azt kapjátok, amit vártok? Az Új Kor hajnalának kapujában vagytok. Ez egyfájdalmas születési folyamat, és az új születése mindig kellemetlen, de könnyen elfelejtődik az új élet szépségében és örömmámorában.
 
A felelősség, hogy energiátokat a folyamat szépségére és tökéletességére összpontosítsátok, a tiétek, Fényküldötteké, az Új Kor és az új tudatosság előőrséé.
 
Más szavakkal kifejezve, nektek kell megsemmisíteni a félelem, a szomorúság és a reménytelenség érzése útján érkező, a világotokat ostromló negatív energiát, ami azoktól az emberektől származik, akik nem képesek befogadni a bolygótokra érkező megnövekedett energiamennyiséget. Az emberiség sötét oldala lelepleződik. Már nem tűrhető tovább. Azokszámára, akik továbbra is az idejétmúlt „ember-állat” módjára viselkednek, és a kapzsiság, erőszak, önzőség, bizalmatlanság és kétkedés útját járják, csakugyan úgy fog tűnni, hogy a világ megőrült és a káosz uralkodása alatt áll.
 
Így hát most még fontosabb, mint valaha is volt, hogy építsétek
belső erőforrásotokat.
 
Fontos, hogy ezt az energiát az egyensúlyra,békére és harmóniára összpontosítsátok – elsőként saját magatokban, majd össze kell fognotok a spirituális társaitokkal, hogy olyan erőteljes együttműködést teremtsetek, ami képes ellensúlyozni több ezer ember negatív energiáját. Mindez lehetséges számotokra, hisz rendelkeztek a veletek együtt munkálkodó Mesterek erejével.
A tömegek elkülönültek és hatással vannak az önmagukon belül lévő
és az egymás közt meglévő energiákra. Míg ti ezzel ellentétben
összegyűjtitek erőtöket és szétterjesztitek azt a Földön és az éterben
egyaránt, ezzel felnagyítva a felétek érkező pozitív energiát,
biztosítva magatoknak azt, hogy még hatalmasabb mennyiségű pozitív energiát vehessetek fel. Ti is a Földanya horgonyaiként viselkedtek, biztonságos menedéket teremtetek a zűrzavar közepén.
 
Ne engedjétek meg a félelemnek és a kétségnek, hogy beférkőzzenek tudatotokba.
 
Amennyiben minden jövőtökre előrevetített negatív eseményt tényként fogadtok el, akkor csakugyan negatív lesz a jövőtök. Minél több ilyen energiát engednek be az emberek a gondolataik közé, melyet aztán igazságként vetítenek ki a külvilágra, annál valószínűbb, hogy ezek a jóslatok valóra válnak.
 
Emlékezzetek arra, hogy a saját spirituális Mester Lényeteken belül ti is társ-teremtővé váltok azáltal, hogy létrehozzátok az összes pozitív megerősítést, amit ki is mondtok. Ha nem fegyelmeznétek folyamatosan a gondolkodási folyamatotokat és főként az érzelmeiteket, akkor az a határozott lehetőség nyílna meg előttetek, amely által ti is képesek lennétek megnyilatkozni azokról a világkatasztrófával kapcsolatos eseményekről és végzetes jóslatokról, melyeket a jóakaratú emberek terjesztenek. Tudtátok, hogy az átalakulás egy csoda folytán minimális fájdalommal és pusztulással megvalósulhat?
 
Igen, a Földnek szüksége van a megtisztulásra, és igen, a létezés és a gondolkodás elavult módjait át kell alakítani. De ti és a hozzátok hasonlók, azért ébredtetek tudatotokra és lettetek felhatalmazva, hogy képesek legyetek beteljesíteni ezeket a csodákat.
 
Számunkra, akik más dimenziókból és birodalmakból származunk, meg van határozva, hogy mennyi segítséget adhatunk legalább az emberiség egy részének engedély és jóváhagyás nélkül.
 
Ahogy építitek Isteni Tudatotokat, úgy teszitek számunkra lehetővé,
hogy rajtatok keresztül minél több segítséget nyújthassunk számotokra.
 
Szükségünk van rá, hogy felismerjétek a határtalan lehetőségeteket. Arra bátorítunk titeket, hogy fogadjátok el azt az univerzális igazságot, mely szerint az Isteni Erővel együtt ti is társteremtők vagytok.
 
Mik a legmerészebb álmaitok? Mit szeretnétek,milyenné váljon a Föld?
 
Építsétek fel az elképzeléseiteket a fejetekben, tartsátok a szívetekben, töltsétek meg érzelmeiteket az álmaitok iránti vágyakozással, hogy aztán végül a valóságban is megjeleníthessétek és megerősíthessétek.
 
Az Univerzum minden fel nem használt energiája a rendelkezésetekre áll. Nem elég csupán olvasni és megszerezni a tudást. Nem elég csupán vágyakozni és sóvárogni valami után. Tudjátok meg, hogy istenekké váltok. Minden létezőtökkel hinnetek kell, hogy a tiétek minden jó dolog korlátlan raktára, minden tökéletes dolog csak rátok vár, hogy kérjétek őket, és hogy valóra válhassanak.
 
Kedveseim, felül kell emelkednetek azon, hogy mit gondoltok jónak vagy rossznak. Magatokra kell öltenetek a semlegesség, az ítéletmentesség köpenyét. Tovább kell haladnotok a tökéletes béke és harmónia tudatosságában, összehangolódva a Magasabb Lényetekkel és a Krisztus-tudatotokkal.
 
Ne hagyjátok, hogy befolyásoljanak titeket, ne érezzétek úgy, hogy meg kellene védenetek hiteteket másokkal szemben, és azt se, hogy rá kellene akárkire is kényszerítenetek megnövekedett tudatosságotokat. Ha valaki azért fordul hozzátok, mert szüksége van rátok, mert segítséget és válaszokat kér, akkor természetesen segítsétek őt.
 
De emlékezzetek a Mesterek szabályára: TUDNI, MERNI, TENNI, HALLGATNI.
 
Ha építitek az erőtöket magatokon belül, erősítitek azáltal, hogy cselekedtek és csatlakoztok a spirituális családotok energiájához, ha elindultok minden pompázatos dicsőségetekben, úgy semmi sem állíthat meg legmagasabb célotok elérésében.
 
Ez bizonyos. Egyre többen és többen kezdenek közületek összehangolódni a saját belső tudatosságukkal az intuíciójuk, a telepatikus üzenetek vagy a tisztánlátás segítségével.
 
Amennyiben továbbra is a központba helyezitek és uraljátok a gondolkodási folyamataitokat, akkor mindig kaptok információkat arra vonatkozóan, hogy mit kellene csinálnotok, hol kellene lennetek.
 
MINDIG A JÓ HELYEN LESZTEK A JÓ IDŐBEN.

Az a célunk, hogy bátorítsunk titeket és hogy biztosítsunk afelől: erőfeszítéseitek meghozzák a gyümölcsüket. Képesek vagytok megváltoztatni a dolgokat. Érzitek már magatokban a változást?Élvezzétek az új tudatosságotok születését és a Földetek átalakulási folyamatát! Tegyétek mindezt egy izgalmas, felemelő élménnyé, hogy az új dimenziókba való utazássá válhasson és a Paradicsom
előfutára lehessen.
 
A választás a ti kezetekben van. Van egymondásotok: „A határ a csillagos ég.” Mi azt mondjuk nektek, hogy még az Univerzum sem jelenti a végső határt.
 
 
Tudjátok, hogy szeretünk titeket, tudjátok, hogy mindig Mihály arkangyal és a Mesterek védelme alatt álltok!
 
 
 
 duál út.jpg
 
 

Ronna Herman

 Mihály Arkangyal: A fény szárnyain c. könyv részlet