Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

MICHAEL ARKANGYAL TANÍTÁSA

2021-05-25

Miképpen tudjátok megvédeni magatokat a negatív hatásokkal szemben

michael ark ang 2.jpg

Kép forrása: Julian Grey

 

MICHAEL ARKANGYAL TANÍTÁSA

Szeretet fényharcosok és igazságra ébredő fénylő lelkek. Ma azzal kapcsolatos üzenettel érkeztem hozzátok, hogy miképpen tudjátok megvédeni magatokat, azon hatásokkal szemben, amelyek lelki és szellemi szinten próbálják megingatni a hiteteket.

 

Világotokban számos olyan külső hatás érvényesül, amelyeknek célja az, hogy letérítsen benneteket a felemelkedés fényösvényéről, és vannak olyan egyének is, akik nem Istennel, hanem az „alsó világ urával” kötöttek szövetséget. Mindezen árnyék csatlósok és emberi bábok, azon szándékot szolgálják, hogy minél több lelket megkössenek a sötét erőterekbe. Magasabb szempontból szemlélve ők azok, akiknek feladata az, hogy a sötétséget befogadó lelkeket összegyűjtsék, mert még nem érettek meg a szeretet törvénye szerinti életre és az új világba való felemelkedésre.

Minden korszak lezárásánál két nagyon fontos tényező alakítja a folyamatok alakulását.

 

Az egyik az, hogy minden megmutatja valódi természetét. Megmutatkozik mind az mi eddig rejtve volt, felfedi magát az emberekben jelenlévő valódi minőség, szellemi és lelki hovatartozás, ki mit munkált ki magában, minek hódolt be és hová kapcsolódik, vagyis ilyenkor szükségszerű, hogy minden és mindenki felfedje a valódi és kendőzetlen természetét. A világ színpada pedig ennek megfelelően alakul át, tükrözve a kollektív tudati szintet. Ez után következik a szelekció, hisz a transzcendens evolúciós fejlődés kettéválik. Vannak, akik tovább tudnak emelkedni a következő szintre, amely egy teljesen új életformába vezet, és vannak, akik visszamaradnak mivel még nem érettek meg a magasabb létbe való belépésre. Ebből kifolyólag a jelen időszak már élesen feltárja az ellentéteket. Más irányba haladnak azok, akik Istent, a fényt és a szeretetet választják, és azok, akik a gyarló emberi lét alacsonyabb minősége mellett döntöttek. Ennek a szétválásnak meg kell lennie, és tudnotok kell, hogy nem mi ítélünk, hanem mindenki maga választja meg a sorsát, a jövőjét és a követendő útját.

Mindemellett fontos, hogy e háborgó események, csaták és összetűzések közepette megmaradjatok a szeretetben.

 

Továbbá, hogy tudatosítsátok azt, hogy senkiért sem vállalhattok felelősséget, mert mindenki egyénileg kell, hogy megválassza a maga útját. Most valóban gyakorolhatjátok az ítéletmentesség, a tisztelet és az elfogadás lelki erényeit. Akinek nincs valódi isteni kapcsolata az elvész, és bármennyi tudást gyűjtött is össze, nem az információ, hanem a lelki érték szerint méretteti meg önmagát az ember. Aki nem fejlesztette ki magában az Istennel való kapcsolat szívbéli értékeit, a szeretet minőségeit, az nem tud összekapcsolódni a fény valóság magasabb dimenzióival, amelyek a felemelkedést teszik lehetővé.


A sötétség akaratát szolgáló erők, lények és emberi csatlósok, most azon igyekeznek, hogy olyan hatások alá vonjanak benneteket, amelyek elválasztanak a szeretet, a fény és az isteni erőterek minőségeitől. Az illúziók mesterei ők, akik a manipulációval és hazugságokkal operálnak, olyan játszmákat teremtenek, ahol megmérettetik az ember. A félelem, a harag, a megosztottságból eredő gyűlölet ennek eszköze, mert amikor ezen érzelmek felülkerekednek, akkor könnyen irányíthatóvá váltok és összekapcsolódtok az árnyék erők hálójával. Tudnotok kell, hogy csak azok fölött van hatalmuk, akik ezt megengedik, ekkor szellemileg elhomályosulnak és meghajolnak az ármány akarata előtt.

 

Sok naiv és akaratában ingatag ember válik áldozatává, azon mesteri terveknek, amely a sötét erőtér kivetített hálójának eszköze. Ők bár nem rosszak, mégis híján vannak azon szellemi, lelki és ezáltal isteni erőknek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy tisztán lássanak és ellen tudjanak állni a kényszerítő körülmények hatásainak. A próbatételetek része, hogy felismerjétek és kikerüljétek e csapdákat. A megkülönböztető képesség pedig feltétele annak, hogy a szeretet ösvényén tudjatok maradni. Minden negatív érzelem, mint félelem, düh, harag, hibáztatás, ítélkezés és más alsó asztrális energia minőség, kapu e hatásoknak.

 

Az elsődleges védelmetek, ha Isten Szeretetének erőterében maradtok, ha a szív teretek központjába összpontosítjátok a tudatosságotokat.

 

Másrészt óvatosnak kell lennetek azzal kapcsolatban, hogy kit engedtek közel magatokhoz vagy mit fogadtok be energiamezőitekbe.

Sok ember a félelem, a düh és a harag hordozója, és ennek megfelelően ehhez kapcsolódó kollektív energiatér potenciális kapuja. Mindazok, aki a rendszer rabjává váltak, foggal, körömmel védeni fogják. Ezért az ellenséget látják mindazokban, akik másként gondolkodnak. Felesleges szélmalomharcot vívni azokkal, aki vakok a szellemi igazságokra. A szeretet általi elfogadás, távolságtartás és megértés az út, amely által kikerülhetitek a velük való összetűzéseket.

A jelen időszak fontos tanítása, hogy felismerjétek és különbséget tudjatok tenni az igaz és a hamis között.

Ha nem ismeritek fel időben, és hagyjátok, hogy az árnyékhatások a közeletekbe férkőzzenek és a bomlasztó erők által felemésszenek benneteket, elveszítitek a belső nyugalmat és lelki erőtök forrásával való kapcsolatot. Ezen ártó hatások több szinten érkezhetnek, lehetnek fals szellemi ideológiák, hamis információk, lélek minőségeket romboló negatív érzelmek, alsó asztrális energiák, mesterséges úton kifejlesztett emberi genomot degeneráló implantátumok és egyéb árnyék kódokat hordozó negatív behatások.

A természetes védelmi rendszeretek mindig jelezni fogja, hogy veszély közeleg.

 

Lelketek az érzelmeiteken keresztül üzen nektek. Ha valaki közelében feszültek, idegesek, zaklatottak lesztek, ez természetes reakció arra, hogy olyan energiahatásokkal találkoztok, amelyek károsak a számotokra. Minél tisztábbak vagytok, annál jobban érzékelitek ezt. Ha a negatív érzések miatt bűntudatot éreztek vagy figyelmen kívül hagyjátok a kellemetlen érzelmeket, akkor a védelmi rendszeretek jelzéseit nyomjátok el. Figyeljétek és tiszteljétek a belső érzékelésen keresztül érkező jeleket, amelyek felhívják a figyelmeteket arra, hogy valamilyen negatív hatás ér benneteket.

 

Fontos, hogy felismerjétek és védekezzetek az ártó hatásokkal szemben.


Engedjétek meg, hogy lelki védelmetek működését analógia szempontjából mutassam be nektek. Ha a testet valamilyen kórokozó baktérium vagy vírus támadja meg, a szervezet pedig nem védekezik és engedi, hogy elszaporodjon, akkor a test megbetegszik. A testetek védelmi rendszere az immunrendszer, amely természetes módon képes arra, hogy felismerje és semlegesítse a bomlasztó hatásokat. Fontos, hogy képes legyen felismerni, fellépni és legyőzni a kórokozókat. Ugyanígy működik a spirituális védelmi rendszer is, fel kell ismerni és le kell győzni az ártó hatásokat.
A zsigeri önvédelmi rendszeretek három módon reagál a veszélyre; Fuss, dermedj vagy a küzdj reakciójával. Van, amikor ki kell térni egy támadás elöl, néha jobb egy semleges megfigyelő pozíciójában maradni, és néha szükséges a küzdelem. Ezt helyesen kell alkalmazni, és ebben a természetes ösztönszerű reakciótok fog tudni segíteni. A hiba ott van, ha valamely hamis ideológia felülírja a védelmi reakciót. Ha küzdötök, amikor inkább ki kellene térni, vagy ledermedtek, amikor küzdeni kellene és így áldozattá váltok.

Az árnyékhatások mindig a gyenge pontokat támadják, amely lehet düh, harag, félelem, bűntudat, kishitűség, fájdalom, vagy más egyéb alsóbb minőség.

 

A megkísértés rendszerint azokon a pontokon érkezik, ahol erkölcsileg nem vagytok elég szilárdak, ahol visszahúzhatóak és bekebelezhetőek vagytok. Tudatosítsátok a bennetek lévő árnyék portálokat, amelyeken keresztül bekapcsolódhatnak. Amikor valami vagy valaki rátok kapcsolódik, még erővesztés előtt tisztítsátok le a hatást és a bennetek jelenlévő árnyékos részt. Hívjátok le a Forrásból a kék lángok erejét vagy az arany fény isteni hatalmát, és zárjátok le a kapcsolódási pontokat ibolya lánggal, mielőtt a negatív hatások felerősödnének. Figyeljétek a lelketek jelzéseit, amelyek mindig érzelmek formájában érkezik. Ne engedjétek, hogy a megkísértés által letérítsenek benneteket a felemelkedés fényösvényéről. Tartsátok fent a szeretet rezgését, amelyen keresztül a védelmi erőtér lehívható és ne engedjétek magatokba semmilyen árnyék kódot.

Végezetül erőpajzsom védelmének lehívását tanítanám meg nektek, szívem ajándékaként.


Helyezkedj el szíved középpontjában, lásd, amint lelked lángja felragyog. Emeld fel a forrás mezőbe mely végtelenül körülölel téged, és engedd, hogy Isten arany fénye betöltsön. Miután ez megtörtént, lásd magad egy arany-fehér fénygomb közepében és jelentsd ki hangosan:

ANNAK NEVÉBEN, HOGY AZ VAGYOK AKI VAGYOK,
ISTENI ERŐM HATALMÁVAL,
JÉZUS KRISZTUS NEVÉBEN,
KÉREM AZ ISTENI VÉDELEM FÉNYPAJZSÁT,
HORGONYOZÓDJÉK LE KÖRÉM

MICHAEL ARKANGYAL EREJE ÁLTAL


És most lásd amint én Michael arkangyal, kék, arany és gyémánt fény energia formájában megjelenek körülötted, és körbe ölellek Téged. Aurádat rétegről-rétegre bevonom a védelmi fénypajzsom erejével. Érezd a biztonságot és az erőt, amelyet közvetítek feléd. Lásd amint a kék, arany és gyémánt fény energia megszilárdul körülötted. Teljes és tökéletes Isteni védelem alatt állsz.

Most jelentsd ki:


ISTENI VÉDELEM ALATT ÁLLOK,
AZ ISTENI VÉDELMI FÉNY PAJZS EREJE ÁTHATJA  TELJES LÉNYEMET
ISTENBEN VAGYOK ÉS Ő ÉN BENNEM.

EGÉSZ NAP VÉDELMEZ ENGEM
SZELLEMI, LELKI, FIZIKAI SZINTEN ÉS A LÉTEZÉSEM MINDEN SÍKJÁBAN
KÉREM A MINDENHATÓ ÖRÖK ISTEN VÉDELMI PECSÉTJÉT JELENJEN MEG A SZÁMOMRA
BENNEM ÉS KÖRÜLÖTTEM, RÖGZÍTSE ÉS TARTSA FENT AZ ISTENI VÉDELEM FÉNYPAJZSÁT
ÉS FOLYAMATOSAN ÚJULJON MEG AZ ISTENI FORRÁS EREJÉVEL MICHAEL ARKANGYAL ÁLTAL

ÍGY LEGYEN
KÖSZÖNÖM

 

 

 

Közvetítette: Aysha

 2021.04.25.

angyalforrsa.hu - 2007 - 2020 © Minden jog fenntartva