Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

SPIRITUÁLIS PÁNCÉL

2022-03-11

Michael Arkangyal üzenete

 Michael Arkangyal üzenete200.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

SPIRITUÁLIS PÁNCÉL 

 

Vegyétek körbe magatokat a védelmező, szerető Fénnyel és energiával.  
 
Vértezzétek fel magatokat a spirituális páncélotokkal!

Napról napra egyre több mindenről szereztek tudomást, egyre több mindent érzékeltek abból, ami körülöttetek, továbbá más birodalmakban és dimenziókban történik. Most kezditek meg igazán a multidimenzionális szinten zajló működéseteket. Ez tulajdonképpen a gondolati formák egyesítését és a magasabb
birodalmakba való belépést teszi számotokra lehetővé.

Amikor már rendelkezésetekre áll az a képesség, melynek segítségével hozzá tudtok férni a közvetlen információkhoz, akkor többé már nem kell külső forrásokra támaszkodnotok, következésképpen a Szellemből cselekedtek.

Habár még mindig nem a teljes tudatosságotokkal ébredtetek fel álmotokból, nem fér hozzá kétség, hogy nagyon aktívak vagytok alvás közben. Tanítunk, különféle módokon nevelünk benneteket, a belső testetek átalakulása könnyebbé vált és felgyorsult. A beavatási folyamatból sok minden megvalósul, mialatt alszotok, amikor spirituális testetek felszabadul a fizikai testetek korlátai alól. Hamarosan eljön az az idő, amikor tudatában lesztek ezen folyamatnak, de most engedjétek meg nekünk, hogy biztosítsunk titeket ennek eljöveteléről.

Most kezditek érezni annak az átalakulási folyamatnak az eredményét, amely lényetek legmélyebb szintjéről kifelé dolgozik. Elsőként tudatára ébredtetek a szív/lélek területeteken vagy szívcsakrátokban végbemenõ kitágulásnak, az abszolút, szerető elfogadás teljességének és gyönyörűségének.

A tudatosság az első lépés, melyet aztán szorosan követ az egyesítés. Elkezdtétek felismerni azt, milyen érzés volt az, amikor hosszasan a szívközpontotokra összpontosítottatok és feltártátok azt a magasabb tudatotok vagy a Magasabb Lényetek útmutatása előtt. Szintén észrevettétek a különbséget, amikor kiestetek ebből az egységből és visszacsúsztatok a harmadik dimenzióbeli gondolkodásba. Kellemetlenül éreztétek magatokat, szerettétek volna visszakapni azt az örömteli, könnyed, nagyszerű érzést. Ez alapozta meg az elmúlt év során vagy már régebb óta a tanulási folyamatotokhoz szükséges hangulatot is. Aztán fokozatosan elkezdtétek érezni a testetek más részeibe beszivárgó fényességet, és még most is úgy érzitek mintha Fénnyel töltődnétek fel. Annyira eltelít ez a csodálatos szubsztancia, hogy időnként csaknem úgy tűnik, mintha nekinyomódna a testeteknek és kitágítaná azt. Az a csalóka érzésetek van, mintha az igazi énetek korlátozva lenne a fizikai lényetek határai által. Ez számotokra teljesen új érzés és fogalom, ami nem mindig kellemes.
Belenéztek a tükörbe, és nem láttok semmi különbséget. Azon tűnődtök, hogy akkor miért érzitek belül ennyire nagyon különbözőnek magatokat. Nem igaz? Ne engedjétek, hogy a külső megjelenés a bolondját járassa veletek, kedveseim.

Ebben az időszakban számos folyamat van fejlődésben a fizikai lényetekben és a spirituális lényetekben egyaránt. Elsősorban a spirituális testetek, az éteri testetek és a tudatosságotok fejlődött ugrásszerűen, így időbe fog telni az alacsonyabb szintű testeiteknek, mire felzárkóznak.

Másodsorban, még mindig azon dolgoztok, hogy megszabaduljatok a régi, beékelődött, idejétmúlt energiáktól, amiket a sejtjeitekben és a szerveitekben őriztek. Szintén nem sikerült még kitörölnötök a memóriátokban hosszú évek óta tárolt régi, belétek programozott dolgokat. Nagyon bátor és egyben nehéz dolog kilépni a harmadik dimenzióbeli tömegtudat szerinti gondolkodásmódból és energiamintákból.

Nemcsak a saját gondolkodási mintáitokkal és a belétek programozott dolgaitokkal küzdötök meg (bizonyos értelemben), hanem egyben a tömegtudattal is, ami betölti az alacsonyabb asztrális síkokat és körbeveszi a Földeteket. Ez az egyik oka annak, hogy miért olyan fontos az, hogy körbevegyétek magatokat a védelmező, szerető Fénnyel és energiával.

Most nem arról van szó, hogy elvisz a „mumus” vagy valami úton-módon valami igazán negatív, ártalmas energia hat majd rátok; nem, ezen már régen túlhaladtatok, minek következtében többé már nem vagytok kiszolgáltatva ezeknek az alacsonyabb energiáknak. Viszont fogékonyak vagytok az érzelmi energia mintáira, a tömegek gondolkodási folyamataira és népszerű fogalmaira, amik örvényként kavarognak körülöttetek az éterben.

Ezért szükséges tehát, hogy tudatában legyetek a spirituális páncélotoknak, és hogy körülvegyétek magatokat a spirituális páncélotokkal, különösen ezekben az időkben, mikor olyan sok dolog történik a világotokban.

Michael Arkangyal üzenete201.jpg
Kép forrása: Pinterest.com


Úgy tűnik majd, hogy a helyzet egyre rosszabb és rosszabb lesz, ami egészen addig fog tartani, míg nem változik meg elég ember tudata, és nem kezd el a helyzet javulni. Ti, akik a Fény védelme alatt álltok, akik kiemelkedtetek a harmadik dimenzióbeli negativizmusból, úgy fogjátok érezni, mintha a vihar gyönyörűséges szemében lennétek, a biztonságos menedék csendes nyugalmában… és valóban így is lesz. Nagyon fontos, hogy továbbra is tárgyilagosak maradjatok, hogy egyensúlyban tartsátok az érzelmi természeteteket. Ezalatt nem azt értjük, hogy ne érezzétek vagy ne fejezzétek ki a szereteteteket, vagy hogy ne vegyétek tudomásul érzelmi természeteteket; mindez fontos részét képezi lényeteknek.
Viszont amikor nem fejezitek ki hatalmas fájdalmatokat, vagy nem
aggódtok valamilyen körülöttetek kialakult helyzet miatt, a környezetetekben lévők azt hihetik, hogy érzéketlenek vagy lelketlenek vagytok. De valójában nem ez a helyzet; csak éppen felvállaljátok a Mesterek magasztos szemléletmódját: higgadtan, udvariasan, szeretően készenlétben álltok, megfigyeltek, segítetek, amikor lehetséges, viszont megengedőek vagytok és nem ítélkeztek, mivel tudjátok, hogy minden ami történik, okkal történik, és van valami célja.

Szórjátok szét szerető Fényeteket és jelenléteteket olyan messzire és olyan széles körben, ahogy az csak lehetséges, kedveseim. Tanácskozzatok azokkal, akiket hozzátok irányítanak. Cselekedeteitek által ismertek lesztek és vonzani fogjátok azokat, akiknek szükségük van a ti Fényetekre és bölcsességetekre.

Ne aggódjatok a régi energiamintáktól való megszabadulás vagy a karmikus kérdések miatt. Amennyiben nem féltek a szükséges változásoktól, és engedélyezitek Magasabb Lényeteknek, hogy felügyelje a folyamatot, úgy az idő és az átalakuló Ibolyaszínű Láng csodát fog tenni az érdeketekben.

Sokan közületek nyugtalanul várják, hogy szolgálatba hívják őket. Kértétek és imádkoztatok azért, hogy küldetésetek tisztítson meg benneteket. Azt mondjuk nektek, kedveseim, hogy kezdjétek el ott, ahol ebben a pillanatban vagytok – kezdjetek élni, lélegezni és átadni a hozzátok közel állóknak azt az erőt, az igazság szeretetét és az inspirációt, amit éreztek. Terjesszétek szét a fényes, új jövőbe,
a szomszédaitok és az embertársaitok belső jóságába vetett hitet.

Az igazság és a szeretet igazságot és szeretetet szül, míg végül elkezd épülni és körbevesz titeket, amikor pedig már többletet termeltek, kiadjátok azt a körülöttetek lévő világba.

A kétségbeesés, gyűlölet és félelem megkötik ezeket az energiákat, fogva tartanak titeket a hatalmukban. Ez mindig veletek
kezdődik, aztán kiterjed. Milyen világot építetek fel magatoknak
és a szeretteiteknek? Amint szert tesztek spirituális erőtökre, egyre több és több dolog nyílik meg előttetek: új tudatosság, új spirituális ajándékok, új kapcsolatok. Meglehet, hogy elvesztetek régi barátokat és ismerősöket, de erőteljes, új csoportokba és barátságokba vezetünk el titeket – azokhoz, akikkel egy a sorsotok és a célotok. Amint azt tudjátok, imátok mindig meghallgattatik, de a legjobb és legmegfelelőbb idő erre az, amikor a Szellem kezébe helyezitek magatokat. Csak hogy tudjátok, életetek legizgalmasabb időszaka gyorsan közeleg, és amikor elérkezik, nem akartok majd visszanézni vagy visszatérni létezésetek régi módjához.

Maradjatok a lélek- és szívközpontotokban. Akiknek szükségük van szerető önfeláldozásotokra, azoknak adjátok át azt, és mostantól lássátok el mindennapi földi feladataitokat. Nem hagyjuk figyelmen kívül azt a kéréseteket, mely szerint szolgálni és segíteni szeretnétek az emberiségnek; hallunk titeket és azokat, aki hozzátok hasonlók.

Gyorsan közeleg annak az ideje, hogy előrelépjetek és felvegyétek
spirituális lobogótokat. Gyorsan haladtok a nagy jelentőségű változások eljövetele felé. Azon változások felé, amelyeket már oly sok eónnal ezelőtt megjövendöltünk, és amelyek éveken keresztül visszhangoztak. Ez olyan, mintha megállna a Földetek, a Naprendszer, a galaxis, sőt mi több, az Univerzum, visszatartaná a lélegzetét, várná a kozmikus energiarobbanást, hogy növekvő erejével mindent a következő, magasabb birodalomba repítsen, közelebb a Mindenség, az Isten és az Istennő kifinomult, tiszta uradalmához. Ez mindig egyre közelebb és közelebb visz minket, és áhítattal eltelve, együtt nézünk a jövőnk elé.

Kérdezzetek, meghallgatunk; hívjatok, csatlakozunk hozzátok erőfeszítéseitekben; sugározzátok szét a bennetek lévő szeretetet, mi ezerszeresére fogjuk növelni. A ti ügyetek a mi ügyünk is, mivel ahogy fejlődtök, úgy fejlődik az Univerzum is. Örökre Mihály arkangyalnak és az Ég Minden Seregeinek szeretete és védelme alatt álltok.

Mihály Arkangyal Vagyok

Michael Arkangyal üzenete.202.jpg
Kép forrása: Pinterest.com


Ronna Herman által közvetítve