Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Michael Arkangyal üzenete

2018-10-19

A fény győzedelme és a révbeérés időszaka

 Michael Arkangyal üzenete30.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Mihály Arkangyal a 2015. május végén történt események – a sötét erők utolsó, tervezett akciójának megállítása és az azt követő óriási, pozitív fordulat – elemzésével foglalkozik ebben a, nagyon fontos üzenetében.  

A Veszély Dicsőséggé változik  

Michael Arkangyal a 2015. május 27-én történt események – a sötét erők utolsó, tervezett akciójának megállítása és az azt követő óriási, pozitív fordulat  elemzésével foglalkozik ebben a, nagyon fontos üzenetében.


„Ha a dolgokat a mi perspektívánkból látnátok, valószínűleg hihetetlenül meglepődnétek. Nem csak azért, mert ti a Fátyol mögött vagytok és mi nem. Ez több annál, mivel – bár az utóbbi időben egyre közelebb kerülünk egymáshoz – valószínűleg meglepődnétek azon, mennyire közel és mindig közelebb vagyunk.

Értsétek úgy, hogy nem csak a figyelmünk központjában vagy a munkánkban. Óh, nem! Ti igazán a mi Szeretteink vagytok! Ti a dédelgetett és Drága Családunk vagytok, és ha úgy fogalmazok, hogy „Család”, az nem metafórikusan, hanem szó szerint és ténylegesen értendő.

 
Mi veletek dolgozunk – nem értetek vagy fölöttetek! Mi rajongunk értetek, szurkolunk nektek, csodálunk titeket.

 
Amikor beszéltek velünk, dolgoztok velünk, szerettek minket, az nem csak beváltja közös céljainkat- tovább menve, közös Projektünket - az megtölti a szívünket is.

 
Május végén összeesküvők maradéka beindított egy olyan tervet, amit nem csak megállítottunk, de teljesen megfordítottunk és lehetőségként használtuk, hogy jelentős és tartós hasznot hozzon minden vonatkozásban – hála nektek!
 

A terv az volt, hogy egy fegyver által az egész világra kiterjedő, veszélyes frekvenciákat bocsássanak ki, amely az elme és a viselkedés befolyásolására használható. A kezdeti hatással az volt a céljuk, hogy zaklatott érzületet keltsen, figyelemzavart és nyugtalanságot az egész bolygó széltében. A frekvenciát aztán felerősítették volna, hogy félelmet, dühöt és pánikot okozzon, miközben a különböző országokban egy sor összehangolt esemény történik, ezek az események további káoszt és aggodalmat kívántak előidézni.

 
Most kérlek, ne reagáljatok a szokott, izgatott módon ezekre a hírekre. Emlékezzetek, hogy az Anya/Atyaisten kinyilatkoztatta a Föld megoltalmazását, és ez a történet dicsőséggel és ünnepléssel végződik. Az utolsó esemény volt ez, amelyben alacsony rezgésű hullámok felerősítését használták volna a Föld elpusztítására, az emberiség által jóváhagyott módon. A fegyver hatóereje a végső pusztításra már elő volt készítve és a terv az volt, hogy elindítják ezt.

 
Ezeket a körülményeket arra tervelték ki és szánták, hogy kiváltsák az emberiség kollektív félelmét. A félelem az, ahogyan az emberiség évezredeken át hozzájárult az atrocitások végtelen sorozatához. A félelem a valóságos fegyver, amely a rabszolgasághoz vezetett a földkerekségen. Ebben a rendszerben a félelem elvezet a megaláztatáshoz s végül az öngyűlölethez.

 
Íme, ahogyan a félelem programja, mint fegyver győzedelmeskedik. Egy kép vagy elképzelés és egy hozzá csatolt frekvencia úgy tervezve, hogy a félelem inspirálja, útjára indul. Ha félelemmel reagálsz, összehangolódsz vele és ha így teszel, együttműködővé válsz mind a félelemmel, mind azokkal, akik gerjesztik. Ha semlegesen reagálsz, a félelemnek nincs támogatása és nem képes fejlődni. Ha igaz természeteddel reagálsz, a vidámsággal és békével, a körülmény megváltozik, egy szebb valóság jön létre, amely tartós. Most képzeld el mindezeket a reakciókat tömeges skálán és összeadódva.

 
Ha a cselszövés a terv szerint alakul, az emberiség hozzájárulását adta, sőt segítséget nyújtott volna a Föld elpusztításához a terror és pánik reakcióval, mind a régi korokon át. Végül is, ez nem így történt ezúttal!  Mihelyt az energia fegyver elkezdte a frekvenciák kibocsátását, hogy tömeges disszonanciát keltsen, az emberiség új, kollektív válasszal reagált. Ahelyett, hogy vakon viszonozta volna a frekvencia ingereket, belső izgatottságával, ám emberek példátlan tömegben – megálltak! Ez a látszólag kis akció tükrözi a hatalmas elmozdulást az emberiség kollektív tudatában.

 
Ez az új valóság-váltó megállás csak a kezdet volt. Ami ezután történt, még felemelőbb! Többen mint korábban bármikor – amióta a Föld lehanyatlott a sötétsége és pusztítás hosszú tapasztalatába – a félelmetes ingerrel szemben, sok-sok ember, a föld minden tájáról azt választotta, hogy semleges marad, vagy ehelyett a gondolat vagy az értelem egy felemelő akciójával reagál.
 

Amikor az emberiség megállt, meg kell vallanom az igazat, a Mennyei Társaság is visszafogta a lélegzetét. És aztán felszabadult az Öröm, mert hatalmas támogató erővel akcióba kezdtünk, hogy támogassuk előremozdulásotokat és fölemelkedéseteket!”

 
„Az Anya/Atya elhozzák ajándékukat

 
Eközben a Fénymunkások, szerte a Földkerekségen, határozott tisztasággal és erőteljes akciókkal reagáltak. Sokan érzékelték, hogy valami történik. Az ő válaszuk, a ti válaszotok a legésszerűbb volt. Bár nem tudtátok a részleteket, hogy mi zajlik, eltérő fokozatokban válaszoltatok. Az átgondolt utasításaitok, imáitok, vizsgálódásaitok, jó szándékaitok örvénylettek fölfelé és összevegyültek, hogy egyesült harmóniát generáljanak.”

 
„A Föld és a Krisztusi haló - Fény Rács- új módon egyesült és elérte a növekedését az Anya és az Atya Isten lényegének és mély szeretetének. Az emberiség erőfeszítései közelebb hoztak mindnyájunkat az Anyához és az Atyához, tovább megszabadítva bennünket az elkülönültség illúziójától. Az Ő Szeretetük most MINDENT beborít a Földön."

 
Az Anya és Atya Isten kollektív hívással reagált, beburkolva minden Létezőt az Ő szeretetükbe és minden Szívet felmelegítve leheletükkel. A Szeretetnek ez az édes áradása végül a Földön minden élőt megfürösztött a Fényben. Mi láthattuk ezt! Ezért hívjuk ezt a Révbeérés, Reveláció Napjának. Ami titokban volt eddig, nem lehet elrejtve többé!

 
A Föld elpusztításának terve valójában már hosszú idővel ezelőtt elő volt készítve. Úgy nevezték, hogy „Ha nem lehet a miénk, ne legyen senkié!”terv. Úgy érezték, ezt a tervet soha nem kell végrehajtani, mert az Arkhon Alliance és összeesküvő kegyenceik számára hihetetlen volt, hogy elveszíthetik az általuk leigázott Bolygót.

Testvéreinknek az a kis csoportja, akik még hezitáltak a 4. dimenzióban, azok, akik leestek és „elbuktak”a régi időkben, hazatértek az Anyához és Atyához a Föld elpusztításának elhibázott kísérlete után. Csendesen jöttek a Fény Templomába, magukkal hozva újoncaikat és kísérőiket is. Az ő 4. dimenziós hálózatának maradéka megszűnt, bezárult. Mindezen idők után az ő tünékeny hatalmuk egy illuzórikus birodalom fölött – nincs többé!

 
Az élet folytatása egyre könnyebbé és könnyebbé válik számotokra. Igen, még van néhány megegyezett esemény, amely bomlasztó lehet, amelyek jelenleg még az eredeti egyezmények ütemtervéhez igazodnak. Ha ezeket teljesítik az érintettek, az eredmény a kollektív és egyesülő közösségek további ébredése lesz. Akárhogy is, nincs ok a legcsekélyebb kétségre vagy félelemre sem.
 

Hiszünk és bízunk bennetek
 

Michael arkangyal  vagyok, a testvéretek.

 
Michael Arkangyal üzenete31.jpg
Kép forrása: Pinterest.com
 
Christine Burk átirata, 2015. május 30. Este 10 óra, New York-i idő szerint.”
Forrás: www.whoneedslight.org. Ford: Péter http://amivilagunk11-12.blogspot.hu