Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Michael arkangyal üzenete

2021-03-08

Jelenleg sok ember küzd a hitbéli válsággal

új 2.jpg

Kép forrása: Daniel Holeman - Awaken Visions

 

Jelenleg sok ember küzd a hitbéli válsággal

Michael arkangyal

Az emberek hite már nagyon hosszú idő óta nem a belső forrásból ered, hanem külső dolgoktól függ. Arra lettetek kondicionálva, hogy magatokon kívül eső dolgokban higgyetek, emberekbe, vallási rendszerekbe, spirituális irányzatokba. Mindeközben elfelejtettétek a legfontosabbat, hogy saját belső igazságotokban, a bennetek lévő Istenben és önmagatok erejébe higgyetek.

A legtöbb ember átadja erejét, átruházza a külvilágba és abban bízik, hogy valaki vagy valami megoldja helyette azon helyzeteket, amelyeken változtatni szeretne. Bizalmat adnak politikusoknak, vezetőknek, guruknak, papoknak, láthatatlan lényeknek, akiktől csodát várnak, és mindeközben elveszítik a kapcsolatot a saját fénylő isteni valójukkal. Külső megerősítésekre vágynak, iránymutatásra, megmentőkre, messiásokra, akik majd megoldják helyettük azon nehézségeket, amelyekkel szembesülnek.

Jelenleg a világotok összes régi hitrendszere, amely a 3. D tudatosságon alapult átalakulóban van.

 

Ez megmutatkozik abban, hogy az emberek szemében a politikusok, a vallási vezetők és más hatalmon lévő emberek egyre jobban hiteltelenné válnak. Egyre jobban megmutatkozik a valódi indíttatásuk, ami legtöbb esetben a hatalmi vágy, a pénz utáni sóvárgás, az erkölcstelen magatartás és életvitel.

Az emberiség ébred, ami eddig láthatatlanul működött a felszínre emelkedik. Láthatóvá válnak a manipulációk, tisztálatlan szándékok, színjátékok, amelyeket az emberek megvezetésére és megfélemlítésére használnak.

A valóságra való ráeszmélés magával hozza az elavult hitrendszerek megdöntését.

 

A hatalmi szervezetek megtévesztései egyre több ember számára válnak láthatóvá, sorra kerülnek a napvilágra a sötét szándékok törekvései, aminek eredménye az, hogy az eddig biztos alapokon nyugvó zsarnoki rendszerek elveszítik hitelüket és az emberektől kapott erőt.  Ez mindkét oldalon válságot hoz, és ebben rejlik a megoldás kulcsa is. Az emberek tömegei vonják vissza erejüket azoktól, akikben eddig hittek és akiknek átadták az erejüket. Mindeközben ráébrednek a saját erőforrásukra, ami a tehetetlenség érzéséből való kitörésre és sors feletti uralom visszaszerzésére irányul. Amint a régi hatalmi struktúrák elveszítik az emberek által nyújtott támogató hiterőt, saját maguk által kreált sötét erőtereik és pusztító szándékuk martalékává válnak. Mindez odáig fog fajulni, hogy újjabbnál-újjabb stratégiákat találnak ki, ami végül ahhoz vezet, hogy az emberek tömegei fognak hátat fordítani azon embereknek, rendszereknek és szervezeteknek amelyekben eddig hittek.

Egy fecske nem csinál nyarat, ahhoz, hogy valódi erőt tudjatok képviselni össze kell fognotok.

 

Ám nem úgy ahogy azt a régi világban valósítottátok meg, a belső forrásotok által megelevenedő isteni egység erőterét kell megtalálnotok, amely egységes erőkén tud általatok manifesztálódni. Erre kell ráébrednetek, ezt kell megvalósítanotok, és a jelen válság, amit átéltek ehhez fog elvezetni benneteket.

 

Ha érzed a mellkasodban a feszítő erőt, és ráébredtél végre a saját erődre, ne felejtsd el ítéletmentesen használni, nem pusztítani hanem teremteni általa, nem valami ellen hanem valamiért cselekedni, és szíveddel egységben teremteni.

 

Ha végre felfedezed magadban Isten erejét, amely a szíved szeretetéből ered, a hited megújul és át fog hatni végtelen hatalma.

 

Ekkor valóban csodákra leszel képes.

 

Bízz magadban, bízz az erődben, bízz az ébredő isteni egységben.

 

Bár oly sokfélék vagytok, van egy ami összeköt benneteket és egy felé fog vezetni, és ez a Forrásból eredő végtelen isteni erő, amely bennetek és általatok tud megelevenedni. 

 

Így valódi hatalmat tudtok képviselni.

 

Ez az a tudás, amit elrejtettek előttetek, és ez fog benneteket megmenteni!

 

Veletek van Isten, bennetek van az ő hatalma, amely a végső időkben kell, hogy felszínre emelkedjen.

 

Ez a hitbéli válság ide fog elvezetni benneteket.


Most pedig fogadj el tőlem egy ajándékot, amelyet a mellkasod fénylő erőterébe helyezek, egy szív formában lévő lángoló kardot, amely a hit isteni erejével ruház fel, és segíti abban, hogy az erődet a szíved központjából használd.

Veled vagyok, erőm áthat téged, szíved kék lángjában megtalálod forrását.

Áldásom rád

Michael arkangyal

Közvetítette: Aysha