Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Mihály Arkangyal

2018-10-08

Negyedik Dimenzió Ajándékai

 Mihály Arkangyal1.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

Szeretett mesterek, sokszor kerültek megvitatásra a különböző dimenziók ebben az Univerzumban, különösképpen a harmadik, a negyedik és az ötödik dimenziók. Ezek azok a dimenziós frekvenciák melyek leginkább befolyásolják az emberiséget, hiszen ezek teremtik meg a valóságot amelyben az emberiség e korszaka létezik.

Nemrégiben, szeretett hírnökünk (Ronna Herman - a fordító megjegyzése) elvállalta a feladatot, hogy az évek során általunk használt szavak és kifejezések szójegyzékét összeállítja. Ez a glosszárium és a legfontosabb üzeneteink sűrített változata segítségetekre lesz, hogy könnyebben megértsétek és beintegráljátok a bölcsesség tanításokat, melyek elengedhetetlenül fontosak a felemelkedés folyamatához, amit jelenleg tapasztaltok.

 

Félreértés ne essék, minden egyes Lélekre hatással van bolygótokon az Isteni Fény magasabb vibrációs frekvenciájának a gyors felerősödése, amely jelenleg a Földet bombázza. Meg kell tennetek ezt a munkát (a beintegrálást - a fordító megjegyzése), ha haladni akartok előre az evolúció/felemelkedés spirálján, mivel a Fény Ádámi Részecskéinek finom Energia Mintázata még sebesebben fog felerősödni az átalakulás következő, kritikus éveiben. Azonkívül, a Csillag Magok közületek képesek kell, hogy legyenek bemutatni az előnyeit és a hatékonyságát a Szent Bölcsesség Tanításoknak, melyeket beintegráltatok és Isteni Igazságotok részévé tettetek. Ti beleegyeztetek, hogy útmutatók lesztek, és égetően szükség van rátok, hogy vezessétek és segítsétek Lélek fivéreiteket és nővéreiteket.


A glosszárium egyes részei kivonatok a múltbeli üzeneteinkből, azonban, az információ java része, szeretett hírnökünk Szent Elméjében levő "memória bankból" lett előszedve. Felfedezitek majd, hogy amint megtanultok saját Szent Elmétekbe lépni, szert tesztek a képességre, hogy sok bölcsességet hozzatok elő a múltból és a jelen tanításait is könnyebben megjegyezzétek. Amint felemelitek és finomítjátok frekvencia mintázatotokat, azt is meglátjátok majd, hogy szert tettetek a képességre, hogy ezt az információt felkészültebben fogadjátok be. Szent Elmétek a tudatosság magasabb szintjeit tartalmazza, de a képességet is, hogy könnyedén befogadja, vagy előhozza az adatokat.

Mihály Arkangyal2.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

KIVONATOK  - TÁJÉKOZTATÁSOK -  KINYILATKOZTATÁSOK"HARMADIK ÉS NEGYEDIK DIMENZIÓK: Az emberiség tudatosságbeli zuhanása óta, több ezer évvel ezelőtt, a Föld és fizikai környezete Harmadik-/Negyedik-Dimenziós elemekből lett megalkotva. A Harmadik Dimenziót a tér hosszúsága, szélessége és mélysége képezi. Ennek a dimenziónak az érző lényei a fejlettebb Állat Világ (csoport tudatosság) és az Emberi Lények, kiknek individualizált Lélek-tudatosságuk van.


A Negyedik Dimenzióban a "MOST" pillanatának tudatossága hozzáadódik a tér hosszúság, szélesség és mélység tudatához. A Negyedik Dimenzió az "érzelmek" birodalma és az Asztrál Sík. Mivel ez a magasabb frekvencia minták kezdeti szakasza, az idő folyékonyabb, valamint az idő és tér törvényeinek változása itt veszi kezdetét. Néha Éteri Birodalomnak is nevezik. Át kell, hogy haladjunk a tömeg tudatosság hiedelem struktúráján, amely főleg a Harmadik- és Negyedik - Dimenziós diszharmonikus vibrációk konglomerátumát foglalja magába. A mi kötelességünk megtisztítani illetve semlegesíteni személyes disszonáns vibrációs frekvenciáinkat annak érdekében, hogy áthaladjunk a Negyedik-Dimenziós környezet hét alszintjén és betoppanjunk az Ötödik-Dimenziós környezet "ÉN VAGYOK" tudatosságába."


"AZ UNIVERZUM DIMENZIÓI: Univerzumunkat Fény, hang és színek alkotják, valamint a sűrűség különböző szintjei. Mindennek az Univerzumban rezonanciája van, illetve vibrációs frekvencia mintákból áll. Az Egység tudatosság az Ötödik Dimenzióban kezdődik, ahol a Harmadik és Negyedik Dimenzió illúziói elhalványulnak. Az Ötödik Dimenzió a felemelkedési folyamat igazi kezdete. Ti, a felsőbb Harmadik Dimenzió vibrációs mintái között kezdtek el felkészülni a felemelkedésre, amikor a fizikai, értelmi, érzelmi és éteri testetek egyensúlyát és harmóniáját igyekeztek visszahozni. A magasabb frekvenciák/dimenziók, a felsőbb Ötödik, a Hatodik Dimenzió és feljebb, fokozatosan egyre éteribbé, finomabbá és kristályosabbá válnak. A forma még megvan, azonban, amint beléptek a felsőbb Hatodik Dimenzióba és feljebb, a forma fokozatosan finomabbá válik, gyakran áttetsző és néha folyékony lesz. Az Univerzum Dimenziói a vibrációs frekvenciáiknak megfelelően vannak elrendezve, ami azt jelenti, hogy a magasabb dimenziók a magasabb, kifinomultabb frekvenciákkal, míg az alacsonyabb, sűrűbb dimenziók a lassúbb vibrációs mintákkal rezonálnak. Mindegyik dimenziót specifikus Univerzális Törvények és Alap Elvek (Princípiumok) irányítják, amelyeket be kell tartani ameddig az adott dimenzió frekvenciáival rezonáltok.Mihály Arkangyal3.gif

Kép forrása: Pinterest.com 


Nincs határozott elválasztó vonal a dimenziók között, hiszen azok hullám mintában áradnak és visszahúzódnak; és egy bizonyos fokig egymásba hatolnak. Az emberiség többsége most a magasabb Harmadik Dimenziós frekvenciákkal rezonál, ugyanakkor bemerészkedik, és be is integrálja a Negyedik Dimenzió különböző szintjeit, sőt kis mértékben az Ötödik Dimenzió alacsony al-szintjeinek frekvencia mintáit is. Egyes fejlett Lelkek kis mennyiségű Hatodik Dimenziós (és magasabb) frekvencia mintákat is integrálnak a Fényvárosok útján. Amíg a Harmadik-/Negyedik-Dimenziós környezettel rezonálunk, csak az Első Élet Erő Állományhoz illetve a Fél Spektrumú Fényhez van jogosultságunk. Negatív frekvencia mintáink legalább 51%-át meg kell tisztítanunk, és energetikai aláírásunkat legalább részben be kell hangolnunk az Ötödik Dimenzió alsó al-szintű frekvenciákba annak érdekében, hogy befogadhassuk a Teremtő Fény Ádám Részecskéit, melyek szerves részei a Metatroni Teljes Spektrumú Fénynek."Mihály Arkangyal: Amint már sokan megtanultátok, tanításainknak természetes folyamata van. Fontos, hogy megtegyétek a szükséges lépéseket és "megtisztítsátok az utat magatok előtt", ha nem akartok sok akadályba ütközni utatok során. A felemelkedési folyamattal kapcsolatban a " gyorsabb és több nem szükségszerűen a jobb" is. Azok, akik a felemelkedés ösvényére léptek és komolyan be akarják teljesíteni Isteni Küldetésüket, sokkal gyorsabban haladnak mit azt mi egyáltalán remélni tudtuk volna. Azonban, mint tudjátok, ezért árat kellett fizetni. Az átalakulási folyamat stresszelte az érzelmi testet és gyakran fájdalmas volt a fizikai járművetek számára, amikor a régi, töredezett energiákat elengedtétek. Ezen energiák egyes töredékei megrekedtek testetek különböző részeiben, és meg kellett tanulnotok átváltoztatni, semlegesíteni és elengedni őket a kísérletek és tévedések által. Azonban ti, a bátor élcsapat, megnyitottátok az ösvényt és mindazok mögöttetek akik követnek benneteket, képesek lesznek sokkal gyorsabban és a rengeteg akadály meg fájdalmas tünet nélkül átkelni az árnyék földek völgyein.


Mihály Arkangyal4.jpg

Kép forrása: Pinterest.comA Harmadik-/Negyedik-Dimenziós környezetben élve megtapasztaljátok az alsó Negyedik Dimenzió birodalmait álom állapotban Asztrális/Éteri testetekben utazva ezen valóságok különböző helyeire. A Negyedik Dimenzióban a múlt, a jelen és a jövő koncepciója sokkal folyékonyabb, és álmaitokban a kellemes és fájdalmas emlékeiteket is átélhetitek egyaránt. Ez az Érzelmi Test birodalma, ahol az elmúlt életek érzelmei és hiedelmei kerülnek előtérbe a tudatosság Theta és Delta állapotában. Ez az a birodalom ahol a "rémálmokat" és a nyugtalan álmokat tapasztaljátok, mert itt van a tömeg tudatosság hiedelem mintázata is. Azonban, Felsőbb Énetek is arra törekszik, hogy álmaitokon keresztül szóljon hozzátok, hogy segítsen megértenetek mi történik, azonkívül, hogy rámutasson, mit kell megtennetek annak érdekében, hogy az alsó Negyedik Dimenzió negatív környezetén keresztül haladjatok.


A Negyedik Dimenziót gyakran olyan birodalomnak ábrázolják, amelyen a lehető leggyorsabban át kell haladni. Azonban, a Negyedik Dimenziónak, akár csak a Teremtés összes szintjének, vannak jótékony aspektusai is. Olyan ez, mintha a félig-ébrenlét állapotában léteznétek, mialatt a dualitás széles spektrumát tapasztaljátok a Harmadik Dimenzióban. Fokozatosan kezdtek felébredni, amint elkezditek letisztítani az alsó Negyedik Dimenzió torzulásait, hogy elérhetővé váljanak a Szellem ajándékai, amelyek a dimenzió magasabb alszintjein vehetők igénybe. Hogyha aktívan kutatjátok Energetikai Aláírásotok egyensúlyozásának és harmonizálásának lehetőségeit, beléphettek majd a Szent Szívetekbe és az Átjáró a Szent Elmébe megnyílik majd. Betoppantok majd felsőbb kreatív képességeitekbe, és gyakran gyengéden lökdösve is lesztek, hogy fejlesszétek lappangó adottságaitokat. Elkezditek majd érezni az "Én Egységét", ami az "Egység Mindennel Ami Van" kezdete.


Mihály Arkangyal5.jpg
Kép forrása: Pinterest.comElmagyaráztuk, hogy képeseknek kell lennetek belépni a Fény középső Negyedik- és az alsó Ötödik-Dimenziós frekvenciáiba annak érdekében, hogy a Metatroni Fény Teljes Spektruma elérhetővé váljon, ami a Fényvárosok Teremtő Energiája. Ez az a hely, ahol az Ibolya Láng átalakító tulajdonsága fontos részévé válik a felemelkedés folyamatának.


Elmagyaráztuk azt is, hogy gigászi kristály Őrszemek lettek elhelyezve a stratégiai helyeken világszerte. Hatalmas labirintusok, átjáró folyosók és kristály barlangok vannak mindenfelé a Föld testében. Fizikai járművetek és a bolygótok megközelítőleg sem volt olyan sűrű és összepréselt mint most. A hatalmas kristály barlangokban óriási ametiszt nyalábok voltak, amelyek a Hetedik Sugár Szent Ibolya Lángját tartották. Ez azért volt így, hogy az áldott Ibolya Láng minden időben az emberiség rendelkezésére álljon és segítsen fenntartani az egyensúlyt és harmóniát az emberekben és körülöttük, amikor kifejlesztik a négy alsó testű rendszerüket a fizikalitás sűrűbb birodalmaiban.


Az Ibolya Láng áldott Őrzői világszerte tudták, hogy folyamatosan kell előbocsátaniuk az Isten-Tudatosság minőségeit, aspektusait és erényeit, az Ádámi Részecskéket, hogy táplálják és újra töltsék a Földi Ibolya Lángokat, és egyes áldott Lelkek hűségesen végezték feladatukat millió éveken keresztül. Azonban, amikor a Föld összepréselődött és sűrűségbe süllyedt, az Ibolya Láng fokozatosan csökkent, amíg a Föld legtöbb területén csak a legcsekélyebb lángocska égett. Igaz, egyes elkötelezett csoportok a világon, fenntartották az Ibolya lángot területükön döntéseik és törekvéseik szerető szándékával, meg az ezredeken át életben tartott bölcsesség tanításaikon keresztül. Azonban, ebből sok elveszett és feledésbe merült a tömegek által. Most itt az idő, újra éleszteni az elveszett bölcsességet és vissza követelni az Ibolya Láng hatalmát és fenségét valamint annak áldott ajándékait.


Mihály Arkangyal6.jpg

Kép forrása: Pinterest.comAz Ibolya Láng vibrációs mintái az egyetlenek amelyek elérhetőek felülről is, a Korona Csakra útján és a Szent légzési technikák által, meg a Földből is. Vizualizáljátok ezt a gyönyörű Lángot fellángolni lábaitok alól, körülvéve testeteket, amint átalakítja körületek bármelyik disszonáns vibrációs frekvenciát, mielőtt kisugároznátok e Szent Fényt, egyre nagyobb és nagyobb koncentrikus körökben a világba. Ezért annyira fontosak a Földből feltörő Ibolya Lángok az átalakulási folyamatban. Annak érdekében, hogy az emberiséget és a Földet segítsük, valamint a felemelkedési folyamatot megkönnyítsük, elengedhetetlenül fontos, hogy az Átalakulás Ibolya Lángja elérhetővé váljon, hogy az elengedett, disszonáns vibrációs mintákat átváltoztassa. Az nyilvánvaló, hogy az emberiség egy hatalmas része egyre mélyebbre és mélyebbre hatol a félelembe, a negativitásba és a tehetetlenség érzésébe, ahogy a Teremtő Isteni Kisugárzás ereje és rezonanciája erősödik.


Mint az Ibolya Láng Őrei, amikor felemelitek tudatosságotokat, akkor szert tesztek a képességre, hogy integráljátok és közvetítsétek a Teremtő Fény Ádámi Részecskéit egyre nagyobb és nagyobb mértékben a forma világába. Tudatában kell lennetek, hogy elengedhetetlenül fontos az Ibolya Láng elérhetővé válása, hogy átalakítsa a disszonáns vibrációs mintákat amelyek a Fény által bugyognak fel, hogy a lehető legnagyobb számú Lélek át tudjon lényegülni az Új Kor Fényébe. Azonkívül, emlékezzetek arra, hogy az Univerzális Törvény értelmében csak két Sugár kisugárzása engedélyezett egy másik személyhez, az Ibolya Láng és az Isteni Szeretet Rózsaszín Sugara. Ezek az áldott energiák közvetlenül a szándékolt egyén aura mezejébe hatolnak be és állnak rendelkezésére, hogyha az áldás előnyeit hasznosítani kívánja. Bármi más az egyén szabad akaratának a megcsorbítása.


Azt kérditek honnan tudjátok, hogy az Ibolya Láng Őrei vagytok-e? Az igazság az, hogy itt vannak azok a drága, bátor Lelkek akik beleegyeztek, hogy e nagy jelentőségű változás idejében előre lépnek és vállalják a szerepet. Eláruljuk nektek, hogy amit tennetek kell csupán annyi, hogy kérjétek. Kérnetek kell, hogy csatlakozzatok ehhez a nemes törekvéshez. Nem is választhattatok volna kiválóbb okot, illetve az emberiség és Atya/Anya Istenünk szolgálatának jobb módját. Fogadjátok el a felajánlott ajándékokat és áldásokat, bátor Lelkeim, szükség van rátok és a jutalmatok örök. A Mennyei Birodalmak áldásait árasszuk rátok. Mélységesen szeretünk benneteket.
Mihály Arkangyal vagyok.


Mihály Arkangyal7.jpg

Kép forrása: Pinterest.com


Fordította: Sári Izabella
Szerzői jog közlemény
Ronna Herman által közvetítve* Szabadon másolható és megosztható. Azonban, Mihály Arkangyal nevében Ronna Herman fenntartja az üzenet univerzális szerzői jogát. www.RonnaStar.com WEBOLDALÁN MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETEIT AJÁNDÉKKÉNT AJÁNLJA FEL, DE MÉLTÁNYOLJA AZ ADOMÁNYOKAT A FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK FEDEZÉSÉRE ÉS A VILÁGSZERTE KÜLDÖTT INGYENES SZERETET CSOMAGOK POSTAKÖLTSÉGEIRE. RonnaStar@earthlink.net