Az angyalforras.hu weboldalt saját forrásokból tartjuk fent.
Ha szeretnél hozzájárulni működéséhez, kattints a támogatom gombra!

Köszönjük támogatásod! TÁMOGATOM!

Mihály Arkangyal

2018-10-19

Vegyétek vissza a hatalmatokat!

 Michael.jpg

Kép forrása: Pinterest.com

 

Nem bűnös a test


Azért döntöttetek úgy, hogy testet öltötök, mert egy adott nézőpontot akartatok megismerni.  Ez nem hiba, nem bűn.  A testetek sem bűnös.  Nem vagytok bűnösök azért, mert testben vagytok, mert van külső énetek.  Ettől függetlenül továbbra is mindenhol jelen vagytok Isten tudatában.  A látszólagos korlát nem Isten teremtménye, de nem is a felemelkedett mestereké.  Illúzió csupán, egy olyan energiafátyol, amely benneteket elkülönít tőlem.  Valójában azonban nem különülünk el, ez csak látszat.


Az elkülönülés fátyla két aspektussal rendelkezik, a személyessel és a kollektívval.


Az egyéni tudatotokban jelen van egy olyan meggyőződés, amely miatt önmagatokat különállónak látjátok. Erre részben szükségetek is van, hogy a fizikai testetekben tudjatok maradni.  Ismétlem, ez nem bűn, ez nem gonosz, ez nem hiba.  Egyszerűen ez az a feltétel, amelynek meg kell lennie ahhoz, hogy megtestesülhessetek egy fel nem emelkedett szférában, egy olyan sűrű bolygón, mint amilyen a Föld.  Ennek nincsen más útja.  A hamis tanítók és a bukott lények természetesen azt próbálják meg veletek elhitetni, hogy ez eredendően bűn, hogy valami hiba történt, amelytől el kell menekülnötök.


Miért nem láthatjátok a mestereket?


Az elkülönülés kollektív aspektusa alapján pedig az emberiség egy bizonyos rezgésszintű energiából kollektívan olyan sokat teremtett meg, amely szó szerint fátylat képez, és ennek eredményeként a külső érzékszerveitekkel és a külső tudatotokkal nem vagytok képesek érzékelni azt, ami a fátylon túl van.  A fizikai érzékszerveitekkel nem vagytok képesek látni bennünket.  Szeretteim, itt vagyok veletek.  Miközben halljátok ezeket a szavakat, pontosan itt vagyok veletek.  Bárhol vagytok is, amikor ezt a hangfelvételt halljátok, vagy olvassátok ezt a szöveget, veletek vagyok.  Nem láthattok engem, mivel a szemetek nem lát túl a fény spektrumát képező rezgésen, mert a szemetek csak azt képes érzékelni.


De azért sem láthattok, mivel a tudatotokban egy adott képet őriztek rólam, és ezt akarjátok látni, ahelyett, hogy azt a forma nélküli lényt próbálnátok meglátni, aki én vagyok.  A fizikai szemetek ugyanis képes látni, képes érzékelni azt a fényt, amely én vagyok, de a tudatotokban már igen régóta bizonyos elképzeléseket rögzítettetek azzal kapcsolatban, hogy a szemeteknek mit kell látnia. Ha erős elképzeléssel rendelkeztek azzal kapcsolatban, hogy Mihály Arkangyalnak, vagy bármelyik felemelkedett mesternek hogyan kell kinéznie, és ha bennünket a tudatotokban ezekbe a formákba rögzítettetek, akkor ezeket a formákat próbáljátok meglátni.


Ha mi magunkra vennénk ezeket a formákat, annak érdekében, hogy formában láthassatok bennünket, akkor segítenénk-e nektek abban, hogy megszabaduljatok a formáktól, vagy hátráltatnánk-e a tőlük való megszabadulástól?  Hátráltatnánk benneteket, ha megfelelnénk az általatok rólunk alkotott tudati képeknek.  Mert mi az, ami a formák börtönében tart benneteket?  Az a mentális kép, amelyet Istenről és a világról magatoknak alkottatok.  Nincs más, ami a formák börtönében tart, mint azok a mentális képek, amelyeket a tudatotok kivetít, és „valóságnak” tart.


A forma nem bűnös


Kik a bukott lények?  Azok a lények, akik teljes mértékben az elképzeléseikkel azonosítják magukat, akik elveszítették a kapcsolatot a valósággal.  A legtöbb emberre a Földön hatással van ez a tudatállapot.  Ennek következtében magukat embernek, korlátozott, bűnös lénynek tartják.  Valójában ez az anti-szeretetnek a legalapvetőbb és legerőteljesebb megnyilvánulása Európában és minden más helyen is, ami nem más, mint az az egész elképzelés, hogy a jelenlegi formátok csapdában tarthat benneteket.


Mint látjátok, szeretteim, nem jelent semmi bűnöset, vagy rosszat a forma akkor, ha ráébredtek arra, hogy az időleges, és hogy az az Élet folyójával együtt áramolva mindig túllép önmagán.  Értitek-e, hogy benneteket a dualista tudat révén azok programoztak át, akik ennek a tudatnak a csapdájába kerültek? Vannak, akik arra törekednek, hogy elhiggyétek, hogy bizonyos formák gonoszak, mások pedig jók.


A valóság azonban az, hogy a forma egyszerűen csak forma.  Egyetlen forma sem állandó, mindegyik az öntranszcendencia folyamatának résztvevője, amelyet vagy feljebb emel a világegyetem, az Élet folyójának felfelé tartó mozgása, vagy önpusztító spirálba kerül, amelyet a termodinamika második főtétele hatásának neveztünk, amely azt biztosítja, hogy minden forma felbomoljon.


Az örökkévalóság értelmetlen koncepció   


Még a felbomló forma is fejlődik, túllép önmagán, amellyel azt akarom jelezni, hogy egyetlen forma sem lehet állandó.  Ha ezt megértitek, akkor ráébredhettek arra, hogy benneteket nem lehet meghatározhatatlanul hosszú ideig, főleg nem örökre a formák csapdájában tartani, mint ahogy a katolikus egyház elhitette veletek, hogy a bűnösök örökre a pokolban szenvednek majd.  Milyen értelmetlen koncepció valójában ez, mert ha valami örök, hol akkor van az idő?  Nem beszélhetünk végtelen idő periódusról, végtelenig tartó időtartamról.  A végtelen nem mérhető idővel, ezért az az elképzelés, hogy a szenvedésetek a végtelenségig tarthat, értelmetlen akkor, ha a tudatotokban végrehajtjátok azt a váltást, amelynek eredményeként ráébredtek arra, hogy semmi sem állandó.


Ti sem vagytok állandó lények, hiszen azért vagytok testben jelen, hogy azon a folyamaton menjetek keresztül, amelynek során túlléptek önmagatokon.  Ha erre ráébredtek, felismeritek azt is, hogy egyetlen forma sem tarthat benneteket a csapdájában.  Ekkor kezditek el felszabadítani magatokat, és szabadítjátok fel a tudatotokat is a dualista tudatszint által létrehozott illúziótól.  Azzal a kihívással kell szembenéznetek egy fel nem emelkedett szférában való megtestesüléskor, különösen egy ilyen sűrű bolygó esetén, mint amilyen a Föld, hogy amikor sűrű testben vagytok jelen, és bizonyos korlátozó tényezőkkel kell szembenéznetek, amelyek szenvedést okoznak nektek, nagyon könnyen azt gondolhatjátok, hogy nincs erőtök változtatni ezeken a körülményeken, hogy örökre azok csapdájába ragadtok, vagy legalábbis a jelenlegi életetek végéig.


A bukott lények valójában azt akarják, hogy elhiggyétek, hogy bizonyos korlátok a Földön állandóak.  Ezeket vagy Isten teremtette így, vagy valamilyen megmásíthatatlan természeti törvény.  A tudomány révén azt is tudjátok, hogy léteznek evolúciós folyamatok, amelyek eredményeként a dolgok nem maradnak változatlanok, még egy olyan rövid időszakra sem, amelyet írott történelemnek nevezünk.  Láthatjátok, hogy ennek során milyen sok változás történt, ezért ha mindezek a körülmények képesek voltak megváltozni, akkor logikus-e azt feltételezni, hogy vannak olyanok, amelyek megváltoztathatatlanok?


Az ideiglenes körülmények véglegessé tétele


Látjátok-e a bukott lények trükkjeit?  Ezek a lények azért kaptak lehetőséget arra, hogy megtestesüljenek a Földön, mivel az eredeti lakosság egy bizonyos „vakság” állapotába süllyedt.  Az itt megtestesülő, vagy a három magasabb szférába érkező bukott lények még fokozottabb korlátozó tényezőket hoztak itt létre.  Majd azt akarták elhitetni veletek, hogy azok a körülmények, amelyek a bukott lények és a Föld eredeti lakosságának együttműködésével jöttek létre, valahogy állandóvá váltak, hogy az, amit közösen teremtettetek meg, nem alakítható vissza.  Ezt még azzal tetézik, hogy azt is el akarják veletek hitetni, hogy vagy Isten hozta létre ezeket a körülményeket, vagy, hogy nektek nincs hatalmatok ezek megváltoztatásához.


Mint ahogy egyikőtök reggel elmondta, nagyon sok ember a gonoszságra és a bolygón jelenlévő sokféle problémára tekintve, majd az ártatlan gyermekek szenvedését látva, azt a kérdést veti fel, hogy: „hol van mindezekben Isten jelen?  Miért nem lép közben Isten, és miért nem változtatja meg mindezt?”  Annak oka, hogy mindezek a megnyilvánulások megvalósulhatnak a Földön, az az, hogy régen, a távoli múltban a Föld lakói úgy határoztak, hogy meg akarják tapasztalni, hogy milyen, ha nem érzik Isten és a felemelkedett mesterek jelenlétét önmaguk körül a mindennapjaikban.  Azt akarták megtapasztalni, hogy milyen, ha valamit látszólag önmagukban hoznak létre.


Valójában azonban semmit sem teremthettek meg önmagatokban, mivel a teremtéshez energiára van szükségetek, amely energia a felemelkedett mesterektől érkezik.  Természetesen lecsökkenthetitek ennek az energiának a rezgését, így az nem tud hozzánk visszaáramlani, és nem tudjuk megsokszorozni azt.  Ezt az alacsonyabb rezgésű, félelem alapú energiát felhasználhatjátok arra, hogy horizontálisan teremtsetek.  Így olyan körülményeket hoztok magatoknak létre, amelyek eltérnek attól, amit a közvetlenül tőlünk kapott energiából teremtenétek.  Ez teszi lehetővé, hogy létrehozzátok mindazokat a korlátozó körülményeket, amelyekkel találkoztok.  Amikor alacsonyabb fényből, félelem alapú energiából teremtetetek, akkor korlátokat teremtetek magatoknak.


Isten miért engedi a szenvedést?  


Beépített korlátokkal találjátok magatokat szembe, mivel a félelem a dualitásból ered, a dualitás pedig mindig két ellentétes polaritással rendelkezik.  Ennek eredményeként mindig feszültség, harc jellemzi.  Hol van Isten ekkor?  Nos, Isten tiszteletben tartja a szabad akaratotokat.  A Föld lakói kijelentették azt, hogy meg akarják tapasztalni, hogy milyen Isten, vagy a felemelkedett mesterek közreműködés nélkül létezni.  A cselekedeteinket beavatkozásnak élték meg, ezért azt mondták: „El akarunk tudni rejtőzni Isten elől, és nem akarjuk, hogy a felemelkedett mesterek fürkésszenek utánunk.”


Ez nem jelenti azt, hogy mi beleavatkoznánk a mindennapi dolgaitokba, vagy, hogy arra törekednénk, hogy valamire kényszerítsünk benneteket.  Tiszteletben tartjuk a szabad akaratototokat.  Azért vagyunk, hogy útmutatást adjunk nektek ahhoz, hogy jobb döntéseket hozzatok.  Hagyjuk, hogy bármilyen döntést meghozzatok, annak érdekében, hogy olyan tapasztalatokat szerezhessetek, amelyekkel az észleléseteket fejleszthetitek.    


Tudjuk, hogy mikor kell háttérben maradnunk, és azt is hagyjuk, hogy ti is visszahúzódhassatok, hogy úgy érezhessétek, hogy saját térrel rendelkeztek.  Ez része az útnak, része a beavatásnak.  Senkit sem ítélünk el azért, ha így dönt.  Ez nem gonosz, nem bűnös dolog.  Csak egy olyan döntés, amely a Föld lakóinak egy bizonyos tapasztalatot biztosít.


Nem logikus, és bizonyosan nem is jelent segítséget, ha ezek után Istent okoljátok azokért a körülményekért, amelyeket közösen teremtettetek meg az által, hogy kijelentettétek, hogy nem akarjátok, hogy Isten beleavatkozzon a dolgaitokba.  Nem várhatjátok el azt, hogy Isten hagyja, hogy bármilyen problémát megteremtsetek magatoknak, aztán amikor szembekerültök ezek kedvezőtlen következményeivel, akkor azt gondoljátok, hogy közbe kellene Istennek lépnie, és rendet kellene teremtenie.  Ez nem logikus, nem racionális elvárás.


Vegyétek vissza a hatalmatokat!


A bukott lények azt a hazugságot hitették el veletek, hogy részben Isten felelős azért, amit a félrevezetésetek eredményeként magatoknak megteremtettetek, ezért Istennek közbe kellene avatkoznia, és rendet kellene teremtenie.  Szeretteim, teret kértetek ahhoz, hogy a szabad akaratotokkal kísérletezhessetek egy látszólag elkülönült környezetben.  Azért kértétek ezt, hogy tanulási tapasztalatokat gyűjtsetek.  De hogyan segítené a tanulási tapasztalataitokat az, ha Isten, vagy én közbeavatkoznék, és rendet tennék utánatok, mivel nem tetszenek mindezek következményei?  Természetesen ez semmilyen módon nem segítené a tanulási folyamatotokat.


Nektek kell vállalnotok a felelősséget mindezekért, és amikor azt mondom, hogy nektek, akkor a tömegtudathoz beszélek.  Vállalnotok kell a felelősséget, és rá kell ébrednetek, hogy ti közösen teremtettétek meg a jelenlegi körülményeket.  Isten hagyta, hogy ezt tegyétek a szabad akarat miatt.  Ezért elkékülésig imádkozhattok, ahogy mondani szokás, de nem vonzzátok magatokhoz Mihály Arkangyal kéklángú jelenlétét, mivel én nem azért vagyok, hogy semmissé tegyem a döntéseiteket.  Ti hoztátok meg a döntéseiteket.  Én pedig tiszteletben tartom a szabad akaratotokat.  Nem semmisítem meg a döntéseiteket, nem takarítom el azokat a következményeket, amelyeket nem kedveltek.  Ha nem felelnek meg számotokra azok, akkor semmisítsétek meg a korábbi döntéseiteket a saját tudatotokban.


Valójában ezzel vehetitek vissza a döntési hatalmatokat.  A Földön az anti-szeretet legalapvetőbb megnyilvánulásaként, a hatalommal való visszaélés legárnyaltabb módjaként a bukott lények arra vettek rá benneteket, hogy elhiggyétek, hogy a társteremtményeitek rabszolgái vagytok, hogy nem szüntethetitek meg azt, amit megteremtettetek.  Ez hazugság, alapvető hazugság.  Ha képesek vagytok megteremteni valamit, akkor képesek vagytok megszüntetni is azt.


Jelenleg nincs olyan földi megnyilvánulás, amelyet valamilyen mértékben ne befolyásolna a kollektív tudatszint.  Az Elohim (többesszám) nem olyannak teremtették meg a Földet, mint amilyennek a korlátjaival és a sűrűségével együtt most látjátok.  Ez mind a kollektív tudatszint megnyilvánulása.  Éppen ezért a kollektív tudatszint ezt meg is szüntetheti.  Tudatában vagyok annak, hogy aránylag kevés ember nyitott a Földön a felemelkedett mesterek tanításaira, akik nem képviselnek elég tömeget ahhoz, hogy megengedetté váljon az, hogy bizonyos földi körülményeket megszüntessetek.  Több olyan emberre lenne szükség, akik ráébredtek a folyamatok dinamikájára, és vállalják érte a felelősséget.


Nyitott kapuvá válni


Amit azonban most is megtehettek, az az, hogy megszabadítjátok a tudatotokat ezektől az illúzióktól.  Ezt megtéve két dolog történik majd.  Az egyik az, hogy szabadnak, könnyebbnek érzitek magatokat, és ráébredtek arra, hogy nem függtök a körülményektől.  A másik eredményeként, ha erre hajlandók vagytok, nyitott kapuvá válhattok, így én megnyilvánulhatok fizikailag rajtatok keresztül.


Nagyon sokan olyan álmokat dédelgetnek, hogy Jézus megjelenik majd az égben, és bebizonyítja azt, hogy a keresztény hit tagadhatatlan.  Nagyon sokan azt remélik, hogy én, vagy más angyal fizikailag nyilvánul majd meg, amelyet senki sem tagadhat.  Ez azonban a szabad akarat miatt még nagyon sokáig nem valósul meg.  Szükség van ugyanis annak a lehetőségére, hogy tagadni tudjátok Isten létezését, mivel a Föld lakosságának a többsége kollektívan erre vágyik.  Ameddig ez a dinamika meg nem változik, addig fizikai, külső bizonyítékokat nem adhatunk nektek.  Nem jelenhetek meg fizikailag annak érdekében, hogy minden ember a szemével láthasson, olyan megnyilvánulást azonban ölthetek, amelyet az arra nyitottak vagy látnak, vagy olyan valóságosnak érzékelnek, hogy tudni fogják, hogy az, amit a Jelenlétemben érzékelnek az valósabb, mint amit az érzékszerveiken keresztül megtapasztalnak.


Ezt megtehetem azokkal, akik nyitottak, de ahhoz, hogy nyitottá váljatok, túl kell lépnetek azokon a mentális képeken, amelyeket rám vetítetek, és hogy ne követeljétek tőlem, hogy bizonyos formát vegyek magamra.  Nyitottaknak kell lennetek arra, hogy megtapasztaljátok azt a forma nélküli lényt, aki én vagyok.  Amikor ez megtörténik, akkor megnyilvánulhatok rajtatok keresztül, egy olyan megnyilvánulásban, amely a fizikai megnyilvánuláshoz annyira áll közel, amennyire a kollektív tudat adott helyzete nekem erre lehetőséget ad.  Ez, természetesen, sokkal nagyobb hatást eredményez annál, mint amikor a fényemet hívjátok be, de engem továbbra is egy magatoktól különálló, vagy távoli lénynek láttok.


Már jó ideje árasztunk ki olyan fohászokat, amelyek eredményeként a tanítványok tízezrei intézik a hívásaikat Mihály Arkangyalhoz, a Jelenlétemet hívva.  A többségük azonban engem távoli lénynek lát, olyannak, aki a magasabb valóságban van jelen, és akinek le kell onnan jönnie azért, hogy valamit tegyen értük.  Az a fohász, amelyet ezt az üzenetet megelőzően mondtatok, a fohászok egy újabb szintjét képviseli.  Az sokkal inkább a Jelenlétem behívására fókuszál, ti pedig megtapasztalhatjátok, hogy itt vagyok veletek.


Mondhattok bármennyi fohászt, úgy is, hogy engem távoli lénynek érzékeltek, és behívtok, hogy közelebb legyek a Földhöz egy adott cél érdekében.  Ez is működik.  Ezzel megnöveltek, behívtok bizonyos mennyiségű energiát, ami pozitív hatást eredményez.  Ha a fohászt a velem kialakított nagyobb egységérzettel mondjátok, akkor annak sokkal erősebb hatása lesz.  Eljuthattok arra a pontra, amikor behívhatjátok, és megtapasztalhatjátok a Jelenlétemet bármilyen külső rituálé nélkül is.  Ekkor érezni fogjátok, hogy veletek vagyok az adott helyzetben.


Hogyan működnek az Arkangyalok?


Elképzelést szeretnék nektek nyújtani azzal kapcsolatban, hogy hogyan működnek az Arkangyalok.  Hosszú ideje azt az elképzelést őrzitek az Arkangyalokkal kapcsolatban, hogy azok nagyon aktív, szinte fizikai lények.  A Jelenések könyve leírása alapján az az elképzelés alakult ki bennetek, hogy háború tört ki a mennyben, Mihály Arkangyal pedig megküzdött a sárkánnyal, és megölte azt.  Nagyon sok ember ezt fizikai csataként képzeli el, fizikai hadseregek összecsapásaként, amelynek során a sötétség erőivel harcolok, legyőzöm azokat, és megsemmisítem őket.  Nem ébredtetek azonban arra rá, hogy én egyáltalán nem így működöm.


Én a sötétség erőit nem látom ellenségemnek, velem szembenálló erőnek, és nem is harcolok ellenük.  Nincs szükségem arra, hogy harcoljak velük, mert amit létrehoztak, az csak ideiglenes megnyilvánulással rendelkezik, félelem alapú energiából lett megteremtve.  Én nem félelem alapú lény vagyok.  Az én lényemben nincsen jelen félelem, nincs bennem félelem alapú energia.  Én teljes mértékben szeretet alapú lény vagyok, a szeretet pedig nem észlel ellenállást.


A bukott lények a büszkeségük következtében azt akarják hinni, hogy nagyon sok energiát minősítettek már le az által, hogy a földi fizikai megnyilvánulásokat, valamint az asztrál sík megnyilvánulásait megteremették.  Azt akarják hinni, hogy ez szemben áll velem, pedig nem.  A félelem egy formája a félelem egy másik formájával áll szemben, de a félelem egyetlen formája sem áll szemben a szeretettel, mivel a szeretet forma nélküli.  Nem érzem fenyegetve magam az ördögtől.  Képes vagyok minden félelem nélkül az asztrál síkra tekinteni.  Nem nyilváníthatom meg magam az asztrál síkon a szabad akarat miatt.  Én meglehetősen egyszerű módon működöm: a Jelenlétemet nyilvánítom meg, így a szeretet fénye egyszerűen lehetetlenné teszi azt, hogy félelem legyen jelen ott, ahol a Jelenlétem egy bizonyos mértékben megnyilvánul.


A félelem nem képes a szeretettel közösen jelen lenni.  Az ördög nem képes arra, hogy ugyanabban a térben legyen jelen, ahol én a Jelenlétemet megnyilvánítom.  Ahol a Jelenlétem ott van, onnan a félelemnek mennie kell.  Én, vagy az angyalaim azt az energiáinkkal felemészthetjük, ezért annak ekkor vissza kell vonulnia, ha nem adja meg magát a transzcendenciának.  Nincsen szükségem arra, hogy harcoljak.  Nektek sincs szükségetek arra, hogy az anti-szeretet bármelyik megnyilvánulása ellen harcoljatok.  Nincs szükségetek arra, hogy a Földre tekintve azt gondoljátok, hogy fizikailag kellene harcba szállnotok azért, hogy megváltoztassátok a jelenlegi korlátozó tényezőket.


Hogyan „küzdjetek” a sötétséggel?


Láttuk a korábbi évtizedekben, hogy a felemelkedett mesterek tanítványai nagyon feltüzelték magukat, ahogy mondani szokás, és harcolni akartak a sötétség erői ellen.  Úgy érezték, hogy ők a földi előőrs.  A fohászaik elmondása mellett sokszor úgy érezték, hogy bizonyos fizikai dologra is szükségük van ahhoz, hogy megküzdjenek a sötétséggel.  Most arra hívunk benneteket, hogy emelkedjetek e nézet fölé, és ébredjetek rá arra, hogy nem azért vagytok itt, hogy a sötétséggel harcoljatok.  De nem is azért, hogy figyelmen kívül hagyjátok a sötétség erőit, és tagadjátok a létezését, kijelentve, hogy itt minden rendben van.  Azért vagytok itt, hogy ráébredjetek arra, hogy nem szükséges a sötétség ellen harcolnotok.  Ti a fényt hozzátok.  A Fényt hozzátok.


Egy sötét szobából el tudjátok-e tüntetni a sötétséget?  Nem, mivel az nem rendelkezik szubsztanciával.  Fényt hozhattok, így a sötétség eltűnik.  A sötétséggel való igazi „harcot” az jelenti, ha a szeretet fényének nyitott kapuivá váltok.  Az anti-szeretet megnyilvánulásai legyőzésének valódi útja az, ha nyitott kapukká váltok annak a szeretetnek a számára, amely nem félelem alapú.


Annak a szeretetnek azonban, amit az emberek többsége szeretetnek hív, a nagy része félelmen, birtokláson alapul, amely a veszteségtől való félelemből ered.  Az igazi szeretet ezen túl található, ezért igaz az, mint Mária Anya említette, hogy az igazi szeretet csak feltétel nélküli lehet, amelyet semmilyen körülmény sem tartóztathat fel.  Ha nyitott kapujává váltok ennek a szeretetnek, az a legnagyobb szolgálat, amelyet adhattok.  Tudom, hogy erre azt mondhatjátok, hogy „de mi olyan kevesen vagyunk. Igen kevesen követik az ezen a közvetítőn keresztül átadott üzeneteket, és bolygói szinten is nagyon kis számban követik a felemelkedett mesterek tanításait bármilyen közvetítőn keresztül a különböző szervezetekben.  Hogyan okozhatunk így változást?”  Tudtok változást hozni!


Minden tettetek változást eredményez.  Még az is, ha a fohászokat az elkülönülés tudatállapotában mondjátok, ha minket különálló lénynek láttok.  Minél inkább túl tudtok lépni az elkülönülésen, és az egység állapotába lépve tapasztaljátok meg a jelenlétünket, annál jelentősebb hatást értek el.  Vannak olyan dolgok, amelyeket nem tudtok azonnal megváltoztatni a Földön.  A legutóbbi könyvben éppen azt magyaráztuk el nektek, hogy hogyan segédkezhettek a világ megváltoztatásában.  A szabad akarat miatt ezek a körülmények mindaddig nem változnak meg, amíg egy bizonyos számú ember át nem lát az illúzión, túl nem lép az adott tudatszinten.  Ti feljebb tudjátok emelni a kollektív tudatszintet, mivel részei vagytok annak, amikor megtestesülésben vagytok jelen.


Hogyan manipuláltak a bukott lények mindenkit ?


Ráébredtetek már, hogy hogyan juttatták a bolygót alacsonyabb szintre a bukott lények?  Azzal, hogy magukat vezető pozíciókba juttatták, és az emberek többségét rávették, hogy kövesse őket.  Nos, ha a bukott lények lejjebb vihették a bolygót, akkor nem állja-e meg a helyét az az érv, hogy pár spirituális lény, azok, akik ráébredtek arra, hogy kik ők, pedig feljebb emelhetik azt.  Teljes mértékben tudományosan alátámasztott tény, hogy a kevesek sokakat képesek vezetni, vagyis még arra sincs szükség, amit a bukott lények tettek, vagyis ehhez nem kell diktátorrá válni, és erőt, hatalmat alkamazni.  Az anti-szeretet egy másik megnyilvánulásaként a bukott lények egyénileg, vagy kisebb csoportokban jelentős hatalmat alakítottak ki maguknak az emberek felett, miközben mindent megtettek, és megtesznek annak érdekében, hogy az egyén erejét tagadják, mert valójában az egyén azon erejét tagadják, amelynek segítségével az a Krisztusságát meg tudja nyilvánítani.


Mert mi a Krisztusság?  Az, amikor tudjátok, hogy egyek vagytok az Egy Tudattal.  De amikor tudjátok azt, hogy egyek vagytok az Egy Tudattal, akkor azt is tudjátok, hogy minden az Egy Tudatból ered, és minden ember is onnan származik.  Ezért jogotokban áll feljebb emelni az egészet.


A mindennapi őrlőmalom        


Tudom, hogy különbséget jelent az, ha a mindennapi életetekben olyan körülményekkel kell szembenéznetek, amelyek megnehezítik, hogy áthidaljátok a látszólagos két világot, a spirituális és a mindennapi életet.  Tudom jól, hogy egy dolog részt venni egy konferencián, ahol a jelenlétünket érezve felemelitek a tudatszinteteket, és egy másik dolog visszatérni a mindennapi életetekhez, a mindennapi őrlőmalomhoz, ahogyan mondják.


Tudom, és megértem ezt.  Mégis át akarom adni nektek azt az elképzelést, hogy mi történik, ha megtaláljátok a spirituális és a mindennapi élet közötti személyes egyensúlyotokat.  Ekkor egy olyan pontra érkeztek el, amikor már nem láttok különbséget a kettő között, amikor azok között már nincsen ellentét.  Eggyé olvadnak, ti pedig ráébredtek arra, hogy nem minden esetben kell fohászokat mondanotok ahhoz, hogy behívjátok a Jelenlétemet.  Magatokhoz hívhatjátok azt bármikor, így munka közben is spirituális tevékenységet folytathattok, vagy ezt tehetitek akkor is, amikor a gyerekekkel foglalkoztok.  Bármit tesztek, azt magasabb szintű tudatossággal tehetitek, így szeretettel ruházzátok fel, ahelyett, hogy félelemmel kényszerítenétek magatokat ezeknek a helyzeteknek a kezelésére.   


Szeretnénk, ha eljutnátok arra a pontra, amikor nem érzitek azt, hogy „ó, tennem kell valamit a felemelkedett mesterekért, ezért most el kell mondanom ezeket a fohászokat, mert ez az én egyetlen szolgálatom.  A mindennapi életem munkáját pedig csak azért erőltetem magamra, mert a megélhetéshez szükségem van rá.”  Szeretnénk, ha eljutnátok arra a pontra, ahol az elkülönülés megszűnik, ti pedig ráébredtek arra, hogy minden, amit tesztek, fénnyel és szeretettel ruházódik fel, és így minden szolgálattá válik.


Ez a közvetítő tegnap maga is keresztülment egy olyan szakaszon, amikor úgy érezte, hogy kétirányú erő húzza kétfelé.  Az egyik alapján beszélgetni akart az emberekkel, a másik abba az irányba húzta, hogy a közvetítőségre, az üzenetek átvételére és a fohászok közös elmondásának irányítására koncentráljon.  Egy tudati átkapcsolásra volt szüksége ahhoz, hogy ráébredjen, hogy az egész tevékenysége szolgálat, beleértve az emberekkel való beszélgetést is.  Nem arról beszélek, hogy csak olyasmit tegyetek, ami látszólag spirituális tevékenység, hogy csak azzal szolgáljátok az életet.  Minden eggyé vegyül, szeretteim.


Bárhol tart is jelenleg a személyes egyensúlyotok, arra kérünk benneteket, hogy lépjetek túl azokon a külső képeken, hogy spirituális emberként mit illene tennetek.  Ehelyett vegyétek észre, hogy amikor valamilyen cselekedetet szeretettel itattok át, akkor az spirituális szolgálattá válik, bármi legyen is az.  Természetesen vannak olyan dolgok, tudom, amelyeket nem ruházhattok fel szeretettel.  Amikor azonban a szeretetben összpontosítjátok önmagatokat, akkor azok a dolgok, amelyeket megtehettek, amelyeket úgy döntötök, hogy megtesztek, spirituális szolgálattá válnak.


Szabaduljatok meg a szolgálattal kapcsolatos elavult nézetektől!


Mindezekkel remélem, hogy egy kissé más nézőpontot biztosítok számotokra.  Remélem, hogy a továbbiakban már nem vetítitek rám azokat a képeket, amelyek a bukott lényektől származnak, vagyis nem tartotok távoli égi lénynek, aki a dualizmusa eredményeként a sötétség erői elleni harcra kényszerül.  Engem ők soha sem kényszerítettek semmire.  Soha sem feleltem meg az elképzeléseiknek.  Ami pl. a Jelenések könyvében van írva, az abból adódik, amit azon a ponton az emberek az adott tudatszintükön fel tudtak fogni.


De még a kerekasztal lovagjainak a koncepciója is csak egy a kor akkori emberének tetsző koncepció volt.  Ezek értéket képviselnek, amelyeket nem tagadunk meg, csak azt mondjuk, hogy ahogy a tudatszint emelkedik, látni fogjátok, hogy hogyan halványul el néhány olyan korábbi elképzelés, amely már nem felel meg az emberek tetszésének.  Ekkor új dolgok számára nyílik tér.  Új elképzeléseknek kell megjelenniük, és kik álljanak leginkább azokkal elő, mint azok, akik nyitottak arra, mivel hajlandóak túllátni a régieken?


A korábbi közvetítőkön keresztül is olyan tanításokat nyújtottunk nektek, amelyek tökéletesen érvényesek voltak, és jelenleg is érvényesek azon emberek számára, akik egy adott tudatszintet képviselnek.  Nem arra kérünk benneteket, hogy nézzétek le, bélyegezzétek meg, vagy bíráljátok felül ezeket.  Csupán arra kérünk benneteket, hogy ébredjetek rá, hogy lenniük kell olyanoknak, akik hajlandóak a régieken túllátni, ezért megkaphatják a következő szint tanításait.  Azok lesznek azok, akik nyitottak a tanítások következő szintjére, akik hajlandóak azt használni, magukba fogadni, mivel különben nem adhatnánk át nektek több tanítást.


Van magasabb szintű tanítás annál, amit eddig számotokra nyújtottunk.  Éteri szinten az készen is áll arra, hogy kiárasszuk nektek.  Jelenleg azért nem tudjuk ezt megtenni, mivel nincs elegendő számú ember, aki nyitott lenne ezeknek az elképzeléseknek a befogadására.  Igen, utalásokat adunk ezzel kapcsolatban több helyen is, és még több következik majd.  Nincs ugyanis elég számú nyitott tudat, így arra kérünk benneteket, hogy vegyétek ezt figyelembe, vessétek fel magatokban annak lehetőségét, hogy megnyissátok a tudatotokat az által, hogy megkérdőjelezitek a teóriáitokat, a rólunk és Istenről alkotott elképzeléseiteket, valamint a bolygótok működéséről alkotott elgondolásaitokat.  Azért biztosítunk tanításokat számotokra, hogy segítsünk ezt megtenni.  Ennek megtételével pedig talán a legmagasabb szintű szolgálatot biztosíthatjátok egy ilyen bolygón, mint amilyen a Föld, mivel előfutárai lehettek a magasabb szintű spirituális tanítások kiárasztásának.


Ez egy hihetetlen, felbecsülhetetlen lehetőség a számotokra, amely azonban nem egyetlen közvetítő munkája révén valósul majd meg.  Ehhez egy olyan kritikus embertömegre van szükség, akik nyitottak, akik hajlandóak a régi elképzeléseken túllátni, hogy megkaphassák azt, amit a továbbiakban átadunk.


Ezekkel az elképzelésekkel, látva azt, hogy a befogadó kapacitásotok már túlcsordult, és nem tudtok több fényt befogadni, megköszönöm a figyelmeteket, a szeretetteljes hajlandóságotokat arra, hogy a helyszínre utazzatok, hogy fizikailag is jelen legyetek itt, valamint azok szeretetteljes hajlandóságát, akik bárhol vannak is, hajlandóak Mária Anya vigíliájában részt venni, vagy más módon használni a tanításokat, fohászokat és invokációkat.


Minden felemelkedett mester tanítványnak köszönet, aki használja a tanításainkat, vagy az általunk átadott bármelyik eszközt.  Ti mindannyian hozzájárultok a bolygótok fejlődéséhez, ezért így fizikailag is köszönetet érdemeltek érte.  Annak ellenére, hogy sokan nem lesznek majd tudatában ennek, mégis fontos, hogy elmondjam: „Hálásak vagyunk mindenkinek a felemelkedett mesterek tanítványai közül a szolgálataiért.  Hálával tartozunk nektek ezért, szeretteim.  Köszönöm mindenkinek. ”


 


http://www.askrealjesus.com